Gebruik onze Leringen om je mentale Kader te transcenderen, niet om dat te versterken

Geascendeerde meester Moeder Maria, 31 juli 2020 Webinar – De Goddelijke Moeder in actie zijn door de zeven stralen te integreren.

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria en omdat ik het ambt bekleed van Goddelijke Moeder voor de aarde, is het vanzelfsprekend dat ik deze conferentie open over dit onderwerp over hoe je de Goddelijke Moeder in actie kunt zijn. We zouden echter kunnen beginnen met een andere vraag: “Hoe kun je niet de Goddelijke Moeder in actie zijn?”

We hebben vroeger al leringen over de Goddelijke Moeder gegeven waar ik kort op in zal gaan. Wij hebben gezegd dat je leeft in een specifieke wereld van vorm. Deze specifieke wereld van vorm werd door een Wezen geschapen dat wij de Schepper hebben genoemd. Wij hebben gezegd dat de Schepper de vorm van oorsprong heeft geschapen, maar dat de Schepper zelf boven alle vorm staat, omdat de Schepper niet vastzit in zijn eigen schepping. Dit betekent dat elk beeld op de wereld dat een soort vorm, een bepaald kenmerk, probeert toe te schrijven aan God, een vals beeld is, een afgod, een gesneden beeld. Dat kan niet anders.

Wat is dan de oorsprong van al die gesneden beelden? Die beelden kunnen alleen maar voortkomen uit een geest die zich van haar bron heeft afgescheiden. Voor dit dictaat hebben jullie net een heel diepgaande en raadselachtige invocatie gegeven, waarin over een paar van die concepten wordt gesproken op een manier die is ontworpen om je lineaire geest in de war te maken, de geest die van alles een object wil maken. Dit is je gescheiden geest. De gescheiden geest gelooft dat hij een gescheiden wezen is in een wereld die bestaat uit aparte objecten. Daarom heeft de gescheiden geest het idee geschapen dat God een wezen is dat ver weg in de lucht is, dat niet op deze wereld is waar jij leeft, maar boven deze wereld is. Je hebt traditioneel het beeld dat God in de hemel is en dat jij op aarde bent, maar hoewel dit beeld zegt dat God in de hemel is, heeft die God ook een vorm, dus zelfs de hemel is een wereld die door een vorm wordt gekenmerkt en daardoor is de God ver weg in de hemel niet de Schepper, want de Schepper staat boven alle vormen.

De geest die zichzelf heeft afgescheiden, kan dit niet accepteren, niet bevatten. Hij kan dat niet begrijpen. Wat ik echter graag wil dat jullie, degenen van jullie die oprechte studenten van geascendeerde meesters zijn, begrijpen dat zelfs de gescheiden geest kan worden gebruikt om op zo’n manier te redeneren dat hij zijn eigen beperkingen kan inzien. Zelfs de gescheiden geest kan tegenstellingen in zijn standpunten zien. Zelfs de gescheiden geest kan soms één standpunt zien dat misschien redelijk kan lijken als je dat als op zichzelf staand bekijkt, maar als je het samen met een ander standpunt bekijkt, dan vormen die twee samen een enigma. Het hoeft niet beslist zo te zijn dat die twee elkaar tegenspreken, maar je kunt wel aanvoelen, je geest kan zelfs begrijpen, door logica, dat er nog iets meer moet zijn dan die twee uitspraken en daarom kan zelfs een geest worden gebruikt om te begrijpen dat er beperkingen aan de geest zitten. Er zitten beperkingen aan logica. Er zit een beperking aan lineaire redeneringen. Daarom geven we leringen. Daarom hebben we de leringen over non-dualiteit en de epische denkwijze gegeven, omdat jij pas als je het vermogen van de geest wilt gebruiken om maar tegenstellingen te zoeken, je heel moeilijk kunt bevrijden van de invloed van je geest, om iets te kunnen ervaren wat wij zuiver gewaarzijn hebben genoemd.

Wanneer je gevangenzit in die gescheiden geest, die lineaire geest, dan denk je, dan ervaar je dat je geest alleen maar uit gedachten bestaat. Welnu, er kunnen ook nog gevoelens zijn, maar die zitten niet echt in je brein, dat zijn je emoties, die zitten in je gevoelslichaam. Maar de gescheiden geest gelooft dat alles uit gedachten bestaat. De enige manier om de wereld te ervaren is door een gedachte. De enige manier om de wereld te begrijpen is door een gedachte. De enige manier om met de wereld om te gaan is door een gedachte. De gescheiden geest denkt dat denken de enige ervaring is die er bestaat, denken is en pas als iets wat wij de Bewuste Jij hebben genoemd, zich kan bevrijden van de magnetische aantrekkingskracht van de gescheiden geest, realiseer jij je dat er een alternatief is voor denken en dat alternatief hebben wij mystieke ervaringen, intuïtieve ervaringen, genoemd maar in de eerste plaats de ervaring van zuiver gewaarzijn waarin jij je van jezelf bewust bent zonder iets te denken, jij wordt je iets gewaar.

Je kunt je er zelfs van gewaar zijn dat jij je van iets gewaar bent, maar je denkt niet, er is geen gedachtegang dat van de ene gedachte naar een andere leidt en daarna weer een volgende. Er is geen keten van associaties. Geen keten van beelden. Er is alleen zuiver gewaarzijn. Als je dit zelfs maar een korte seconde hebt ervaren, dan heb je een referentiekader dat zegt: “Ik ben meer dan mijn denkende geest, er is meer van mij, er is meer gewaarzijn dan mijn denkende geest.” Hierdoor wordt het mogelijk om te kunnen bevatten, zelfs begrijpen, dat de Schepper meer moet zijn dan zijn schepping, dat de Schepper van vorm zelf boven de vorm staat en dat het daardoor mogelijk wordt dat je begint te snappen wat de Goddelijke Moeder is, en niet.

Je ziet dat de denkende geest alles, in de betekenis alles wat hij kan doorgronden, alles waar hij mee om kan gaan, in een object wil veranderen. Een object is iets dat apart staat van de geest. De gescheiden geest kan niet één met een object zijn. De gescheiden geest kan alleen gescheiden zijn van objecten. De geest ziet zichzelf hier. Het object is daar en de geest observeert en bestudeert en probeert het te begrijpen van een afstand.

