Is Amerika een vrije Samenleving?

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 20 september 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Vajra!

IK BEN de geascendeerde meester Gautama Boeddha en ik eis het recht op om mijn aanwezigheid in Amerika te manifesteren. Wat geeft mij dat recht? Ik heb het spirituele ambt Heer van de Wereld en Amerika is een deel van de wereld en valt daarom onder dat spirituele ambt. Wat kan de Boeddha bijdragen aan het onderwerp om te kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet? Een groot thema in Amerika is voor veel Amerikanen vrijheid. Helaas hebben niet veel Amerikanen een boeddhisch perspectief op vrijheid ontwikkeld en zijn ze daarom niet vrij. Zij zijn niet zo vrij als ze wel konden zijn. Zij zijn niet zo vrij als ze hadden kunnen zijn als ze niet waren gemanipuleerd door de machtselite om hun vrijheid op te geven.

Te veel Amerikanen richten zich op vrijheid als iets uiterlijks. Je heb politieke vrijheid, je hebt economische vrijheid, je hebt vrijheid van meningsuiting, je hebt de vrijheid om dit te doen, de vrijheid om dat te doen. Sommigen denken zelfs dat je de vrijheid hebt om te doen wat je wilt ongeacht de invloed die dat op andere mensen heeft. Dit is natuurlijk niet het geval, omdat de Boeddha het concept Sangha, de gemeenschap, heeft bevorderd.

Nu is het natuurlijk belangrijk om die uiterlijke vrijheden te hebben: godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, maar veel Amerikanen hebben helemaal geen respect voor godsdienstvrijheid, omdat zij zich hebben gepolariseerd in een christelijke conservatieve groepering. Veel Amerikanen van beide groeperingen die het openbare debat beheersen, hebben geen respect voor de vrijheid van meningsuiting. Wel voor zichzelf maar niet voor anderen. Zij hebben het gevoel dat zij alles mogen zeggen wat ze willen, maar anderen mogen dat recht niet krijgen. De mensen die het niet met hen eens zijn, zouden niet mogen zeggen wat zij willen. Veel mensen hebben het gevoel dat zij de vrijheid moeten hebben om hun religie te praktiseren, maar andere mensen mogen niet die zelfde vrijheid hebben om een andere religie uit te oefenen, vooral één die zij als inferieur of zelfs als een valse religie beschouwen.

Stel jezelf eens een eenvoudige vraag, mijn geliefden: aangezien alle religies op de wereld de ethos hebben om aan anderen te doen wat jij wilt dat anderen aan jou doen, hoe kun je dan verwachten dat je vrij bent als je die vrijheden niet aan anderen wilt geven? Hoe kun jij godsdienstvrijheid hebben als je anderen niet de vrijheid wilt geven om een andere religie dan jij te hebben? Hoe kun je vrijheid van meningsuiting hebben als je andere mensen niet de vrijheid wilt geven om iets te zeggen waar jij het niet mee eens bent? Vroeg of laat zal iemand het niet eens zijn met wat jij zegt en zal die je beperken in wat jij mag zeggen. Vroeg of laat zal iemand jouw religie niet goedkeuren en willen verhinderen dat jij die praktiseert. Jouw religie heeft misschien op dit moment een superieure status, maar dat zal niet altijd zo zijn, of misschien zul je in toekomstige levens niet meer dezelfde religie hebben. Het is een heel eenvoudig principe dat eerlijk gezegd alle Amerikanen kunnen begrijpen als zij er over na willen denken, namelijk dat jij, als je jouw eigen vrijheden wilt behouden, die zelfde vrijheid aan anderen moet geven. Als jij het recht wilt hebben om te zijn wie je bent, dan moet je anderen het recht geven om anders dan jou te zijn. Anders kun je op den duur niet je eigen vrijheid behouden.

