Het bewustzijn achter het Coronavirus

Vraag: Bespreek alstublieft de aard van het collectieve bewustzijn dat het Coronavirus in het leven heeft geroepen en ook de daaruit volgende economische crisis en het verlies van vrijheid.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Dit is een gecompliceerd onderwerp omdat het niet één aspect is van het collectieve bewustzijn. We hebben hier al eerder dingen van besproken, maar het is een ingewikkeld plaatje. In principe kun je zeggen dat er te veel mensen op aarde zijn die niet naar een hoger niveau willen groeien. Zij hebben de kans gekregen om op een hoger niveau te komen en in een ideaal scenario zouden ze al naar dat niveau toe gegroeid zijn. Maar zij wilden dat niet. Zij hebben hun huidige leven gehouden, de staat van het land is niet veranderd en hun eigen bewustzijn ook niet.

Zo af en toe kan dit ontaarden in een soort ramp, een soort ellende die de mensen niet meer kunnen negeren. Het wordt zo erg dat de mensen dat niet meer kunnen negeren. Dit kan ook door natuurrampen komen, het kan door oorlogen gebeuren en het kan door een besmettelijke ziekte veroorzaakt worden.

Dit is de algemene oorzaak ervan en als je om je heen kijkt op de wereld, dan zie je hoe bepaalde landen op deze situatie hebben gereageerd en dat zegt veel over het collectieve bewustzijn van dat land: wat zij niet hebben getranscendeerd en wat zij moeten transcenderen om op een hoger niveau te komen.

Een van de dingen die duidelijk is geworden, is de gezondheidszorg in dat land, hoe goed die is uitgerust om een crisis als deze aan te kunnen. En dit toont aan wat je moet verbeteren en wat veel landen al hadden kunnen, en in het in ieder geval al hadden moeten, verbeteren. Je kunt ook kijken naar de reactie om die crisis af te handelen met betrekking tot het sluiten van hun land, het beperken van de bewegingsvrijheid en andere zaken. Je kunt zien hoe dat wordt gedaan, wat de houding is waarmee ze dat doen.

Je kunt ook zien hoe andere mensen hierop reageren. In de Verenigde Staten zie je bijvoorbeeld dat een groot segment van de bevolking die het bestaan van het virus, het bestaan van een crisis, totaal had genegeerd of die ontkende dat het een ernstige situatie was. Je kunt zien dat er mensen waren die weigerden om maskers te dragen, mensen die vaccins weigerden, enzovoort. Dit toont ook aan waar de mensen in bewustzijn zijn, vooral met betrekking tot sociaal bewustzijn en hun bereidheid om anderen te helpen, om anderen te beschermen, om hun aandeel te hebben om een ziekte als deze niet te verspreiden.

Je zou ook kunnen zeggen dat er meer sociaal bewustzijn had moeten zijn op de wereld, omdat de wereld nu meer dan ooit verbonden is en wat er in één land gebeurt, overal gebeurt. Er moet meer solidariteit komen en bereidheid van de meer welvarende landen om andere landen te helpen.

Je ziet dat dit opnieuw een kans is om te zien dat landen die nog te maken hebben met de crisis in hun eigen land, bereid zijn om uit te reiken naar andere landen waar de crisis nog erger is. In het ideale geval zou dit veel meer moeten, meer het gevoel hebben dat alle menselijke wezens met elkaar verbonden zijn en er zijn bepaalde dingen die iedereen beïnvloeden en wij moeten allemaal meedoen om daarvoor een oplossing te vinden en niet alleen maar voor ons eigen volk zorgen.