Waarom hebben we jullie nu al verscheidene jaren, in feite vele jaren door deze boodschapper, heel zorgvuldig leringen gegeven over waarneming, waarnemingsfilters, over een mentale kader? Om jullie de basis te geven om te kunnen bevatten dat je geest, je denkende geest, een object niet rechtstreeks kan ervaren. Hij ervaart een object door een mentaal beeld en dat beeld bestaat alleen maar in je gedachten. Jullie horen als veel mensen dit dictaat dat wordt live gegeven. Elk van jullie zit op een bepaalde plaats. Je zegt misschien dat je dezelfde woorden hoort. We kunnen natuurlijk zeggen dat er maar één stem uit de mond van de boodschapper komt. Er worden dus bepaalde woorden gesproken, niet honderd verschillende stemmen of honderd verschillende woorden, maar jullie horen niet echt dezelfde woorden, omdat jullie deze woorden niet rechtstreeks horen. Elk van jullie hoort ze via jullie persoonlijke gedachten (geest). En jullie individuele gedachten vormen een waarnemingsfilter dat een beeld bovenop die woorden legt, terwijl ze zich door jullie geest bewegen.

De woorden die via je internetverbinding in je oren komen, bereiken je niet rechtstreeks. Zij gaan door het filter van je geest, je identiteitsgeest, je mentale en emotionele geest, zelfs een aspect van je fysieke geest. Wat door jou heen komt, en we zullen even opzij zetten wie je op dit moment bent, zijn niet de zuivere woorden die ik uitspreek als geascendeerde meester. Wat er doorheen komt, zijn zoals we ook hebben besproken, energiegolven die een interferentiepatroon vormen. Die woorden die bij je komen zijn energiegolven, zelfs het geluid bestaat uit energiegolven maar daarnaast heeft het fysieke geluid dat de woorden draagt, ook een emotioneel aspect, een mentaal aspect en een identiteitsaspect. En terwijl die woorden door je emotionele, mentale en identiteitslichaam heen gaan, vormen die energiegolven een interferentiepatroon met de energie die jij in je drie hogere lichamen hebt. Wat jou bereikt, zijn niet de zuivere woorden die ik uitspreek. Het is een interferentiepatroon dat in zekere mate wordt beïnvloed door wat er in jouw gedachten omgaat.

Op zich is daar niets mis mee. Ik neem je niets kwalijk. Ik probeer je alleen te helpen om te kunnen bevatten wat de realiteit van het leven hier op aarde is. Wij, de geascendeerde meesters, staan voor een heel subtiele, delicate taak, wanneer wij proberen mensen te bereiken die zijn geïncarneerd en er zijn maar heel weinig mensen die zijn geïncarneerd, die precies snappen wat onze taak is. Maar wij weten dat enkelen dat wel kunnen en sommigen snappen het wel en hoe meer je hierover na wilt denken, je intuïtieve vermogens wilt gebruiken om hierover na te denken, om te proberen een ervaring te krijgen van zuiver gewaarzijn, onze hulpmiddelen en invocaties en andere dictaten te gebruiken om verder te kijken dan je denkende geest, hoe meer je kunt bevatten waar wij voor staan. En hoe meer jullie begrijpen, snappen, bevatten, hoe de dingen eruit zien van onze kant, hoe sneller jullie je kunnen bevrijden van die lineair denkende geest en tot het besef komen dat wat die geest denkt dat echt is, helemaal niet echt is. Het is een mentaal beeld dat in die geest zelf wordt geschapen.

Wanneer je naar het leven in het fysieke octaaf kijkt, dan kun je natuurlijk zeggen dat de dingen niet altijd gaan zoals jij het wilt. Soms heb je een mentaal beeld over wat er zou moeten gebeuren, of juist niet zou moeten gebeuren in je leven, en dan gebeurt niet wat jij denkt dat er moet gebeuren en wat je niet denkt dat er zal gebeuren, gebeurt juist wel. En dan vraag jij je af hoe dat komt, of liever je denkende geest vraagt zich af waarom. En wanneer je menselijke wezens in het algemeen bekijkt, mijn geliefden, dan zie je dat er iets is wat de denkende geest niet aankan, niet uit kan staan, dan is het dat je het niet weet, dat je niet kunt verklaren waarom dit of dat gebeurt. Je kijkt naar de wereld, je kijkt naar de historische context, je kijkt duizenden jaren terug, toen bijvoorbeeld het eerste Oude Testament ontstond en dan kun jij je afvragen: “In wat voor gemoedsgesteldheid waren de mensen, die lang voordat zelfs de meeste christenen dachten dat het gebeurde, het Oude Testament kregen, waar dat ook vandaan kwam?”

Dat kwam door hun verlangen om de wereld te begrijpen waarin ze leefden, en in het bijzonder waarom bepaalde dingen gebeurden en andere niet. Zij hadden destijds mentale beelden in hun gedachten net zoals de mensen dat tegenwoordig hebben. Zij dachten dat de wereld op een bepaalde manier werkte, op een bepaalde manier zou moeten werken. Daarom dachten ze dat er bepaalde dingen zouden moeten gebeuren en andere dingen niet. Maar dat kwam niet altijd uit en toen moesten ze, moest hun geest, er een bepaalde verklaring voor vinden. Je kunt dus naar alles kijken wat er omgaat in de gedachten van mensen en dan zie je dat er twee tendensen zijn. De ene tendens is dat je probeert een gedachtesysteem te vormen dat kan verklaren hoe de wereld werkt en waarom bepaalde dingen gebeuren en andere niet. Dit betreft de meeste religies. Als je nogmaals naar de religies uit het Oude Testament kijkt, de religies van Abraham, dan is de verklaring dat er een God in de hemel is; de allerhoogste God die boven alle andere goden, alle zogenaamde afgoden staat en die god is hoewel hij een beetje boos en ver weg is, zelfs wraakzuchtig is, ook een persoonlijke god tegen wie je kunt spreken om jou te geven wat je wilt, als je hem ook geeft wat hij wil. Je kunt iets met hem afspreken. Je kunt offers brengen, je kunt gebeden doen, je kunt volgens zijn geboden leven en dan krijg je naar veronderstelling wat je wilt. Hij zal je geven wat je wilt, omdat je dat hebt afgesproken met die god. Dit is niets anders dan een poging om het onverklaarbare uit te leggen, te verklaren hoe de wereld werkt, te beheersen hoe de wereld in elkaar zit. Want je weet wel dat die denkende geest niet tevreden is met alleen een verklaring, het doel van de denkende geest is een situatie voor jou creëren waarin de dingen altijd gaan zoals jij wel of niet wilt. Hoe komt dat? Omdat de denkende geest de oorsprong is van het hele idee dat er bepaalde dingen moeten gebeuren en andere niet, er zijn bepaalde dingen goed, er zijn bepaalde dingen verkeerd; dit is de oorsprong daarvan.

