Rusland – een Natie die gelijk is aan alle andere?

Geascendeerde meester Master MORE, 23 april 2021 – Webinar voor Rusland: Het bewustzijn van superioriteit loslaten en het gevoel overwinnen dat je niet heel bent, getraumatiseerd bent en je naar buiten richt

Ik ben geascendeerde meester Master MORE. Tot mijn vreugde is het mijn voorrecht om mijn standpunt te vertellen op wat ik als het potentieel beschouw om de Russische natie, het Russische volk, en een echte verandering in deze natie te wekken. Ik zal natuurlijk verder ingaan op wat Moeder Maria en Saint Germain hebben besproken. Wij zijn natuurlijk geen individuele meesters die hier in het geascendeerde rijk apart bestaan. Het is niet zo dat ik me beperk tot Darjeeling en Saint Germain zich tot de Symbolengrot. Wij zijn natuurlijk altijd één en staan altijd met elkaar in contact. Wij hebben vaak het equivalent van wat jullie een vergaderingen of bestuur noemen op aarde. Natuurlijk hebben we een bijeenkomst voor elke conferentie, waarbij we vergelijken en coördineren wat we gaan vertellen en bespreken.

Waar ik als eerste mee wil beginnen, is dat je een stap naar achteren doet en neutraal kijkt naar de manier van denken van de meeste Russen, en dan zul je zien dat zij allemaal een bepaalde spanning in hun hoofd hebben. Veel zijn zich hier niet van bewust, omdat ze er zo gewend aan zijn geraakt dat zij denken dat het leven zo is. Veel denken dat alle andere mensen ook zo in elkaar zitten en dat dit de enige manier is om een menselijk wezen te zijn. Je merkt dat de meeste Russen heel snel beledigd zijn, zij gaan bijna altijd in de verdediging, ze zijn defensief, ze zitten er bijna op te wachten totdat er een belediging komt, iets wat andere mensen doen en niet juist is. Zij staan klaar om in de verdediging te gaan, dit kan zijn van puur verdediging tot agressievere manieren om met andere mensen om te gaan, of dat nu met elkaar is of met niet-Russen, maar die spanning is altijd aanwezig.

Je kunt het zelfs aan de Russische leiders zien wanneer zij hun mening geven op een internationale bijeenkomst of een internationaal forum. Recent zag je die spanning nog bij Poetin, de minister van Buitenlandse Zaken en bij de minister van Defensie, toen ze iets zeiden over de mensen die Rusland bekritiseren, die altijd kritiek op Rusland hebben. Dit toont aan dat de Russen zich altijd bekritiseerd voelen. Zij hebben altijd het gevoel dat iemand eropuit is om kritiek op hen te leveren.

De vraag is of de rest van de wereld kijkt naar alles wat Rusland doet en klaar staat om bij elke gelegenheid kritiek te leveren of voelen de Russen zich zelf zo over de rest van de wereld? Wat was er het eerst de kip of het ei? Nogmaals, het maakt niet uit wat er het eerst was.

Wat wel uitmaakt, is de manier van denken van het Russische volk, en hoe dat het Russische volk beïnvloedt. Kun je gelukkig zijn, kun je rust voelen, kun je tevreden zijn, als jij je altijd wilt verdedigen? Als je het gevoel hebt dat iedereen je te pakken wil nemen, kritiek op je wil leveren, en je het gevoel hebt dat je altijd op je hoede moet zijn, dat je niemand kunt vertrouwen omdat je nooit weet wanneer ze kritiek op je hebben. Hoe kun je rust vinden als je zo denkt? Het antwoord is natuurlijk dat het niet kan, en dan wordt de vraag of mensen wel rust willen, of zij dat echt wel graag willen bereiken.

Ik wil erop wijzen dat er natuurlijk bepaalde naties zijn die zich bedreigd voelen door Rusland. Oekraïne is het duidelijkste voorbeeld tegenwoordig. Het is duidelijk dat de meeste mensen in Oekraïne heel onzeker zijn over wat de Russen zullen doen, aan het doen zijn, en al sinds 2014 aan het doen zijn in de oostelijke provincies. Als je een beetje verder gaat naar landen die niet zo dicht bij Rusland liggen, dan kun je zeker ook zeggen dat zij Rusland niet willen bekritiseren. Zij hebben de wens niet om kritiek op Rusland te hebben. Ze zouden liever hebben dat ze helemaal niets over Russische acties hoefden te zeggen.

Hoe kon dat gebeuren? Hoe kun je zover komen dat de moderne democratieën, zoals wij ze noemen, liever niets willen zeggen over wat Rusland internationaal doet?

Dat zou gewoon gebeuren als Rusland, zoals eerder in een vraag werd gezegd, begon te handelen op een niet-agressieve manier. Als Rusland de westerse democratieën zou gaan behandelen zoals de westerse democratieën elkaar behandelen, waarom zouden die westerse democratieën dan meer kritiek hebben op Rusland dan elkaar? Ik probeer niet te zeggen dat de moderne democratieën één grote familie zijn, dat er geen verschillen en soms conflicten zijn. Maar je ziet maar zelden dat een land als Noorwegen of Denemarken kritiek heeft op wat Spanje of Italië of Griekenland doet.

Hoe komt dat? Omdat die landen geen agressieve acties tegen andere landen ondernemen. Zij proberen niet hun democratie te ondermijnen, zij bedreigen hen niet militair.