Nu speelt er natuurlijk nog een aspect mee waar veel Amerikanen niet over hebben nagedacht. En dat is het feit dat ook al heb je die vrijheid, je hebt misschien de politieke vrijheid, maar kun je die vrijheid ook gebruiken? Kun jij doen wat je maar wilt? Wat is ervoor nodig om die vrijheid te benutten? Wat is ervoor nodig om die vrijheid op de wereld te benutten? Welnu, dat is dat je innerlijk vrij bent, je moet wat psychologische vrijheid, mentale vrijheid, bezitten omdat het niet goed voor jou is om een bepaalde vrijheid op de wereld te hebben als je zo verwond bent, als je psychologisch zo verlamd bent dat al je energie en aandacht gaat naar het omgaan met die psychologische wonden en probeert te vermijden dat jou opnieuw pijn wordt gedaan net als vroeger. Of dat je reactiepatronen ontwikkelt die jou eigenlijk van je vrijheid beroven, omdat je al die tijd vastzit in een reactiepatroon.

Jullie kennen allemaal mensen die psychisch zo in de war zijn dat zij altijd iets zeggen wat niet klopt, wanneer ze spreken. Misschien bewegen ze zich altijd op bepaalde manieren, kunnen ze niet stilzitten, hebben ze krampen of iets dergelijks, dingen die je ziet bij mensen die mentaal ziek zijn. Veel Amerikanen willen niet toegeven dat zij ook psychologisch verlamd zijn, hoewel het geen zichtbaar effect is. Velen willen niet toegeven dat zij ook psychologisch verlamd zouden kunnen zijn, maar het komt zo vaak voor dat het tegenwoordig als normaal wordt beschouwd in hun samenleving, in ieder geval op de plaats waar zij wonen.

Dit kan de Boeddha toevoegen aan de discussie over vrijheid in Amerika. Jullie zijn niet echt vrij als je vrijheid, politieke vrijheid, op de wereld bezit. Je bent alleen maar echt vrij wanneer je psychologische vrijheid bezit, mentale vrijheid. Hoe bereik je die? Nu hebben we door deze boodschapper natuurlijk veel leringen gegeven over hoe jij je psyche kunt helen en dingen in je psyche loslaten die jou je vrijheid ontnemen. Maar om nog eens te kijken naar wat de Boeddha – of in ieder geval het wezen dat toen geïncarneerd was, een wezen dat ik sindsdien natuurlijk vele malen heb getranscendeerd – vijfentwintighonderd jaar geleden heeft gezegd: Wat geeft je vrijheid? Dat je de paren moet overwinnen, die we tegenwoordig de dualistische extremen noemen. Je moet streven naar onthechting, want alleen dan kun je de onthechting bereiken waardoor de demonen van Mara niets bij jou vinden als ze komen, waardoor ze je in een reactiepatroon kunnen brengen die jou van je vrijheid berooft.

Als je kijkt naar waar de andere meesters over hebben gesproken op deze conferentie, dan zitten jullie in een cultuuroorlog. Er zijn twee groeperingen die strijden om de dominantie in de Amerikaanse samenleving. Kijk naar allebei die groeperingen. Kijk naar de mensen die zijn meegesleept in de denkwijze die deze groeperingen beheerst. Zijn die mensen vrij? Enkelen zullen ja zeggen. Sommigen zullen denken dat dit zo is omdat zij het beste idee, het beste wereldbeeld hebben, maar als je ernaar kijkt vanuit een zuiver psychologisch perspectief, zijn die mensen dan echt vrij? Je zult ontdekken dat de meesten van hen al hun aandacht, al hun energie, al hun gedachten richten op het nadenken over die dingen. Hun gevoelens worden meegesleept om met bepaalde gevoelens op mensen te reageren.

Als je kijkt naar de mensen die in die cultuuroorlogen zitten, die daar sterk op reageren, dan zie je dat hun emoties voortdurend verontwaardigd zijn. Zoals we hebben gezegd, zijn er veel mensen die door de energie van boosheid worden overmand. Kun je echt vrij zijn als je wordt overmand door de energie van boosheid? De realiteit is dat dit niet kan. En de meeste mensen zullen dit kunnen begrijpen als je er logisch, rationeel, neutraal, over nadenkt. Iemand die boos is, is niet vrij, kan niet vrij zijn. Waarom? Omdat boosheid altijd de aandacht trekt naar je concentreren op bepaalde gedachten, bepaalde gevoelens en die steeds opnieuw te herhalen. Bij veel mensen die boos zijn, speelt steeds een bepaald scenario door het hoofd en dat neemt al hun aandacht in beslag. Zij zijn niet vrij om te denken wat ze willen. Zij zijn niet vrij om te voelen wat ze willen. Zij zouden er niet voor kunnen kiezen om te zeggen: “Ik wil niet meer boos zijn, ik wil rust”, omdat hun boosheid zo groot is dat die hun gevoelens en gedachten heeft overgenomen. Heeft alleen boosheid hun gedachten overgenomen? Of zijn dat collectieve entiteiten, zoals we hebben gezegd?