Dit komt voort uit je denkende geest, en die geest moet je dus de indruk geven, om jou altijd bezig laten houden met je denken, dat er een of andere manier is om uit te vinden hoe de wereld werkt, zodat jij de macht over je leven hebt en er alleen goede dingen gebeuren en geen verkeerde, in ieder geval niet met jou. Het kan met andere mensen gebeuren, maar dat is hun probleem, want jij bent per slot van rekening een gescheiden wezen, in ieder geval volgens je denkende geest, toch? Je ziet dus dat er door de hele geschiedenis heen mensen zijn, niet alleen individuen maar ook groepen mensen, die enorm veel moeite doen om mentaal, emotioneel en zelfs op het identiteitsniveau gedachtesystemen te bedenken die alles kunnen verklaren zodat zij de controle kunnen behouden, zodat er alleen goede dingen met hen gebeuren en de verkeerde dingen alleen met andere mensen die geen deel uitmaken van hun gedachtesysteem, en daarom dus geen goede mensen zijn. Jullie hebben een concept over iets waar heel veel mensen, filosofen, theologen, en gewone mensen, over nadenken, namelijk waarom er slechte dingen gebeuren met goede mensen. Dit moet de denkende geest verklaren om jou gehypnotiseerd, gefascineerd, te houden door de denkende geest.

Je bent op een zoektocht om het te begrijpen. Zoals we eerder hebben verteld, hebben alle mensen behoefte aan veiligheid en om die te tevreden te stellen, maken jullie, of liever de gevallen wezens in de meeste gevallen, een gedachtesysteem dat berust op een absoluut onfeilbare waarheid. Dat kan de christelijke religie zijn, het jodendom, de religie van de moslims. Het kan het wetenschappelijk materialisme, het communisme, of iets anders zijn. Maar er is een gedachtesysteem dat beweert dat het berust op een absoluut onfeilbare waarheid en als je dit systeem aanhangt, wanneer je blindelings dat systeem volgt, kun je geloven dat je veilig bent, dat je de controle over je leven hebt.

Wat gebeurt er wanneer je in deze gemoedstoestand komt waarover wij hebben gesproken in onze verhandelingen over fanatisme? Wat gebeurt er als je in die gemoedstoestand komt? Zoals ik heb gezegd, heb je een idee geaccepteerd dat nooit kan worden uitgebreid. Je hebt een absolute waarheid die nooit groter kan worden. Hoe kun jij je daar ooit van bevrijden? Hoe kun jij je daar ooit uit bevrijden als je eenmaal in die gemoedstoestand zit? Kijk eens naar de geschiedenis en hoeveel mensen al heel lang in deze gemoedstoestand gevangenzitten? Meer dan duizend jaar zaten de mensen in Europa gevangen in het mentale kader van de katholieke kerk. Veel mensen zitten nog steeds gevangen in dat katholieke mentale kader. Veel mensen in zowel in de Sovjet-Unie als daarbuiten zaten heel lang gevangen in het communistische mentale kader. Veel mensen in de westerse wereld, in wat wij moderne democratieën noemen, zijn er trots op dat zij de meest ontwikkelde samenlevingen op aarde zijn, zitten gevangen in het mentale kader van het materialisme en je kunt zien dat de mensen daar heel lang in gevangen kunnen zitten. Je kunt zien dat de joden, die de oudste geschiedenis hebben in de westerse wereld, in principe al meerdere duizenden jaren in hetzelfde mentale kader gevangenzitten.

Hoe kunnen de mensen daar weer uit komen als ze er eenmaal in zitten? Welnu mijn geliefden, dat is één aspect van de Goddelijke Moeder. Wij hebben in leringen van de geascendeerde meesters gezegd dat er een bepaalde polariteit is. Wij hebben gezegd dat de Schepper, toen hij besloot om te gaan scheppen, dat niet rechtstreeks uit zichzelf deed. Het heeft eerst een leegte geschapen en daarna in die leegte een sfeer geschapen die wordt gevuld met een substantie die vorm kan aannemen. Die vorm is in zekere zin het vrouwelijke aspect, het moederaspect, van het scheppen. De substantie die wij het Ma-terlicht hebben genoemd, kan elke vorm aannemen, dit laat de vorm dus geboren worden en de moeder laat de vorm geboren worden. Het Ma-terlicht is het moederaspect van de Schepper. Je zou kunnen zeggen dat de ene polariteit de Schepper is, het vaderaspect en de andere is het Ma-terlicht, het moederaspect, maar het Ma-terlicht kan zelf niet scheppen, dus om een vorm te kunnen scheppen, moet de Schepper twee krachten definiëren, een uitbreidende en samentrekkende kracht. De uitbreidende kracht kan zelf niet scheppen, omdat je dan iets zich tot in het oneindige zou laten uitbreiden en dan zou er geen enkele vorm in stand kunnen worden gehouden, dus moet die vorm in evenwicht worden gehouden door de samentrekkende kracht en dan wordt er een nieuwe polariteit geschapen, waarbij de Vader de uitbreidende kracht is en de samentrekkende kracht de Moeder is.

Maar er zijn veel van die polariteiten. In het begin, in de eerste sfeer, bestond er een polariteit tussen de Schepper en de van zichzelf bewuste wezens in die eerste sfeer. Toen de tweede sfeer eenmaal was geschapen, kwam er een polariteit tussen de geascendeerde meesters in de eerste sfeer en de niet-geascendeerde wezens in de tweede sfeer en dit ging zo door tot onze sfeer natuurlijk, waardoor je zou kunnen zeggen dat er een polariteit bestaat tussen de geascendeerde meesters in het spirituele rijk en jullie, de niet-geascendeerde wezens. Daarom zou je kunnen zeggen dat wij, de geascendeerde meesters, het Vaderaspect vertegenwoordigen en jullie het Moederaspect.

Maar je kunt nog verder gaan en je realiseren dat er nog andere eigenschappen van het Moederelement bestaan, omdat zelfs het Ma-terlicht in een niet-geascendeerde sfeer ook een aspect van de Moeder, de Goddelijke Moeder, is. En wat is de rol van dit aspect? Zoals ik heb gezegd, is dit in het ideale geval, en zeker op een natuurlijke planeet, vertegenwoordigen wij, de geascendeerde meesters, het Vaderaspect. Degenen die niet zijn geascendeerd op een natuurlijke planeet vertegenwoordigen het Moederaspect, maar jullie zijn niet van de Vader gescheiden. Jullie staan voortdurend in contact met de geascendeerde meesters, jullie IK BEN Aanwezigheid en daarom beschouwen jullie jezelf als een wezen dat het pad bewandelt naar hogere bewustzijnsniveaus. Zoals we vele malen hebben gezegd, begin je met een zelfgevoel dat uit één punt bestaat en je breidt dat zelfgevoel uit naarmate je medeschept. Je schept een vorm door een mentaal beeld te vormen in je geest, dat op het Ma-terlicht te projecteren en als je de vorm ervaart die je hebt geschapen, dan kun jij je gewaarzijn vergroten, jouw zelfgevoel uitbreiden, iets maken dat verder ontwikkeld is en dat gaat zo door.

