Christusschap is een heel persoonlijke zaak

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters wat voorbeelden geven van acceptabele manieren om Christusschap te uiten wanneer we op het zesennegentigste niveau zijn? Wat voor activiteiten geven uitdrukking aan Christusschap wanneer we op dat niveau zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2021 – Webinar voor Rusland

We geven hier eigenlijk liever geen voorbeelden van, omdat we hebben gezegd dat Christusschap een heel persoonlijke kwestie is. Christusschap in het ene land kan op een bepaalde manier door mensen worden geuit die niet geschikt zo zijn voor een ander land.

Er is geen algemene manier om Christusschap tot uitdrukking te brengen. En het is zeker niet mogelijk om naar menselijke activiteiten te kijken en dan te zeggen: “Dit straalt Christusschap uit en dat niet.” Je kunt aan diverse activiteiten deelnemen op het niveau van Christusschap en op een lager niveau van bewustzijn. Het is niet zozeer de activiteit maar je bewustzijnsniveau, je aanpak, de manier waarop jij je met een bepaalde activiteit bezig houdt.