Vriendschap en familie

Vraag: Geliefde Moeder Maria, waarom zijn gezinsleden bij wie we incarneren vaak praktisch vreemden voor ons en heb je niets met hen gemeen. Iemand kan bijvoorbeeld meerdere broers en zussen hebben, maar tegelijkertijd is het onmogelijk om een vriendschappelijke relatie met hen te hebben. Soms was er wel een tijdlang vriendschap in de jeugd, maar daarna verdween het. Of dat de ouders willen dat kinderen die meer dan veertien jaar van elkaar schelen goed met elkaar omgaan. Maar dit gebeurt vaak niet. En ieder groeit alleen op. Hoe maak je vrienden als je volwassen bent als dat niet lukt met bloedverwanten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

We hebben al vaker leringen gegeven dat dezelfde mensen gedurende meerdere generaties steeds weer opnieuw in hetzelfde gezin incarneren. De reden is dat ze bepaalde karmische patronen met elkaar hebben en dat betekent dat ze in het verleden conflictspiralen hebben gevormd en de enige manier om de kans te krijgen om daar vanaf te komen is dat ze steeds opnieuw gezamenlijk reïncarneren.

Het probleem is natuurlijk dat hun psyche niet is veranderd sinds hun laatste incarnatie en dat ze misschien nog wel een sterker momentum van vijandigheid hebben opgebouwd. Daardoor kunnen ze maar moeilijk met elkaar communiceren of vrienden zijn. Het is voor sommige mensen nog steeds de enige manier om hen een kans te geven om vooruit te komen op de Harde Leerschool, omdat ze zover moeten komen dat zij er genoeg van krijgen en naar iets anders verlangen.

Je ziet wel in bepaalde gezinnen dat de leden in een bepaald patroon zitten, maar dat een van de kinderen erin slaagt om daar uit te stappen of weigert daaraan mee te doen en zich zo gauw mogelijk van hen ontdoet. In veel gevallen betekent dit dat hij buiten de groep kan incarneren in zijn volgende leven. Dit kan vooruitgang geven.

Het is natuurlijk juist dat als je geen vrienden kunt worden met je familie in je kindertijd, dit ook moeilijk kan zijn als volwassene. Het is aan jou om je houding te veranderen. Je krijgt de kans om mensen te vinden die op dezelfde golflengte zitten. Wanneer je geïncarneerd bent in een gezin, dan kun je niet aan je gezinsleden ontkomen, maar wanneer je vrienden kiest als je volwassen bent, dan kun je mensen zoeken met wie je iets gemeen hebt.

De ware sleutel om aan die karmische patronen te ontsnappen, is je eigen psychologische problemen opruimen en niet die gezinsleden willen veranderen maar je te richten op het veranderen van jezelf en daarna aan jezelf te vragen: “Wat zegt het feit dat ik in dit gezin ben geïncarneerd over de noodzaak om mijn eigen psychologische problemen op te lossen?” Het meest verstandige wat je kunt doen, als je in een gezin bent geïncarneerd dat niet goed functioneert of niet harmonieus is of bepaalde patronen heeft, is dat je welbewust de beslissing neemt om niet de gezinsleden te willen veranderen. In plaats daarvan concentreer jij je op jezelf zodat je niet meer reageert op je gezinsleden. Je bent psychologisch gezien van hen bevrijd.