Maar nog steeds beschouw jij jezelf niet als een Wezen dat gescheiden is. Je bent niet gescheiden van de andere wezens op jouw planeet. Je bent niet van je bron gescheiden, de geascendeerde meesters, jouw IK BEN Aanwezigheid en daardoor is er dus voortdurend een stroom in de vorm van het cijfer acht, er is voortdurend een uitwisseling van gewaarzijn, ideeën, inzichten, perspectieven tussen de geascendeerde en niet-geascendeerde wezens. Er bestaat een stroom in de vorm van een acht, waar we over hebben gesproken, tussen het geascendeerde rijk en het niet-geascendeerde rijk.

Wat gebeurt er op een onnatuurlijke planeet? Nu, die stroom is verbroken. Waarom? Omdat de gescheiden geest niet ziet dat hij verbonden is met de geascendeerde meesters of met andere wezens in zijn sfeer, of met de materie zelf. Je begrijpt dus dat op een onnatuurlijke planeet de meeste mensen geen contact hebben met hun IK BEN Aanwezigheid of de geascendeerde meesters. Daarom kunnen jullie niet van ons leren, jullie kunnen je gewaarzijn niet verhogen door contact met ons te maken – wij kunnen jullie niet rechtstreeks inzichten geven. Natuurlijk is ons doel alleen maar om leringen door gesponsorde boodschappers te geven om zoveel mogelijk studenten te verheffen om deze barrière te kunnen overwinnen en je in ieder geval, soms maar één keer, dat directe zuivere contact met ons of met jouw hogere wezen te krijgen, zodat je dan wel rechtstreeks inzichten kunt verwerven. Met andere woorden, je bent op het directe pad, het pad van innerlijke leiding wanneer je iets uit een ander rijk ontvangt dan het materiële rijk of iets dat verder gaat dan de vier niveaus van je eigen geest en dat gebruik je om je gewaarzijn te verhogen.

Wat houdt het in dat jij je gewaarzijn verhoogt? In principe betekent het dat je de Bewuste Jij scheidt van identificatie met een waarnemingsfilter dat in je identiteitsgeest, je mentale en emotionele geest, zelfs de fysieke geest, wordt gedefinieerd. Hier gaat het in principe om op het pad. Nu heb ik al eerder gezegd dat, als je naar menselijke pogingen kijkt, een aspect van wat de mensen geprobeerd hebben, is dat ze gedachtesystemen vormen die alles verklaren. Maar je ziet ook dat er nog een poging wordt gedaan, een ander initiatief wordt genomen, dat zover je weet al heel ver teruggaat, en dat is dat de geascendeerde meesters altijd proberen om een lering naar buiten te brengen die de mensen kan helpen om zich te bevrijden van de gedachtesystemen op de wereld en zich zo te bevrijden van de mentale kaders in hun eigen gedachten.

De leringen van de Boeddha waren dat soort leringen. Wij zouden het uitdagende leringen kunnen noemen, leringen die bedoeld zijn om de mentale kaders van de mensen uit te dagen, hun waarnemingsfilters uit te dagen en hen hopelijk op die manier te helpen om zich van die waarnemingsfilters te bevrijden. De leringen van Jezus – de oorspronkelijke leringen van Jezus – waren hier ook een voorbeeld van. Zelfs de leringen van Mohammed, in ieder geval totdat hij in de dualistische staat kwam, waren zo bedoeld. De kabbala, veel andere leringen uit het boeddhisme, zelfs bepaalde leringen uit het hindoeïsme, het taoïsme en vele andere, waren een poging om de mensen iets te geven wat de lineair denkende geest en zijn overtuiging dat hij alles onder controle had, zou kunnen uitdagen.

Er zijn dus veel voorbeelden van leringen die bedoeld waren om de mensen te bevrijden van hun mentale kaders. Wat jullie als studenten die onze leringen nu al een poosje bestuderen, zouden moeten kunnen als je dat nog niet zo is, is dat je een omschakeling maakt waardoor je ineens beseft – je begrijpt het, je voelt dat het zo is – dat het doel van het spirituele pad, het doel van ware spirituele leringen, is dat jij je niet alleen van de collectieve mentale kaders bevrijdt die de mensheid of groepen mensen hebben gemaakt, maar ook van je eigen persoonlijke mentale kader. En de sleutel om dat te doen, is dat je bereid bent om je mentale kader uit te dagen, je bent bereid om zelfs je denkende geest uit te dagen door de gedachte te denken dat de manier waarop je de werkelijkheid bekijkt, niet de enige manier is. Het is niet eens de beste manier. Het is niet de allerbeste manier, er is meer wat je te weten kunt komen, er is meer wat je kunt ervaren, zoals we vele malen hebben gezegd. Dit is de sleutel tot het spirituele pad. Is dit een garantie? Zeker niet. Alles is onderworpen aan vrije wil. Zoals ik zei, waren de oorspronkelijke leringen van Jezus bedoeld om de mentale kaders van de mensen uit te dagen. Er waren wel een paar vroege volgelingen en mensen in de volgende eeuwen die de leringen op die manier benutten, maar er waren maar relatief weinig die dat echt konden en zoals bijna altijd na een poosje gebeurt, gebruikten de mensen die niet bereid waren om hun mentale kader uit te dagen, een lering om hun mentale kaders te versterken en goed te keuren. Met andere woorden zij pakken de uitdagende lering die hun geest moet bevrijden en veranderen die in een nieuw mentaal kader dat je geest gevangenzet. Dit is in die vroege fases gebeurd en je ziet dat zelfs Petrus daar een voorbeeld van was, en daarom zei Jezus tegen hem: “Ga achter mij satan”, omdat hij het voorbeeld en de leringen van Jezus binnen zijn mentale kader plaatste om te bepalen wat er wel of niet moest gebeuren met de Levende Christus die belichaamd was, en daardoor dus ook wat er wel of niet met hemzelf moest gebeuren. Er waren christenen, groepen christenen, die dit vanaf het begin hebben gedaan en dat culmineerde in het stichten van de katholieke kerk.

Nu vertrouw ik erop dat jullie als studenten van geascendeerde meesters dit kunnen begrijpen. Maar kun je ook zien, ben je ook bereid om te begrijpen, dat zelfs studenten van geascendeerde meesters dit kunnen doen met een lering van een geascendeerde meester? Ben je bereid om toe te geven dat vorige groepen, vorige dispensaties van studenten van geascendeerde meesters, dit hebben gedaan met de leringen die wij hen hebben gegeven? Ben je bereid om te begrijpen dat er zelfs mensen zijn geweest die dit met de leringen probeerden te doen die wij door deze boodschapper hebben gegeven: dat dit de reden is dat er mensen zijn geweest die zijn gestopt met deze leringen toen het hen duidelijk werd dat wij ons niet zouden aanpassen aan hun mentale kader. En waarom doen we dat niet? Omdat we veel ervaring hebben met het proberen te bevrijden van mensen uit hun mentale kaders en omdat we nog een boodschapper hebben die leringen geeft, kunnen we zien wanneer bepaalde groepen studenten onze leringen hebben gebruikt om hun mentale kader te versterken en wij ons er dan mee kunnen bemoeien en iets zeggen wat die mentale kaders uitdaagt. En dan zullen die studenten óf bereid zijn om hun mentale kaders uit te dagen en hogerop te kopen met de lering óf niet bereid zijn om dit te doen en dan moeten ze de leringen afwijzen, de boodschapper afwijzen en hun denkende geest gebruiken om met een of andere verklaring te geven waarom die lering niet klopt, waarom de meesters dit nooit zouden zeggen, waarom de boodschapper geen gesponsorde boodschapper meer is, enzovoort, enzovoort.

