Een Eind maken aan het Machtsmisbruik in Rusland

Geascendeerde meester Aartsengel Michaël, 24 april 2021 – Webinar voor Rusland: Het bewustzijn van superioriteit loslaten en het gevoel overwinnen dat je niet heel bent, getraumatiseerd bent en je naar buiten richt

IK BEN geascendeerde meester Aartsengel Michaël. Het is mijn plan, mijn bedoeling, om je een aantal ideeën te geven over het misbruik van macht. Ze zijn niet speciaal voor Rusland of de Sovjet-Unie bedoeld, maar gelden voor veel andere situaties en veel andere naties in de hele geschiedenis.

In de eerste plaats: wat is misbruik van macht? De allerhoogste wet in het universum is de Wet van Vrije Wil. De eenvoudigste definitie is dat misbruik van macht een schending is van de vrije wil van anderen. Dit kan natuurlijk op diverse manieren gebeuren. Je kunt voorkomen dat anderen meerdere opties zien – als je de kennis hebt van wat zij mogelijk zouden kiezen. Maar iets wat je vooral op aarde ziet, is dat mensen gedwongen worden om bepaalde keuzes te maken en geen andere. Zij worden in een situatie gebracht waarin ze in werkelijkheid geen andere keuze hebben dan te gehoorzamen aan een kleine elite die voor hen bepaalt hoe hun leven er wel of niet uitziet.

Met andere woorden, er is een machtselite die bepaalt hoe het leven er in deze samenleving uitziet, hoe de burgers van die samenleving zich moeten gedragen, wat de grenzen zijn van de levens die zij moeten leiden. Dit is een van de aspecten van het misbruik van macht.

Een ander aspect van misbruik van macht is dat je anderen wilt dwingen om mee te gaan met die definitie van de samenleving en als mensen dat niet willen, dan ben je bereid om hen te straffen, misschien wel vernietigen. Dit misbruik van macht wil ik hier bespreken. Wanneer je naar de wereldgeschiedenis kijkt, dan kun je natuurlijk zien dat dit heeft plaatsgevonden in heel veel naties – op heel veel momenten.

Wat ik zeg, is universeel, maar omdat deze conferentie over Rusland gaat, zal ik Rusland als voorbeeld gebruiken. Niet omdat ik Rusland wil straffen, maar als het Russische volk dit misbruik van macht wil ontstijgen, moeten ze bekijken wat er in hun eigen natie aan de hand is, en ervan leren.

Waar komt dit misbruik van macht vandaan? Het komt alleen maar van de gevallen wezens. Betekent dit dat ik zeg dat er geen misbruik van macht was voor de gevallen wezens op aarde incarneerden? Inderdaad. Er was geen misbruik van macht. Men maakte alleen onverstandig, onbewust, gebruik van macht. Er was wel misbruik van macht zou je kunnen zeggen, maar geen speciaal misbruik van macht, om anderen tot iets te dwingen en je de mensen wilt vernietigen die zich niet laten dwingen.

Dit komt van de gevallen wezens. We zouden kunnen zeggen dat dit een schepping is van de gevallen wezens. Het is hun kenmerk. Als je naar de geschiedenis van Rusland kijkt, dan zie je dat Ivan de Verschrikkelijke duidelijk illustreerde dat hij bereid was om macht te misbruiken, om mensen te doden en martelen die niet wilden meewerken. Je kunt ook duidelijk bij Stalin zien dat hij iedereen wilde vernietigen die hem niet gehoorzaamde, maar ook mensen die hem wel gehoorzaamden – zelfs de mensen die totaal loyaal aan hem waren, maar door zijn paranoia was hij zo achterdochtig dat hij ze wilde vernietigen.

Als je naar de huidige regering kijkt, dan zie je de reactie die er komt op demonstraties, openbare demonstraties in Rusland, de politie komt en dat zij heel hardvochtig zijn tegen de mensen die worden gearresteerd. Zij slaan hen onnodig in elkaar en sommigen moeten lange tijd naar de gevangenis.

