Leringen over de Achtste en hogere stralen

Vraag: Krijgen we leringen en technieken die over de Achtste Straal van de Maha Chohan gaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Maha Chohan, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie:

Op een bepaald moment zullen we meer leringen uitgeven over de hogere stralen, van de Achtste tot de Vijftiende Straal. Maar totdat het zover is, kun je het boek ‘Freedom from Internal Spirits’ gebruiken als manier om je op mij af te stemmen. En hoewel dit boek het niet specifiek over de Achtste Straal heeft, zul je de Achtste Straal wel kunnen aanvoelen, ervaren.