Hoe komt dat? Omdat die landen geen agressieve acties tegen andere landen ondernemen. Zij proberen niet hun democratie te ondermijnen, zij bedreigen hen niet militair. Zij zenden geen oorlogsvliegtuigen naar hun luchtruim, sturen geen spionnen naar hun land, infiltreren hun computersystemen niet, zij doen niets van dat al. Zij handelen heel eenvoudig. Het is een manier die je bij alle religies op de wereld vindt, waaronder de oosters orthodoxe kerk. En dat is eenvoudig: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Of liever: “Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden.” Nu zeg je misschien: “Ah, dat is religieuze onzin.” Maar dat is niet zo. Het is zoals Moeder Maria en Saint Germain hebben gezegd een ‘natuurwet’. Het is een natuurlijke, of zouden we beter ‘spirituele wet’ kunnen zeggen die menselijke interacties leidt.

Wat hebben wij al vele malen via deze boodschapper gezegd? Het universum is een kosmische spiegel. We hebben ook gezegd dat de aarde een realiteitssimulator is. Wat doet die realiteitssimulator? Die spiegelt fysieke omstandigheden die een reflectie zijn van je bewustzijnsstaat. Wat jij naar de spiegel zendt, zendt de spiegel retour in de vorm van fysieke omstandigheden. Zo simpel is het.

Wat een groep mensen, een natie of iets anders in hun identiteit meedraagt, in hun identiteitslichaam, hun mentale en emotionele lichaam en op het Moederlicht projecteert, zal het Ma-terlicht uitbeelden in de vorm van fysieke omstandigheden. Maar een deel van wat wordt gereflecteerd, zijn niet alleen fysieke omstandigheden, omdat jij misschien bepaalde fysieke omstandigheden kunt scheppen, maar niet neutraal naar die fysieke omstandigheden kijkt. Je kijkt naar de fysieke omstandigheden met het bewustzijn dat jij op de wereld projecteert, zoals we al heel vaak hebben gezegd.

Wat je ziet dat er gaande is in de relatie van Rusland met de moderne democratieën is iets heel eenvoudigs. De Russische regering, in zekere mate het Russische volk, maar in de eerste plaats de leiders van Rusland, projecteren een bepaald beeld van Rusland en een bepaald beeld van andere naties. Als de universele spiegel precies werkte op een één op één basis, dan zouden alle andere naties vijandig tegen Rusland zijn, agressief tegen Rusland zijn. Dit zag je in feite in de Koude Oorlog. De Sovjet-Unie was andere landen vijandig gezind, en probeerde ze voortdurend te ondermijnen, zonder rechtstreeks oorlog te voeren. Het gevolg was dat andere naties het gevoel hadden dat ze net zo moesten reageren.

Als je naar de Koude Oorlog kijkt, dan kun je zeggen dat de Verenigde Staten werd blootgesteld aan bepaald agressieve spionage door de Sovjet-Unie. Ze heeft natuurlijk gegeven wat ze kreeg, ze heeft die gunst ook bewezen (bij wijze van spreken) en hield zich ook met spionage bezig. Dit is natuurlijk nog steeds in bepaalde mate het geval met de Verenigde Staten. Laat ik jullie echter op iets wijzen.

De meeste moderne democratieën ondernemen geen vijandige acties tegen Rusland, zij hebben geen vijandige houding ten aanzien van Rusland. Een paar mensen in de inlichtingendienst en bij defensie in de Verenigde Staten hebben die houding wel en ondernemen diverse acties. Zij doen dat omdat zij begrijpen dat zij niet kunnen ontspannen en Rusland behandelen zoals ze democratische naties behandelen. Als Rusland, zoals Saint Germain heeft gezegd in het antwoord op deze vraag, zou stoppen met agressieve acties tegen andere landen, dan zou zelfs de Verenigde Staten stoppen met vijandige acties tegen Rusland.

Het merendeel van de moderne democratieën wil maar één ding, samenwerken op gelijke basis met Rusland. Zij willen Rusland niet straffen, zij willen Rusland niet exploiteren, zij willen alleen graag de levensstandaard van de Russen verhogen naar dezelfde levensstandaard als in hun eigen land. Dit is een feit. Ik ben mij er heel goed van bewust dat als je dit tegen de meeste Russen zou zeggen, zij het dan niet zouden geloven, zij zouden weigeren om dit te geloven, zij zouden zeggen dat het naïef is, dat het niet waar is. Maar ik zeg jullie dat het wel waar is, dit is de manier van denken in de moderne democratieën.

Na de val van de Sovjet-Unie was er collectief een zucht van verlichting, zoals Saint Germain heeft gezegd. Men hoopte oprecht dat de Koude Oorlog voorbij zou zijn, dat het mogelijk zou zijn dat de moderne democratieën dezelfde relatie met Rusland zouden krijgen als met elkaar. Waarom? Omdat die naties in verschillende mate, maar wel in hoge mate, het principe omarmen waar ik het over had: “Behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden.” Dit geldt in de eerste plaats voor het eigen volk. Behandel je eigen volk op de manier waarop jij behandeld wilt worden. Geef iedereen gelijke rechten, geef iedereen gelijke kansen, geef iedereen vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, politieke en economische vrijheid. Behandel mensen zoals jij behandeld wilt worden. Wanneer je dit bij je eigen volk hebt gedaan, kun je dat natuurlijk ook doen, en dat zul je natuurlijk ook doen, bij andere landen.

