Een financiële crisis in 2021?

VraagIs Saint Germain bereid om een voorspelling te doen over de economie in 2021? Is een kredietcrisis zoals in 2008 onvermijdelijk? Tot nu toe lijkt het alsof zowel de echte als de financiële economie de coronaviruspandemie het overleeft zonder structurele schade en op lange termijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Wat er met de economie gebeurt, niet alleen in 2021 maar ook daarna, hangt af van wat de regeringen, vooral in de moderne democratieën, de meer welgestelde naties, gaan doen. Zullen ze het neoliberalisme bewust en weloverwogen beoordelen, beseffen dat hij niet geslaagd is, dat het geen economische ideologie is die goed functioneert, en naar een nieuw model toegaan waarin de regering meer betrokken moet zijn bij de economie in plaats van ‘de markt de boten laten optillen’, iets wat duidelijk niet gebeurt?

Het hangt ook af van hun bereidheid om door te gaan met bepaalde stimulansen. Veel bedrijven, vooral kleinere bedrijven, hebben het overleefd vanwege die stimulans. Veel mensen verwachten dat er een golf aan faillissementen komt, wanneer de stimulanspakketten stoppen, maar dit is afhankelijk van wanneer die worden gestopt en hoe de echte economie is gestart, wat afhankelijk is van de snelheid van vaccineren, enzovoort.

Het is wel duidelijk dat als regeringen, als ze vasthouden aan het neoliberalisme, hoewel ze dat tijdens de pandemie niet hebben gedaan, denken dat ze er meteen naar terug kunnen als ze stoppen met de stimulans, dan zullen die landen een financiële en economische crisis meemaken.

Tot dusver heb je gezien dat de effectenbeurs en de bedrijven in onroerend goed het heel goed hebben gedaan tijdens de pandemie. We hebben al eerder gesproken over de gokeconomie of een economie die op waarnemingen berust, omdat er wordt waargenomen dat regeringen de stimulansen zullen voortzetten. Als dat niet gebeurt dan zal er om die reden een bepaalde achteruitgang komen.

De vraag is eigenlijk, zoals we al vaker hebben gezegd, of landen bereid zijn om de aanpak van de economie op lange termijn te versnellen en het neoliberalisme wegdoen en beseffen dat de regering gewoon een rol moet spelen in de moderne wereld, want als dat niet gebeurt, dan laten ze een kleine elite die het monopolie heeft op het geld- en financiële stelsel, de bevolking exploiteren en economische groei onderdrukken.

We hebben gesproken over de inkomensongelijkheid en dat is een probleem dat in praktisch alle landen moet worden aangepakt, maar vooral in de Verenigde Staten. En als dat niet gebeurt, dan zal dat geleidelijk aan een crisis in het leven roepen, want hoe kun je anders voldoende consumeren om die kleine bedrijven niet ten onder te laten gaan. De grotere bedrijven kunnen een storm beter aan dan kleine, maar toch zullen zij ook niet een economische neergang kunnen voorkomen.

Het hangt er allemaal vanaf of de inkomensongelijkheid wordt aangepakt als onderdeel van het grotere geheel. En als bepaalde naties dat niet willen, dan voorspel ik dat er in die naties een economische crisis zal komen, niet beslist in 2021, maar misschien wel in 2022.