Hoe je overtuigingen je lichaam beïnvloeden

Vraag: Zijn er plaatsen in je lichaam waar wij beperkende overtuigingen vasthouden? Is er bijvoorbeeld op een specifieke plaats in je aura een overtuiging dat je niet de moeite waard bent en maakt die dan een afdruk op een specifieke locatie in je lichaam?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Zoals we hebben uitgelegd, is het fysieke lichaam het resultaat van wat er gebeurt op het identiteitsniveau, het mentale en emotionele niveau. Het is een soort projectie van wat er op die niveaus gebeurt. Je kunt bijvoorbeeld duidelijk stellen dat er een afdruk van je fysieke lichaam op emotioneel, mentaal en op het identiteitsniveau is. Ze verschillen natuurlijk van elkaar.

Desondanks kun je zeggen dat het emotionele lichaam een soort kaart van het lichaam is dat met je fysieke lichaam correspondeert. En bepaalde emoties op die kaart corresponderen met plaatsen, zoals organen, in je lichaam. En het klopt helemaal dat je dit in kaart kunt brengen. Er zijn al diverse theorieën, diverse therapieën, diverse helingsmethoden, die dat doen. Wij werken met een aantal mensen samen om meer kennis hierover naar buiten te brengen, maar dat gaat te ver voor wat wij in deze dispensatie besloten hebben te doen, in ieder geval op dit moment.

Als dit je interesseert, moet je op zoek gaan naar een soort geloofssysteem, overtuiging, of theorie die op jou van toepassing is, die resoneert bij jou. En dan kun je dat natuurlijk samen met onze leringen gebruiken. Wanneer jij je er van bewust wordt dat een bepaald orgaan belast is met emotionele energie, kun je geschikte decreten en invocaties opzeggen, en die samen met onze leringen gebruiken om die energie op te ruimen. En je kunt ook onze techniek gebruiken om gescheiden zelven te herkennen om een bepaald orgaan te helen waarvan je het gevoel hebt dat het wordt belast.

Onze leringen zijn in geen geval exclusief of dat je deze boodschapper of zijn leringen moet accepteren, om ze te kunnen gebruiken – je bent natuurlijk helemaal vrij om ze in andere contexten te gebruiken, samen met andere genezingsmethoden, ze zelfs misschien bij andere mensen aan te bevelen – als een effectieve manier om de situaties op te lossen waarmee ze belast worden.

Naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, zullen al die menselijke indelingen beginnen te vervagen, zoals Saint Germain heeft gezegd. En dat geldt ook voor het terrein van de geneeskunde, er zal een minder exclusieve mentaliteit komen, dat je tot een bepaalde beweging, een bepaald systeem, moet behoren en die volledig accepteren en niets anders. Dat geldt ook voor leringen van de geascendeerde meesters – die zullen ook vervagen en de mensen zullen veel verschillende leringen van geascendeerde meesters bestuderen.

Er zullen organisaties komen die openstaan voor veel leringen van de geascendeerde meesters. Er zullen organisaties komen, en dat gebeurt ook al enigszins, die openstaan voor verschillende spirituele hulpmiddelen, technieken, genezingsmethodes, omdat het geen kwestie is van: “Geloof je dit of geloof je dat?” De vraag is: “Wat werkt? Wat is effectief? Wat helpt de mensen echt?”

Ik wil wel een waarschuwing geven, om dat het heel belangrijk is dat je onthoudt dat het fysieke lichaam een projectie is die op identiteitsniveau begint, naar het mentale en gaat daarna naar het emotionele niveau. Er zijn bepaalde genezingsmethoden die dit hebben omgedraaid. Zij geloven dat de sleutel tot genezing is dat je eerst het fysieke lichaam geneest en dat dit de meeste effectieve manier is om de andere lichamen te beïnvloeden.

Ik zeg niet dat je niet iets aan je fysieke lichaam mag doen als dat nodig is, maar wanneer je het hebt over spirituele en psychologische genezing, dan moet je bij de emoties beginnen en dan verder gaan naar het mentale en identiteitsniveau. Andere keren kun je beginnen bij het mentale en soms ook op het identiteitsniveau.

Maar geloof niet dat de sleutel tot spirituele groei is dat je iets aan je fysieke lichaam doet, omdat dit niet de meest effectieve manier is om spirituele groei te bevorderen. Ik weet heel goed dat veel mensen dit wel doen. Veel mensen geloven dat yoga als fysieke oefening een effectieve manier is om spiritueel te groeien. Ik zeg niet dat het niet helpt bij spirituele groei, maar het is niet de meest effectieve manier voor spirituele groei, want dan moet je rechtstreeks met je hogere lichamen werken.