Wij zouden kunnen zeggen: “Is het net zo erg als in de tijd van Stalin?” Nee, dat niet maar nog wel misbruik van macht. Aangezien de leiders van een natie altijd een afspiegeling zijn van het bewustzijn van de mensen, moeten we zeggen dat het Russische volk niet het bewustzijn heeft losgelaten dat achter het misbruik van macht zit. Daarom moeten ze er een andere versie van zien opdat ze opnieuw de kans krijgen om dit te bekijken en op wilskracht de beslissing te nemen om te zeggen: “Niet meer! Wij willen dit misbruik van macht niet meer, wij willen niet dat wij en onze kinderen aan dat misbruik van macht worden blootgesteld. Wij eisen verandering!”

Wat is namens de mensen het bewustzijn dat dit misbruik van macht laat plaatsvinden? Dit sluit aan bij het onderwerp van de conferentie, namelijk dat er een dualistische polariteit bestaat tussen het superioriteits- en inferioriteitscomplex – je voelt je aan de ene kant superieur en aan de andere kant inferieur. Wat moeten de gevallen wezens doen om de mensen zover te krijgen dat ze doen wat zij zeggen? Ze moeten de mensen laten geloven dat zij inferieur aan de gevallen wezens zijn. In zekere zin hebben de gevallen wezens een superioriteitscomplex. Om een groep mensen zover te krijgen dat ze jou volgen, moeten ze die mensen een inferioriteitscomplex laten krijgen; de mensen zijn inferieur aan de leider. Dit zie je in principe in iedere natie.

Als je ver genoeg in de geschiedenis teruggaat, dan was er altijd een groep leiders die beweerde dat ze superieur was – of het nu ging over een religie, dat zij door God waren of uit historische noodzaak. Zij beweerden dat ze superieur waren en de gewone bevolking die hen gehoorzaamde, accepteerde dan dat ze inferieur was. In Europa geloofde men in de middeleeuwen dat de edele klasse een ander soort mensen was: Zij hadden blauw bloed. Hier zijn veel voorbeelden van in de geschiedenis. In Rusland had je in de tsaristische tijd natuurlijk het lijfeigenaarschap. De lijfeigenen werd verteld dat ze inferieur waren, en de meesten hadden dit geaccepteerd. De edelen en de tsaren waren superieur, een andere klasse mensen.

Dan komt er verandering, de bolsjewistische revolutie, waarin je zogenaamd de ideologie had om een klasseloze maatschappij scheppen. Maar was de Sovjet-Unie wel een klasseloze maatschappij? Natuurlijk niet, omdat je nog steeds een regerende klasse had – de mensen aan de top van het partijapparaat – die deze ideologie definieerden (Lenin) en daarna de extreme leiders zoals Stalin die er misbruik van maakten. Er waren duidelijk verschillende klassen. Je ziet dat er zelfs in de sovjettijd een duidelijk gevoel van inferioriteit op de gewone bevolking werd geprojecteerd door een kleine elite die zich superieur voelde. De gevallen wezens moeten dat altijd doen. Zij moeten een manier vinden om op de algemene bevolking te projecteren dat ze inferieur zijn; zij kunnen het land niet zelf regeren en daarom hebben ze een elite nodig. Tegelijkertijd projecteren ze natuurlijk dat de elite superieur is, dat zij daarom de enigen zijn die geschikt zijn om te regeren.

Dit kun je relatief gemakkelijk zien: de gevallen wezens moeten dat doen om de bevolking te laten gehoorzamen. Maar het is subtieler. Iets wat heel subtiel ligt: Kun je een groep mensen eindeloos onder de duim houden? Natuurlijk gaat dit heel lang goed, en zoals je in veel naties ziet, soms wel eeuwenlang. Zelfs in Europa slaagde de katholieke kerk er bijna duizend jaar lang erin om de mensen (de gewone bevolking) te laten accepteren dat zij zondaar zijn. Maar dat kan niet eeuwig, en de reden is – zoals we hebben uitgelegd – de opwaartse aantrekkingskracht van de rest van het universum, de kracht van het individu, die ze omhoog trekt. Dan heb je nog het ingebouwde streven van het individu om meer te worden, om zichzelf te transcenderen en hogerop te komen.

Wat hebben de gevallen wezens gedaan? Ze waren zich er niet beslist van bewust wat ik nu zeg, maar zij hebben het gevoeld en daardoor hebben ze aan één kant de mensen gestraft opdat ze de gevallen wezens zouden gehoorzamen en aan de andere kant hebben ze verschillende ideeën gebruikt om die mensen het gevoel te geven dat zij, als zij wel gehoorzamen aan een elite, op een bepaalde manier superieur worden, namelijk superieur aan andere groepen mensen die niet naar die elite luisteren.

