Hoe je betere organisaties en bedrijven vormt

Vraag: Ik vroeg me af hoe je betere organisaties en bedrijven vormt. Wat is een realistische stap om het collectieve bewustzijn te verhogen bij iedere organisatie, omdat die ook een collectief bewustzijn hebben dat door die mandala wordt gevormd? Zou het misschien een eerste stap zijn dat personen binnen die organisatie de vervormingen van de Eerste Straal overwinnen? Als een organisatie uit duizend mensen bestaat, hoeveel mensen moeten dan hun bewustzijn verhogen om een goed opwaarts momentum te krijgen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar voor Rusland

De top van organisaties is een uitgebreid en complex probleem, omdat er heel veel dingen gebeuren wanneer mensen in een groep bij elkaar komen en hun bewustzijn beginnen te combineren. Wanneer mensen in specifieke groepen worden georganiseerd, of dit nu een bedrijf is of een spirituele groep of een religieuze groep, dan beginnen hun aura’s, hun vier lagere lichamen, met elkaar te communiceren. En dit zorgt voor een heel ingewikkeld net, of een complexe matrix voor een organisatie.

Dit is niet alleen een vervorming van de Eerste Straal, verschillende organisaties kunnen sterke vervorming hebben op verschillende stralen, maar dat is niet de beste manier om naar de verschillende stralen te kijken. Het is gewoon een kwestie van kijken naar de psychologische problemen in die organisatie of dat bedrijf.

Je kunt beginnen met kijken naar het fysieke doel of het fysieke product dat er wordt gemaakt. Maar je moet in werkelijkheid kijken naar de denkwijze, de benadering, de houding van dat bedrijf. De meest effectieve manier is natuurlijk dat je kijkt naar de resultaten, de fysieke resultaten die de organisatie of het bedrijf behaalt. Als het om bedrijven gaat, of het concurrerend is. Heel veel bedrijven hebben mensen alleen maar geholpen toen het over de kop ging, toen het instortte. Toen zijn er mensen geweest die bepaalde lessen hebben geleerd.

Andere bedrijven zijn op de rand van een bankroet gekomen, of hebben meer concurrentie gehad. En dat heeft hen aangezet tot verandering. Maar de meest creatieve bedrijven zijn natuurlijk die bedrijven die voortdurend vooruit kijken naar nieuwe producten, nieuwe oplossingen en bereid zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit vraagt van de leiders, en veel mensen in lagere functies, dat zij in nieuwe termen durven te denken, dat zij openstaan voor nieuwe ideeën.

In principe kun je zeggen, om je er een vereenvoudigde versie van te geven, dat het belangrijk voor alle organisaties is dat ze een procedure, een traditie, de bereidheid hebben om voortdurend naar zichzelf te kijken. Kijk naar je eigen optreden, hoe dat samenhangt met de visie, de benadering van de organisatie, en stel dit voortdurend bij.

Je weet dat de bedoeling van het leven is dat je groeit. En hoe groei je in het fysieke octaaf op aarde? Wat zeggen we steeds weer? Je projecteert een bepaald beeld op het Ma-terlicht, het Ma-terlicht vertaalt dit beeld naar fysieke omstandigheden en wanneer je die omstandigheden ervaart, kun je ervan leren.

Dit geldt ook voor een organisatie of bedrijf. Er is een matrix op het identiteitsniveau, het mentale en emotionele niveau voor een bepaald bedrijf. En die matrix brengt de producten voort die het bedrijf produceert. En wanneer je de reactie op de markt, van individuele mensen op de producten, ziet dan heb je de kans om daarvan te leren en naar de matrix te kijken op de drie hogere niveaus en daardoor die verfijnen. En zo kan een bedrijf blijven groeien.

Ik zeg niet dat de mensen zich bewust moeten zijn van wat ik je nu vertel of dezelfde terminologie gebeuren, maar je ziet dat de creatievere bedrijven, bepaalde manieren, een procedure hebben om zichzelf te evalueren en voortdurend proberen zichzelf te vernieuwen of opnieuw uit te vinden, op zoek zijn naar, niet alleen de producten verbeteren die ze hebben, maar naar een totaal ander product dat het terrein op een hoger niveau brengt. Sommige bedrijven zijn soms niet eens op zoek naar iets op een hoger niveau dan dat ze hebben, maar naar iets totaal anders.