De wens om speciaal te zijn

Vraag: Is de wens om speciaal te zijn een vervorming die te maken heeft met de unieke individualiteit van elke vonk van ons? Met andere woorden, is die eigenschap verworden tot de wens om speciaal te zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Je kunt zeggen dat de unieke individualiteit kan worden vervormd tot de wens om speciaal te zijn, maar dit gebeurt omdat de gevallen wezens je manipuleren. De gevallen wezens zijn natuurlijk gevallen en dat houdt in dat zij hun unieke spirituele individualiteit hebben geblokkeerd. Zij hebben geen toegang tot hun IK BEN Aanwezigheid. Zij willen graag speciaal zijn op deze wereld, en zij doen er alles aan om zichzelf in een positie te brengen waarin ze speciaal zijn voor andere mensen.

Om dat te kunnen doen, moeten ze alle anderen naar beneden halen. De gevallen wezens zijn in de dualiteit. In de dualiteit is alles relatief. Je kunt alleen maar speciaal zijn voor anderen als die anderen niet speciaal zijn.

Dit is niet het geval voor jullie unieke individualiteit. Die is uniek, dus je bent niet bijzonder vergeleken met anderen. Je bent speciaal met betrekking tot je IK BEN Aanwezigheid. Je IK BEN Aanwezigheid maakt jou speciaal. Het heeft geen zin om je met anderen te vergelijken wanneer je niet in de dualiteit verkeert. Als de gevallen wezens je eenmaal zover gekregen hebben dat je de dualiteit ingaat, dan kun je niet je eigen spirituele identiteit zien, je kunt niet tevreden zijn met het unieke van jou en daarom proberen sommige mensen speciaal op deze wereld te worden.

Dit kan vooral bij avatars gebeuren, omdat avatars met meer spirituele ontwikkeling naar de aarde komen dan veel oorspronkelijke bewoners van de aarde zijn, dus heel veel avatars komen naar de aarde met het gevoel dat zij niet op menselijke wezens lijken, zij zijn anders, misschien verder ontwikkeld, zij zijn speciaal vergeleken met hen.

De gevallen wezens kunnen hier heel goed hun voordeel mee doen en proberen avatars een gevoel van hoogmoed te laten krijgen, omdat zij er zo op gebrand zijn om speciaal te zijn dat zij dat daardoor eigenlijk vervormen en op het valse pad komen. Zij komen op het linkshandige pad, en daar probeer jij je paranormale vermogens te gebruiken om bepaalde fenomenen te doen die je speciaal op aarde laten lijken.

Er zijn natuurlijk ook gevallen wezens die het spirituele pad vinden. Dan kun je zien dat er in bepaalde spirituele bewegingen een groep mensen is die een mix is van gevallen wezens en avatars. Maar zij willen allemaal speciaal zijn en ze versterken die dynamiek soms in elkaar.

Er zijn bepaalde goeroes, en ik zal geen namen noemen, maar er zijn goeroes die zeggen dat zij heel speciaal zijn. Zij trekken mensen aan die zich speciaal voelen omdat zij die speciale goeroe volgen. En daardoor vormen de goeroe en zijn volgelingen een zichzelf versterkende spiraal waardoor ze steeds meer vast komen te zitten in spirituele hoogmoed.

Dit is zelfs gebeurd bij organisaties van geascendeerde meesters toen wij de boodschapper niet meer sponsorden in die organisatie en daardoor niet rechtstreeks dictaten kon geven. En onze organisatie kan snel worden overgenomen door mensen die zich graag speciaal willen voelen en de leider willen worden die niet kan worden tegengesproken door de leden.

Daardoor kunnen studenten beginnen een lering van de geascendeerde meesters af te wijzen of ineens te beslissen dat de boodschapper niet langer een legitieme boodschapper is omdat zij zo superieur zijn dat zij kunnen zeggen wat de geascendeerde meesters wel of niet mogen zeggen, of wel of niet zullen zeggen, wie de echte meesters zijn en niet. Je kunt zien dat die mensen dan in een spiraal van hoogmoed terechtkomen waar je hen niet uit kunt halen omdat zij die spiraal niet willen zien en daarom moeten ze dat beleven totdat ze genoeg van die ervaring krijgen en tot het besef komen dat zij niet komen waar ze heen willen.

Natuurlijk veroordelen wij die studenten van geascendeerde meesters niet, of hebben geen kritiek op mensen die dat doen. Wij realiseren ons gewoon dat wij mensen niet kunnen helpen als ze zo doen en dan moeten wij hen hun gang laten gaan totdat ze beslissen dat ze naar de geascendeerde meesters terug willen. En in dat geval zullen wij hen natuurlijk verwelkomen en zo goed mogelijk helpen.