Genetische experimenten en menselijk-dierlijke hybriden

Vraag: Moeder Maria spreekt in haar ‘Course in Abundance’ over de duistere kant van de technologie en de noodzaak om de wijsheid te ontwikkelen om bepaalde dingen niet te doen ook al zouden we dat kunnen. Eerder deze maand hebben de Verenigde Staten en China in een gezamenlijk project met succes vroege embryo’s gevormd die gedeeltelijk mens en gedeeltelijk ezel zijn. Zij beweerden dat ze die na twintig dagen hebben vernietigd. Er zijn discussies gaande of dit type research wel ethisch is. Wat zijn de consequenties van dit soort onderzoek als dat verder gaat? En werd dit soort onderzoek ook gedaan in eerdere beschavingen en wat voor effecten heeft het op de evolutie van het bewustzijn van die beschaving gehad?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

We hebben in vorige dispensaties en kort in deze, wel eens genoemd dat er toen nog meer genetische experimenten of manipulaties waren dan momenteel. Jullie beschaving gaat in deze tijd ook de richting uit dat ze de technische mogelijkheden heeft en het is duidelijk dat, zoals Saint Germain heeft gezegd in zijn dictaat, dat hij technologie voornamelijk heeft gegeven om mensen de vrijheid en aandacht en energie te geven om naar meer spirituele groei te streven.

Maar de andere kant van technologie is dat het de samenleving dwingt om bepaalde kwesties te bediscussiëren. Kunnen we, moeten we, alles doen wat we kunnen? Als iets technisch kan, wetenschappelijk mogelijk is, betekent dat dan ook dat wij het moeten doen, niet beslist in moreel of ethisch opzicht, maar vanwege onze eigen overleving, de effecten op lange termijn die het op ons en de samenleving heeft.

Je weet dat atoombommen de soort technologie zijn die de mensen dwingen om na te denken over: Zouden we atoombonnen moeten gebruiken ook al hebben we die ontwikkeld? Ze hadden niet het niveau om na te denken of we ze om duidelijke redenen moesten ontwikkelen, omdat de angst is dat als wij het niet doen, de andere kant het zal doen en dat zij ons zullen chanteren of vernietigen.

Dit is natuurlijk een onderdeel van het dualistische spelletje dat pas ophoudt als er naties zijn die dit transcenderen en besluiten, zoals sommige naties al hebben gedaan, om geen nucleaire wapens te ontwikkelen. Het heeft de beschaving er in ieder geval toe gedwongen om te beslissen dat ze die tot dusver niet zullen gebruiken. En daardoor is een derde wereldoorlog voorkomen die er wel had kunnen komen omdat de mensen te bang waren dat zij zouden worden gedwongen om nucleaire wapens te gebruiken en dat dit destructieve consequenties zou hebben.

Hetzelfde geldt voor technologie om de genen te manipuleren, omdat die technologie in vroeger tijden is gebruikt om hybriden te vormen tussen menselijke wezens en dieren die beide negatieve effecten hebben gehad, maar ook negatieve effecten op het bewustzijn van beschavingen. Er is een oud concept uit de tijd van het Oude Testament, toen we het over de tien geboden hadden, dat iets verboden is door de wet van God en dit is niet het beste beeld daarvan.

Als je naar planeet aarde kijkt, dan kun je zeggen dat er geen wet is die iets verbiedt wat technisch mogelijk is, want alle wat mogelijk is op aarde valt onder de Wet van Vrije Wil voor de aarde. God heeft de mensen niet verboden om dat te doen en om de vrije wil de kans te geven om dat te doen, moeten de mensen de optie hebben om iets te doen wat zelfdestructief is en dan wordt de vraag of ze dat zullen gebruiken om ervan te leren? Zullen ze dat moeten gebruiken en zichzelf vernietigen om de les te leren of zullen ze die kunnen leren door over de gevolgen na te denken?

Het is duidelijk dat gentechnologie een terrein is waar veel over gesproken moet worden en dat kan niet zolang het denken en de discussie wordt beheerst door religie aan de ene kant en materialisme aan de andere kant; met andere woorden de verschillende religies, omdat het materialisme ook gewoon een religie is. Dit moet worden getranscendeerd, er moet een eind komen aan het tijdperk van ideologie, waardoor je kunt beginnen te kijken naar de feitelijke consequenties.

Het is geen kwestie van wat je gelooft dat er zal gebeuren of wat je gelooft dat je wel of niet zou mogen doen. Het is een kwestie van begrijpen dat alles wat je op het fysieke vlak doet, consequenties heeft en wat die consequenties zijn. Willen we die consequenties ervaren of willen we die stoppen, stoppen met doen wat we doen voor die consequenties fysiek worden, of zelfs daarvoor al voor ze op het mentale, emotionele of identiteitsniveau komen?

Maar natuurlijk kan de samenleving hier pas verder in de toekomst over spreken, maar zij kunnen de fysieke consequenties wel bespreken. Maar dat kan niet zolang er een ideologische laag overheen ligt waardoor de mensen het universum proberen te dwingen om te functioneren volgens ideeën die door mensen, of liever gevallen wezens, zijn bedacht.