Beide zijden in deze cultuuroorlog hebben een aantal heel krachtige collectieve entiteiten opgebouwd en de mensen die echt in een van die posities stappen en die accepteren, en echt hun geest openen voor die retoriek, dan openen ze hun geest ook voor die collectieve entiteiten die dan binnenkomen en die hun gedachten overnemen en dan zijn de mensen ineens niet meer vrij. De meeste aandacht wordt getrokken naar de zich herhalende patronen die hen van hun vrijheid beroven om te kiezen hoe zij zich willen voelen, wat zij willen denken. Veel van die mensen zijn in hun jeugd verwond, veel van hen werden verwond in vorige levens. Zij zijn in dit leven gekomen met die wonden, die reactiepatronen die hen hun vrijheid hebben ontnomen. Voor veel van hen zijn niet hun vrijheid kwijtgeraakt, omdat ze de positie hebben ingenomen van Republikeins of liberaal zijn. Die positie innemen was gewoon de consequentie van het feit dat ze al van hun vrijheid waren beroofd. Daardoor kregen ze een zekere uitlaatklep, waardoor zij hun boosheid konden richten op een andere groep mensen en het gevoel konden hebben dat zij tot de rechtschapen mensen behoorden die Amerika de goede kant op stuurden.

Je kunt het altijd hebben over wat er het eerst was, de kip of het ei; wat was er het eerst de individuele psyche of de collectieve psyche die door een van die groeperingen is gevormd. Maar het nettoresultaat is desalniettemin dat de mensen niet vrij zijn. Zij zijn niet vrij om te kiezen wat ze doen met hun geest.

Wanneer je terugkijkt, is dat de hele bedoeling van de lering van de Boeddha. Het was nooit mijn bedoeling om een religie te scheppen, zelfs niet een van die diverse takken van het boeddhisme. Mijn doel was een universele beweging te vormen die de mensen psychologische vrijheid zou geven. Dit was natuurlijk ook het doel van Jezus, die niet kwam om de christelijke religie te beginnen zoals jullie die nu kennen, of uit het verleden kennen. Hij kwam om een universele spirituele beweging te vormen die de mensen psychologische vrijheid, spirituele vrijheid, zou geven.

Wat berooft je van jouw mentale vrijheid? Dat is dat je geest wordt gepolariseerd. Het zorgt ervoor dat je één zijde, één polariteit, accepteert als de goede, en de andere als de verkeerde. En dan bevestig je, keur je goed, de ene kant en bestrijd je de andere. Je bent bezig met een dualistische strijd. Je probeert de andere tegenovergestelde polariteit te verslaan en dat betekent dat je strijdt tegen andere mensen en hen probeert te verslaan, te bekeren of indien mogelijk te doden. En hoe kun je vrij zijn als jij je met zo’n strijd bezig houdt? Dat kan niet. Wat is de enige uitweg? Dat is het achtvoudige pad, zoals ik het heb genoemd, dat Jezus weer heel anders noemde, en dat je op veel andere manieren kunt benoemen, zoals wij nu in deze leringen doen. Er zijn veel mystieke paden die je kunt nemen om uit de dualistische strijd te komen, maar ze komen allemaal op hetzelfde neer. Zij helpen je in het begin om zover te komen dat je de overtuigingen ziet die je hebt geaccepteerd, die je meezuigen in een dualistisch reactiepatroon en je op die manier je vrijheid afnemen. En wanneer je dat bewust ziet en loslaat, dan kun je ervoor kiezen om uit de dualistische strijd te stappen, het dualistische pad te verlaten en op de Middenweg te stappen; iets wat Jezus Dé Weg heeft genoemd, en wat veel andere namen in de geschiedenis heeft gekregen. Je kunt ervoor kiezen om op het pad te stappen waarop je toewerkt naar steeds meer bevrijding uit de dualistische reactiepatronen.