De enige uitzondering is dat je het gevoel hebt dat andere naties vijandig tegen jou zijn. Dan kun je er niet op vertrouwen dat ze van jou profiteren. Dan moet je voorzichtiger zijn, afwachten, op je hoede zijn, en dit andere land niet op dezelfde manier behandelen als een land dat je wel vertrouwt. Het is heel eenvoudig, als de Russische natie begon te handelen op een manier die je kon vertrouwen, dan zou zij ook het vertrouwen krijgen van de moderne democratieën. Zij zouden Rusland behandelen zoals ze elkaar behandelen. Het is heel eenvoudig.

Zoals we al hebben gezegd, kun je eenvoudig een blik werpen op de moderne democratieën, West-Europa, Canada, op een groot deel de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Australië, Nieuw-Zeeland, in bepaalde mate Japan, andere naties op de wereld. Als je naar deze naties kijkt, dan zie je dat de gemiddelde mens in al die landen een beter levensstandaard heeft dan de gemiddelde Rus. Je kunt je afvragen hoe dat komt. Opnieuw zie je dan dat er bepaalde natuurwetten, spirituele wetten, zijn voor hoe de economie werkt. Het heeft te maken met: “Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden.”

Als je teruggaat in de tijd, de feodale samenlevingen in Europa, het lijfeigenaarschap in Rusland, andere naties, dan zie je overal hetzelfde. Je kunt zelfs tegenwoordig nog hetzelfde zien in naties. Je ziet dat als de leiders van een natie niet het principe gebruiken dat ze hun volk te behandelen zoals ze zelf willen worden behandeld, er een limiet zit aan hoeveel voorspoed en overvloed in die natie kan worden gecreëerd.

Als je naar de feodale samenlevingen kijkt, dan zie je dat de Russische landeigenaren veel rijkdom bezaten vergeleken met de bevolking, de bevolking had in principe niets. Het was dus geen goede vergelijking. Als je naar tegenwoordig kijkt, dan zie je dat ze eigenlijk niet veel rijkdom bezaten. De reden was dat die samenleving vooral landbouwsamenlevingen waren en er een limiet zat aan hoeveel rijkdom je in die samenlevingen kon opbouwen.

Toen landen in het democratische tijdperk kwamen en hun volk begonnen te behandelen volgens spirituele principes: “Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden”, hun economie groeide, en op een veel hoger niveau kwam en je ziet dat dit tot steeds meer voorspoed heeft geleid. In veel democratische landen groeit de levensstandaard nog steeds, de levensstandaard van de gemiddelde mens groeit nog steeds, neemt nog steeds toe.

De Verenigde Staten is een uitzondering daarop, zoals we hebben gezegd, omdat de machtselite in de Verenigde Staten erin geslaagd is om de rijkdom af te pakken van de bevolking en het in hun eigen handen te concentreren door het financiële systeem te manipuleren. Daarom neemt de levensstandaard van veel Amerikanen niet toe, maar krimpt. In de meeste moderne democratieën neemt de levensstandaard nog steeds toe. Dit laat zien dat de welvaart groeit wanneer een land vrijheid en mensenrechten geeft aan haar volk. Maar er komt een moment waarop een natie zover is gekomen dat ze intern niet verder kan groeien. Vanaf dat moment zal de groei en welvaart afnemen, die kan nog wel toenemen, maar niet zoveel.

Wat kan de natie dan hoger brengen als volgende stap? Dat is natuurlijk dat ze begint handel te drijven met andere naties. Je behandelt niet alleen je eigen volk goed, maar ook andere volken. Er is een groep naties op de wereld die welvarend zijn. Waarom hebben zij welvaart? Omdat ze elkaar met evenveel respect vanwege hun rechten behandelen. Niemand probeert opzettelijk andere naties te exploiteren, sommige internationale corporaties wel, maar in het algemeen proberen democratische naties niet andere naties te exploiteren. Dat deden ze honderd of tweehonderd jaar geleden wel, maar tegenwoordig niet meer.

Er is een echte verandering gekomen en daardoor zijn die landen op één lijn gekomen met spirituele principes. Je activeert het principe dat Jezus heeft beschreven in de parabel van de drie dienaren die een bepaald aantal talenten van hun meester ontvingen die daarna vertrok. Toen de meester terugkeerde, vroeg hij hen wat ze met de talenten hadden gedaan. Twee van hen hadden de talenten vermenigvuldigd en zij kregen nog meer als beloning. Een dienaar had de talenten in de grond begraven en wat hij had, werd van hem afgepakt. Dit is een spiritueel principe. Wanneer je jouw talenten vermenigvuldigd door iets voor anderen te doen, zul je meer ontvangen.
Hun beider welvaart zal vergroten, wanneer ze elkaar eerlijk en met respect behandelen en gelijke rechten hebben zonder elkaar te exploiteren. Zij vermenigvuldigen niet alleen hun eigen talenten, maar ook elkaars talenten. Dit is eenvoudig een spiritueel principe en dat werkt net zo onfeilbaar als de wet van de zwaartekracht.

Het is eenvoudig een onvermijdelijk gegeven dat er een groep naties op de wereld is die zichzelf op één lijn hebben gebracht met dit principe. Zij zijn zich misschien niet ervan bewust wat ze doen, zij begrijpen misschien niet waarom, zij begrijpen misschien niet wat ik jullie net heb verteld, maar zij liggen op één lijn met dit principe. De meesten doen dit omdat het voelt als het juiste, wat juist is om te doen. Dit heeft hun overvloed, hun welvaart, vergroot en die is gedeeld met de mensen zodat de welvaart van het volk ook is toegenomen.