In de tijd van de Romeinen geloofden de mensen dat de keizer God op aarde was en daardoor dus inherent superieur. De mensen rondom de keizer waren ook superieur. Maar men hechtte veel belang aan de superioriteit van het Romeinse Rijk, dus zelfs al waren de gewone burgers van het Romeinse Rijk duidelijk inferieur aan hun leiders, zij waren wel superieur aan alle niet-Romeinen.

Je ziet hoe dit werd doorgegeven en overgenomen door de rooms katholieke kerk. Alle mensen waren zondaren. Zij waren duidelijk inferieur aan de paus, de hiërarchie van de kerk en zelfs de seculiere hiërarchie die door de kerk werd gesteund, maar die inferioriteit werd gecompenseerd omdat zij het gevoel hadden dat zij superieur waren aan alle mensen die niet katholiek waren. Tijdens de middeleeuwen werd het nationale bewustzijn sterker in veel naties en je zag dat veel naties het gevoel kregen dat hoewel de mensen in die natie – of het nu Duitsland, Frankrijk, Engeland of Rusland was – inferieur waren aan de regerende elite, ze wel superieur waren aan mensen in andere naties. Er was zelfs een versie van in Rusland ten tijde van de tsaren en toen kwam de bolsjewistische revolutie natuurlijk.

De mensen konden natuurlijk niet de theorieën van Karl Marx interpreteren, zij waren niet in staat om de partijlijn en het doel van de partij te bepalen. Ze waren duidelijk inferieur om de natie te regeren en daar een rol in te spelen. Ze hoefden zich alleen maar de partij te gehoorzamen anders werden ze vernietigd en gedood. Maar de compensatie was dat zij superieur waren aan de mensen die niet in een communistisch land woonden. Door de Sovjet-Unie waren de Russen superieur aan alle niet-Russen. Het communisme was zogenaamd een klasseloze samenleving. Welnu, wat is een klasseloze samenleving? Is dat geen samenleving waarin iedereen gelijk is – in de zin dat niemand inferieur is, niemand superieur is? Maar dat zag je niet in de Sovjet-Unie, er was duidelijk een hiërarchie. Iedereen buiten de Sovjet-Unie was inferieur.

Dan waren er nog de landen van het Warschaupact. Ze waren niet zo inferieur als het westen, maar duidelijk inferieur aan de mensen in de Sovjet-Unie. Maar zelfs binnen de Sovjet-Unie waren de Russen duidelijk superieur aan alle andere republieken en zelfs binnen de Russen waren de functionarissen van de partij superieur aan alle gewone Russen, bij wijze van spreken. Die dynamiek bestaat altijd als er misbruik van macht wordt gemaakt. Hoe komt dat? Zoals we eerder hebben gezegd, zit er een limiet aan wat je kunt doen met brute kracht alleen. Stalin heeft dit tot in het meest extreme doorgevoerd als het ging om iemand doden die bezwaar maakte of zelfs mensen zomaar te doden. Niemand kon zich ooit echt veilig voelen. Maar toch kon dat niet lang zo blijven.

De gevallen wezens weten dit al heel lang en daarom hebben ze brute kracht altijd gecombineerd met een bepaald idee dat de mensen de status-quo laat accepteren, dat mensen laat accepteren dat ze de regerende elite nodig hebben – zij kunnen de regerende elite niet vermijden of eraan ontkomen. Dit zijn een aantal subtiele overtuigingen, soms een religieuze zaak, soms een politieke ideologie, soms worden er gewoon een paar ideeën gebruikt – zoals de evolutietheorie. Er zijn veel vermommingen, maar dit is altijd één ervan: “Jullie zijn mensen die inferieur zijn aan de elite, maar omdat jullie de elite gehoorzamen, zijn jullie superieur aan degenen die dat niet doen, die buiten de invloed van de elite zijn – jullie zijn superieur aan hen.” Dit sluit aan bij wat andere meesters hebben gezegd: de angst om een fout te maken zit diep in veel mensen op aarde verankerd.

Opnieuw, dit is weer een verzinsel van de gevallen wezens. Weer een mechanisme dat is bedacht door de gevallen wezens om de mensen op aarde hen te laten volgen. Het is een projectie zoals we vaker hebben gezegd; Er bestaat een maatstaf voor goed en fout. Als je een fout maakt, dan heb je een epische fout gemaakt en dan zal het ergste met jou gebeuren, of je dan eeuwig in de hel brandt, of een andere straf krijgt.

