De Wijsheid van de Moeder voor Rusland

Geascendeerde meester Moeder Maria, 23 april 2021 – Webinar voor Rusland: Het bewustzijn van superioriteit loslaten en het gevoel overwinnen dat je niet heel bent, getraumatiseerd bent en je naar buiten richt

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria. Het is een voorrecht dat ik deze conferentie mag openen over een onderwerp dat onze Russische studenten hebben voorgesteld en dat we hebben gekozen omdat wij het gevoel hebben dat dit onderwerp waarschijnlijk Rusland beïnvloedt gezien de huidige stand van zaken, niet alleen in de buitenwereld, maar vanwege de subtiele energie, de energie in het emotionele, mentale en identiteitsrijk die je niet ziet.

Ik bekleed natuurlijk het ambt van Goddelijke Moeder voor de aarde, mijn geliefden. Daarom vertegenwoordig ik de Moedervlam, de Moederenergie, het Moederbewustzijn. Wanneer ik naar de situatie van moeders op aarde kijk, dan zie ik een bepaalde dynamiek die in alle naties overal ter wereld heel gewoon is en die is dat moeder worden op aarde in de meeste samenlevingen nogal een taak is, nogal een offer van veel vrouwen vergt.

Je hebt een bepaald leven, je groeit op, je bereidt jezelf voor, je wordt volwassen, volgt misschien een opleiding, misschien krijg je bepaalde beroepservaring, en dan ineens word je gepland of ongepland zwanger en dan verandert je leven totaal.

Bij veel vrouwen bestaat een subtiel gevoel dat ze een bepaald offer brengen als ze moeder worden, omdat ze hun leven helemaal op hun kinderen richten in plaats van persoonlijk een eigen leven te leiden. Ik zeg niet dat vaders ook geen offers brengen om kinderen te hebben, maar de moeders dragen meestal de zwaarste last. Als je door je moederschap heen gaat, en ziet hoe je kinderen opgroeien, kan subtiel het gevoel ontstaan dat je kinderen, omdat je dit offer hebt gebracht voor je kinderen, op zijn minst naar je moeten luisteren wanneer je hen iets vertelt voor hun bestwil. Er bestaat een gevoel dat moeders graag willen dat hun kinderen luisteren, naar de wijsheid en de ervaring die de moeder heeft.

Natuurlijk zeg ik niet dat dit altijd het beste beeld is dat moeders voor hun kinderen of hun eigen leven hebben. Dat wordt natuurlijk beïnvloed door hun psyche of waar ze zijn opgegroeid. Maar ik wijs erop dat er bijna een universeel mechanisme bestaat dat moeders het gevoel hebben dat hun kinderen als ze bijna volwassen zijn, niet naar hen luisteren. Ik heb dus besloten om dit te gebruiken als openingsthema voor dit dictaat en deze conferentie.

Uiteraard heb ik als Goddelijke Moeder voor de aarde, als geascendeerde meester, niet dezelfde gevoelens als de meeste vrouwen die zijn geïncarneerd. Maar laten we dit thema toch nemen. Wij hebben deze boodschapper nu meerdere keren gebruikt om conferenties in Rusland of over Rusland en de republieken eromheen te geven. Wij hebben heel veel dingen gezegd en ik wil duidelijk maken dat als de mensen hadden gedaan, als ze echt geluisterd hadden naar wat wij over Rusland hebben gezegd, Rusland verder zou zijn geweest dan nu.

Nu zeg je misschien: “Hoe kunnen gewone Russen luisteren naar een lering van geascendeerde meesters?” En dat klopt helemaal, maar ik wil het hebben over wat wij graag willen dat studenten van geascendeerde meesters luisteren naar wat wij te zeggen hebben over Rusland. Wij willen graag dat studenten van geascendeerde meesters in Rusland en in voormalige Sovjetrepublieken en landen uit het Warschaupact zouden luisteren naar wat wij zeggen, want hoe kunnen we verwachten dat de gewone bevolking de ideeën oppikt die wij uitgeven, als de studenten van geascendeerde meesters niet luisteren?

Het eerste onderwerp waar ik over wil spreken, is waarom het zo moeilijk is, niet alleen voor studenten van geascendeerde meesters, maar voor Russen in het algemeen om naar iets te luisteren dat iemand van buiten Rusland zegt over Rusland of over hen.

Wanneer we iets zeggen over Rusland, is er altijd weerstand tegen wat wij zeggen. De boodschapper voelt het vaak, hij voelt het zelfs bij de studenten waar hij mee omgaat, wanneer er een fysieke conferentie is. Er is grote weerstand in het Russische collectieve bewustzijn en dit heeft veel te maken met het onderwerp van de conferentie, omdat dit een combinatie is van de wens om speciaal te zijn, de wens dat Rusland superieur is en daarnaast het inferioriteitscomplex waardoor de Russen geen goed gevoel over zichzelf hebben.

Jullie hebben het gevoel dat de mensen niet het leven leiden dat zij persoonlijk willen, maar dat zij dit compenseren met een gevoel van nationale trots of prestaties. Dit was duidelijker in de sovjettijd natuurlijk dan tegenwoordig maar het zit nog wel in het collectieve bewustzijn. Als je naar de persoonlijke leven kijkt, dan heb je eigenlijk geen gevoel dat je speciaal bent of ergens trots op bent, en dan compenseer je dat door naar het nationale niveau te kijken en het gevoel te hebben dat je in ieder geval speciaal bent omdat je Russisch bent, omdat je tot de natie Rusland behoort.