Er zijn mensen die geloven dat de Republikeinen als enigen de vrijheden van Amerika kunnen garanderen. Er zijn mensen die geloven dat de liberalen de enigen zijn die meer vrijheid aan Amerika kunnen geven. De waarheid is echter dat niemand meer vrijheid kan geven of garanderen. Zij kunnen slechts de vrijheid van de mensen beperken door hen mee te slepen in een dualistische strijd.

Wij zijn natuurlijk geascendeerde meesters. Wij staan voorgoed boven die strijd en daarom hoeven wij de vrije wil van de mensen niet tot iets te dwingen. Wij hoeven mensen niet te dwingen om de dualistische strijd op te geven. Als de meeste Amerikanen nog niet genoeg van de dualistische strijd kunnen krijgen en door willen gaan met die strijd, dan buigen wij ons natuurlijk voor de vrije wil van de meerderheid van de mensen. Maar alle keuzes hebben natuurlijk consequenties. Als je ervoor kiest om in de dualistische strijd te blijven, dan kies je voor een confronterende toekomst voor Amerika. Je kiest ervoor dat Amerika een confronterende samenleving zal blijven. Maar je kiest er niet voor dat de conflicten en spanningen en confrontaties op het niveau van nu zullen blijven, omdat het conflict zich moet versterken. De strijd moet heviger worden, omdat je in essentie zegt dat je dat wilt. Het is ook de enige manier om op een punt te komen dat je er genoeg van krijgt. Als je niet genoeg van de strijd hebt zoals die nu is, dan moet je een intensere strijd ervaren om sneller op het punt te komen waarop je er genoeg van krijgt en je er op die manier van kunt bevrijden.

Dat schrijft de Wet van Vrije Wil voor, omdat niet alle mensen in Amerika door willen gaan met strijden. Niet alle mensen op de wereld willen blijven strijden, en Amerika is een deel van die wereld. Amerika is geen eiland. Geen enkele natie is een eiland. Jullie denken misschien dat jullie de grootste en machtigste natie op aarde zijn, jullie hebben het grootste leger, jullie kunnen elke vijand te lijf gaan. Jullie denken misschien dat jullie het recht hebben om alles te doen wat jullie willen in jullie land. Vanuit een bepaald standpunt is dat zo. Maar vanuit een beter standpunt niet, omdat Amerika een deel van de wereld is en de Amerikanen leven binnen het collectieve bewustzijn van de mensheid. En de mensheid leeft in het collectieve bewustzijn van alle van zichzelf bewuste wezens in jullie niet-geascendeerde sfeer. En de overgrote meerderheid van de van zichzelf bewuste wezens die niet op aarde zijn, hebben het pad gekozen dat jullie uit de dualiteit, confrontatie en strijd leidt. Zij hebben voor het meedogende pad gekozen dat naar eenzijn, eenheid, leidt. De Amerikanen kunnen er gewoonweg niet voor kiezen om tegen die opgaande beweging van het universum in te gaan.

Amerikanen kunnen de keuze maken dat zij meer confrontaties willen, maar als een steeds groter percentage van de mensen op aarde ervoor kiest om confrontaties te transcenderen, dan zullen die mensen aan het collectieve bewustzijn trekken. En dit betekent dat er meer confrontaties moeten komen, als de Amerikanen voor confrontatie kiezen. De strijd moet zich verhevigen. Dit is een onderdeel van de Wet van Vrije Wil. Je hebt als individu niet de vrije wil om in een vacuüm te leven. Je hebt vrije wil binnen de context van de eenheid waarin je leeft en in jullie geval is dat planeet aarde. Je hebt bepaalde vrijheden binnen de eenheid Amerika, maar bepaalde vrijheden kun jij je niet veroorloven als eiland, omdat je ook in de grotere eenheid leeft van de planeet. Bij steeds meer moderne naties zie je dat ze doorslaggevende stappen nemen om het confronterende verleden achter zich te laten en een meer meedogende, een minder confronterende en daardoor vrijere samenleving te realiseren. Er zijn landen op de wereld waarin de mensen psychologisch vrijer zijn dan de meeste Amerikanen. Op het niveau van de wereld kun je zeggen dat die mensen dezelfde politieke vrijheden hebben als Amerika, maar wanneer je naar het psychologische aspect kijkt, dan zie je wel dat de mensen in die naties veel vrijer zijn dan de meeste Amerikanen.