Nogmaals, je kunt het de gemiddelde burger in die naties vragen, zelfs de leiders in die naties, en dan zouden ze niet kunnen verklaren wat ik jullie heb uitgelegd. Niettemin zijn ze wel begonnen om elkaar zo te behandelen en ze zouden andere mensen ook hetzelfde behandelen als ze het gevoel hadden dat ze erop konden vertrouwen dat zij ook zo zouden worden behandeld. Je kunt niet verwachten dat naties niet intelligent zijn. Je kunt niet verwachten dat ze handel drijven met een andere natie die hen herhaaldelijk heeft bedrogen en die natie blijven vertrouwen, dat is een onrealistische verwachting.

Nogmaals, dit geldt voor het principe “Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden.” Als je voortdurend achterdochtig bent over andere mensen en ze niet consequent en eerlijk behandelt, je woord niet houdt, afspraken niet nakomt, als je andere landen zo behandelt en tegelijkertijd verwacht dat die naties jou vertrouwen, dan heb je een onrealistische verwachting. Ik moet zeggen dat de Russische leiders en veel Russische mensen een onrealistische verwachting hebben ten aanzien van hun relatie met andere mensen. Dit heeft te maken met wat Moeder Maria en Saint Germain hebben gezegd over de programmering in de sovjettijd, dat Rusland speciaal is en een speciale rol op de wereld heeft, dat de Russen superieur zijn die het verdienen om op een speciale manier te worden behandeld.

Zoals we hebben gezegd, komt dit van de gevallen wezens. Maar waar het ook vandaan komt, kijk gewoon eens naar die houding: “Wij zijn speciale mensen, wij zijn superieur en andere mensen moeten zich dat realiseren en ons ook zo behandelen.” Kijk eens naar die houding en vergelijk dit met het principe “Behandel anderen zoals jij ook behandeld wilt worden.”

Is het realistisch dat andere mensen jullie zullen behandelen op de manier waarop je denkt dat ze zouden moeten? Nee! Dat is niet het principe, het is niet het principe dat als jij projecteert dat je superieur bent en een speciale behandeling verdient, alle mensen je dan speciaal moeten behandelen. Dit is niet het principe. Het principe is dat als jij andere mensen eerlijk behandelt, zij je ook eerlijk zullen behandelen volgens een neutrale observatie.

Als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, naar alle conflicten die er tussen diverse groepen mensen zijn geweest, of je ze nu naties noemt of iets anders, maar kijk eens naar die conflicten, wat is dan de oorzaak van de meeste conflicten? Dat twee verschillende groepen mensen verschillende waarnemingsfilters hebben en zij verwachten allebei dat de andere groep hen behandeld op de manier waarop zij zichzelf zien.

Dus als de Russen vinden dat zij superieure mensen zijn en dat Rusland een speciale natie is die op een bepaalde manier verdient te worden behandeld door andere naties, dan kan het Russische volk dit verwachten. Natuurlijk hebben democratische landen een ander waarnemingsfilter en zeggen: “Niemand is speciaal, niemand verdient een speciale behandeling, iedereen verdient dezelfde behandeling als ze ook aan anderen geven.”

Als jij op een speciale manier behandeld wilt worden en onmiddellijk beledigd bent wanneer je niet op die manier wordt behandeld, volg je niet het principe “behandel anderen.” Je snapt het principe niet. Je kunt niet speciaal zijn en op één lijn zitten met dit meest fundamentele principe voor menselijke interacties. Je kunt jezelf niet als een bijzonder iemand behandelen en andere mensen als inferieur en verwachten dat zij dit accepteren.

Wat heb ik zojuist gezegd? De moderne welvarende landen hebben zich op één lijn gebracht met die spirituele wet “behandel anderen.” Ze kijken niet op Rusland neer, maar ze kijken ook niet tegen Rusland op. Zij zeggen dat ze dezelfde maatstaven voor Rusland zullen gebruiken als alle andere naties inclusief onszelf en elkaar. Als jij je als een betrouwbare, verantwoordelijke natie gedraagt, zullen wij jullie ook zo behandelen. Jullie gedragen je als een onbetrouwbare natie die haar woord niet houdt en dan zullen wij ons natuurlijk terugtrekken. Wij kunnen jullie niet als gelijke behandelen wanneer je ons niet als gelijke behandelen.

Begrijp je dat dan niet? En ik weet dat veel Russen dat kunnen begrijpen, maar wanneer je vindt dat Rusland speciaal is of superieur, wanneer je denkt dat het Russische volk een speciale behandeling moet krijgen en wanneer jullie je beledigd voelen wanneer je die behandeling niet krijgt, gedragen jullie je niet als gelijke, jullie behandelen de mensen niet als gelijke, je behandelt hen niet volgens het principe “behandel anderen.”

Het is begrijpelijk dat het Russische volk in de sovjettijd een bepaald waarnemingsfilter had en dat men er absoluut van overtuigd was dat dit de enige manier was om naar het leven te kijken. Het is begrijpelijk in die zin, niet dat het acceptabel was, maar het is begrijpelijk omdat zij geen ander referentiekader hadden dan dat van Rusland. Zij hadden geen nieuws, zij hadden geen ervaring hoe andere landen waren. Je zou kunnen begrijpen dat zij konden geloven dat alle andere mensen naar Rusland keken zoals ook deden.