Als je op een epische manier gelijk hebt, dan zul je de allerhoogste beloning ontvangen of je nu in de katholieke of in de communistische hemel komt. Bij veel mensen op aarde, vooral de oorspronkelijke bewoners van de aarde, heeft dit de angst ingeboezemd dat je geen gelijk hebt. Dit komt zoals ik zei, omdat er geen misbruik van macht was voor de gevallen wezens naar de aarde kwamen. Maar daarna was er wel misbruik van macht en de gevallen wezens zijn erin geslaagd om veel oorspronkelijke bewoners zover te krijgen dat zij hen volgen om ook op diverse manieren misbruik van macht te maken, zoals oorlog voeren tegen andere groepen mensen.

Nadat de mensen waren overleden, keken ze erop terug om hun leven te evalueren en de oorspronkelijke bewoners beseften dat ze een fout hadden gemaakt door naar de gevallen wezens te luisteren. Zij hadden een epische fout gemaakt in hun ogen. Hoe kwam dat zo? Omdat zij de epische denkwijze van de gevallen wezens hadden overgenomen en zij beoordeelden hun daden op die manier van denken. Daardoor waren ze de gevallen wezens gevolgd – hoewel ze hen niet zo noemden – en hadden zij naar de mensen geluisterd die misbruik van macht maakten. Zij hadden het gevoel dat ze een epische fout hadden gemaakt en veel van hen beloofden om nooit weer spijt, wroeging, schaamte, of schuld te voelen toen ze voelden dat ze die fout hadden gemaakt.

Ze namen niet echt een besluit: “Ik zal nooit meer naar leiders luisteren die misbruik van macht maken.” Hun besluit was – en dit is iets wat we hebben uitgelegd met het geboortetrauma en het aardetrauma – het heeft niet zoveel te maken met je daden maar met je gevoel, je ervaring: “Ik wil dit nooit weer ervaren.”

De schok dat ze de gevallen wezens waren gevolgd, was zo traumatisch dat de mensen beloofden: “Ik wil die schok, dit trauma nooit weer ervaren.” Er zijn grote groepen mensen op aarde, oorspronkelijke bewoners, die zich zo voelen. Avatars hebben een andere dynamiek, maar daar ga ik het nu niet over hebben omdat ik me hierop wil richten. Er zijn grote groepen mensen op de wereld die deze specifieke dynamiek hebben: zij willen nooit meer ervaren dat zij op een epische manier ongelijk hebben. Op een kaart van de aarde kun je zien waar zij zijn geïncarneerd: veelal in naties met een vorm van dictatoriaal leiderschap. Met andere woorden, de ironie is dat de mensen die een trauma opliepen toen ze naar de gevallen wezens luisterden, in landen zijn geïncarneerd waarin gevallen wezens aan de macht zijn en die de denkwijze van de gevallen wezens hebben. In zekere zin doen ze tegenwoordig precies wat ze veel miljoenen jaren geleden hebben beloofd niet weer te doen.

Je moet nu het volgende begrijpen: Waarom gebeurt dit? Omdat die mensen een unieke kans krijgen, door de verschuiving van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, om die dynamiek in hun eigen psyche te overwinnen. Daarom hebben zij in hun Goddelijke plan gezet dat zij wilden incarneren in landen die hen zowel dwingen om naar die dynamiek te kijken als die te overwinnen. Ze willen zichzelf de kans geven om te groeien, en daarom hebben ze ervoor gekozen om in zo’n land te incarneren. Natuurlijk zijn ze verder in bewustzijn gegroeid dan toen ze die oorspronkelijke beslissing namen. Sommigen hebben het al in hoge mate geheeld.

Zij zijn op andere manieren gegroeid, hoewel ze niet hun oorspronkelijke geboortetrauma hebben aangeraakt. Zij zijn op veel andere manieren gegroeid, en daardoor zijn ze tegenwoordig in een veel betere positie om dit trauma af te handelen dan toen ze het oorspronkelijk opliepen. In feite zijn ze tegenwoordig in een betere positie dan ooit in hun verleden, dus dit is niet iets wat ze hebben gedaan om zichzelf te straffen maar om zichzelf een kans te geven.

