Een mechanische benadering van karma

 

Vraag: Ik keek onlangs naar een video van Elizabeth Claire Prophet over karma en reïncarnatie. Ik vroeg mij toen af of een ongeluk, of pech, waar niemand anders bij betrokken is, altijd te maken heeft met karma uit een vorig leven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Je moet voorzichtig zijn als je over karma spreekt en beseffen dat men in oosterse religies, vooral in het hindoeïsme, een onjuiste en te fatalistische, werktuiglijke benadering van karma heeft. Er zijn hindoes die bijvoorbeeld geloven dat als je iemand redt die verdrinkt in een rivier, jij je dan bemoeit met het karma van die persoon en dat je dan de verantwoordelijkheid hebt om die persoon in leven te houden en de rest van je leven te voeden. Er is een bepaalde houding dat alles wat er met je gebeurt, het resultaat van karma uit een vorig leven moet zijn.

Wij hebben in deze dispensatie leringen gegeven dat dit niet een juist beeld is. De waarheid is dat je, zoals we hebben gezegd, op een planeet leeft waar een hele complexe matrix van energie en verbanden en wat dies meer zij is – de onderling afhankelijke oorsprongen.

Wanneer er iets met jou gebeurt, zelfs wanneer je alleen in een auto zit, dan kun je bijvoorbeeld niet altijd zeggen dat dit het gevolg is van karma uit een vorig leven. In sommige gevallen kan dat wel zo zijn, maar in andere gevallen is dit het resultaat van de heel ingewikkelde matrix waarbinnen je leeft, die zichzelf op bepaalde manieren openbaart.

Dan zijn er natuurlijk de keuzes uit vrije wil die je in het heden maakt. Als je laat op de avond in een auto rijdt, en je doet dat langer dan normaal en als jij dan in slaap valt, is dat dan karma uit je vorig leven waardoor je bleef rijden of in slaap viel? Nee, dat was een beslissing die je nam.

Er kan natuurlijk wel een onopgelost psychisch probleem uit een vorig leven zijn waardoor je die beslissing nam. Maar was dat echt het karma zoals de meeste mensen het begrijpen; als een kracht van buitenaf die in je leven iets deed wat ervoor zorgde dat een bepaalde gebeurtenis plaatshad? Het had heel gemakkelijk voorkomen kunnen worden als je een andere keuze had gemaakt.