Dan doen ze precies wat alle christen hebben gedaan, wat de joden hebben gedaan, wat heel veel mensen hebben gedaan. Ze hebben hun denkende geest gebruikt om een hoger gezag op te eisen dan iets wat er van de geascendeerde meesters komt. Zij beweren dat zij beter weten wat de geascendeerde meesters wel of niet zouden moeten zeggen, net zoals Petrus beter wist wat er wel of niet met Jezus zou moeten gebeuren. Dit zelfde patroon zich herhaalt steeds maar weer opnieuw. Wij hebben al zo vaak gezien dat een paar mensen het zullen kunnen waarderen, zolang we een gesponsorde boodschapper hebben die is geïncarneerd en nieuwe leringen kan geven, dat wij er alles aan zullen doen om die studenten die die leringen volgen niet te laten stagneren. Wij zullen alles doen wat we kunnen om jullie mentale kaders uit te dagen, zodat je het steeds moeilijker zult krijgen om onze leringen te gebruiken om die mentale kaders goed te keuren en versterken.

Terug naar mijn vraag over hoe we menselijke wezens kunnen bevrijden die het bestaan van de geascendeerde meesters of een andere bron buiten het materiële universum niet erkennen. Je denkt misschien dat de christenen erkennen dat er een bron buiten het materiële universum is, maar dat is niet zo; zij erkennen alleen de bron die hun mentale beeld van God en hun mentale beeld van Christus is. Daarom hebben zij een mentaal beeld gevormd dat door de katholieke kerk werd verstevigd in plaats van de laatste tweeduizend jaar de geascendeerde meester Jezus Christus te volgen.

Hoe bevrijden we mensen in deze gemoedsgesteldheid dan die niet rechtstreeks onze lering kunnen, willen horen, hetzij van binnen of van een boodschapper van buitenaf? Dat is de rol van de Goddelijke Moeder en die wordt ingebouwd in het functioneren van het Ma-terlicht. En hoe werkt dat? Op een heel eenvoudige manier. Het Ma-terlicht zal de mentale beelden tonen die menselijke wezens erop projecteren, maar dan zeg je misschien: “Heb je net niet gezegd dat de meeste mensen een mentaal beeld hebben dat bepaalt wat er in hun leven zo moeten gebeuren en wat niet? Als het Ma-terlicht dan die mentale beelden van de mensen toont, zouden ze dan niet in een situatie komen waarin het Moederlicht de mentale beelden van de mensen toont, zodat alleen de dingen gebeuren die zij willen dat er gebeuren en er geen dingen gebeuren waarvan zij niet willen dat ze gebeuren.” Met andere woorden, als het Moederlicht echt de mentale beelden van de mensen toont, zou het Moederlicht dan niet hun mentale beelden moeten goedkeuren? Een heel goede vraag mijn geliefde, hoe werkt het dus? In de eerste plaats moet jullie je allemaal afvragen welke mentale beelden het Moederlicht zou moeten uitbeelden. Zijn dit de mentale beelden van deze groep of van een andere groep? Omdat je dan zou zien dat het Moederlicht heel erg verschillende dingen zou moeten tonen op grond van de mentale beelden van de mensen. Er zou schijnbaar één fysieke realiteit moeten zijn in dit deel van de wereld en een andere fysieke realiteit in een ander deel van de wereld. Hoe zou dat zelfs fysiek mogelijk zijn als je kijkt naar de dichtheid van de materie?

Wanneer de meerderheid van de mensen mijn geliefden, zelfs wanneer de overgrote meerderheid van de mensen zoals op aarde het geval is, een gescheiden geest krijgt, dan heeft dat het effect, zoals we eerder hebben gezegd, dat dit de materie op de planeet dichter maakt. Hoe dichter de materie wordt, hoe minder die reageert op de geest van de mensen. Met andere woorden, de mensen denken misschien dat de materie hun mentale beelden zou moeten tonen, maar het is een feit dat zij die mentale beelden juist als gescheiden wezens hebben geschapen, die gescheiden zijn van de planeet waarop ze leven en gescheiden van hun bron en gescheiden van elkaar; zij hebben de materie dichter gemaakt. Wanneer de materie dichter wordt, dan reageert die minder op de geest. Dit betekent dat de materie minder reageert op een specifiek individu of een specifieke groep mensen. In plaats daarvan reageert de materie nu op alle menselijke wezens, het collectieve bewustzijn dat alle menselijke wezens met elkaar delen. Het betekent ook dat het lijkt alsof de materie onafhankelijk is van de geest, wat het materialistische paradigma heeft geschapen, het materialistische gedachtesysteem waarin men denkt dat de materie niet reageert op de geest; die volgt de natuurwetten die niet afhankelijk zijn van de menselijke geest. In zekere zin zouden we kunnen zeggen dat het klopt dat de materie naar bepaalde natuurwetten luistert. Juist die natuurwetten worden in bepaalde mate beïnvloed door het collectieve bewustzijn van de mensheid. Zij worden ook bepaald door de Elohim, enzovoort, enzovoort, maar de materie wordt dichter omdat die in grote mate wordt beïnvloed door het dichter wordende collectieve bewustzijn.

Een ander aspect dat meetelt, is dat het gedachtesysteem van de mensen waar huist? Vooral in de mentale geest maar ook in de bewuste geest. Wanneer iemand dan zegt: “Ik ben een christen, ik geloof in de christelijke God en het christelijke beeld van hoe de wereld zou moeten werken”, dan komt dit voor een deel uit hun bewuste gedachten en daarom denken de mensen dat ze een bepaald beeld projecteren met hun bewuste geest en daarom denken de mensen dat zij een bepaald beeld met hun bewuste geest projecteren en vinden ze dat het Ma-terlicht zou moeten reageren op de beelden en overtuigingen die zij bewust in gedachten hebben. Maar zoals we jullie hebben verteld, hebben jullie ook een onderbewuste geest. Jullie emotionele, mentale en identiteitsgeest, en jullie projecteren ook voortdurend iets met die geest.