Nu kun je ook aan Amerika zien dat er mensen in Amerika zijn die ook die dualistische strijd hebben getranscendeerd of daaraan zijn begonnen en daardoor vrijer zijn dan de meeste Amerikanen. De mensen in andere naties die vrijer zijn geworden, oefenen een bepaalde kracht op het collectieve bewustzijn van Amerika uit en de mensen in Amerika die die strijd hebben getranscendeerd, trekken ook aan het collectieve bewustzijn. Daardoor zie je dat er in het publieke debat een omslag is gekomen, die is veel confronterender, bozer, hatelijker, geworden. Daarom zie je steeds meer contrast, vijandigheid, boosheid tussen de twee groeperingen in de cultuuroorlog. Je ziet dat de beschuldigingen steeds heftiger, steeds hatelijker worden. Dit is eenvoudig de uitkomst van het feit dat veel mensen ervoor hebben gekozen om de dualistische strijd te transcenderen, maar er zijn nog Amerikanen die daaraan vasthouden en dat betekent dat zij steeds zwaarder belast worden. Zij moeten steeds harder strijden om die opwaartse beweging naar meer vrijheid weerstand te kunnen bieden. Het gevolg is dat de innerlijke ervaring van het leven steeds intenser wordt. Zij raken steeds meer belast. Zij raken steeds meer gefrustreerd. Zij voelen zich eigenlijk veel minder vrij, nog meer beperkt, maar in plaats van te erkennen dat zij zich door hun eigen psychologische problemen hen steeds meer ingeperkt voelen, klampen ze zich vast aan het idee dat een externe kracht hun vrijheid beperkt. Daarom hebben zij het gevoel dat zij hun boosheid op een kracht van buitenaf mogen richten, of dat nu de regering is of een andere groep mensen, die de zondebok moet worden. Daardoor worden ze steeds meer overweldigd door die collectieve entiteiten van boosheid en dat ontneemt hen hun vrijheid. Zij hebben mentaal en emotioneel steeds minder vrijheid. Zij krijgen zelfs op fysiek niveau steeds minder vrijheid, omdat zij zo vast zitten aan de gedachte dat zij zelfs op de wereld moeten voldoen aan die ideeën in hun wereldbeeld. Daardoor zag je ook dat ze op een bepaalde manier begonnen te handelen en dat ze bepaalde dingen niet mogen doen. Je ziet dat die mensen hun vrijheden zijn kwijtgeraakt op het fysieke niveau, het emotionele niveau, het mentale niveau en dat zij zelfs hun vrijheid zijn kwijtgeraakt op identiteitsniveau, omdat er mensen zijn die zichzelf definiëren op grond van die wereldbeelden. Zij zien zichzelf als conservatief, als christen, als Republikein, of als Democraat of liberaal. Zij hebben zich hier zo in vastgebeten dat zij op het identiteitsniveau worden meegezogen te denken dat zij zo zijn. Zij worden gedefinieerd aan de hand van uiterlijke confronterende dingen en daardoor vergeten ze, zien ze over het hoofd, dat zij menselijke wezens zijn en zelfs meer zijn, dat zij spirituele wezens zijn.

