Individuele ascensie en de ascensie van de sfeer

Vraag: Dit is een stukje uit het boek ‘Master Keys tot Spiritual Freedom’ van Maitreya, Key 21: “Laten we beginnen met het onderscheid tussen ascenderen van de aarde, wat inhoudt dat je niet weer hoeft te reïncarneren en naar het spirituele rijk ascendeert, waardoor je een onsterfelijk wezen wordt, een geascendeerde meester. Zoals ik heb uitgelegd, zijn er bepaalde wezens van wie hun oorsprong op alle vier niveaus zijn gekoppeld aan die bepaalde sfeer, waaronder wezens die zich van onderaf hebben ontwikkeld en engelen die werden geschapen om deze sfeer te dienen. Die wezens kunnen pas permanent naar het geascendeerde rijk ascenderen als in die sfeer een cruciaal aantal mensen aan het ascensieproces begint. Zij zijn geschapen om die sfeer te helpen met ascenderen en daardoor is hun persoonlijke ascensie gekoppeld aan de ascensie van die hele planeet.”

Het lijkt door het bovenstaande stukje dat er onder ons mensen zijn die niet gevallen zijn, maar niet kunnen ascenderen voor er in deze sfeer een cruciaal aantal mensen aan het ascensieproces begint. Er zijn talloze pas geascendeerde meesters en ik begrijp uit de leringen dat wij allemaal de mogelijkheid hebben om te ascenderen. Betekent het dan dat onze sfeer ook aan het ascensieproces is begonnen? Hoe moeten we de bovenstaande passage uit het boek begrijpen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Maitreya, 2021 – Webinar in Rusland:

Je moet je realiseren dat elke lering die we geven een bepaald beperking heeft; die wordt op een bepaalde tijd gegeven, omdat er een ingewikkelde configuratie in het collectieve bewustzijn is. Op dat bepaalde moment worden er bepaalde woorden gebruikt vanwege die specifieke configuratie van het bewustzijn. Je moet ook begrijpen dat wij met heel subtiele, complexe zaken te maken hebben die niet heel erg geschikt zijn om alles in woorden te beschrijven.

Je kunt niet alle enigma’s en tegenspraken oplossen met je lineaire geest. In retrospectief zal ik erover zeggen dat ik dit tegenwoordig anders zou hebben geformuleerd, maar om diverse redenen was dit de manier waarop de gedachten van de boodschapper het konden verwoorden, en dat komt gedeeltelijk vanwege zijn achtergrond in de Summit Lighthouse en zijn bewustzijn in die tijd.

Je moet begrijpen dat de sfeer waarin je leeft op een bepaalde manier is begonnen met het ascensieproces, omdat er al planeten zijn geascendeerd uit het fysieke rijk, en dat is de reden dat je geen leven, fysiek leven, op Venus ziet. Er zijn zelfs melkwegstelsels die naar een veel hoger niveau zijn geascendeerd dan jullie melkwegstelsel. Jullie sfeer heeft een tamelijk grote reikwijdte. Vanuit jullie perspectief kun je zeggen dat jullie sfeer met het ascensieproces is begonnen.

Maar je moet ook begrijpen dat we in de vorige dispensatie, de Summit Lighthouse, een enigszins vereenvoudigde kijk op het ascensieproces hebben gegeven. Er werd gezegd dat je kon ascenderen als je eenenvijftig procent van je karma in evenwicht had gebracht en dat betekende dat je nog karma met jezelf had, zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, voornamelijk onopgeloste psychologische problemen. Dit hield in dat men bij de Summit Lighthouse geloofde dat er bepaalde mensen waren van wie de boodschapper had gezegd dat zij, laten we zeggen, vijfenzeventig procent van hun karma in evenwicht hadden gebracht.

De mensen namen daardoor natuurlijk aan dat die persoon zou ascenderen als hij de overging. En het was de gewoonte om de mantel van de geascendeerde meester zo en zo, op te eisen omdat men aannam dat de persoon die zij persoonlijk hadden gekend een geascendeerde meester was geworden, hoewel die persoon naar veronderstelling niet honderd procent van het karma in evenwicht had gebracht.

In deze dispensatie hebben we gezegd dat je pas een geascendeerde meester wordt als je geen onopgeloste psychologische problemen meer hebt; je moet je psychologische problemen allemaal opgelost hebben voor je volledig een geascendeerde meester wordt en vanuit dat standpunt kun je een onderscheid maken en zeggen dat er mensen zijn die wanneer ze een bepaald niveau bereiken, niet weer hoeven te incarneren, maar dat zij nog wel onopgeloste psychologische problemen hebben of zo je wilt karma dat uit evenwicht is, en daarom geen geascendeerde meesters kunnen worden.

Maar er zijn ook mensen die genoeg van hun psychologische problemen hebben opgelost om binnen relatief korte tijd na de transitie uit hun laatste incarnatie een geascendeerde meester te worden. Een voorbeeld hiervan is Lanello, en Guru Ma, die na hun dood enige tijd nodig hadden voordat ze echte geascendeerde meesters werden. Ik weet dat men bij de Summit Lighthouse zegt dat Lanello al vanaf het begin een geascendeerde meester was, maar er werd ook gezegd dat het even heeft geduurd voor hij zijn karma voor honderd procent in evenwicht had gebracht. Je ziet dat er verschillende terminologieën worden gebruikt.