Wanneer er iemand komt die iets zegt over Rusland dat jouw beeld van Rusland niet ondersteunt, dan ontstaat er bijna onbewust weerstand tegen, omdat jij een slecht gevoel over Rusland zou krijgen als je zou bevestigen wat zij over Rusland zeggen; dan zou jij je net zo slecht over Rusland gaan voelen als over je persoonlijke leven. En veel Russen kunnen kan niet verdragen; daarom verwerpen ze bijna onbewust alles wat er over Rusland of de Russen wordt gezegd.

Dit geldt voor de gewone bevolking, maar ook voor studenten van geascendeerde meesters en als je eerlijk tegen jezelf bent, dan zou je het ook voelen. Je zou voelen dat veel van jullie onze dictaten over Rusland hebben gelezen – zelfs dingen die in een invocatie worden gezegd in de invocatie die jullie net hebben opgezegd – en daar innerlijk weerstand bij voelen.

Wel geliefden, hoe kunnen wij jullie helpen als jullie als studenten van geascendeerde meesters niet eerlijk tegen jezelf willen zijn en naar je eigen reacties willen kijken? hoe kunnen we jullie helpen om je eigen individuele bewustzijn te verhogen? Hoe kunnen we helpen om het collectieve bewustzijn van Rusland te verhogen?

Ik wil dus graag dat jullie nu een stap achteruit doen en jezelf een eenvoudige vraag stellen: “Waarom ben ik student van de geascendeerde meesters? Waarom luister ik naar deze leringen van een outsider die Engels spreekt in plaats van Russisch? Waarom lees ik vertaalde dictaten? Waarom volg ik die leringen, zeg invocaties en decreten op? Waarom besteed ik hier tijd en aandacht aan? Waarom?”

Stel jezelf die eenvoudige vraag: “Waarom doe ik dit?” En wanneer je eerlijk kijkt naar jouw reacties, dan zul je ontdekken – en dat geldt voor iedereen overal ter wereld – dat je innerlijk bepaalde reacties hebt.

En ik probeer op geen enkele manier naar iets te zoeken en dan te zeggen dat er iets mis is met die reacties. Het is heel natuurlijk dat een student van geascendeerde meesters een bepaald collectief bewustzijn hebt aangenomen in de streek waarin jij bent opgegroeid, dus ik wil graag dat jullie goed luisteren naar wat ik nu zeg. Ik neem het je niet kwalijk dat je die weerstand bezit over wat wij zeggen over Rusland. Het is natuurlijk dat jij, als je in Rusland bent opgegroeid, dit uit het collectieve bewustzijn hebt overgenomen.

Maar toch, waarom ben je student van geascendeerde meesters? Mensen kunnen verschillende motieven hebben, maar het komt erop neer dat een student van geascendeerde meesters zijn persoonlijke bewustzijn wil verhogen en daarna wil je ook het collectieve bewustzijn verhogen, zowel in jouw eigen land als de wereld in het algemeen. Dit is de kern van een student van geascendeerde meesters.

Hoe verhoog je jouw bewustzijn als je in een land als Rusland bent opgegroeid? Door zelf het collectieve bewustzijn te ontstijgen. Hoe kun je ooit je individuele bewustzijn verhogen als je dat niet boven het collectieve bewustzijn laat uitstijgen? Dat kan niet. Dit betekent dat je een aantal elementen in het collectieve bewustzijn moet transcenderen die je natie tegenhouden. En dit bepaalde probleem dat ik nu onder jullie aandacht breng – weerstand hebben als er iets over Rusland wordt gezegd – is een van de voornaamste dingen, zo niet het belangrijkste wat de groei van Rusland naar de Gouden Eeuw tegenhoudt. Als je jouw individuele bewustzijn wilt verhogen in Rusland, dan moet jij die weerstand ontstijgen om te kijken wat er kan worden veranderd.

Als je het collectieve bewustzijn van Rusland wilt verhogen, dan doe je dat natuurlijk niet door te bevestigen wat al in het collectieve bewustzijn zit. Je verhoogt het collectieve bewustzijn door het zelf te transcenderen, waardoor je anderen mee omhoog trekt, maar ook door het collectieve bewustzijn uit te dagen. Hoe kun je anders het collectieve bewustzijn verhogen?

Laten we nu eens naar die weerstand kijken als er iets over Rusland wordt gezegd. Als je naar Rusland zou kijken vanuit het perspectief dat ik nu heb, vanuit het geascendeerde niveau, dan zie je dat er een enorm collectief beest boven Rusland zit, boven de Russische mensen. Je zou het kunnen beschouwen als een van die heel agressieve aanvalshonden die vaak worden gebruikt om tegen elkaar te vechten.

Dit is een hond die de meeste tijd slaapt, maar wanneer iemand van buiten iets over Rusland zegt, wordt hij ogenblikkelijk wakker en begint te blaffen en grommen naar alles wat er wordt gezegd met maar één bedoeling, namelijk voorkomen dat de mensen in Rusland luisteren naar wat er wordt gezegd. En dit beest is een beest – zoals we al heel vaak hebben gezegd. Hij heeft geen zelfbewustzijn en geen intellectueel vermogen om te redeneren. Hij lijkt letterlijk op honden, kwaadaardige honden, die tegen iedereen grommen en blaffen. Je kunt daar niet mee praten. Je kunt hem misschien een beetje kalmeren, maar alleen als je toegeeft en niet wilt luisteren. Je kunt dus op geen enkele manier een proces beginnen om met dit beest te praten. Jullie moeten je ervan bevrijden.