Wanneer ze incarneren, verliezen zij het perspectief en de helderheid die ze hadden voordat ze ervoor kozen om te incarneren. Nu worden ze belast door het collectieve bewustzijn, door de inhoud van hun eigen drie hogere lichamen en verandert hun perspectief en kunnen ze niet begrijpen waarom zij besloten om in China of Rusland of Noord-Korea te incarneren. Zij worden dan zo belast door het collectieve bewustzijn dat zij weerstand bieden tegen de les die ze wilden leren. En dit zie je natuurlijk in veel landen overal ter wereld; in veel Arabische landen waar ze niet eens kunnen verdragen om erover na te denken of de islam wel eens niet een heel zuivere religie zou kunnen zijn.

In Rusland zie je dat ook, omdat veel Russen niet kunnen verdragen om naar het verleden van Rusland te kijken en toe te geven dat er een bepaald misbruik van macht was, niet alleen de heersers in Rusland, maar ook de Russen zelf hebben meegedaan aan dit misbruik van macht, omdat je natuurlijk van de partijfunctionarissen in Rusland kunt zeggen: “Hadden ze andere landen kunnen overnemen en dwingen om bij de Sovjet-Unie te komen of tot het Warschaupact te dwingen? Hadden ze een hele machtsstructuur kunnen vormen om iedereen in hun invloedssfeer aan de partijelite te laten gehoorzamen?” Natuurlijk niet fysiek, zij moesten veel Russen medeplichtig maken door met hen samen te werken om dat misbruik van macht uit te voeren. Maar veel Russen, of zij nu persoonlijk hebben meegedaan aan dit misbruik van macht of als hun ouders dat deden, of zij zelf in vorige levens, kunnen het niet verdragen om hiernaar te kijken.

In dat opzicht zou ik een perspectief willen bieden dat voor veel Russen heel provocerend zal zijn. Maar ik maak me natuurlijk niet zo druk over wat de mensen op aarde provoceert. Ik maak me er druk om of ik iemand kan helpen, iemand die daarvoor openstaat, omdat die het zal begrijpen. Degenen van jullie die zijn opgegroeid in de sovjettijd, en zelfs later, zijn geprogrammeerd met een bepaalde kijk op de geschiedenis. En die manier lijkt wel enigszins op iets waar de mensen in het westen aan zijn blootgesteld. Jullie zijn geprogrammeerd om je te richten op de gewelddaden van de nazi’s, de holocaust en andere dingen in de Tweede Wereldoorlog. Met andere woorden, het grote kwaad dat het westen en de Russische samenleving is aangedaan, was het nazisme.

Als je die laag er echter afhaalt, zowel de Russische als de westerse laag, dan moet je zeggen dat het nazisme, hoewel het heel duidelijk en absoluut misbruik van macht was, niet een voorbeeld is van misbruik van macht in de geschiedenis en was het vanuit een bepaald perspectief niet eens het ergste.

Je kunt zelfs zeggen dat het misbruik van macht van de nazi’s niet hetzelfde was als het misbruik van macht van de communistische partij van Rusland en de Sovjet-Unie, omdat de nazi’s niet zoveel mensen uit hun eigen land hebben gedood als je ze meerekent als Duitsers, als de communistische partijfunctionarissen in de Sovjet-Unie. Met andere woorden, je zult je de ironie hiervan wel realiseren omdat de Duitse joden ook Duitser waren, maar toch, als je naar de machtsstructuur kijkt van de sovjets, dan was er meer bereidheid om hun eigen burgers te doden dan bij de nazi’s.

In zekere zin kun je zeggen dat de kosten voor de Russische bevolking en de bevolking in de Sovjetstaten groter waren dan de kosten van de Duitse bevolking onder de nazi’s; daarom kun je zeggen: “Welk misbruik van macht was groter?” En ik ga niet zeggen dat de ene erger was dan de andere, ze waren beide extreem, zij gingen allebei te ver, veel te ver, maar ik wijs jullie hier gewoon op. Er was enorm veel misbruik van macht in de Sovjet-Unie, absoluut te vergelijken met het misbruik van macht tijdens het nazisme.