Er waren natuurlijk wel mogelijkheden om dit waarnemingsfilter te vernietigen of te onderzoeken, omdat er wel een bepaalde interactie was tussen Rusland en de Sovjetrepublieken en zelfs landen uit het Warschaupact. De Russen hadden het ook wel kunnen weten en natuurlijk waren er ook een paar mensen die dit wel zagen, maar dat waren maar heel weinigen. Er waren maar heel weinigen die zich realiseerden dat andere staten van de sovjet niet naar Rusland kijken zoals zijzelf. De meeste voormalige sovjetrepublieken beschouwden Rusland als de bezetter van hun onafhankelijke land. Zij vonden zichzelf niet een Russische natie of het Russische volk. Zij beschouwden zichzelf niet inferieur maar ook niet superieur trouwens. Zij wilden hun eigen leven leiden en zij hadden het gevoel dat zij door Rusland waren bezet. En daarom zie je dat veel van die naties zich terugtrokken toen de Sovjet-Unie werd opgeheven, ze eisten autonomie en brachten zich op één lijn met naties die democratische rechten en vrijheden respecteerden.

In de sovjettijd was het natuurlijk wel begrijpelijk dat het Russische volk geen alternatief zag voor de manier om naar zichzelf te kijken. Door de betere communicatie en interactie heeft het Russische volk tegenwoordig natuurlijk wel de kans om zich te realiseren dat andere landen, andere mensen, de Russen niet zien zoals zij zichzelf zien. Veel Russen hebben zich dit natuurlijk wel gerealiseerd. Veel mensen die reizen, die zaken doen met mensen in andere naties, hebben zich dit gerealiseerd. Zij zijn begonnen met ervaringen, zowel fysiek als aanpassingen aan hun houding ten aanzien van andere naties.

Zoals Saint Germain heeft gezegd, bouwt zich een bepaald momentum op in het collectieve bewustzijn van Rusland, waardoor er nu meer bereidheid is om Rusland met andere naties te vergelijken, te bekijken hoe mensen in andere landen leven en die er over na beginnen te denken wat ervoor nodig is om het Russische volk diezelfde levensstandaard te laten krijgen. Het is duidelijk dat dit momentum zich aan het opbouwen is. Geleidelijk, maar toch.

Jullie die studenten van geascendeerde meesters zijn, of het nu in deze dispensatie is of andere, hebben hier een bijdrage aan geleverd, jullie hebben vooral een bijdrage geleverd als je bereid bent geweest om je eigen waarnemingsfilter van de Russische manier van denken uit te dagen, want hoe kun je anders het collectieve bewustzijn optrekken als je niet zelf die denkwijze transcendeert?

Wat we nu zien, is dat we in geen geval een pessimistische kijk op Rusland hebben, ook al hebben we in deze drie eerste dictaten een tamelijk ontnuchterende en sombere boodschap over het bewustzijn in Rusland gegeven. Wij zien dat er zich momentum aan het opbouwen is en dat brengt Rusland dichter bij een serie veranderingen. Sommige zijn al gebeurd, andere kunnen in de niet al te verre toekomst komen.

Wij zien natuurlijk ook dat hier aanzienlijk veel weerstand tegen is. De oppositie komt gedeeltelijk van het Russische volk die niet naar hun houding wil kijken en gedeeltelijk van de Russische leiders. Zoals we hebben gezegd, is er een oudere generatie die in de sovjettijd is opgegroeid die hun leven, hun lot, hun plaats in het leven, hebben geaccepteerd en die hopen dat het niet erger wordt. Ze hopen dat zij een normale, wat zij als normaal beschouwen, levensstandaard zullen behouden gedurende de rest van hun leven.

Eerlijk gezegd zullen enkelen niet hun houding in dit leven willen veranderen. Die mensen zijn een van de factoren die de veranderingen in de Russische samenleving tegenhouden. Helaas is de enige realistische uitkomst dat ze overlijden en het collectieve bewustzijn niet meer naar beneden trekken omdat ze niet meer geïncarneerd zijn.

Dan zijn er de leiders nog. Zoals we hebben gezegd, is er een machtselite in Rusland die bijna ieder aspect van de Russische economie beheerst, die berust op het principe van totale hebzucht, dat er nooit genoeg voor hen is, nooit.

Als je bereid bent om hiernaar te kijken, kun je kijken naar de daden van die leiders. In de eerste plaats Poetin, die niet wil veranderen, die door manipulatie het in de grondwet van Rusland voor elkaar heeft gekregen dat hij kan aanblijven tot 2036. Maar ik kan je zeggen dat hij niet zolang geïncarneerd zal blijven, maar daar gaat het nu niet om. Hij was bereid om de Russische grondwet te manipuleren om zelf in de positie te blijven die hij heeft.

Veel mensen in Rusland geloven dat Poetin de hoogste macht heeft. Hij is de sterke man die Rusland regeert, niet beslist met een ijzeren vuist zoals Stalin, maar zeker met strakke hand. De waarheid is dat Poetin grotendeels een boegbeeld is die het zware politieke werk doet dat de echte machtselite achter de schermen niet wil doen, omdat zij alleen maar geld uit het land willen halen. Zij willen zich niet eens met politiek bezighouden, want hoeveel geld kunnen ze daarmee verdienen? Niet genoeg voor hen om zich daar druk over te maken.

Je hebt die machtselite en dan zie je natuurlijk iets wat je in ieder land ziet dat een autoritaire of dictatoriale regering heeft. Bij ieder land dat in de geschiedenis door een machtselite is geregeerd, zie je dat hun regering niet eindeloos kan duren. Er zal een periode komen dat de spanning in het collectieve bewustzijn stijgt. Hoewel het kan lijken alsof de machtselite nog steeds stevig grip heeft op het land, voelen ze die spanning, voelen zij zich bedreigd. Hoe weet je dat? Door hun daden. Kijk bijvoorbeeld eens hoe zij bezig zijn de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, elk verschil van mening te onderdrukken. Iedereen die iets over hen zegt, wordt gestraft. Dit wordt steeds erger. Kijk maar naar de reactie in de laatste paar jaar op elke demonstratie of afwijkende mening.

