Ongelukken en karma

Vraag: Is de oorzaak van het neerstorten van een vliegtuig een ongeluk of een noodzakelijk iets? Of hangen ongelukken af van de innerlijke gemoedstoestand van de bemanning van het vliegtuig of de gezagvoerder van het vliegtuig op een bepaald moment in de tijd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Ik zal het over allerlei soorten ongelukken hebben. Ik weet dat het neerstorten van een vliegtuig heel dramatisch is, omdat dit vaak leidt tot het sterven van alle mensen aan boord. En het is een heel abrupt incident. Maar er worden natuurlijk veel meer mensen bij auto-ongelukken gedood dan een vliegtuigongeluk.

Wat is dus de oorzaak van een ongeluk? In veel gevallen is dit een tamelijk ingewikkeld probleem. Als je het hebt over een auto waarin een bepaalde persoon of zelfs een kleine groep mensen wordt gewond of gedood, dan is het vaak karma van die mensen. En natuurlijk ook de bewustzijnsstaat van de mensen.

In veel gevallen kan het verschil tussen een ongeluk of geen ongeluk heel klein zijn. Het kan één moment van onoplettendheid zijn dat tot een ongeluk leidt en dan had het kunnen worden voorkomen ook al had het te maken met karma.

Wanneer je het over een vliegtuig hebt, waar misschien meerdere honderden mensen aan boord zijn, dan is het in bepaalde mate karma, niet beslist van alle mensen, maar van de meerderheid van de mensen. Natuurlijk ook van de bemanning, de luchtverkeersleiders, de monteurs van het vliegtuig, of die wel voldoende onderhoud aan het vliegtuig plegen. Het kan zelfs gaan tot aan de luchtvaartmaatschappij en hoe goed zij hun vliegtuigen onderhouden, of dat ze geneigd zijn het risico te lopen dat het niet naar beneden zal vallen, hoewel het misschien niet helemaal volgens de regels is onderhouden. Je ziet dus dat hier veel ingewikkelde factoren meespelen. En hoe meer mensen er bij het ongeluk betrokken zijn, hoe ingewikkelder het wordt.

Gautama Boeddha heeft het gehad over ‘onderling afhankelijke oorsprongen’ en zo kun je ook naar een vliegtuigongeluk kijken. Je zou kunnen zeggen dat een specifiek onderdeel in de motor aan metaalmoeheid leed waardoor het vliegtuig neerstortte. En dat dit uiteindelijk voor het neerstorten van het vliegtuig heeft gezorgd.

Maar dit is niet de enige oorzaak. Er spelen veel factoren mee in dit scenario, zoals ik net heb beschreven. En zoals ik zei, hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe ingewikkelder het beeld wordt. Als je dit vanuit het standpunt van de geascendeerde meesters zou bezien, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zien dat er een vliegtuig in de lucht is met driehonderd mensen aan boord. Dan kun je zien dat er bepaalde draden energie, strengen energie, zijn die zich vanuit de aura van deze mensen tot hun eigen land, hun gezin, hun werksituatie, uitstrekken.

Die draad strekt zich uit naar het emotionele, mentale en identiteitsniveau. En dan zou je een heel erg complex netwerk zien van energetische banden. Er kunnen ook banden zijn met de plaats waar ze naartoe gaan, naar de plaats waar ze vandaan komen, er zouden zelfs banden kunnen zijn met de plekken waar ze overheen vliegen. Het is een heel complex netwerk van energielijnen, en een dynamisch netwerk dat in de loop der tijd verandert.

In sommige gevallen zou je kunnen zien dat vanaf het moment dat het vliegtuig vertrekt, het ongeluk al vaststaat, maar andere keren kan het een zich ontwikkelende matrix zijn die tot het ongeluk leidt of soms met een heel nauwe marge een ongeluk voorkomt. Er zijn veel factoren die meespelen en je kunt eigenlijk niet eens van één specifieke oorzaak spreken.

Wanneer je vliegt, kun je natuurlijk wel oproepen doen voor het technische en mechanisch functioneren van het vliegtuig, de veiligheid van de bemanning, de mensen aan boord, voor de omstandigheden rondom het vliegtuig, zoals het weer en andere vliegtuigen, en voor een veilige vlucht.

Je kunt ook oproepen doen aan je Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid om je aanwijzingen te geven om niet op een bepaalde vlucht te stappen als de mogelijkheid bestaat dat er een ongeluk mee gebeurt en het niet in je Goddelijke plan staat dat je hier deel van uit moet maken. Daarom kun je persoonlijk maatregelen nemen om je veiligheid tijdens reizen te maximaliseren.