Stap nu terug en kijk naar de internationale situatie: hoe kijken de meeste landen en zeker de moderne democratieën, de welvarender landen, erop terug? Hoe kijken die naar Rusland? Hoe kijken ze naar Duitsland? Ik weet heel goed dat veel Russen het gevoel hebben dat de westerse naties heel achterdochtig en vijandig naar Rusland kijken, maar samenwerken met Duitsland en zij wil het gevoel hebben dat dit onrechtvaardig is vanwege wat Duitsland heeft gedaan omdat de Russen dat altijd zullen blijven voelen, veel Russen zullen het gevoel hebben dat Duitsland gestraft moet worden en verstoten door de internationale gemeenschap en gestraft voor wat die in het verleden heeft gedaan.

Maar als de Duitsers eindeloos gestraft moeten worden, waarom zouden de bolsjewisten en de sovjets dan ook niet zo gestraft moeten worden? Zij hebben andere naties ook veel aangedaan, wat jullie als Russen misschien niet weten, omdat jullie zijn opgegroeid met de verheerlijkte versie van de geschiedenis. Maar vraag de mensen die zijn opgegroeid in een van de andere sovjetrepublieken en landen van het Warschaupact maar eens, of vraag eens waarom ze zo snel afstand hebben genomen van Rusland na de opheffing van de Sovjet-Unie.

We zien nu het feit, het eenvoudige te observeren feit, dat de internationale gemeenschap, de democratischer landen achterdocht koesteren voor Rusland maar niet voor Duitsland en ze werken samen met Duitsland, in de Europese Unie en op andere manieren, en zij behandelen Duitsland net als elk ander land. Hoe komt dat? Begaan ze een grote onrechtvaardigheid ten opzichte van Rusland? Of is het hypocrisie of onstandvastigheid?

Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat er een doorslaggevend verschil zit tussen het gedrag van Duitsland na de val van het nazisme en het gedrag van de mensen na de val van de Sovjet-Unie. Na de Tweede Wereldoorlog ging Duitsland door een periode heen van zelfreflectie, zelfobservatie, ja veel mensen wilden niet, maar het is wel gebeurd en Duitsland als natie heeft de verantwoordelijkheid genomen voor wat ze heeft gedaan. Zij hebben zich hiervoor verontschuldigd en doen dat nog steeds. Zij hebben dat op verschillende manieren gecompenseerd, met andere woorden, Duitsland als natie heeft dus de verantwoording genomen voor het verleden van Nazi-Duitsland, heeft de verantwoording genomen voor wat ze andere landen heeft aangedaan en heeft een strenge belofte gedaan dat ze dit nooit weer in haar natie zal laten gebeuren.

En dat is nu juist de reden dat de andere democratische naties het gevoel hebben dat zij Duitsland kunnen vertrouwen, zij kunnen met Duitsland samenwerken, zij kunnen Duitsland als gelijke behandelen, omdat Duitsland hen als gelijke behandelt. Je ziet dat Duitsland in de tijd van de nazi’s en zelfs in de tijd daarvoor een superioriteitscomplex had en zij behandelden andere landen niet als gelijke, maar na de Tweede Wereldoorlog zijn ze daarmee begonnen.

Kijk nu eens naar de Sovjet-Unie na de val van de Sovjet-Unie. Er is wel enige zelfreflectie geweest, maar niet op dezelfde manier als de Duitsers. Men heeft niet wijdverspreid erkent dat de Sovjet-Unie op heel extreme manieren macht heeft misbruikt die andere naties heeft beïnvloed en men heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid willen nemen, zich er niet voor willen verontschuldigen, het willen compenseren en in de allereerste plaats heeft men nationaal niet getoond dat men dit misbruik van macht nooit weer zo wil laten gebeuren. En juist daarom is er geen verandering in het collectieve bewustzijn gekomen zoals in Duitsland. En omdat dit niet zo is, voelen de andere naties dat zij Rusland niet net zo kunnen vertrouwen als Duitsland.

Natuurlijk kun je naar de leiders van diverse naties gaan en hen vertellen wat ik net heb gezegd en zij zullen je nietszeggend aankijken, omdat ze niet begrijpen wat ik zeg, maar zij weten intuïtief dat er een verandering in Duitsland is geweest en dat ze daarom Duitsland kunnen behandelen zoals Duitsland hen als gelijke behandelt. Zij kunnen Duitsland vertrouwen, zij kunnen erop vertrouwen dat er geen gevaar bestaat dat er een nieuwe Hitler in Duitsland zal opstaan.