Hoe doe je dat? Dit is het perspectief van de Goddelijke Moeder. Wat is die onwil om te veranderen? Wat is daar de oorzaak van? Wat is de essentie ervan? Dat is de totale vervorming van de Goddelijke Moeder, de totale vervorming van de Moedervlam. Wat hebben we in heel veel leringen gezegd? Dat God twee polariteiten heeft, de uitbreidende kracht en de samentrekkende kracht, de vader en moeder, het mannelijke en vrouwelijke.

Alles in het materiële rijk, de materiële wereld, wordt van de energie van de Goddelijke Moeder gemaakt. Zij neemt elke vorm aan die menselijke wezens met hun vrije wil op die energie projecteren en dus kan die alles wat in het bewustzijn van de mensen zit, manifesteren. Overeenkomstig de vrije wil mag je elke omstandigheid die je wilt scheppen. Dit zie je aan de geschiedenis van de wereld. Je ziet dat aan de geschiedenis van Rusland. Je kunt teruggaan in de geschiedenis van Rusland, naar vorige eeuwen, lijfeigenschap, het communisme, de huidige situatie. Net als bij andere landen zie je dat de omstandigheden in het collectieve bewustzijn van de mensen, worden gemanifesteerd. Dit is een aspect van de wijsheid van de Moeder.

De wijsheid van de Moeder weet dat alle fysieke omstandigheden een openbaring zijn van iets uit het collectieve bewustzijn. De Moeder weet dus ook dat je de materiële omstandigheden alleen maar kunt veranderen als je eerst het bewustzijn verandert. Zoals we hebben gezegd, stroomt de energie door het identiteitsrijk, het mentale en het emotionele rijk naar het fysieke rijk. Als je dus het fysieke rijk wilt veranderen, dan moet je de emotionele en mentale en identiteitsrijken veranderen. Dit is de wijsheid van de Moeder over hoe je dingen verandert.

Het is een vervorming van de wijsheid van de Moeder als een ideologie of een geloofssysteem zegt dat de fysieke omstandigheden een fysieke oorzaak hebben en dat je die alleen op fysieke manieren kunt veranderen. Dit zag je tijdens het communisme gebeuren, omdat men geloofde dat die ideologie en de manier waarop die in de Sovjet-Unie werd geïmplementeerd fysieke veranderingen zou opleveren – op den duur een ideale samenleving. Dit is een vervorming van de wijsheid van de Moeder.

Zoals ik al zei, staat het Moederrijk de mensen toe om alle fysieke omstandigheden te scheppen die ze willen, dit hoort bij het leerproces. Maar de Moeder is niet blind. De Moeder weet dat wat de menselijke wezens ook geschapen hebben, slechts één mogelijke situatie is. De Moeder, de wijsheid van de Moeder, weet dat het Ma-terlicht de huidige vorm heeft aangenomen, omdat dit ook veel andere vormen had kunnen aannemen. In feite zouden het andere omstandigheden net zo gemakkelijk kunnen aannemen als wat je nu ziet. Maar dit kan natuurlijk niet door fysieke veranderingen, maar alleen door een verandering in bewustzijn.

De Moeder weet dit; mensen mogen dus een bepaalde situatie creëren en de Moeder accepteert aan de ene kant volledig dat de mensen het recht hebben om een situatie te creëren die ze willen, een ervaring te hebben die ze willen hebben zolang ze die willen. Dit betekent natuurlijk niet dat de Moeder wil dat de mensen lijden. Wat doet de Moeder dus? Die accepteert vrije wil. Ze laat de mensen een bepaald situatie creëren, maar de Moeder wil de mensen altijd de kennis presenteren dat zij hun situatie kunnen veranderen, als ze die niet leuk vinden, als ze er genoeg van krijgen. De Moeder wil nooit dat de mensen het gevoel hebben dat ze in de huidige omstandigheden vastzitten.

De Moeder wil dat de mensen weten dat er een alternatief is, maar hoe kunnen de mensen weten dat er een alternatief is voor wat zij collectief hebben geschapen? Hoe zullen ze dat te weten komen, mijn geliefden? Dat kan op twee manieren. Zij kunnen dat te weten komen door ideeën, omdat zij die krijgen uit het geascendeerde rijk. Daarom hebben wij als geascendeerde meesters duizenden jaren met bepaalde mensen gewerkt die in staat waren om nieuwe ideeën te ontvangen die de mensen vervolgens konden helpen begrijpen dat het mogelijk was om een betere samenleving te vormen.

Je ziet dat er in de loop van de geschiedenis nieuwe ideeën op zijn gekomen, dat filosofen, wetenschappers, schrijvers, theologen en van tijd tot tijd met nieuwe ideeën zijn gekomen. De Boeddha heeft zijn leringen gegeven, Jezus heeft zijn leringen gegeven. Wetenschappers hebben hun leringen gegeven, filosofen, zodat de mensen kunnen zien dat er een alternatief is, dat je een betere samenleving kunt scheppen. Maar een andere manier om te weten te komen dat er betere omstandigheden zijn, is dat de aarde nogal groot is. Als de mensen in één natie zien dat de mensen in een andere natie een beter leven hebben dan zij, dan kunnen ze weten dat het mogelijk is om een beter leven te scheppen. Als die andere mensen het kunnen, waarom wij dan ook niet? Dit is opnieuw de wijsheid van de Moeder, die weet dat, zoals de geascendeerde meesters al lange tijd zeggen, namelijk dat wat de ene kan, iedereen kan.

