De vrije wil volledig begrijpen

Vraag: Als we een hele tijd geleefd hebben op natuurlijke planeten voor we naar de aarde kwamen, waarom hebben we dan niet alles wat we op de natuurlijke planeten moesten leren geleerd en daarna ascenderen? Waarom zijn er aspecten van vrije wil die we niet volledig begrepen en die erin hebben geresulteerd dat we besloten op aarde te incarneren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Dit is wel ietwat een persoonlijke kwestie. Hier zijn diverse redenen voor. Maar de realiteit is dat je bepaalde dingen over vrije wil moeilijk kunt leren op een natuurlijke planeet, omdat je niet ervaart hoe de vrije wil wordt misbruikt zoals op aarde.

Er zijn levensstromen om een natuurlijke planeet die dit beginnen te voelen, die beginnen te voelen dat er meer is dan je te weten kunt komen over de vrije wil dan zij op een natuurlijke planeet zien uitgebeeld. En dan beginnen ze daar gevoel bij te krijgen. En sommigen voelen dat er andere planeten moeten zijn. En sommigen kunnen zelfs van hun spirituele leraren op natuurlijke planeten te horen krijgen dat er ook onnatuurlijke planeten zijn. En zij kunnen de wens krijgen om naar een onnatuurlijke planeet toe te gaan om de vrije wil helemaal te leren kennen om zo rechtstreeks te weten te komen hoe het is op planeten waar de vrije wil wordt misbruikt op manieren die jou beperken.

Het is meestal zo dat bepaalde levensstromen gewoon die individuele keuze maken om te willen begrijpen en ervaren wat vrije wil in haar totaliteit is, niet alleen voor zichzelf maar ook om anderen te helpen, of om met dat bewustzijn te ascenderen, met die ervaring in hun causale lichaam.