Het brede en het smalle pad

Vraag: In de Bergrede zei Jezus: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” Kunnen de geascendeerde meesters ons alsjeblieft een lering geven die op de huidige tijd van toepassing is? Zijn er specifieke oefeningen en eisen die ons het best zullen helpen om naar binnen te gaan en door de nauwe poort te gaan waar Jezus het over had toen hij op aarde was?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

We hebben hier al vrij veel leringen over gegeven. Het is gewoon dat er verschil zit tussen het uiterlijke en innerlijke pad. Het brede pad, de brede poort, volgen de meeste mensen die de grote religies aanhangen. Die beloven dat je in dit leven gered zult worden, als jij je houdt aan de regels, een paar oefeningen doet, de priesters gehoorzaamd. Ik zal komen om je te redden en al het werk voor jou te doen.

Dat is de brede weg die leidt tot vernietiging, omdat de nauwe poort die naar jouw ascensie leidt, het innerlijke pad is waarop jij je bewustzijn transformeert, je gedachten zuivert van alle reactiepatronen van verkeerde overtuigingen, van alle gescheiden zelven, van je hele ego. De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat dit pad bestaat, de meeste mensen zijn daar nog niet aan toe. De grote religies zijn zo overgenomen door de gevallen wezens dat die kennis niet overal te vinden is.

Zoals je ziet door het aantal mensen dat is geïnteresseerd in spirituele leringen die niet mainstream zijn, worden steeds meer mensen zich hiervan bewust, maar er zit nog wel een kloof tussen waar de mensen aan toe zijn en wat de grote religies onderrichten. In principe is het smalle pad volgen, het spirituele pad bewandelen zoals wij het uitleggen. Dit wil niet zeggen dat dit de enige manier is waarop het kan.

Het gaat er hoofdzakelijk om dat je iets bij jezelf ziet en er bewust voor kiest om dat achter je te laten. En wij hebben daar natuurlijk al talrijke leringen over gegeven. Ik raad de mensen die daarin geïnteresseerd zijn aan de cursus te doen: Het Pad naar Zelfmeesterschap van het achtenveertigste naar het zesennegentigste niveau en dan de andere boeken te gebruiken die we daarna aanbevelen.