WIN43: De Mensen lossnijden van Demonen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, die Ene Geest in mij en in al het leven, roep ik Aartsengel Michaël op om de mensen los te snijden van alle kwade krachten en gevallen wezens in overeenstemming met de visie van Christus. Ik roep op dat Saint Germain de aarde overstroomt met een onweerstaanbare vloedgolf van de Violette Vlam om alle energie te transmuteren die op angst berust. Ik roep vooral op dat Aartsengel Michaël en Saint Germain de leiding nemen over… (Doe nu je eigen oproepen.)

Deel 1

1. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om jouw Vlammende Aanwezigheid te voelen opdat ik weet dat jouw energie mij tegen alle vormen van kwaad in mijn sfeer kan beschermen.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, plaats een beschermend schild dat bestaat uit blauwe vlammen om mijn vier lagere lichamen en verzegel mij tegen alle krachten of mensen met kwade bedoelingen.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, bescherm mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle agressieve acties door kwade krachten of mensen die in de macht zijn van die krachten.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakras with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om al mijn angst voor het kwaad en kwade krachten te transcenderen. Kom in mijn vier lagere lichamen en verteer met jouw onweerstaanbare licht alle energie die op angst berust.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om mijn Goddelijke plan te kennen en het werk dat ik beloofd heb te doen om mee te kunnen helpen om de aarde op te trekken buiten het bereik van kwade krachten.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om zowel mijn ego als mijn innerlijke geesten te zien. Laat me zien dat mijn innerlijke verdeeldheid me kwetsbaar maakt voor de aanvallen of het bedrog van kwade krachten.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om alle fysieke verslavingen te overwinnen. Gebruik je Blauwvlammende Zwaard om mij van alle verslavende entiteiten los te snijden.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om het collectieve bewustzijn van mijn familie, ras, religie, etnische groep of samenleving te ontstijgen. Snijd mij los van alle banden met alles op aarde wat mijn vermogen inperkt om de geascendeerde meesters te dienen en het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid te brengen.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, ik ben bereid om mij niet langer te identificeren met mijn fysieke lichaam. Snijd me los van het gevoel dat mijn manier om me creatief te uiten wordt ingeperkt door de vermogens van mijn fysieke lichaam.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 2

1. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze de grenzen van hun gezond verstand overschrijden.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze zomaar gewelddaden plegen, zoals beschietingen of seriemoorden.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze kleine misdaden plegen.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakras with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze georganiseerdere misdaden plegen, zoals de handel in drugs of het witwassen van geld.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze verslaafd raken aan alcohol of drugs.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze georganiseerdere vormen van geweld gebruiken, zoals terrorisme.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze deelnemen aan oorlogen of dat ze die op kleine of grote schaal steunen.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze denken dat oorlogen noodzakelijk of goed te praten zijn.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze verblind worden door religieus fanatisme en extremisme.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 3

1. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze verblind worden door politiek radicalisme of extremisme.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze worden verblind door de illusie dat het doel de middelen heiligt.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze denken dat zij tot de machtselite behoren die speciale rechten en privileges heeft.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakras with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze wapens produceren en het militair-industriële complex steunen.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze verblind worden door milieuradicalisme en meedoen aan milieuterrorisme.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze geloven dat overbevolking een probleem is dat met alle mogelijke middelen moeten worden opgelost.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze geloven dat zij beter dan anderen, zelfs God, weten hoe de problemen op deze planeet moeten worden opgelost.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze zonder het te weten een geld- en financieel stelsel steunen dat de gevallen wezens de wereldeconomie in handen geeft.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los van de demonen die ervoor zorgen dat ze zo verblind worden dat zij niet op zoek gaan naar een spirituele verklaring voor het bestaan en de methoden van kwade krachten.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 4

1. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om mijn karmische kwetsbaarheid voor elke vorm van fysieke tegenslagen, waaronder geweld, misdaden, ziektes of zogenaamde natuurrampen te verteren.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de karmische kwetsbaarheid van alle mensen in mijn invloedssfeer te verteren.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de karmische kwetsbaarheid van de top tien procent van de meest spirituele mensen te verteren.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de karmische kwetsbaarheid van de mensheid als geheel te verteren.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de vervormde energie te transmuteren die mensen verhindert om de visie van jouw Gouden Eeuw voor de aarde te zien.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de energie te transmuteren die voorkomt dat de top tien procent hun Goddelijke plan ziet en hun potentieel accepteert om positieve verandering te brengen.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om alle energie te transmuteren die op angst berust en die ervoor zorgt dat de spirituele mensen en de bevolking in het algemeen niet bereid is om het bestaan van duistere krachten te erkennen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de energie te transmuteren die verhindert dat mensen iets willen horen over de methodes van duistere krachten en daardoor leren hoe ze de aarde kunnen bevrijden.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, zend vloedgolven van de Violette Vlam om de energie te transmuteren die een sluier van illusies vormt die verhindert dat men zich wereldwijd bewust wordt van het bestaan van kwade krachten die zijn geïncarneerd en een machtselite.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling

In naam van IK BEN die IK BEN, die Ene Geest in mij en in al het leven, accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild rondom mij, alle mensen in mijn invloedssfeer en alle spirituele mensen op aarde vormen, dat ons verzegelt tegen alle aanvallen of de wraak van de gevallen wezens of de duistere krachten in alle vier octaven. Ik accepteer dat de macht van God groter is dan alle macht van het kwaad en ik zeg: “Het kwaad bestaat niet echt en de verschijningsvormen daarvan hebben geen macht op aarde!”