Maar twee boeken te lezen?

Vraag: Master MORE heeft een keer gezegd dat als je maar twee boeken te lezen had, dat het dan de Bijbel en de Screwtape Lettes zouden moeten zijn. De laatste tijd is de boodschap meer geweest dat de Bijbel een boek is dat zoveel verbasteringen heeft dat het waarschijnlijk beter is om dat boek niet te lezen. Zo komt het in ieder geval over. Dus ik zou Master MORE willen vragen wat hij tegenwoordig zou aanbevelen wanneer het over het lezen van de Bijbel, niet alleen het Oude Testament gaat, maar het boek De openbaringen van Johannes dat van meesterschap naar een leg het maar aan de kant behandeling is gegaan.

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Aanbevelingen worden in een bepaalde tijd gedaan, bij een bepaalde configuratie. Die specifieke aanbeveling werd heel lang geleden gedaan. Er is veel veranderd en het is niet meer realistisch om er zelfs maar over na te denken welke boeken jij als je maar twee boeken te lezen had, moest lezen, omdat er tegenwoordig heel veel boeken waardevol zijn.

Het klopt helemaal dat wij de Bijbel niet specifiek aanbevelen, omdat we zoveel andere leringen hebben gegeven; wij hebben veel leringen gegeven over hoe je de Bijbel echt moet interpreteren. En de interpretaties die van de Bijbel zijn gegeven door de meeste christelijke gemeenten en kerken zijn zo vervormd dat die niet van nut zijn voor een spirituele student.

We raden je echter wel aan om een werkrelatie te hebben met de vier evangeliën in het Nieuwe Testament zodat je enig idee hebt van wat er is gebeurd en de gebeurtenissen in het leven van Jezus, een paar leringen, zodat je een idee hebt van de context waarin dit werd gezegd, wanneer we bijvoorbeeld een uitspraak aanhalen.

Maar als je maar twee boeken kon lezen, dan hangt dat af van je bewustzijnsniveau, toch? Wat geschikt is voor het ene, is niet geschikt voor het andere. Tegenwoordig zijn er zoveel boeken meer dat het eigenlijk een kwestie is van je afstemmen. Als je twijfelt waar je moet beginnen, begin dan met de Cursus in Zelfmeesterschap en gebruik die boeken zo goed mogelijk voor je aan de andere begint. Dan heb je een goede basis en met die boeken veranker jij je op het innerlijke pad.