Hoe jij je bevrijdt van een seksueel trauma

Vraag: Hoe kijken de geascendeerde meesters naar seksueel misbruik en incest vergeleken met ander onevenwichtige dingen die er op aarde gebeuren? Hoe kun jij je bevrijden van het trauma dat seksueel misbruik is en de misbruikers vergeven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Het is duidelijk dat elke vorm van misbruik van mensen die niet gemakkelijk nee kunnen zeggen of zichzelf verdedigen, ernstiger misbruik is dan andere vormen van misbruik. Kinderen vinden het duidelijk moeilijk om weg te lopen van bepaalde volwassenen in hun leven, vooral familieleden. Ze vinden het vaak moeilijk om nee te zeggen en zij kunnen zich niet verweren tegen een volwassene.
Dit is dus een heel ernstige vorm van misbruik die leidt tot heel veel karma.

Wat betreft het bevrijden van jezelf en van het trauma: dit is iets wat we meerdere malen hebben aanbevolen, vooral in het boek ‘Je Spirituele Trauma’s helen’ en in de andere boeken daarna kun je hulpmiddelen vinden om je te helpen. Elke vorm van misbruik leidt tot het vormen van een gescheiden zelf om met dat misbruik om te kunnen gaan, om om te kunnen gaan met de kijk op jezelf omdat je bent misbruikt.

Er is een bepaald bewustzijn dat verbonden is met elke vorm van misbruik en dat is dat veel mensen duidelijk op onderbewust niveau beseffen dat er een bepaalde oorzaak en gevolg is. Zij denken op grond van een lange programmering dat zij het verdiend moeten hebben als er iets gebeurt. De neiging bestaat om te geloven dat als iemand je iets aandoet, jij dat dan moet hebben verdiend omdat je hen of iemand anders iets aangedaan hebt in een vorig leven, want anders had je dit niet verdiend.

We hebben natuurlijk leringen over karma gegeven. Er kunnen inderdaad situaties zijn waarin iets wat met je gebeurt het gevolg is van jouw karma, maar we hebben ook leringen gegeven die duidelijk maken dat niet alles wat er met je gebeurt, het resultaat is van je karma of iets wat je hebt gedaan in een vorig leven.

Het kan in feite zelfs wel zijn dat de misbruiker een keuze uit vrije wil heeft gemaakt. Het kan ook zo zijn dat jij ervoor hebt gekozen om bij een misbruiker te incarneren om hem de kans te geven dat misbruik te transcenderen. Maar het kan ook zijn dat je ervoor hebt gekozen om in die situatie te incarneren om iets in je eigen psyche te overwinnen wat je in vorige levens nog niet hebt losgelaten. En door blootgesteld te worden aan dit misbruik dwing jij je om het naar de oppervlakte te brengen waardoor je het moet aangaan.

Je kunt het beste naar jezelf, naar de situatie, kijken als een kans om je psyche te helen van diepe verwondingen uit vorige levens en daaraan te werken, de gescheiden zelven te ontdekken, die gescheiden zelven los te laten en dan zal vergeving het resultaat zijn van het loslaten van die zelven.

Je vergeeft niet alleen je misbruiker, maar ook jezelf voor je reactie of dat je het misbruik hebt laten gebeuren, omdat veel mensen zich schuldig voelen omdat ze het hebben laten gebeuren. Dit moet je ook jezelf vergeven, maar dat kan alleen als je dat zelf loslaat dat je dat schuldgevoel bezorgt omdat je het hebt laten gebeuren, dat je het gevoel geeft dat jou dit niet had mogen overkomen.

Er is dus een heel conglomeraat van gescheiden zelven betrokken bij die misbruiksituatie. Gebruik gewoon onze leringen en hulpmiddelen om die te ontrafelen. Het kan een poos duren, het zou een van de belangrijkste dingen in dit leven kunnen zijn die je wilde bereiken, maar het is absoluut de moeite waard om de tijd eraan te besteden die je moet besteden om dit los te laten. Natuurlijk kan het ook noodzakelijk zijn om verschillende soorten therapie te krijgen om het naar buiten te brengen. We raden je dus niet alleen aan om onze leringen en hulpmiddelen te gebruiken.