Kijk hier objectief naar. Er is door competent medisch personeel in westerse naties verklaard dat Navalny werd vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat de regering van de sovjets heeft ontwikkeld in de sovjettijd en dat door de regering van de sovjets werd beheerd. Er is geen reden om hieraan te twijfelen als je het objectief bekijkt. De vraag is eenvoudig wie er toegang had tot dit zenuwgif dat alleen de Russische staat beheert? Er zijn nu twee mogelijkheden. Of iemand kreeg het in handen van de Russische regering en dat betekent dat de Russische regering het niet echt beheert, niet echt competent is om hun gif op het spoor te blijven. Of de andere optie is dat er iemand uit de Russische regering met toestemming van de leiders in Rusland, Navalny heeft vergiftigd. Andere realistische scenario’s zijn er eigenlijk niet.

Wanneer Poetin zegt dat de Russische regering erin geslaagd zou zijn als ze Navalny hadden willen doden, dan is dit eigenlijk geen geloofwaardige verklaring, maar het toont de toenemende spanning, de toenemende wanhoop. Wanneer je ziet op welke manier de demonstranten door de politie worden gestraft, dan zie je ook dat de spanning toeneemt. Deze regering behandelt haar eigen volk met onnodige wreedheid. Dit is niet nodig om de openbare orde te kunnen handhaven. Dit wordt gedaan om andere mensen te ontmoedigen of af te schrikken om zich tegen de regering te keren.

Historisch gezien, hoe wreder een regering wordt, hoe sterker de oppositie wordt. Hoewel zo’n regering het nog een tijd kan volhouden, valt ze altijd, en kan het niet eindeloos overleven. Ik kan je ervan verzekeren dat als je naar het verleden kijken en wat van die wrede regimes bekijkt die het heel lang hebben volgehouden, dan zie je dat geen enkel regime het tegenwoordig zolang kan overleven als in het verleden. Hoe wreder ze worden, hoe korter hun levensduur. De wreedheid is altijd een teken van wanhoop.

Je kunt je nu realiseren dat een machtselite over Rusland regeert en wat is de consequentie daarvan? De houding van het Russische volk ten opzichte van andere naties komt overeen met wat we hebben besproken. Waarom is het Russische volk zo achterdochtig over wat andere naties hen aan zullen doen? Waarom moet zij zich zo snel verdedigen waardoor het lijkt alsof ze bijna beledigd wil worden, bijna op zoek is naar een reden om een defensieve houding aan te nemen en misschien wel agressief terug te slaan?

Waarom zit dit in het collectieve bewustzijn? Omdat de gevallen wezens die het Russische volk in hun macht proberen te krijgen, die het Russische volk al in de tijd van de tsaren en het communistische tijdperk in hun macht hadden, en die hen tegenwoordig ook in hun macht hebben, er alles aan proberen te doen om een barrière op te werpen tussen Russen en andere mensen buiten Rusland. Zij willen dat het Russische volk achterdochtig blijft ten aanzien van andere mensen en ze gebruiken alle mogelijke middelen, waaronder het Russische volk het gevoel te geven dat zij bijzonder zijn, of hen het gevoel te geven dat iedereen hen te pakken wil nemen.

We hebben al eens eerder gezegd dat een heel simpel mechanisme gaat meespelen in autoritaire en dictatoriale regeringen. Wanneer je zoveel macht hebt als Poetin, zoals de meeste Russen denken, dan zou je zeggen dat Poetin vanuit een neutraal standpunt alle problemen in Rusland wel kan oplossen. Per slot van rekening heeft hij alle macht. Er is niemand in Rusland die eigenlijk bezwaar kan maken tegen iets wat Poetin wil doen. Poetin heeft dus de macht om ieder probleem in Rusland op te lossen. Maar je kunt natuurlijk ook wel zien dat hij niet ieder probleem in Rusland heeft opgelost.

Dan blijft het probleem dat je moet uitleggen hoe dat komt. Hoe legt Poetin het Russische volk uit dat hij niet al hun problemen kan oplossen, hoewel ze hem alle macht hebben gegeven? Hij legt dit heel simpel uit, er is een internationale samenzwering tegen Rusland om Rusland in te perken, om Rusland te isoleren, om Rusland over te nemen en Poetins macht af te pakken. Dit is de eenvoudige verklaring. De machtselite in Rusland gebruikt Poetin om op een totaal kunstmatige manier spanning tussen Rusland en andere naties in het leven te roepen. Dit heeft maar één bedoeling, namelijk het Russische volk gevangen te houden in de gedachte dat ze niets kunnen doen om de situatie te verbeteren, dat er bepaalde limieten zijn.

Waar hebben we het over gehad? Een natie die een autoritaire regering transcendeert, heeft meer vrijheid en democratie en dat houdt in dat er ook grotere economische vrijheid is en dat de welvaart toeneemt. Dit kan alleen zo blijven wanneer de welvaart wordt gedeeld met de bevolking zodat de levensstandaard van alle mensen hoger wordt. Als een natie, of het nu democratisch is of niet, toestaat dat een kleine machtselite de rijkdom in handen krijgt, dan zal de welvaart en voorspoed afnemen.