Kijk nog eens naar de diepgaande verhandeling van Saint Germain over de Onafhankelijkheidsverklaring en wat die eigenlijk inhoudt. Wat staat er in de Onafhankelijkheidsverklaring? Alle mensen zijn gelijk geschapen – een heel erg diepgaande verklaring. Alle mensen hebben van hun Schepper onvervreemdbare rechten gekregen. Je ziet dat de Onafhankelijkheidsverklaring geen indelingen maakt in het menselijke ras. Er staat niet dat christenen onvervreemdbare rechten hebben, Republikeinen onvervreemdbare rechten hebben, conservatieven onvervreemdbare rechten hebben, witte mensen onvervreemdbare rechten hebben. Er staat dat álle mensen onvervreemdbare rechten hebben. Hoe kan een democratisch systeem in Amerika dan echt vrij zijn? Kun je echt vrij zijn als jij jezelf als een christen, een boeddhist, een Republikein, een Democraat, een liberaal, een conservatieve, een witte, een zwarte en wat dies meer zij, beschouwt? Kun je vrij zijn als jij jezelf identificeert met die indelingen die niet in de Onafhankelijkheidsverklaring worden gespecificeerd? Nee, als je in de taal gebruikt van de Onafhankelijkheidsverklaring dan kun je alleen maar vrij zijn als jij je in de eerste plaats herkent als menselijk wezen. Je ziet misschien dat jij als menselijk wezen bepaalde kenmerken hebt, maar behalve die uiterlijke indelingen en kenmerken, is er ook een bepaalde basis, een bepaalde gemeenschappelijke menselijkheid. Wanneer jij je ervan bewust bent dat die menselijkheid in jou zit, en dat alle mensen in Amerika diezelfde menselijkheid bezitten, dan is dat de reden dat voor alle mensen bepaalde rechten zijn gegarandeerd door de Onafhankelijkheidsverklaring en de Constitution en dan kun je de vrijheid in het Amerikaanse systeem krijgen die jou die vrijheid moet geven. Maar je kunt die vrijheid alleen maar krijgen wanneer je bereid bent om de vrijheid die jij wilt ook aan anderen te geven, hoe kun je die vrijheid aan anderen geven? Niet als je ziet dat het Republikeinen of Democraten of zwarten of witten zijn, in de betekenis van anders dan jij. Je kunt dezelfde vrijheid aan anderen geven die jij wilt, maar alleen als je ze in de eerste plaats als menselijke wezens ziet. Je ziet de basale menselijkheid in hen zoals bij jezelf.

Kun je vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters echt vrij zijn als menselijk wezen? Nee, dat niet, omdat een menselijk wezen wordt bepaald door heel veel omstandigheden hier op aarde en veel van die omstandigheden beroven je van jouw vrijheid; er zijn zelfs een paar die je met opzet je van je vrijheid beroven. Je kunt alleen maar echt vrij zijn als jij jezelf ziet als een spiritueel wezen die een menselijke ervaring heeft, die in een menselijk lichaam woont en die zichzelf door een menselijk lichaam tot uitdrukking brengt, maar je bent meer dan dat lichaam. Je bent zelfs meer dan je gedachten, zelfs meer dan het menselijke identiteitsgevoel dat door je samenleving wordt gedefinieerd en berust op hoe dat al duizenden jaren geleden werd gedefinieerd. Dit is de enige manier om echte vrijheid te verwerven. Maar ook op een tussenniveau kunnen de meeste Amerikanen wel tot het besef komen: “Wacht eens even, de Onafhankelijkheidsverklaring heeft het niet over Republikeinen of Democraten, zwarten of witten. Die heeft het over mensen, niet alleen mannelijke, maar álle menselijke wezens. Alle menselijke wezens zijn gelijk geschapen. Alle menselijke wezens kregen rechten tot hun beschikking en de enige manier om die rechten te behouden is dat ik anderen diezelfde rechten ook geef, want als ik dat niet wil, dat zal er zich onherroepelijk een of andere groepering in de Amerikaanse samenleving worden gevormd en zichzelf in een positie plaatsen waarin ze meer macht en meer voorrechten krijgen door de rechten van andere groepen mensen, misschien wel van de meerderheid van de bevolking, af te nemen of in te perken.” En dit zul je natuurlijk precies zien, zoals we hebben gezegd bij het vormen van een machtselite die geen respect heeft voor de Constitution of de Onafhankelijkheidsverklaring. Zij heb geen respect voor de Amerikaanse bevolking. Zij hebben geen respect voor menselijke wezens omdat zij zichzelf niet als menselijke wezens beschouwen. Zij beschouwen zichzelf ook niet als spirituele wezens trouwens, maar als wezens die superieur zijn aan menselijke wezens. Sommigen hebben geen duidelijk idee wat dat inhoudt, anderen weten wel duidelijker wat voor wezens zij denken te zijn. Maar zij zien zichzelf duidelijk niet als menselijke wezens, omdat zij denken dat zij inherent superieur zijn aan de meeste menselijke wezens in Amerika of op de planeet. Dit hebben de meeste Amerikanen zich niet gerealiseerd. Jullie, onze studenten, kunnen de oproepen doen dat zij zich dit zullen realiseren, dat meer mensen zich dit zullen realiseren, omdat dit een van de absolute, fundamentele realisaties is die het Amerikaanse volk moet krijgen, om een Gouden Eeuw in Amerika te kunnen realiseren.