Hoe verbeter jij je leven? Op een verticale en horizontale manier. Je reikt omhoog naar ideeën uit het geascendeerde rijk. Je reikt horizontaal naar ideeën, ervaringen en observatie van andere mensen, andere naties, andere groepen mensen. Dit zijn de twee manieren om je leven te verbeteren: de verticale en de horizontale. Ja, in zekere zin vormen ze een kruis omdat je om maximale groei te krijgen zowel de verticale als de horizontale manier nodig hebt.

Wat gebeurt er als je ze allebei negeert? Als je ze niet allebei hebt? Dan wordt het kruis het kruis van de kruisiging. Je wordt dan verticaal of horizontaal gekruisigd, omdat jij je niet kunt bewegen, je bent immobiel. Maar wie heeft jou aan dat kruis gespijkerd? De Romeinen? Nee, dat heb je zelf gedaan omdat je niet omhoog reikte naar hogere ideeën, door niet horizontaal te kijken of je iets beter kon doen. Mijn geliefden, kijk eens achterom naar het allerduidelijkste voorbeeld van die vervorming van de Moeder, die je tijdens het sovjetcommunisme ziet.

Je zegt misschien: “Maar het communisme berustte op een idee.” Dat klopt. Maar het was niet verticaal, omdat de ideeën van Karl Marx niet bij de geascendeerde meesters wegkwamen, maar de gevallen wezens. Bovendien werd er gezegd dat de ideologie van het communisme zoals Marx en Lenin dat definieerden de hoogste mogelijke ideologie was. Je hoefde dus niet verder te kijken naar iets beters, er werd in feite gezegd dat er niets beters kon zijn. Dit was een totale ontkenning van een soort spiritueel rijk of geascendeerde meesters. Waar zouden de mensen in de Sovjet-Unie dan hogere ideeën weg moeten halen?

Dan zou je naar de tijd kunnen kijken van het ijzeren gordijn. Konden de mensen in Rusland kijken in andere landen hoe ze daar leefden? Natuurlijk niet. De informatie was afgesneden. Wat wisten de Russen over de situatie in andere landen? Er waren zelfs mensen in Rusland die geloofden dat de situatie van de arbeiders in Rusland beter was dan de arbeiders in het westen die meedogenloos door het kapitalisme werden uitgebuit, omdat zij in een paradijs voor arbeiders werkten. Ik zeg niet dat arbeiders in het westen niet werden uitgebuit door het kapitalisme, maar zij hadden wel een levensstandaard die veel hoger was dan de arbeiders in de Sovjet-Unie. Dit wisten de mensen in Rusland natuurlijk niet.

We hebben dit al vaker verteld, maar Boris Jeltsin was eens op reis in Amerika en op weg naar het vliegveld vroeg hij of ze konden stoppen bij een gewone supermarkt. Hij liep daar naar binnen, zag de volle planken, zag dat er geen rijen stonden, zag dat er vijftien verschillende soorten brood waren of crackers of shampoo. Hij realiseerde zich in een flits van herkenning dat de enige reden dat Rusland nog bestond, was dat de gewone man in Rusland eenvoudig niet wist hoe de gewone man in het westen leefde, want als de mensen in Rusland wisten dat het mogelijk was om een levensstandaard te hebben die veel hoger was dan die van hen, dan zouden ze veranderingen eisen.

Dit zie je letterlijk in de Sovjet-Unie uitgebeeld, maar je kunt nog verder kijken naar het tijdperk van lijfeigenaarschap, wat zag je toen? Er was een bepaalde ideologie die de orthodoxe kerk had vastgesteld en hoewel je zou kunnen zeggen dat die ideeën oorspronkelijk van Jezus, kwamen, stond de orthodoxe kerk ook niet meer open voor goddelijke openbaringen dan de katholieke kerk. Er kwamen geen nieuwe openbaringen. Er zat een deksel op wat de mensen konden ontvangen aan nieuwe ideeën. Op horizontaal niveau konden de meeste knechten, de boertjes, niet eens lezen of schrijven en ze wisten niets over wat er buiten Rusland gebeurde. Opnieuw, die stroom van informatie was er niet.

Je begrijpt dat er eeuwenlang een geneigdheid in het Russische bewustzijn is geweest waarin de mensen worden geprogrammeerd, geconditioneerd, om niet naar hogere ideeën te reiken en niet naar de rest van de wereld te kijken. De orthodoxe kerk bepaalde dat alleen de hiërarchie in de kerk de Bijbel kon interpreteren en de Wil van God kennen. De communistische ideologen, de ‘theologen’ zou je kunnen zeggen, bepaalden ook dat de partijelite kon vaststellen hoe het communisme eruit moest zien. De gewone bevolking werd totaal ontmoedigd om zelf na te denken, verder te kijken dan de officiële partijlijn, of de kerkdoctrine, en zelf te denken, zelf te voelen, het Christusonderscheid te gebruiken om te weten te komen wat goed of niet goed is. Ze werden ontmoedigd om naar buiten te kijken.

Daarnaast was er vele eeuwenlang onwil gekweekt om naar iets te luisteren wat iemand van buiten Rusland over Rusland zei. Je ziet het in de tsaristische tijd, de sovjettijd, en hoewel het tegenwoordig beter is dan bij de instorting van Rusland, zie je dat het nog wel heel erg in het collectieve bewustzijn zit. De mensen zijn geneigd om met achterdocht, verwerping, ontkenning, te reageren wanneer iemand buiten Rusland ook maar iets over Rusland zegt.