Hoe zou je de levensstandaard van het Russische volk kunnen verhogen? Je zou misschien kunnen zeggen dat je meer welvaart moet krijgen, je moet meer geld in de Russische economie krijgen. De waarheid is dat jullie het geld al hebben om de levensstandaard van het volk significant te verbeteren van alle mensen. Het geld is er, maar het is in handen van de machtselite, de oligarchen en bepaalde vertegenwoordigers in de regering. Hoe kan de welvaart van de gemiddelde Rus worden verhoogd? Dat kan alleen als de rijkdom gelijker wordt verdeeld. Dat zou betekenen dat de machtselite haar positie zou verliezen, omdat zij de meeste rijkdom uit de natuurlijke bronnen kunnen overhevelen.

Als je naar een land als Noorwegen kijkt, dan zie je dat ze daar een aantal jaren geleden grote oliereserves hebben ontdekt en die hebben gebruikt. Maar zij hebben een systeem gemaakt, waardoor alle mensen in Noorwegen de rijkdom delen die deze inkomsten uit olie opleveren. Dit is niet de enige manier waarop het kan. Maar het is een feit dat er genoeg rijkdom in de Russische economie is om de rijkdom of de levensstandaard van alle Russen significant te verbeteren, maar dat moet op een gelijke manier gebeuren en dat wil de machtselite natuurlijk niet. Daarom houden ze een bepaalde manier van denken bij de Russen in stand, een bepaalde achterdocht tegen anderen.

Dat is ook de reden dat Rusland niet wil samenwerken met andere naties op gelijke basis. Zij wil dat Rusland speciaal is opdat ze de positie kunnen blijven behouden die niemand in een moderne democratie kan krijgen.

Dit zijn gewoon feiten, mijn geliefden. Als je merkt dat je hierop reageert, dan leg ik je voor dat dit komt omdat jij je niet hebt bevrijd van juist die denkwijze die in het Russische collectieve bewustzijn zit geprogrammeerd door de gevallen wezens. Nogmaals, als jullie studenten van geascendeerde meesters bent, waarom zou jij willen dat je beïnvloed wordt door de denkwijze die de gevallen wezens hebben bedacht? Hoe kun je verwachten dat je twee meesters kunt dienen, zoals Jezus heeft gezegd? Hoe kun je verwachten dat je luistert naar de leringen van de geascendeerde meesters en je plaatst voor je ascensie als je een denkwijze houdt die de gevallen wezens hebben bedacht?

De manier van denken van de gevallen wezens kan niet in het geascendeerde rijk komen. Zolang je die in je vier lagere lichamen toestaat, kun je het geascendeerde rijk niet ingaan. Je moet dit transcenderen om te kunnen ascenderen. Er is geen andere mogelijkheid.

Stalin dacht dat de wetenschappers van de sovjets de natuurwetten konden veranderen. Helaas heeft het Russische volk een manier van denken die hen laat denken dat zij de spirituele wetten kunnen veranderen. Wij zien dit zelfs bij studenten van de Summit Lighthouse en daarna. Er zijn mensen, Russische studenten van geascendeerde meesters die denken dat zij de spirituele wetten kunnen veranderen.

Zij denken dat ze de geascendeerde meesters voor de gek kunnen houden. Zij denken dat wij, de geascendeerde meesters, naar hen kijken zoals zij naar zichzelf kijken. Zij denken dat als een boodschapper iets zegt wat zij niet leuk vinden, argumenten kunnen bedenken waarom de boodschapper niet meer de boodschapper is en niet meer in contact staat met de echte geascendeerde meesters. Omdat zij denken dat zij het beter weten dan de geascendeerde meesters wat de geascendeerde meesters wel of niet zullen zeggen. Zij denken dat zij kunnen beoordelen: “O, de geascendeerde meesters zouden dat nooit zeggen.”

Mijn geliefden, ik heb geen enkel probleem met mensen die een bepaalde ervaring willen, zoals je superieur of speciaal te voelen. Als je de behoefte hebt om de meest ontwikkeld spirituele mensen op de wereld te zijn, of zeker in Rusland, dan zal ik je met alle liefde die ervaring geven. Ik zeg alleen maar dat je mij of een andere geascendeerde meester niet nodig hebt als je die ervaring wilt. Je verliest het contact met de geascendeerde meesters wanneer je die manier van denken krijgt.

Hoe zou je een valse boodschapper ontmaskeren? Eén manier om te herkennen dat het een valse boodschapper is, is natuurlijk dat de boodschapper dingen zegt die je wilt horen en vanuit verkeerde boodschappers spreekt die je in het bewustzijn gevangen willen houden dat je buiten het geascendeerde rijk houdt. Hoe weet je of iemand een echte boodschapper is? Iemand die bereid is om iets te zeggen wat je waarneming uitdaagt en je daardoor een referentiekader geeft dat die waarneming ontstijgt die je buiten het geascendeerde rijk houdt. Een echte boodschapper laat de geascendeerde meesters zeggen wat wij willen zeggen en laat ons de waarnemingsfilters van de mensen uitdagen, zelfs als de boodschapper daardoor niet impopulair wordt of door die mensen wordt afgewezen.

Je zult wel weten, als je hebt bestudeerd wat ik heb gezegd, dat eerlijkheid een aspect is van de Eerste Straal en de Vlam die ik voor de aarde houd. Ik ben nu eerlijk tegen jullie geweest en dat geeft jullie de mogelijkheid om eerlijk tegen jezelf te zijn als je dat wilt. Dit geldt niet alleen voor jullie als spirituele mensen, spirituele studenten van geascendeerde meesters, maar voor alle mensen in Rusland. De houding waar ik, Moeder Maria en Saint Germain over hebben gesproken, berust helemaal op een bepaalde denkwijze. Die berust op een mentaal beeld dat Rusland een speciale natie is, dat de Russen bijzondere mensen zijn die een bepaalde behandeling verdienen van de wereld. Dit berust op een leugen en is dus oneerlijk.