Hoe kan Saint Germain, zoals hij heeft gezegd, nieuwe ideeën en technologie uitbrengen als zij gewend zijn om de positie van de machtselite sterker te verankeren? Waarom zou hij technologie geven die de mensen in principe kan bevrijden van bepaalde lasten, als een machtselite erin is geslaagd om die te monopoliseren, en daardoor de mensen nog meer tot slaaf kan maken? Je zou kunnen zeggen dat de mensen minder vrij zijn met de vormen van energie van tegenwoordig dan toen zij nog op hun eigen boerderijen overal in het land woonden en zichzelf konden voorzien van de meeste van hun behoeften, door middel van hun eigen boerderij en hun eigen werk. Tegenwoordig zijn alle mensen zo afhankelijk van elektriciteit bijvoorbeeld, of benzine voor hun auto’s, dat zij veel minder vrij zijn dan tweehonderd jaar geleden. Maar niettemin heb de mensen nu andere vrijheden door die technologie. Zij kunnen bijvoorbeeld meer bewegen, zij hebben gemakkelijk toegang tot kennis, enzovoort.

De mensen hebben dus andere vrijheden verworven die de machtselite hen niet kan ontnemen. Maar het is duidelijk dat het Amerikaanse volk moet toegeven dat het totaal een illusie is om te geloven dat Amerika, omdat zij een democratie in Amerika hebben gevestigd, automatisch een vrije samenleving is en tot in de oneindige toekomst een vrije samenleving zal blijven. Het is absoluut essentieel om te begrijpen dat er een machtselite bestaat die het nooit eens was met democratie, nooit een democratie wilde, omdat die een samenleving wil waarin die een bevoorrechte positie kan krijgen. Sinds er een democratie in Amerika is, hebben ze geprobeerd om alles te doen wat zij maar konden door zowel democratische als ondemocratische bedrieglijke en oneerlijke middelen te gebruiken om de democratie te ondermijnen om zelf in bevoorrechte posities te komen. Zoals je duidelijk kunt zien in de nieuwste studie waar wij over hebben gesproken, zijn ze er opmerkelijk goed in geslaagd om zichzelf op een bevoorrechte positie te plaatsen door middel van de economie, en dan vooral de financiële industrie. Maar ze gebruiken de regering natuurlijk om dit te doen door het democratische proces te ondergraven, te saboteren. En wat houdt dat in? Dat zij de bevolking van Amerika hebben beroofd van de vrijheden die de Constitution en de Onafhankelijkheidsverklaring garanderen. Met andere woorden, de machtselite heeft de regering gebruikt die de vrijheid van de mensen moest garanderen om die constitutionele vrijheden te ondermijnen. Dit is een heel simpel feit in het leven. Het is geen hogere wiskunde. Het is niet iets wat de gemiddelde Amerika niet kan snappen, als de mensen er op een neutrale manier naar willen kijken en tot een logische rationele conclusie willen komen.

We hebben heel veel leringen gegeven om jullie te kunnen helpen, die de mensen in het algemeen kunnen helpen om zich te bevrijden uit de hypnotische staat waarin de meeste mensen zitten. We kunnen stellen, zoals we al vaker hebben gezegd, dat zolang er een groep mensen in Amerika is die denkt dat het hun belangrijkste taak is om een andere groep mensen te bestrijden, de mensen in de machtselite veilig in hun machtspositie kan blijven zitten. Wij, de geascendeerde meesters, moedigen mensen niet aan om de machtselite te bestrijden, maar wij raden de mensen aan om niet meer tegen elkaar te strijden en te beseffen dat niet die andere groep mensen hun vrijheid bedreigt, dat is de machtselite. Daarom is het niet een kwestie van de machtselite bestrijden, maar terugkeren naar de waarden, de principes, die de Amerikaanse democratie heeft gedefinieerd en te eisen dat de huidige regering, het hele politieke apparaat en de economie weer op één lijn komen met die principes, zodat alle mensen die onvervreemdbare rechten gegarandeerd behouden. De regering dient om die rechten te garanderen voor alle mensen in plaats van ze van de meeste mensen af te nemen en een kleine machtselite bijzondere rechten te geven.