Ik zeg niet eens dat zij Rusland bekritiseren, zoals je misschien wel opmerkt, maar de geneigdheid bestaat om zo te reageren dat als iemand iets zegt over Rusland, dat dan als een vorm van kritiek wordt gezien. Dit werd natuurlijk heel erg versterkt in vorige eeuwen. Eerst had je de tsaar en de edele klasse. Je kon niets over hen zeggen, anders werd je geëxecuteerd. Toen kwamen de communisten. Je kon niets over hen zeggen, want dan werd je geëxecuteerd of naar een werkkamp gezonden. Tussen haakjes, je hebt ook gemerkt dat een van de mensen die het huidige regime bekritiseerde, onlangs nog naar een werkkamp werd gezonden.

In het collectieve bewustzijn wordt een manier van denken geschapen dat alles wat het niet eens is met de manier waarop de regende elite doet, kritiek is en tot stilzwijgen moet worden gebracht en dit geoorloofd is met alle middelen die de regerende elite tot haar beschikking heeft en degenen die de macht hebben over de elite. Of het nu de geheime politie, of de niet zo geheime politie, of de gedachtepolitie is, of hoe je het maar wilt noemen.

Laten we teruggaan naar wat ik zei. De Goddelijke Moeder laat een groep mensen een situatie scheppen die ze willen, maar de Goddelijke Moeder wil niet dat ze in die situatie blijven hangen. De Goddelijke Moeder wil hen laten weten dat het mogelijk is om een andere situatie te scheppen. Het is mogelijk om een betere situatie te scheppen.

Als je in een huis woont waar geen elektriciteit is, of stromend water, of goede toiletfaciliteiten of heet water, en iemand zegt tegen jou: “Luister, het is mogelijk om iets te hebben wat elektriciteit heet, en dan kun je jouw huis veel beter verlichten dan met een olielamp. Het is mogelijk om iets te hebben dat het water opwarmt, zodat jij je met warm water kunt wassen in plaats van een koude douche of jezelf met koud water wassen. Het is mogelijk om iets te installeren wat toilet heet, zodat je niet de kou in hoeft om naar een schuurtje te gaan.” Als iemand je dat vertelt, is dat kritiek op wat je nu hebt?

Wel?

Het hangt natuurlijk wel af van je houding, omdat jij als je een Rus bent, misschien zegt dat als iemand uit het westen zegt dat je heet water in je huis kunt krijgen, zij kritiek op je leveren. Zij hebben niet alleen kritiek op jou, maar op Rusland en hoe groot Rusland is, dat zij de grootheid van Rusland betwijfelen. Maar is dat wel zo? Of zeggen ze gewoon: “Luister, er is een betere manier, er is een betere manier van leven dan nu.”

Als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder wil ik graag dat het Russische volk een betere levensstandaard, betere omstandigheden, krijgt. Ik wil alleen maar een verbetering zien van de omstandigheden van Russische mensen. Ik heb geen ander motief. Ik wil hen niet dwingen om betere omstandigheden te krijgen. Ik wil dat ze betere omstandigheden krijgen en ik ben bereid om de kennis te geven (niet beslist rechtstreeks door een dictaat) maar door veel mensen en wetenschappers en dergelijke, van hoe zij hun omstandigheden kunnen verbeteren.

Maar op dit moment is het grootste obstakel voor mij als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder om de Russen te helpen om hun situatie te verbeteren, is juist de denkwijze die weerstand heeft tegen alles wat iemand zegt. Omdat het waarschijnlijk kritiek is. Waar komt dat vandaan? Welnu, dat is het psychologische mechanisme dat ik heb uitgelegd. Je weet dat je dagelijkse leven niet is wat het kan zijn. De mensen weten dat. Als je leeft zoals de meerderheid van het Russische volk, dan weet je dat het niet zo goed is als het zou kunnen zijn.

Zij, niet zozeer de jonge mensen, maar de oudere generatie wel, die met het communisme is opgegroeid en met de communistische propaganda, compenseren dit door er trots op te zijn dat je Russisch bent. “Wij zijn een deel van Rusland. Dit is een groot land. Deze natie is door God gekozen om iets belangrijks voor de wereld te doen. Wij zijn anders. Wij hebben het recht om anders te zijn. Wij hebben het recht om het op onze manier te doen en we willen het op onze manier doen.”

Wanneer iemand iets over Rusland zegt, denken ze: “Nu hebben ze kritiek op Rusland, nu verscheuren ze Rusland.” Een hoge officier heeft net deze week gezegd dat het een sport is om kritiek op Rusland te hebben.

Welnu, is het een sport? Of is het gewoon zo dat naties buiten Rusland die hun leven hebben verbeterd, kunnen zien wat niet op hetzelfde niveau in Rusland is? Zeggen ze niet gewoon: “Wij willen dat de Russen dezelfde levensstandaard krijgen als wij.” Maar dit is iets wat veel Russen niet kunnen geloven, omdat zij zich speciaal willen voelen, beter willen zijn dan anderen, hoewel hun levensomstandigheden niet beter zijn. Bijna niets in de Russische samenleving functioneert beter dan in veel andere landen – de meeste landen. Ondanks dat er geen enkel terrein is waarop Rusland beter is, is Rusland niettemin beter dan alle andere landen. Op deze mentaliteit wijs ik jullie. Deze mentaliteit verhindert het Russische volk om de wijsheid van de Moeder te benutten om te zien hoe zij het leven in Rusland zouden kunnen verbeteren.

