Hoe jij je bevrijdt van het collectieve bewustzijn van je natie

Vraag: Wanneer ik de dictaten van de geascendeerde meesters lees over Rusland en de USSR, dan voel ik een sterk protest en heb ik het gevoel dat het niet waar is. Ik was altijd een goede patriot van mijn land en beschouwde het als het beste. Nu besef ik dat deze reactie mijn band aantoont met de neerwaartse spiraal van energie die met het patriotisme en grootsheid van mijn land te maken heeft. Hoe kan ik mij van die vortexen bevrijden? Welke spirituele hulpmiddelen moet ik gebruiken? Hoe kan ik mijn kijk daarop veranderen en de wijzer van mijn bewustzijn naar een betere kijk laten wijzen?

Antwoord van Kim Michaels, 2021 – Webinar voor Rusland:

Ik krijg door dat Moeder Maria en Saint Germain dit probleem al hebben behandeld en dat je naar die dictaten moet kijken en natuurlijk ook de hulpmiddelen om de trauma’s op te lossen, de gescheiden zelven op te ruimen. Wanneer we opgroeien, het maakt niet uit waar, in welk land ook, er is er altijd een collectieve bewustzijn.

We nemen dat over uit het collectieve zelf, we nemen het persoonlijke zelf op dat we internaliseren en waar we onszelf van bevrijden als dat moet om natuurlijk op het punt te komen waarop wij ons realiseren dat dit zelf alleen maar een zelf is dat moet sterven.

Ik bedoel daarmee dat het geen kwestie is dat het Russische bewustzijn slechter of beter is dan in andere landen. Het is geen kwestie van een bepaald probleem oplossen dat belangrijk is – ieder land heeft zaken die belangrijk zijn. Het is geen kwestie van ze oplossen. Het gaat erom dat wij ons realiseren dat wij spirituele mensen zijn en dat wij ons daarvan moeten bevrijden.

Gautama Boeddha heeft vijfentwintighonderd jaar geleden gezegd toen hij over dharma sprak: dharma is datgene wat jij in dit leven moet doen om vrij te worden. Uit je eigen land weggaan is de helft van je dharma. Met andere woorden, je kunt de verandering die je door moet maken in je bewustzijn in dit leven bereiken door je vaderland te verlaten.

Nu zeg ik niet dat iedereen uit zijn eigen land moet verhuizen, maar zelf kan ik zeggen dat er veel dingen waren die ik niet kon zien van de Deense mentaliteit, omdat ik in Denemarken ben opgegroeid en gewoon overnam, want zo zit iedereen in elkaar.

Toen ik naar de Verenigde Staten verhuisde, werden die geleidelijk aan uitgedaagd, omdat het er daar anders aan toeging. Ik zeg niet beter of slechter, dat maakt niet uit. Het was gewoon anders. Door daar te wonen, en later in Estland en Zweden, en nu weer in Denemarken, ben ik tot het besef gekomen dat we veel van die nationale manier van denken overnemen zonder dat we het ons realiseren.

Dat heeft mij geholpen om mij er in ieder geval iets van te bevrijden. Het kan ook heel goed helpen om te kijken: “Hoe kijken mensen die niet in dit land wonen naar een aantal dingen?” Dan krijgen we een ander perspectief en realiseren we ons ineens dat we in één land denken dat een bepaald aspect heel erg belangrijk is, maar in een ander land ver weg, is dat totaal niet belangrijk voor de mensen. Dan realiseren we ons dat het niet zo belangrijk is als we altijd gedacht hadden en dan wordt het gemakkelijker om iets los te laten.

Het is verbazingwekkend, en ik ben heel veel mensen uit veel verschillende landen op het spirituele pad tegengekomen, dat ieder land zijn eigen overtuigingen en een houding heeft die mensen tegenhouden op het spirituele pad en ook om rust te voelen.

Julita en ik hebben daar veel over gesproken, omdat zij uit Polen komt en toen ze uit Polen wegging, is zij door een proces heengegaan waarin ze zag wat de Poolse mentaliteit was en heeft ze zich ervan bevrijd, omdat ze zich dingen nog nooit gerealiseerd had, net zoals ik de Deense mentaliteit pas zag toen ik verhuisde.

Maar je kunt dat ook doen door erover te lezen, door met mensen uit andere naties om te gaan en je alleen maar te realiseren dat je ook op andere manieren naar dingen kunt kijken. Het is geen kwestie van beter of slechter, dat maakt niet uit. Als jij je realiseert dat je er anders naar kunt kijken, dan zit je ineens niet meer zo erg in die denkwijze vast en wordt het gemakkelijker om ernaar te kijken, het te verwerken en dan kun je een besluit nemen: “Wil ik dit houden of wil ik het loslaten? Beperkt dit mij? Is het beter voor me om het los te laten?”