Het verleden en de toekomst van planeet aarde

Vraag: Als de matrix van de Gouden Eeuw van Saint Germain zich op aarde manifesteert, kun je dan veilig aannemen dat mensen dan gezonder zijn en langer leven? Zullen mensen fysiek ook langer zijn? En zal zowel het geweld als negatieve gedachten dan ook voor altijd van de aarde verdwenen zijn? Hoe lang was de aarde sinds haar schepping in al die miljarden jaren een ideale planeet?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar voor Rusland

Ja, de mensen zullen zeker gezonder zijn, hun levensduur wordt langer, er zal een periode komen waarin de natuurlijke levensduur honderdtwintig jaar wordt, maar tegen het eind van dat tijdperk zelfs nog langer. Dit betekent niet dat de mensen groter zullen worden, hoewel ze geleidelijk aan wel iets langer zullen worden. Dit betekent niet dat zij significant langer zullen zijn in de Gouden Eeuw. We hebben het niet over reuzen die op aarde rondlopen.

Er zal natuurlijk meer vrede in de Gouden Eeuw zijn. Het betekent niet dat geweld en oorlogen uitgebannen zijn omdat er altijd vrije wil zal zijn, dus de mogelijkheid bestaat dat mensen ervoor kiezen om geweld te gebruiken. Er zal een moment komen dat het collectieve bewustzijn zoveel gestegen is dat dat die patronen van oorlog en conflict in de praktijk onmogelijk worden.

Wat betreft het latere deel van de vraag kunnen we zeggen dat de aarde in het begin natuurlijk een natuurlijke planeet was. Er waren mensen die nog niet in de dualiteit waren gegaan en er waren geen gevallen wezens op de planeet aanwezig. Wij hebben om diverse redenen niet de precieze tijdsduur in jaren gegeven; Maitreya heeft in zijn boek wel een bepaalde tijd gegeven. Het is duidelijk dat de aarde in het begin, nadat de eerste wezens op aarde waren geïncarneerd, een natuurlijke planeet was.

We willen hier niet al te nauwkeurig over zijn, omdat het geen lineair proces is, omdat zoals we al vaker hebben gezegd, de bewoners op aarde de dualiteit ingingen, werd de materie dichter. En dat verandert de tijd. Hoe dichter de materie, hoe langzamer de tijd verloopt. Je kunt bijvoorbeeld miljarden jaren in de tijd teruggaan, maar een jaar, een uur en een seconde hebben niet dezelfde lengte als in andere perioden of als tegenwoordig.

Ik kan wel zeggen dat de aarde lange tijd een natuurlijke planeet is geweest. Zoals we in vorige dispensaties hebben gezegd, waren er drie wortelrassen die op aarde zijn geïncarneerd en geascendeerd. En in het vierde wortelras zaten een aantal die de dualiteit ingingen. Daarna begonnen de gevallen wezens hier te incarneren, maar dit was niet zo lang geleden vergeleken met de vier en een half jaar dat de aarde geologisch bestaat. Maar dat was geen recente gebeurtenis, zelfs niet zoals er in eerdere dispensaties is gezegd. Wij hebben het over miljoenen jaren op de manier waarop tegenwoordig wordt gerekend.