Wat is de wijsheid van de Moeder? Dat zijn vele aspecten, maar laat mij als voorbeeld de natuurwetten noemen. Het is een verkeerde benaming maar dat laten we nu even rusten. Als je een steen in de lucht gooit, valt hij dan niet naar beneden, of je nu een Rus bent, of een Amerikaan, of een Zweed, of een Koreaan? Er is een zwaartekrachtwet en die werkt in Rusland net zoals ergens anders.

We hebben genoemd dat Russische wetenschappers als eerste de atoombom hadden gemaakt. Die had een bepaalde kracht. Zij presenteerden die met grote trots aan Stalin, maar die was niet tevreden, want wat moest hij met één bom? Hij wilde meer bommen en krachtiger bommen. Men vertelde hem dat zij maar een bepaalde hoeveelheid verrijkt uranium hadden en dat er een bepaalde hoeveelheid nodig was om één bom te maken. Maar Stalin was ervan overtuigd dat Russische wetenschappers een manier konden bedenken om meer bommen te maken met dezelfde hoeveelheid uranium. Met andere woorden, Stalin geloofde dat Russische wetenschappers niet hoefden te gehoorzamen aan dezelfde natuurwetten als andere wetenschappers, maar een manier konden bedenken om een natuurwet te veranderen. Dit is een totale vervorming van de wijsheid van de Moeder, omdat de wijsheid van de Moeder stelt dat er bepaalde principes, bepaalde wetten, zijn die voor alle mensen in alle situaties geldt, wat je ook gelooft. Wat betekent dat dus?

Dat betekent eenvoudig dat de gemiddelde persoon in veel andere naties een hogere levensstandaard heeft dan de mensen die in Rusland wonen, als je naar die naties kijkt. Hoe komen ze aan die hogere levensstandaard? Niet door tovenarij, maar door bepaalde principes toe te passen.

In de eerste plaats door een samenleving met gelijke rechten en bepaalde economische principes, zoals een klein bedrijf en de mensen laten houden wat zij verdienen zonder ze op een onredelijke manier belasting te laten betalen of het door corruptie af te pakken. Er zijn een paar heel simpele economische principes waardoor heel veel naties op de wereld het niveau van hun economie konden verhogen en daardoor de levensstandaard van de gemiddelde mens te verhogen. Als dezelfde principes in Rusland zouden worden toegepast, dan zou dat ook voor Rusland gelden. En dat zou de levensstandaard van de gemiddelde mens verhogen zoals in bepaalde mate is gebeurd voor de mensen in de steden, maar nog niet voor de mensen buiten de steden. En ook van veel mensen die met pensioen zijn, is de levensstandaard niet verhoogd, omdat de staat hen niet meer wil betalen. Ik zeg iets heel eenvoudigs, mijn geliefden. Er zijn een aantal universele principes waardoor een natie welvarend wordt en daardoor ook de mensen in die natie. Als die principes in Rusland werden opgevolgd, dan zou ze net zo goed werken als in Duitsland.

Waarom doet men dat niet in Rusland? Als de Duitsers zouden zeggen: “Luister, dit hebben wij gedaan en kijk eens hoe dat voor ons heeft gewerkt. Waarom doen jullie dat ook niet?” Dan verwerpen de Russen dat, ze ontkennen het: “Dit kan niet werken, of de Duitsers hebben kritiek op ons en dat mag niet, we luisteren niet naar hen.” Of ze kunnen ook zeggen dat de Duitsers Rusland proberen over te nemen. Zij proberen Rusland te ondermijnen. Ze proberen de huidige orde in Rusland omver te werpen.

Dat laatste is wel een beetje waar, omdat de vorm van regering in Rusland, de vorm van leiderschap zou moeten veranderen, als dezelfde regels als in Duitsland of Engeland of Frankrijk of Zweden zouden worden toegepast. Het is duidelijk dat je niet dezelfde economische welvaart voor de brede bevolking kunt krijgen met de regeringsvorm die je nu in Rusland ziet als in andere landen waar geen regeringsvorm zo onderdrukkend is. As je de officiële lijn van de regering in Rusland gelooft, dan zou je vanuit hun standpunt kunnen zeggen dat het westen inderdaad de manier van regeren in Rusland probeert omver te werpen. Maar waarom doen ze dat? Omdat ze Rusland willen vernietigen, of afbreken of omdat ze Rusland willen straffen voor de communistische tijd? Nee, zij doen dit omdat ze willen dat het Russische volk dezelfde levensstandaard krijgt als hun eigen volk.

Ik weet het, en de boodschapper kan de rechtstreeks de reactie voelen die er ogenblikkelijk vanuit het collectieve bewustzijn komt. Op dit moment staat de aanvalshond waar ik het over had op en blaft en gromt naar de boodschapper en de woorden die naar het fysieke rijk stromen. “Het is niet waar, het westen wil Rusland alleen maar vernietigen.” Maar dat is een leugen. De gemiddelde persoon in het westen heeft helemaal geen wens om Rusland te vernietigen, Rusland af te breken, Rusland te straffen. De gemiddelde persoon in het westen wil alleen maar dat het Russische volk dezelfde levensstandaard krijgt als zij zelf hebben. Dat is hun enige wens. Zij haten de Russen niet. Zij voelen geen achterdocht voor de Russen. De gemiddelde persoon in het westen wil alleen maar dat de Russen ook hebben wat zij hebben. Hetzelfde geldt voor de meeste regeringen in het westen.

