De gedachtegang die achter het geweld in Amerika zit

Vraag: Afgelopen maandag tekende de gouverneur van de staat Florida een wet die verbood om opstanden te veroorzaken en die bedoeld is om de mensen die de wet handhaven te beschermen en protesten die in geweld ontaarden, stevig aan te pakken. Het is waarschijnlijk een antwoord op de rellen van vorig jaar in Amerikaanse steden. Het meest verontrustende deel van die nieuwe wet is dat het de mensen immuniteit verschaft die op protesteerders afgaan die de weg versperren. Het aantal beschietingen is de laatste tijd enorm toegenomen in Amerika. Het niveau van geweld lijkt te escaleren. Verkozen ambtenaren moeten werken aan het de-escaleren van het geweld. Deze nieuwe wet lijkt de zaak erger te maken. Is er een manier om de dingen een positievere richting op te sturen om het geweld in Amerika te verminderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar voor Rusland

Dit is een ingewikkeld onderwerp omdat het geweld in Amerika niet door één ding wordt veroorzaakt. Als ik alleen iets zeg over de reactie van de ambtenaren, dan is het wel duidelijk dat ook meerdere andere democratieën worden gedwongen om methoden te overwegen die niet echt democratisch zijn als het geweld en de spanning escaleert.

Je ziet dat dit gebeurt in veel totalitaire naties waar de mensen beginnen te protesteren tegen een bepaald regime en dat het regime dit steeds harder aanpakt om de protesten te beperken. Het is natuurlijk ook iets wat in Rusland gebeurt. Je ziet dat er zelfs democratieën worden gedwongen om dit soort wetten of methoden te maken die niet echt democratisch zijn en dat dit niet in een democratisch land zouden mogen plaatsvinden.

Betekent dit dat ze dat niet mogen doen? Ze hebben natuurlijk iets nodig om het geweld te stoppen, dat is duidelijk in een land als Amerika. Zoals we hebben gezegd, moeten alle landen iets doen aan haat zaaien omdat dit snel kan omslaan in fysiek geweld.

Het komt erop neer dat dit besproken moet worden. In zekere zin kun je zeggen dat geweld samenlevingen dwingt om die dingen te bespreken, over die dingen na te denken: “Wat is de juiste reactie van een democratisch land?” Het is ook duidelijk dat als men aan een cyclus begint door beperkingen op te leggen, jij je afvraagt waar het dan ophoudt. Hoe ver moet je gaan? Het is zoals je juist zegt, een constructievere aanpak als je kijkt naar de oorzaak van die spanning. Hoe de-escaleren we die?

De huidige regering van de Verenigde Staten is zich hier natuurlijk wel van bewust en probeert het zo goed mogelijk te doen. Dit staat in sterk contrast tot de vorige regering die de spanning aanwakkerde in plaats van te de-escaleren. Dit zegt nog niet dat de huidige regering veel succes zal behalen in deze kwestie, omdat geweld in Amerika een heel ingewikkeld probleem is.

Dit heeft te maken met de stichting van het land, zoals we eerder hebben gezegd, omdat Amerika toen nog niet de bereidheid om geweld te gebruiken had getranscendeerd en een bepaald doel afdwong, of het nu persoonlijk of politiek was. De oplossing op lange termijn is dat Amerika dit transcendeert zoals enkele andere democratieën hebben gedaan. Je kunt bijvoorbeeld naar het dichtstbijzijnde voorbeeld kijken, naar Canada dat verder is dan Amerika, maar zelfs een paar Europese naties zijn ook verder.

Dit proces zal tijd nemen. Het is eigenlijk een kwestie van hoe erg het moet worden voordat er in Amerika de bereidheid komt om dit aan te pakken. Het zit diep in de psyche van Amerika verankerd dat geweld op bepaalde momenten niet alleen gerechtigd is, maar noodzakelijk en dat dit de enig mogelijke oplossing is.

Zoals ik vaker heb gezegd, had de Burgeroorlog voorkomen kunnen worden. De Verenigde Staten had zonder geweld tot stand kunnen komen, het zou langer geduurd hebben, maar wel zonder geweld. Maar gezien de bewustzijnsstaat in die tijd kon het niet. In theorie wel.

De waarheid is dat je een positief doel kunt bereiken zonder geweld en dwang. Het kan iets langer duren, maar het kan wel. Dit heeft de Amerikaanse psyche niet waargemaakt. De Amerikaanse psyche heeft de neiging om een obsessief dwangmatige staat in te gaan, omdat de mensen zien dat er een doel bereikt moet worden en dat moet nu!

Dit is de epische denkwijze. Het moet nu! Het doel heiligt de middelen. Geweld en dwang zijn geoorloofd, omdat alles alleen maar minder wordt als wij dat doel nu niet bereiken. Dit was duidelijk een middel dat Donald Trump en zijn regering heeft gebruikt om te manipuleren, ‘Make Amerika Great Again’, wat eigenlijk een kwestie was van de manlijke, witte, dominantie in Amerika handhaven, en zij schilderden af dat die bedreigd werd en zou verdwijnen als ze er nu niets aan zouden doen. Met andere woorden, als ze niets aan de verkiezingen zouden doen, dan zou er geen land meer over zijn.

Die gedachtegang ligt onder al dit geweld, zelfs de beschietingen door gewone mensen. Het is een denkwijze die zo diep verankerd zit in de Amerikaanse psyche dat er echt een doorslaggevende beslissing voor nodig is om de angel eruit te trekken. In praktische termen, het zal tijd nemen. Het zal gebeuren. Het is duidelijk dat dit moet gebeuren voordat Amerika de Gouden Eeuw in kan gaan en die manifesteren. Ik heb plannen gemaakt om dit te laten gebeuren. Er zijn mensen die hier al voor open staan en die naar dit doel toewerken. Sommigen zijn niet altijd in evenwicht, maar zij werken daar wel naartoe.

De vraag is eigenlijk: Hoeveel erger moet het geweld worden om een cruciaal aantal mensen te wekken en hen te laten zeggen: “Genoeg is genoeg.” Het is duidelijk dat wapens een deel van het probleem zijn, niet de allerbeste oplossing. De oplossing is uiteindelijk dat het bewustzijn verandert van: “Geweld is geoorloofd en noodzakelijk. Geweld is de enige manier om voor een doorslaggevende verandering te zorgen en wij moeten die verandering maken en dat moet nu!”

Dit is een versie van de epische denkwijze die heeft geleid tot de vorming van Amerika in die tijd, zouden we kunnen zeggen. Zoals ik heb gezegd, heeft Amerika dat niet getranscendeerd en pas als ze dat doet, kan ze verder met de Gouden Eeuw. Daarom zie ik dat er een bepaalde stagnatie komt op diverse terreinen van de Amerikaanse samenleving, terwijl er andere naties zijn die verder komen omdat zij niet dit probleem hebben.