Hoe kan Rusland echt vooruitkomen? Alleen wanneer een cruciaal aantal mensen bereid is om eerlijk naar de Russische samenleving te kijken, die met andere landen te vergelijken en te zeggen: “Waarom hebben wij niet wat andere landen hebben? Wat voorkomt dat wij de levensstandaard hebben die we in het westen zien?” Als je naar een westers land kijkt en ziet dat de arbeiders zijn die niet bekwamer zijn dan Russische arbeiders, die niet harder dan de Russen werken. Of je ziet mensen die zijn opgeleid die niet beter zijn opgeleid dan de mensen in Rusland, maar dat de mensen in het westen een levensstandaard hebben die vele malen hoger ligt dan die van de mensen in Rusland, dan moet jij je eens afvragen: “Waarom hebben wij dat niet? Wij verdienen dat duidelijk. Wij zijn net zo capabel en bereid om te werken als andere mensen. Waarom krijgen wij geen beloning voor ons werk en capaciteiten?”

Het eerlijke antwoord is dat het van jullie is afgepakt. Het is niet alleen afgepakt omdat er een machtselite is, maar omdat het Russische volk die machtselite toestaat om het land te regeren op de manier waarop zij het doen. Waarom laten zij dit toe? Vanwege de houding die we nu hebben ontmaskerd. Het komt erop neer dat het noodzakelijk is om eerlijk te zijn en te zeggen: “Hebben we als Russisch volk met grote eerlijkheid durven kijken naar onze natie en erkennen: “Wij willen niet in zo’n natie leven. Wij willen niet de samenleving waarin wij leven. Wij willen iets beters.”

De Eerste Straal is de Straal van Wilskracht. Bij het Russische volk ontbreekt het aan wilskracht om een betere levensstandaard te eisen. Jullie hoeven er niet eens op uit om de autoriteiten uit te dagen. Je hoeft niet te zeggen: “Wij willen Poetin kwijt. Je hoeft alleen maar te zeggen: “Poetin, wij willen een beter levensstandaard en jij hebt alle macht en het is jouw taak om ons die te geven. Dus doe je werk.” Er moet een ferme beslissing worden genomen, dat wij niet meer accepteren dat wij ver achterop komen bij andere landen en dat vereist de eerlijkheid om te erkennen dat jullie inderdaad achterop zijn bij andere naties. Hoe zul je dat ooit inhalen als je niet toegeeft dat je iets in te halen hebt. Als je denkt dat wat jullie hebben, alles is wat jullie hebben, of als je denkt dat het niet erger is dan wat alle andere naties hebben. Als je in deze illusie blijft leven, dit gebrek aan vastberadenheid, dit gebrek aan realisme, hoe zullen jullie het dan ooit beter krijgen? Hoe kan het beter worden? Zoals Saint Germain het zo welsprekend heeft gezegd: “Als er niet verandert, zal er niets veranderen.”

Ik weet heel goed dat veel Russische mensen geen zelfvertrouwen hebben. Jullie voelen je onzeker. Ik zei niet dat jullie geen zelfvertrouwen hebben, jullie voelen je onzeker. Waarom is de machtselite nog steeds aan de macht? Niet omdat zij geen zelfvertrouwen hebben, maar omdat jullie geen zelfvertrouwen hebben. Wat is hun eerste prioriteit? Dat jullie je onzeker blijven voelen.

Ik begrijp dat je kijkend naar het systeem zegt: “Wat kan ik doen? Ik ben maar alleen. Ik heb geen macht. Wat kan ik tegen de corruptie doen? Wat kan ik tegen Poetin doen?” Je hebt gelijk. Jij alleen kunt niets doen. Maar een cruciaal aantal mensen in Rusland die zich verenigen om betere levensomstandigheden te krijgen, kunnen wel veel doen, veel meer dan jullie denken, veel meer dan de machtselite denkt. Maar het moet beginnen met vastberadenheid, de wil om het beter te doen. De wil om je te verbeteren en de wil om niet meer de status-quo te accepteren. Mijn vraag is: “Hebben jullie als studenten van geascendeerde meesters de wil om te veranderen?” Dan kunnen jullie de voorlopers worden, de katalysatoren voor verandering. Het zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, maar het gebeurt wel. Als je de wilskracht hebt om de leiding te nemen over je eigen bewustzijnsstaat en de houding, de denkwijze in het collectieve bewustzijn, transcendeert die opzettelijk is bedacht door de gevallen wezens om het Russische volk als hun lijfeigene te houden, als hun slaaf, als je bereid bent om dit te transcenderen, dan zal het ook gebeuren.

Nu heb ik jullie verteld wat ik wilde zeggen. Ik heb jullie genoeg gegeven om veranderingen te brengen. Als dit niet genoeg is, dan zal het nooit genoeg zijn. Denk aan die opmerking en denk er zorgvuldig over na wat dit echt betekent.

Ik verzegel jullie in de Blauwe Vlam van de Wil van God. Omdat ik de wil heb dat het Russische volk een goede levensstandaard krijgt, ben ik vastbesloten om die te manifesteren opdat Saint Germain de ideeën voor de Gouden Eeuw kan uitbrengen die hij voor Rusland en het Russische volk heeft. En hiermee is het klaar.