Er spelen andere dingen mee. En een daarvan is het feit dat Rusland nog steeds een enorm arsenaal aan atoomwapens heeft dat in de sovjettijd werd aangelegd. En veel westerse naties, veel naties daarbuiten, niet alleen in het westen, beschouwen dit als een potentieel gevaar. En dit is versterkt tijdens het leiderschap van Poetin, omdat hij geneigd is om internationale wetten en internationale principes te negeren. Men heeft bepaalde angst voor wat de leiders in Rusland misschien doen met dat nucleaire arsenaal, of trouwens ook met hun conventionele legers zoals je de reactie zag toen de troepen zich aan de Oekraïense grens verzamelden.

Men heeft een zekere angst over wat Rusland gaat doen. Zal Rusland iets doen dat de internationale orde verstoort?

Er is natuurlijk ook een bepaalde ondertoon, onderstroom, dat het westen nog steeds heel erg wordt beïnvloed door die grote multinationale bedrijven. En die multinationale corporaties zien Rusland als een potentiële markt. De Russische mensen interesseren hen niet bijzonder. Het zijn corporaties. Maar het betekent niet dat het de westerse regeringen of de mensen in het westen niets kan schelen.

Ik zeg natuurlijk niet dat alles wat uit het westelijke komt idyllisch is of dat Rusland alles moet accepteren wat uit het westen komt. Maar ik zeg dit wel: “Als Rusland de levensomstandigheden van de gemiddelde mens wil verbeteren, dan kan dit alleen maar door dezelfde universele principes toe te passen – natuurwetten zo je wilt, hoewel het strikt genomen geen natuurwetten zijn, die andere naties hebben toegepast. Waarom denk je dat de gemiddelde persoon in Zuid-Korea een levensstandaard die honderd keer beter is dan van iemand in Noord-Korea? Waarom denk je dat Noord-Korea, dat koppig een communistische filosofie aanhangt, haar eigen volk niet kan voeden, terwijl de mensen in Zuid-Korea geen enkel probleem hebben en niet alleen voedsel hebben, maar ook allerlei materiële goederen waar de mensen in Noord-Korea niet eens van kunnen dromen. Omdat Noord-Korea nog steeds een natie is die zich vastklampt aan een onrealistische beeld over hoe de wereld werkt. Zuid-Korea heeft dezelfde principes die ook in veel andere landen worden gevolgd, maar Noord-Korea niet.

Als je nog steeds echt denkt dat de mensen in Rusland een manier kunnen vinden om een natuurwet te omzeilen en toch welvaart hebben, dan moet ik zeggen dat dit een illusie is. Er is geen voeling met de Goddelijke Moeder, de wijsheid van de Goddelijke Moeder, en hoe de materiële wereld werkt. Het kan niet.

Nogmaals, ik heb respect voor vrije wil. Als de Russische mensen hun levensstijl achteraan willen laten bungelen vergeleken met andere landen, als ze dat zo willen blijven doen tot in de oneindige toekomst, dan buig ik mijn hoofd voor hun vrije wil. Maar als ik de kans krijg om te spreken door een boodschapper in het fysieke octaaf, dan zal ik het standpunt en de wijsheid van de Goddelijke Moeder geven en zeggen: “Het is heel goed mogelijk dat het Russische volk dezelfde overvloed en levensstandaard krijgen als je in andere moderne naties ziet, of beter, in moderne naties.” Maar dit kan alleen als je dezelfde principes gebruikt als in die andere naties. En dit is een breder onderwerp natuurlijk, dat aansluit bij waarom Rusland het type leider heeft dat ze heeft en ik zal het overlaten aan andere meesters om daar verder op in te gaan, omdat ik nu heb gezegd wat ik in deze eerste verhandeling wilde zeggen.

De natuurwetten zijn in werkelijkheid de wetten van de Goddelijke Moeder – die gelden voor alle mensen op aarde, die gelden op alle terreinen van de aarde. Jullie kunnen als menselijke wezens een wereldkaart maken en een lijn trekken en zeggen: “Binnen die lijn ligt de natie Rusland en zij zijn speciaal en anders dan welk ander land ook.” Maar test het uit door naar buiten te gaan, een steen te pakken en hem in de lucht te gooien en te zien of hij niet naar beneden valt. En als je me dan nog niet gelooft, gooi hem dan nog eens in de lucht. En blijf dat doen tot je ervan overtuigd bent dat het waar is wat ik zeg: de zwaartekracht werkt hetzelfde in Rusland als ergens anders op de planeet. Dit is de wijsheid van de Goddelijke Moeder.

Je hebt natuurlijk vrije wil. Je kunt een ideologie maken of een geloofssysteem dat zegt: “Wij kunnen onze eigen regels maken, wij kunnen onze eigen wetten maken.” En ja, binnen bepaalde grenzen kun je geloven dat jij je eigen regels kunt maken. De Sovjet-Unie heeft het zeventig jaar overleefd door op bepaalde manieren tegen de natuurwetten in te gaan, maar dat kan niet oneindig zo gaan.

De vraag is eenvoudig: Willen de Russische mensen dezelfde welvarende levensstijl als mensen in ander naties? Als dat zo is, hoe lang zullen ze dan nog blijven geloven dat zij welvaart kunnen creëren zonder de principes te volgen die andere naties hebben gevolgd? Hoelang moeten ze nog geloven dat Rusland heel anders is? Dat wij de natuurwetten kunnen laten buigen voor onze wil en toch krijgen wat we willen. Het is gewoon een kwestie van zeggen: “Als ik iets wil, hoe moet ik dat dan krijgen? Wat is de eenvoudigste manier om het te krijgen? En dat dan te doen in plaats van het mezelf moeilijker maken door een andere kant op te gaan. Met andere woorden, je zou ook kunnen zeggen: Wat is belangrijk voor de Russen? Dat wij onze levensomstandigheden verbeteren of dat we alles op onze manier doen, zelfs als het betekent dat wij altijd achterop komen bij andere landen?”