Wat wordt er op het Ma-terlicht geprojecteerd? Wat heb ik zonet gezegd? Wanneer je die woorden hoort, hoor je de woorden niet rechtstreeks, omdat ze worden gefilterd door het waarnemingsfilter dat je in je identiteitsgeest, mentale en emotionele geest hebt. Met andere woorden, wat er ook bij je binnenkomt, creëert een interferentiepatroon met datgene wat in je geest zit. Spreekt het dan niet vanzelf dat je geest ook een interferentiepatroon vormt met wat jij in gedachten hebt voor het je vier lagere lichamen verlaat?

Je krijgt bewust een gedachte. Heel veel spirituele mensen zijn gaan schatgraven en hebben andere soorten zogenaamd veilige methoden geprobeerd om te manifesteren wat je in je leven wilt, zodat zij met hun bewuste geest een mentaal beeld vormen van wat ze willen. “Ik wil dit mooie huis, ik wil een nieuwe auto, ik wil veel geld”, zij projecteren dat op de buitenwereld en denken dat zij precies projecteren wat in hun bewuste gedachten zit, maar dat is niet zo omdat dit beeld, als het door hun emotionele geest heen gaat, een interferentiepatroon vormt tussen de bewuste impuls en wat er in hun emotionele geest zit – wat voor jou de moeite waard is, wat er kan gebeuren, wat er niet kan gebeuren. Dat gaat dan naar je mentale geest en daarna wordt er een nieuw interferentiepatroon gevormd. Dan gaat dit door je identiteitsgeest en wordt er weer een interferentiepatroon gevormd, dus wat er uit je vier lagere lichamen komt, is niet hetzelfde als wat je in je bewuste geest had. Daarom zou je in zekere zin kunnen zeggen dat het Ma-terlicht inderdaad toont wat de mensen op het Ma-terlicht projecteren, wat ze met al hun vier lagere lichamen erop projecteren.

Het Ma-terlicht toont wat de mensen erop projecteren, binnen het kader dat de Elohim heeft bepaald – je zou dat de wetten van God kunnen noemen, of de natuurwetten zo je wilt – met al hun individuele gedachten, hun vier lagere lichamen, maar ook hun totale collectieve bewustzijn, de vier niveaus van de collectieve geest. Waarom gebeurt dat? Omdat dit de enige manier is waarop de geascendeerde meesters de mensen van hun mentale kaders, hun waarnemingsfilters, kunnen bevrijden. Je projecteert iets met je bewuste geest. Als iets wat je projecteert met je bewuste geest precies zo door het Ma-terlicht wordt uitgebeeld, dan zou het Ma-terlicht je waarnemingsfilter, je mentale kader, bevestigen. Hoe zou je dan ooit jezelf kunnen bevrijden?

Wat is de enige manier op de Harde Leerschool, zoals we het hebben genoemd, om de mensen te bevrijden van hun waarnemingsfilters? Als het Ma-terlicht juist iets anders toont dan de mensen projecteren met hun bewuste geest, dan geeft dit hen een kans om te zeggen: “Waarom doet het leven niet wat ik er bewust op projecteer? Waarom gaat het leven niet zoals ik wil? Waarom gebeuren er dingen die ik niet wil en dingen die ik niet wil laten gebeuren, gebeuren wel? Waarom is dat?” En dan kunnen de mensen twee dingen doen. Meestal komen ze dan in een fase waarin ze het ontkennen, totaal ontkennen. Zij houden vast aan hun bestaande geloofssysteem. Je ziet bijvoorbeeld dat heel veel religieuze mensen, christenen en moslims en vooral joden, maar zelfs ook uit andere religies, die fanatiek zouden we kunnen zeggen, vasthouden aan hun overtuigingssysteem. Op een of andere manier zal de christelijke verklaring van hoe de wereld werkt wel juist zijn, ook al lijkt het er niet op en zelfs als die niet op aarde lijkt te werken, dan zal het in ieder geval wel juist blijken te zijn als ik deze incarnatie verlaat, als ik naar de hemel ga omdat ik een goed christen ben geweest. Dat geloven veel mensen. Dat is een ontkenning, totale ontkenning.

De vraag is alleen hoe mensen weer uit die ontkenning komen. Dat kan maar op één manier. Zij hebben een vast overtuigingssysteem, geloof, over wat er gebeurt als ze dood zijn. Zij sterven en dan ervaren ze dat hun geloofssysteem niet klopt. Wat zij dachten dat er zou gebeuren, gebeurt niet. Zij dachten dat zij naar de hemel gingen – of dit nu de christelijke hemel was of de moslimhemel of de joodse hemel – en dat gebeurt niet; ze worden naar de aarde teruggestuurd. Wanneer dat voldoende malen is gebeurd, gaan ze daar vragen over stellen. Voor sommige mensen is een voldoende aantal malen een heel erg hoog aantal incarnaties, mijn geliefden. Er zijn mensen die nog steeds fundamentalistische christenen zijn in dit leven, die in een christelijke omgeving zijn geïncarneerd sinds de stichting van de katholieke kerk, en die nog steeds niet hun mentale kader willen onderzoeken. Hun mentale kader is enigszins veranderd, sommigen zijn van katholiek op fundamentalistisch overgestapt, maar desondanks willen ze toch hun christelijke mentale kader niet onderzoeken. Er zijn mensen die met een joods mentaal kader zijn geïncarneerd in nog veel meer incarnaties, helemaal teruggaand naar de tijd van Abraham.

Voor sommige mensen is het een heel lang proces, maar op den duur komt er een moment waarop de mensen beginnen het mentale kader te onderzoeken dat ze al vele levens hebben. Veel mensen schrikken zo wanneer blijkt dat hun mentale kader niet klopt de volgende keer dat ze incarneren, want zij dragen die innerlijke kennis, die innerlijke intuïtieve kennis, bij zich dat hun mentale kader niet juist is. Veel van die mensen kiezen er in feite voor om in hetzelfde mentale kader te incarneren, bijvoorbeeld de katholieke kerk in een katholiek gezin, maar weten al vanaf hun jeugd dat er iets aan ontbreekt, er is iets wat niet klopt met de katholieke religie. Vaak zijn ze zo geschrokken dat zij beginnen te zoeken naar een ander onfeilbaar geloofssysteem en sommigen stappen over van een Christus mentaal kader naar een materialistisch mentaal kader en dan gaan ze in het wetenschappelijk materialisme geloven en denken dat het wetenschappelijk materialisme zich eindelijk als onfeilbaar heeft bewezen, dat dit het laatste geloofssysteem is dat alles kan verklaren. Er zijn mensen die meerdere levens zijn geïncarneerd in dit materialistische geloofssysteem, maar dit is nog niet zo oud en veel mensen zijn nog niet zo vaak geïncarneerd dat dit hun geloofssysteem heeft uitgedaagd nadat ze waren gestorven, dat zij op een punt zijn waarop zij dat geloofssysteem gaan betwijfelen. Daarom zie je dat veel mensen nog steeds stug materialisten blijven en dat mentale kader niet willen onderzoeken, hoewel ze wel een paar keer hebben ervaren dat zij niet in het niets zijn verdwenen toen hun lichaam was gestorven, dat zij nog steeds gewaarzijn bezaten en dat zij opnieuw incarneren.