Zo is Amerika niet bedoeld. Dit is iets wat de meeste Amerikanen kunnen gaan begrijpen, als ze er maar over willen nadenken. Dan kunnen ze zien dat het niet uitmaakt of de Republikeinen of de Amerikanen het presidentschap winnen, of de meerderheid krijgen in het Huis of de Senaat, of het Hooggerechtshof. Dat maakt niet uit. Dit zal de verhoudingen niet fundamenteel veranderen. Als de liberalen de absolute meerderheid behaalden, dan zou er ook niets veranderen. Niets zal de impasse veranderen, de verhoudingen veranderen, totdat je de invloed van de machtselite blootlegt. Pas als de mensen dit zien en beslissen: “Dit is genoeg, we willen dit niet langer tolereren!”

Wat kan deze verandering tot stand brengen? Die is eigenlijk dichterbij dan je misschien denkt. Daarom kunnen jullie als studenten van geascendeerde meesters hier een doorslaggevende rol bij spelen door het roer van het schip een cruciale graad te draaien om Amerika op een nieuwe koers te zetten. Er zijn niet genoeg studenten van geascendeerde meesters, in ieder geval niet genoeg in deze dispensatie, om dit op korte termijn dramatisch te veranderen, maar je kunt het roer van het schip genoeg draaien om Amerika op een koers te zetten die haar na een poosje bij de Gouden Eeuw zal brengen; weg van de confrontatie en naar mededogen toe.

Wat is de Onafhankelijkheidsverklaring? Is het een confronterend of een meedogend document? Ik zal het antwoord aan jullie overlaten, maar probeer de Onafhankelijkheidsverklaring nog eens te lezen met dit in het achterhoofd en dan zie je misschien meer voorbeelden, meer uitingen van mededogen dan je op het eerste gezicht zou denken. Hoewel je zou kunnen zeggen dat de burgeroorlog confronterend was, en dat de Onafhankelijkheidsverklaring confronterend was, werd dit zeker zo gezien door de Britten; er zaten veel elementen in van mededogen, want hoe kan er geen mededogen zijn als je erkent dat alle mensen rechten hebben die geen enkele machtselite hen mag kunnen afnemen? Is dat geen uitdrukking van mededogen voor de mensen?

Je ziet dat Amerika ondanks haar confronterende begin, vanaf het begin op een koers werd gezet om steeds meer een meedogende samenleving te worden. De Amerikaanse democratie heeft het potentieel om zich te ontwikkelen tot een echt meedogende samenleving, waarin een gevoel van eenheid onder de mensen heerst, een gevoel van gemeenschap, die berust op het feit dat alle mensen mededogen met elkaar voelen, omdat ze zich realiseren dat wat jou als individu het meeste oplevert, dat is wat de mensen het meeste oplevert en het geheel het meest oplevert. Dit is mededogen. Wanneer je op een meedogende manier denkt, dan heb je een referentiekader. Het is alsof je een moreel kompas hebt dat altijd naar het zuivere noorden wijst. Het zuivere noorden is wat? Het is eenheid onder de mensen in plaats van verdeeldheid en conflicten. Eenheid moet berusten op compassie, niet op confrontatie.

Dit zijn de opmerkingen die ik wilde maken. We willen jullie laten weten dat wij dankbaar zijn dat er zoveel mensen hebben deelgenomen aan de conferentie. Zoals de boodschapper heeft uitgelegd dat zijn visie is dat jullie en jullie individuele plaatsen een spiraal van energie hebben gecreëerd, die versterkt wordt door de mensen buiten Amerika en die grote delen van Amerika heeft overdekt. Daarom beschouwen wij deze conferentie als een succes, omdat jullie het hoogste doel dat wij ons hadden gesteld, hebben overtroffen. We zijn heel dankbaar dat jullie je best hebben gedaan om dit te doen. Als je echt het effect hiervan zou kunnen zien dat het nu al heeft gehad op het collectieve bewustzijn en het effect dat het zal hebben als die nieuwe koers wordt ingezet, dan zou je begrijpen dat jullie een meedogende prestatie hebben geleverd. Ik verzegel jullie in de vlam van mededogen die de Boeddha voor de aarde in stand houdt. Ik verzegel jullie in het hart van de meedogende Boeddha.