Wat is het belangrijkste voor jullie? En als het belangrijker voor je is om alles op je eigen manier te doen, dan hoef je natuurlijk niet te luisteren naar wat ik heb gezegd. Je hoeft niet naar andere naties te luisteren, je hoeft niet naar andere naties te kijken en het leven van andere naties vergelijken met het leven in Rusland. Je kunt blijven doen wat je doet en zo blijven leven. Maar als je verandering wilt, dan moet je beginnen te kijken waarom je niet iets van anderen wilt leren. Waarom verwerp je alles wat iemand zegt als kritiek? En als jullie, studenten van geascendeerde meesters, jullie eigen bewustzijn, jullie eigen leven, willen verbeteren als jullie impact willen hebben op het collectieve bewustzijn van Rusland, dan moeten jullie luisteren naar wat ik zeg en wat wij hebben gezegd in plaats van door het collectieve Russische filter te kijken, want als jullie, de studenten van geascendeerde meesters, geneigd zijn om alles wat we over Rusland zeggen, afwijzen, hoe kunnen we jullie dan helpen mijn geliefden? Hoe kunnen jullie Rusland dan helpen?

Het komt neer op de vraag die ik iedereen wil voorleggen die zichzelf beschouwt als student van geascendeerde meesters in Rusland: “Wie zijn jullie? Wat voor wezen ben jij? Ben je een spiritueel of een materieel wezen? Ben je een Rus of een student van geascendeerde meesters? Ben je een Russisch die wordt gedefinieerd door het collectieve bewustzijn en de materiële omstandigheden in Rusland? Of ben je een spiritueel wezen dat ervoor heeft gekozen om in Rusland te incarneren, omdat je het collectieve bewustzijn in Rusland wilde verhogen?”

Nogmaals, je hebt vrije wil. Ik weet heel goed, en ik weet dit al sinds we deze boodschapper naar Rusland lieten reizen voor de conferentie in Sint Petersburg, dat er veel mensen zijn die beweren dat zij studenten van geascendeerde meesters zijn, maar dat zij maar om één reden komen. Zij willen dat wij, de geascendeerde meesters, hun kijk op zichzelf en Rusland, bevestigen. Zij willen horen hoe speciaal Rusland is, waarom het zo speciaal is, waarom de geascendeerde meesters speciale plannen met Rusland hebben en waarom Rusland deze belangrijke missie voor de wereld heeft.

Wij hebben dit door de jaren heen gezien, wij hebben het bij de Summit Lighthouse gezien en eerdere dispensaties: mensen die alleen maar wilden oren hoe speciaal Rusland is en hoe speciaal zij zelf zijn.

Je hebt vrije wil. Maar als jij een spiritueel wezen bent, dan herken jij jezelf niet als Rus. Je beseft dat je een spiritueel wezen bent dat ervoor heeft gekozen om in Rusland te incarneren en dat je in deze incarnatie het collectieve bewustzijn wilde verhogen. Welnu, dan moet je luisteren naar wat we zeggen en het niet verwerpen voor je echt geluisterd hebt.

Op de laatste fysieke conferentie in Rusland heeft Sanat Kumara nog maar een paar jaar geleden het belangrijkste dictaat gegeven dat er ooit in Rusland of met betrekking tot Rusland is gegeven. Je kunt het opzoeken, je kunt het lezen. Hij had het erover dat spirituele studenten in Rusland en elders hun wens moesten opgeven om speciaal te zijn. Als je echt het collectieve bewustzijn van Rusland wilt ontstijgen, als je echt het collectieve bewustzijn wilt verhogen, dan moet je dat dictaat lezen en luisteren naar wat er wordt gezegd. Wat heeft deze boodschapper vele malen gezegd over wat hem in staat stelt om een dictaat op te nemen? Dat hij een neutrale gemoedstoestand krijgt. Op die manier kunnen we door hem spreken zonder dat onze boodschap wordt vervormd door menselijke vooroordelen.

Wat is het Omega-aspect hiervan, de andere kant van de medaille? Wat is ervoor nodig om een dictaat te ontvangen, naar een dictaat te luisteren, het echt op te nemen en het je bewustzijn laten veranderen? Je moet ernaar luisteren of het lezen met een neutrale gemoedsgesteldheid.
Als je een vooroordeel hebt en alleen maar wilt dat wij als geascendeerde meesters jouw standpunt bevestigen over hoe speciaal Rusland is of hoe speciaal jij wel niet bent, ben je niet in een neutrale gemoedsgesteldheid. Dan ben je niet aan de lering toe. Het motto van de geascendeerde meesters is: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Maar als we een lering hebben gegeven op het fysieke vlak, of het nu een boek is of iets op het internet, dan kan iedereen het vinden. En dat betekent dat ook mensen het zullen vinden die daar nog niet aan toe zijn. Zij kunnen niet echt naar de lering luisteren. Mijn laatste vraag is dus: “Ben je er wel echt aan toe om te luisteren naar de lering?”

En hiermee verzegel ik je in de onvoorwaardelijke en daarom neutrale liefde van mijn hart. Wat je ook doet, hoe je ook reageert, mijn liefde voor jou blijft hetzelfde. Wat die liefde kan doen om je bewustzijn te transformeren is niet hetzelfde, omdat alleen de mensen die neutraal zijn echt de transformatie van bewustzijn kunnen krijgen die mijn liefde kan brengen.