Na hun ontkenning, of na één geloofssysteem te hebben onderzocht, begin je bereid te worden om naar de meeste gangbare geloofssystemen te kijken die er op de wereld zijn. Met andere woorden, je kunt naar jezelf kijken, naar veel andere spirituele mensen, in principe alle mensen die in een new age of een spirituele beweging zitten, die op het punt zijn dat zij zich hebben gerealiseerd dat de grote geloofssystemen, of die nu religieus van aard zijn of politiek gericht, of materialistisch georiënteerd zijn, dat er iets aan ontbreekt. Veel mensen komen dan in een fase waarin zij naar de meest gangbare geloofssystemen willen kijken. Met andere woorden het is niet alleen een kwestie van overstappen van de ene extreme religie op een andere, die religie ontkent. Je bent zoals veel mensen over zichzelf zeggen, spiritueel maar niet religieus. Je beseft dat religie niet genoeg is, maar je realiseert je ook dat het materialisme niet genoeg is, dus je bent op zoek naar iets spiritueels. Dan vinden mensen een niet zo’n gangbaar geloofssysteem, een gedachtesysteem, een goeroe, een spirituele lering en zij accepteren dat dit de laatste is, eindelijk heb ik de beste gevonden. Nu zal ik wel thuiskomen. Dit zal me bevrijden. Nu kan ik je er wel van verzekeren dat er een aantal geloofssystemen op de wereld zijn, een aantal goeroes op aarde zijn, die hun bewustzijn hebben verhoogd en de dualistische illusies en epische denkwijze beginnen te doorzien. Het is niet mijn intentie om te zeggen dat er maar één religie of één spirituele lering of één leer van geascendeerde meesters is die de enige is. Ik zeg zelfs niet dat de lering die wij door deze boodschapper geven, de enige is.

Maar die mensen zijn nog naar het ultieme geloofssysteem op zoek. Zij hebben niet begrepen dat er geen ultiem geloofssysteem is omdat een geloofssysteem maar één doel heeft, namelijk je te helpen bij het onderzoeken van je persoonlijke mentale kader en dat te blijven onderzoeken totdat jij je er niet meer mee identificeert. Je hebt de Bewuste Jij bevrijd van dat mentale kader; jij zit niet meer in het mentale kader, je bent eruit gestapt en je kunt zien dat het alleen maar een mentaal kader was. Dit gaat niet over het twijfelen aan een leer; het is een kwestie van onderzoeken wat er in je geest zit, die meer is dan die leer. De subtiele overtuigingen over jezelf en over het leven die je hebt opgebouwd sinds je op deze planeet bent gekomen, of sinds je werd blootgesteld aan de gevallen wezens en de dualiteit bent ingegaan en een oerzelf hebt geschapen, zoals wij het hebben genoemd, en al die andere gescheiden zelven – dat vormt je mentale kader. Er kunnen wel eens gescheiden zelven zijn die berusten op een bepaalde uiterlijke lering en zelfs op een lering van de geascendeerde meesters, maar er zit meer achter, namelijk dat jíj kunt gaan inzien dat jouw geest, jouw overtuigingen, je beperken en dat jij gaat ervaren dat je zuiver gewaarzijn bent en daarom meer bent dan al die overtuigingen in jouw mentale kader. Dan kun je beginnen met het opruimen van die zelven en dan word je echt bevrijd.

Nu kun je naar een bepaalde goeroe kijken, die is geïncarneerd die een hoger gewaarzijn heeft bereikt en begonnen is in het non-dualistische gewaarzijn te komen. Je ziet misschien dat die goeroe is begonnen zich van die mentale kaders te bevrijden en dat hij daarom leringen aan studenten kan geven die hen ook kunnen helpen. Maar als de studenten denken dat je alleen maar een goeroe hoeft te volgen, dan kan die goeroe ze niet helpen. Hetzelfde geldt voor geascendeerde meesters, wij staan natuurlijk boven alle mentale kaders op aarde, wij proberen jullie dus leringen te geven die jullie van je mentale kaders kan bevrijden, maar als je die niet op die manier gebruikt, dan gaat dat niet voor je werken.

De laatste eeuw hebben we verscheidene leringen, gegeven en er waren meerdere dispensaties door gesponsorde boodschappers. Die hebben allemaal elementen die je kunnen helpen om je mentale kader te transcenderen. Er zijn studenten die ze op die manier gebruikt hebben, maar de meeste studenten die zich tot die bewegingen voelden aangetrokken, hebben ze niet op die manier gebruikt. Zij geloofden dat dit de laatste openbaring zou zijn, hoewel al die bewegingen hebben gezegd dat ze een onderdeel waren van progressieve openbaringen, geloofden ze dat dit de laatste was. De progressieve openbaringen eindigden bij onze boodschapper en wij hoeven geen aandacht te besteden aan wat de meesters nu zeggen, omdat ze niets zeggen. De echte meesters spreken niet. De andere mensen die beweren dat zij boodschapper zijn, channelen gewoon bedriegers en daarom zitten ze daar en hebben een lering van de geascendeerde meesters gebruikt die bedoeld was om hen te helpen om hun mentale kaders te transcenderen, om hun mentale kaders te versterken. Wat kunnen we daaraan doen? Niets. Zij zijn niet meer op het pad van goddelijke leiding hoewel ze beweren dat ze de leer van een geascendeerde meester aanhangen. Zij zitten weer op de Harde Leerschool. De enige kans is dat ze door de tijd heen, misschien wel verscheidene levens voor veel van die mensen, ervaren dat zij niet ascenderen na dit leven, hoewel ze duizenden uren lang decreten van de violette vlam hebben opgezegd en geloofden dat zij gegarandeerd zouden ascenderen, maar dat is niet zo; ze moeten dus opnieuw incarneren en misschien na nog meerdere incarnaties zoals deze beginnen ze zich open te stellen om hun mentale kader te onderzoeken en de manier waarop ze de lering hebben gebruikt om het mentale kader goed te keuren en te versterken in plaats van de lering te benutten om systematisch van het mentale kader af te komen door die gescheiden zelven allemaal op te ruimen.