Maar wanneer diezelfde naties naar Rusland kijken, dan zeggen ze vooral na de komst van Poetin: “Kunnen we er wel op vertrouwen dat er geen nieuwe cyclus van misbruik van macht in Rusland komt? En als we daar niet op kunnen vertrouwen, hoe kunnen we Rusland dan hetzelfde behandelen wanneer Rusland ons niet als gelijke behandelt?”

Als je naar de buitenlandse politiek van Rusland kijkt, als je naar de uitspraken kijkt van de Russische leiders, dan wekken zij duidelijk de indruk dat er een antagonistische relatie bestaat tussen Rusland en het westen. Het is westen wil Rusland te pakken nemen. Zoals we hebben gezegd, is dat een illusie die zij hebben gewekt om het Russische volk om de tuin te leiden om loyaal aan hen te blijven, maar niettemin kun je het zien als je naar de retoriek kijkt. En daardoor kun je zien dat Rusland niet de andere naties als gelijke behandelt en Rusland beschouwt zichzelf niet als gelijke onder de andere naties.

Wat betekent dat? Dit betekent dat Rusland niet de verplichting voelt om andere naties te behandelen op de manier waarop zij willen worden behandeld. Zij voelen zich niet verplicht om hun woord te houden, internationale verdragen na te komen, een transparant land te zijn, een betrouwbaar land te zijn. De Russische leiders hebben het gevoel dat zij kunnen doen wat ze willen, als dat in hun voordeel lijkt. En natuurlijk kunnen ze de illusie handhaven dat men vijandig is , zodat ze het Russische volk inperken om een vijandige overname door het westen te voorkomen.

Ik zeg dat wij niet willen dat alle Russen bevestigen wat ik zeg, maar wij willen wel dat een cruciaal aantal mensen van het Russische volk accepteert dat de Sovjet-Unie een heel erg extreme manifestatie was van misbruik van macht. Om daarna te accepteren dat Rusland dit potentieel om macht te misbruiken niet heeft ontstegen, omdat men niet naar de dynamiek wil kijken en te beslissen: “Wij het Russische volk zullen ons niet onderwerpen aan leiders die misbruik van ons maken. Wij zullen ons niet onderwerpen aan het misbruik van macht omdat wij beter verdienen. Wij zijn niet inferieur en daardoor hoeven wij dit misbruik van macht niet van onze leiders te accepteren.”

Dat moet veranderen, omdat je pas als je beslist dat je een betere vorm van leiderschap wilt, een cruciaal aantal mensen van de bevolking dit besluit, er geen verandering in het leiderschap kan komen. Het huidige leiderschap zal blijven bestaan, het zal steeds meer mis gaan maken totdat die beslissing wordt genomen, totdat die omslag in het collectieve bewustzijn er komt. Ik heb dat een aardverschuiving genoemd omdat de spanning in de tektonische platen toeneemt totdat er ineens een ontspanning komt en een aardbeving die niemand kan negeren. Alle kleine rommelingen van de aarde kun je negeren, omdat je die niet voelt, maar wanneer de aarde begint te beven en gebouwen beginnen te schudden, kan niemand er meer omheen. En dat soort verschuivingen moeten er in het collectieve Russische bewustzijn komen voordat de natie verder vooruit kan, net zoals we in veel andere naties hebben gehad, waaronder aardverschuivingen die in Duitsland zijn geweest na de val van het nazisme.

Naast deze leringen en ideeën bied ik aan om een bepaalde portie van mijn licht boven Rusland te verankeren en alle republieken en naties die hierdoor zijn beïnvloed. En dit betekent dat ik opnieuw jullie inspanningen, jullie oproepen, zal vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Het geldt niet alleen voor de Russische mensen, maar de mensen in alle naties die onder invloed van Rusland staan. Wanneer je iets bij de leiders ziet wat misbruik van macht is, dan kun je eenvoudig de oproep doen: “Aartsengel Michaël verteer de duistere krachten die achter dit misbruik van macht zitten.” Je kunt het beschrijven als je wilt of eenvoudig je aandacht erop vestigen, terwijl je zegt: “Aartsengel Michaël verteer de duistere krachten die achter dit misbruik van macht zitten.”

En dan zal ik dit doen in de mate waarin de wet mij dat toestaat, en het kan een van de factoren worden die het Russische volk dichter bij die verandering brengt en de beslissing wat voor leiders ze echt willen en in wat voor land ze willen wonen. Begrijpen jullie het?