Je moet je realiseren dat er een bepaalde groep mensen op aarde is die niet weer hoeft te incarneren na dit leven, maar dat betekent niet dat zij geascendeerde meesters worden. Dan is er ook een kleinere groep mensen die kort na hun transitie een geascendeerde meester kunnen worden, maar er is ook een groep mensen die heeft beloofd om geïncarneerd te blijven omdat dit in hun Goddelijke plan staat, of op andere planeten te incarneren tot die planeet ascendeert, of de hele sfeer volledig is geascendeerd.

De sfeer ascendeert niet in één keer. Het gebeurt in stadia waardoor diverse planeten de voorloper worden en dan ascenderen hele melkwegstelsels. En daarna is er, zoals ik heb gezegd, nog de ascensie van het fysieke naar het emotionele niveau, wat betekent dat er geen leven meer is op een bepaalde planeet op het fysieke niveau.

Er is nog wel leven in het emotionele, mentale en identiteitsrijk en dan kan dat de volgende ascensie worden, waardoor er geen leven meer is op het emotionele niveau maar nog wel op het mentale en identiteitsniveau, enzovoort. Totdat er geen leven meer is op al die vier niveaus. Een zonnestelsel houdt pas op te bestaan wanneer er geen leven meer is op de vier niveaus, omdat de zon een witte dwerg of een zwart gat zal worden en op den duur niet meer zal bestaan op het fysieke niveau.

Er zijn wel wat complexe problemen, zoals je vast zult begrijpen. In deze dispensatie hebben we gezegd, en dat konden we om diverse redenen niet in vorige dispensaties zeggen, gedeeltelijk vanwege het bewustzijn van de boodschapper, gedeeltelijk vanwege het bewustzijn van de studenten en gedeeltelijk vanwege het collectieve bewustzijn. In deze dispensatie hebben we gezegd dat wij progressieve openbaringen geven. Je kunt van geen enkele openbaring zeggen die wij hebben gegeven, dat dit het allerlaatste woord erover is.

We hebben het ook gehad over de beperkingen van woorden. Wij behouden natuurlijk het recht om een hogere lering, een breder perspectief, naar buiten te brengen en wanneer je lineaire geest die vergelijkt met de vorige lering, kan die als een tegenspraak worden geïnterpreteerd. In een aantal gevallen kunnen er tegenspraken zijn, omdat geen enkele boodschapper onfeilbaar is zoals zelfs de boodschapper van de Summit Lighthouse heeft toegegeven en zoals deze boodschapper ook heel goed weet.

Maar je moet begrijpen dat er tijdens het proces van progressieve openbaringen op een gegeven moment de verhoudingen complex kunnen worden afhankelijk van het collectieve bewustzijn, ten aanzien van wat je naar buiten kunt brengen en wat wij besluiten dat de grootste impact op aarde zal hebben. Het is natuurlijk onze bedoeling om een bepaalde groep mensen van de mensheid op een hoger bewustzijnsniveau te brengen, waardoor wij een hogere lering kunnen geven.

Je weet dat er in het begin van een nieuwe dispensatie een brug wordt gemaakt naar eerdere dispensaties. Er is een reden waarom deze boodschapper een aantal jaren bij de Summit Lighthouse moest zitten en ook de I AM beweging moest bestuderen, en zelfs korte tijd de leringen van de Bridge to Freedom en de leringen van Roerich.

Hij moest de concepten en de woorden in gedachten hebben opdat zijn geest in staat was om de leringen zo te verwoorden dat mensen, studenten uit vorige dispensaties, de transitie konden maken naar deze dispensatie – omdat ze die kenden en dit heeft in ieder geval een aantal studenten geholpen om met ons mee te gaan.

Maar het is nooit de bedoeling dat een nieuwe dispensatie precies dezelfde leringen geeft als een vorige. Wat voor nut zou een nieuwe dispensatie dan hebben als er niet een hoger niveau van de leringen zou komen dan de vorige?

En dan lopen we nog gewoon tegen het feit aan dat woorden een bepaalde betekenis hebben in een bepaalde tijd, in een bepaalde cultuur en daardoor kan er een punt komen waarop we een lering hebben gegeven voor een bepaald niveau maar die lering moeten transcenderen, omdat het een beperking wordt om meer geavanceerde leringen te geven.

Met andere woorden, als we woorden op zo’n manier moeten gebruiken dat ze niet in tegenspraak kunnen worden gezien met een vorige lering, dan worden we beperkt bij het brengen van een hogere lering. En daarom transcenderen we soms een bepaalde dispensatie. Met andere woorden, een bepaalde dispensatie komt op een punt waarop de boodschapper niet flexibel genoeg is, de studenten, een cruciaal aantal mensen daarvan, niet flexibel genoeg zijn, zodat wij geen mogelijkheden zien om progressieve openbaringen in die organisatie te blijven geven. Dit was het geval met de I AM beweging, met de Roerichs, met de Bridge to Freedom, met de Summit Lighthouse.

Maar in deze dispensatie zijn zowel de boodschapper als een aantal studenten bereid om hun geest op te rekken. Daarom hebben we al leringen door deze boodschapper gegeven waar vroeger drie boodschappers voor nodig zouden zijn geweest om die leringen te geven en drie verschillende groepen studenten, hoewel een paar misschien mee hadden kunnen gaan.

En in zekere zin is dit een experiment. Het is een nieuwe kans voor ons en wij zijn vastbesloten om er gebruik van te maken, zolang de boodschapper bereid is om zijn gedachten op te rekken en daartoe in staat is en zolang ook een cruciaal aantal studenten bereid is om hun geest op te rekken.