We hebben gezegd dat wij alles hebben gedaan wat wij konden door deze boodschapper om jullie leringen te geven die jullie kunnen bevrijden, maar het is geen garantie dat ze jullie ook inderdaad zullen bevrijden, tenzij je die gebruikt om je mentale kader te overwinnen. Mijn geliefden, wat is de taak van de Goddelijke Moeder, het ambt van de Goddelijke Moeder? In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de taak van de Goddelijke Moeder is dat ze de mentale kaders van de mensen moet uitdagen. Wij, die deel uitmaken van dit ambt, doen dat op twee manieren, door de Harde Leerschool, door leringen te geven – leringen die voortdurend de studenten uitdagen die bereid zijn om naar die leringen te luisteren opdat ze hogerop kunnen komen.

Wat is de uitkomst, de ideale uitkomst, die wij graag willen zien dit komende decennium vanaf 2020, die wij wijden aan de bevrijding van vrouwen of het veranderen van de manier waarop er naar vrouwen wordt gekeken, hoe vrouwen zichzelf bekijken, zoals we hebben gezegd? Dat is natuurlijk niet dat alle vrouwen, de leringen van de geascendeerde meesters gaan erkennen, omdat dit geen realistisch doel is. Niet alle vrouwen kunnen trouwens in tien jaar de transitie maken van die bewustzijnsstaten waarover ik het had om een lering van de geascendeerde meesters te erkennen. Maar het is zeker een van onze doelen dat zoveel mogelijk vrouwen zover komen dat zij snappen, bewust en intuïtief de waarheid begrijpen, waar het spirituele pad over gaat – dat het gaat om het overwinnen van je mentale kaders, het uitdagen van die mentale kaders.

Nogmaals, dit betekent zelfs niet dat je een lering van geascendeerde meesters moet erkennen. Er zijn andere manieren waarop veel vrouwen die niets horen over een lering van geascendeerde meesters hun mentale kader gaan uitdagen over wat het betekent om vrouw te zijn. Ons vorige webinar over de bevrijding van vrouwen moest dit doen, maar wij zijn natuurlijk van plan om meer leringen te geven naarmate het decennium vordert. Zelfs in dit webinar zijn we van plan om leringen te geven die dat doel kunnen aanvullen om vrouwen te helpen om zichzelf uit die mentale kaders te bevrijden die door de gevallen wezens zijn gemaakt, door mannen en ook zelf. Het is natuurlijk niet zo dat de gevallen wezens rechtstreeks macht hebben over je gedachten. Er zijn veel mensen op aarde die hun vrije wil hebben opgegeven, hun macht om controle te hebben over je eigen geest hebben opgegeven, zodat de gevallen wezens rechtstreeks de geest van die mensen kunnen beïnvloeden. Daardoor zie je bijvoorbeeld ook dat een menigte mensen kan worden overgenomen door een collectieve geest en dan wordt dat een lynchende meute die stenen gooit naar de politie en ramen van winkels ingooit, winkels leegrooft, zoals je bij de demonstraties zag. In de Verenigde Staten zag je bijvoorbeeld hoe die demonstraties begonnen, en wat was het punt van die demonstraties? Waar ontstonden die demonstraties door? Was dat niet om te protesteren tegen politiegeweld? Hoe kun je protesteren tegen één vorm van geweld als jij van jezelf een andere vorm van geweld mag gebruiken? Twee verkeerde dingen maken elkaar niet goed, en dan zie je dat de enige kans dat zulke protesten van invloed kunnen zijn, is dat ze geweldloos blijven. Wanneer je die grens overgaat door geweld te gebruiken, en ik weet dat slechts een minderheid van demonstranten over die grens heen gingen, maar dan ga je nog steeds in tegen je oorspronkelijke bedoeling om geweld tegen te gaan.

Je ziet dat vrouwen in een bepaald mentaal kader zitten. Zij zijn in dat mentale kader geplaatst door de gevallen wezens, door mannen, maar je komt er niet uit als je tegen mannen, zelfs de machtselite, strijdt. Je komt er pas uit als jij jezelf uit dat mentale kader bevrijdt en dan je pas verworven vrijheid en inzicht gebruikt om anderen te helpen bevrijden. Vrouwen worden niet bevrijd door tegen mannen te strijden. Vrouwen worden alleen maar bevrijd als ze eerst zichzelf bevrijden en daarna de mannen. Wanneer zowel mannen als vrouwen bevrijd zijn, dan zijn de vrouwen volledig vrij. Maar waarom hebben we het over vrouwen? Omdat het een feit is dat meer vrouwen eraan toe zijn om op een hoger niveau te stappen dan mannen. Daarom kijken we naar de vrouwen om die beweging te motiveren waardoor de mensen , samenlevingen, de dualistische manier van denken beginnen te begrijpen en de subtiele en verreikende effecten op de samenleving en de geschiedenis en individuele personen. Dit is één aspect van het ambt van de Goddelijke Moeder.

Nu weten we natuurlijk wel dat de meerderheid van de mensen op aarde er niet aan toe is om deze stap te doen. Het is trouwens geen kwestie van de top tien procent, maar een cruciaal aantal mensen van die top tien procent is eraan toe om hun mentale kaders uit te dagen. Nogmaals, zij hebben niet eens een lering van de geascendeerde meesters nodig om dat te doen. Er zijn andere leringen, er zijn zelfs niet-spirituele leringen. Er zijn mensen die eraan toe zijn om dit met geheel seculiere, universelere leringen te doen. Zelfs psychologie kan mensen helpen om dat te doen en die mentale kaders beginnen uit te dagen en je te realiseren dat jij – dat een deel van jou – meer bent dan je geest, de lineaire geest, de analytische geest, de intellectuele geest. Wanneer steeds meer mensen zich dit gaan realiseren en de mentale kaders gaan onderzoeken die door deze geest zijn gevormd, dan zal dit het proces opstuwen naar een nieuw niveau van gewaarzijn, in ieder geval in de verder ontwikkelde samenlevingen op aarde en op den duur zullen andere samenlevingen ook hierdoor omhoog getrokken worden.

Ik heb jullie nu gezegd wat ik jullie wilde vertellen in deze aflevering. Wij hebben hier natuurlijk nog veel meer over te zeggen, en wij zullen het hebben over de ‘basale menselijkheid’, zoals wij het hebben genoemd, of de ‘essentiële menselijkheid’, en dat is iets wat de meerderheid van de mensen kan beginnen te begrijpen maar dat komt in een andere uitgave aan bod. Deze aflevering is compleet; rest mij nog jullie te bedanken omdat jullie bereid waren de uitzendstations te zijn, zoals we al heel vaak hebben gezegd, om door jullie chakra’s deze boodschap naar het collectieve bewustzijn te zenden waar het kan dienen om mensen te wekken die zich niet bewust zijn van de geascendeerde meesters en onze leringen. Hier ben ik jullie dankbaar voor en ik kijk uit naar wat wij als ambt van de Goddelijke Moeder nog meer zullen geven tijdens deze conferentie.