Misschien begrijpen sommigen van jullie het nog niet, is het kwartje nog niet gevallen, omdat je bent opgegroeid met de Russische denkwijze waardoor je geneigd bent om alles wat op kritiek lijkt, af te wijzen en elke uitspraak die niet klinkt als iets wat moet veranderen of niet het beste is voor Rusland, wordt als kritiek opgevat. Jullie antwoord, jullie geprogrammeerde antwoord, is dat je het afwijst. Je denkt dat zelfs studenten van geascendeerde meesters, sommigen denken zelfs dat wij, de geascendeerde meesters een bepaalde bedoeling hebben om Rusland te straffen, om Rusland naar beneden te halen, om Rusland te vernietigen. Maar dat is niet zo. Wij willen alleen maar de mensen in Rusland in de Gouden Eeuw brengen om dezelfde levensstandaard te krijgen die je in de meest welvarende landen ziet, dezelfde vrijheid en kansen te krijgen voor persoonlijke groei die je in de meest welvarende landen ziet. Dat is het enige wat we willen.

Wij hebben respect voor vrije wil en daarom zeggen we, als het Russische volk wil blijven leven zoals het Russische volk doet, dan zullen wij dit natuurlijk toestaan. Wij kijken ook naar de natie en wij zien hoeveel mensen er in dit leven in Rusland zijn geïncarneerd, omdat zij deel willen uitmaken van de veranderingen die in Rusland moeten komen en we kijken ook naar de vrije wil van die mensen om daarom brengen wij de vrije wil van de oudere generatie in evenwicht met de vrije wil van de jongere generatie en daarom mogen wij naar voren stappen en deze leringen geven die de jongere generatie of de mensen die dat willen uit de oudere generatie, kunnen gebruiken om hun bewustzijn te verhogen en daardoor het collectieve bewustzijn te verhogen naar het punt waarop het Russische volk echt kan gaan accepteren dat zij het waard zijn om de Gouden Eeuw te krijgen, omdat de meeste Russen op dit moment niet kunnen accepteren dat zij de moeite waard zijn om dit te krijgen, zoals Saint Germain heeft gezegd.

En wij hebben jullie nu perspectieven en hulpmiddelen gegeven die jullie als spirituele mensen in staat stellen om dit bewustzijn te ontstijgen, het collectieve bewustzijn op te trekken opdat de bevolking kan beginnen te ontsnappen aan dit bewustzijn en accepteert dat: “Ja! Ik verdien een betere levensstandaard. En ik verdien ook een vorm van leiderschap die het land die levensstandaard kan geven en kan doen wat nodig is, kan veranderen wat nodig is om de rijkdom onder de bevolking te verspreiden opdat iedereen een deel van de rijkdom die in Rusland wordt voortgebracht, kan krijgen.

Ik heb jullie nu gegeven wat ik wilde zeggen in deze uitgave en ik verzegel jullie in de Blauwe Vlam van de Bescherming van de Eerste Straal van de Wil van God, omdat het de Wil van God is dat je het recht hebt om naar de leringen van de geascendeerde meesters te luisteren, dat wij het recht hebben om die leringen te geven wanneer we een boodschapper hebben die de open deur kan zijn en daarom is het de Wil van God dat je beschermt wordt tegen het verzet dat onvermijdelijk komt, zowel van het collectieve bewustzijn als van de gevallen wezens, opdat je de leringen echt kunt implementeren, absorberen en in het collectieve bewustzijn verspreiden.

Als jij je persoonlijk heel erg aangevallen voelt of je belast voelt, kun je ook zeggen: “Aartsengel Michaël bescherm mij tegen de duistere krachten die achter dit misbruik van macht zitten.” Of je kunt zeggen: “Bescherm mijn natie tegen de duistere krachten die achter dit misbruik van macht zitten.”

Ik verzegel jullie nu in de Wil van God, die een vorm van liefde is, een aspect van Gods onvoorwaardelijke liefde, een aspect dat kan lijken alsof het eigenschappen heeft en daardoor voorwaardelijk is maar het is niet voorwaardelijk in de dualistische betekenis van het woord. En je kunt ervan profiteren als je over het verschil nadenkt tussen specifieke eigenschappen en dualistische voorwaarden.