De belangrijkste verandering in het beroep van psycholoog

Vraag: Welke terreinen van onderzoek zouden voor psychiaters, psychologen of coaches/therapeuten het meest helpen om het bewustzijn van de mensheid te verhogen in deze tijd? Welke terreinen van onderzoek zouden voor therapeuten het meest helpen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Het meest zou helpen dat er wetenschappelijk onderzoek zou worden gedaan naar het bewustzijn: wat het bewustzijn is, de effecten van bewustzijn, hoe je geest werkt. Dat kan op veel verschillende terreinen.

Maar er moet een verandering op psychologisch terrein komen: men moet zich realiseren dat menselijke wezens geen materialistische wezens zijn, het zijn psychologische wezens. Zij hoeven niet zover te gaan dat ze zeggen dat het spirituele wezens zijn, maar zij moeten zich wel realiseren dat menselijke wezens psychologische wezens zijn en dat alles wat mensen doen, ontstaat door omstandigheden in de psyche en dat de psyche niet ontstaat door omstandigheden in het brein of DNA.

Dat zou het belangrijkste terrein zijn om een verandering in het beroep te brengen dat vele nieuwe vormen van therapie zou opleveren, en een heel nieuwe aanpak om mensen te helpen met psychologische ziekten en andere psychologische problemen.