Willen jullie je comfortabel blijven voelen of Amerika op een hoger niveau brengen?

Geascendeerde Meester Master MORE, 19 september 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

IK BEN geascendeerde meester Master MORE. Wat vertegenwoordig ik op aarde? Ik vertegenwoordig de wil om meer te zijn en de kracht om meer te zijn. Waar komt de wil om meer te zijn vandaan? Van het feit dat je als verlengstuk van het wezen van de Schepper werd geschapen en de Schepper de wil heeft om meer te worden. Je wordt geschapen met een identiteitsgevoel dat in één punt is samengebald en in jouw wezen zit inherent de wil om uit te breiden en daardoor meer te worden.

Wat geeft je de kracht om je bewustzijn uit te breiden? Dat is de vermenigvuldigingsfactor van boven door de kosmische wet dat jij, als jij je talenten vermenigvuldigd, meer krijgt dan je hebt vermenigvuldigd. Dit wordt door Jezus uitgelegd in de parabel over de talenten. De drie dienaren krijgen verschillende aantallen talenten en degenen die ze hebben vermenigvuldigd, kregen er meer, en degene die dat niet deed, verloor alles wat hij had gekregen. Dit betekent dat wanneer jij je bewustzijn verhoogt energie van boven ontvangt van jouw IK BEN Aanwezigheid in het geascendeerde rijk, en dat dit je de kracht geeft om je bewustzijn nog meer te expanderen. Hierdoor wordt een opwaartse spiraal opgebouwd die zichzelf steeds meer versterkt, zodat jij je bewustzijn tot in het oneindige kunt blijven expanderen, totdat je het Schepperbewustzijn bereikt en jij dit zelfs dan nog verder expandeert.

Wat heeft dit te maken met de huidige situatie in Amerika? Het zou je een ander perspectief kunnen geven op een fenomeen dat je meer in Amerika ziet dan in de meeste andere naties. Er is een grote groep Amerikanen die hun hele leven hard hebben willen werken. Zij zijn bereid om zich in te spannen. Zij hebben het gevoel dat ze nu een bepaalde positie hebben bereikt en zij voelen zich daar comfortabel in. Zij hebben een redelijke levensstandaard en zij hebben het gevoel dat ze iets bereikt hebben en dat mensen die dat niet hebben bereikt, niet hun best hebben gedaan. Zij waren niet bereid om te doen wat nodig was, zij waren te lui, of zij zijn te dom of ze hebben niet de motivatie. Veel Amerikanen hebben dat gevoel, en daardoor wordt er een splitsing in Amerika gecreëerd tussen degenen die wel-hebben en degenen die niet-hebben. Degenen die de wil hebben om hard te werken en zich te verbeteren en de mensen van wie zij denken dat ze die wil niet hebben.

Als je naar de uiterst diepgaande verhandeling van Saint Germain kijkt, dan zie je dat alle menselijke wezens gelijk zijn geschapen. Wat houdt dat in? Zij zijn allemaal gemotiveerd om hun situatie te verbeteren. Zij hebben allemaal de wil om meer te worden. Zij werden hiermee geschapen. Het is natuurlijk, en waarom kijk je dan naar een samenleving en zeg je dat er mensen zijn die de wil hebben om hun best te doen, het beter willen doen, maar dat er ook mensen zijn die niet die wil bezitten? Waarom hebben sommige mensen die wil niet? Waarom willen zij geen inspanning leveren? Welnu, de mensen van wie het lijkt alsof zij niet de wil hebben om meer te zijn, zijn niet zo begonnen. Zij werden met die wil geschapen. Waarom hebben ze de wil dan niet meer om meer te worden? En daar wil ik het nu juist over heb in deze verhandeling.

Als je tegenwoordig naar Amerika kijkt, dan kun je zeggen, zoals we hebben gedaan, dat er een reële mogelijkheid bestaat dat iemand zijn of haar best kan doen, hard kan werken, nieuwe ideeën kan bedenken, de mogelijkheden op een nieuw terrein kan zien. Je kunt een bepaalde positie krijgen, je kunt een bepaalde hoeveelheid geld verdienen, misschien het in financieel opzicht wel heel goed doen. De mogelijkheid bestaat dat een aantal mensen dat zou kunnen. Maar wat als alle Amerikanen hetzelfde zouden proberen? Dan zou het gewoon niet kunnen, zoals we hebben gezegd, omdat de economie, het niveau van de economie, niet dat niveau heeft. Niet iedereen zou het goed kunnen doen, zou het beter kunnen doen dan de middenklasse, zelfs als je zo hard zouden werken als je maar kunt. En dit komt omdat de economie wordt gemanipuleerd door de machtselite, omdat zij de waarde hebben onttrokken aan het werk van mensen. Zij hebben dit van hen afgepakt.

Maar bekijken het nu eens uit historisch oogpunt. Kijk naar een paar samenlevingen op de wereld. Als je teruggaat naar de feodale samenlevingen van Europa, dat wij heel vaak als voorbeeld nemen omdat het zo’n duidelijk voorbeeld is, wat zou een boertje eraan hebben als hij hard werkt? Hij had misschien meer geproduceerd op het stuk land waar hij verantwoordelijk voor was, maar zou hij dan meer gekregen hebben? Nee, omdat de edelen gewoon de vruchten van zijn werk plukken. Je ziet in veel situaties in de geschiedenis, in veel samenlevingen overal ter wereld, dat de mensen wel hun wil hebben benut om harder te werken en een inspanning te leveren, maar dat zij niet dienovereenkomstig zijn beloond.

Nu hebben we gezegd dat dit komt omdat de gevallen wezens zich ermee hebben bemoeid en daardoor de vruchten van het werk van de mensen plukken en daardoor beletten zij de vermenigvuldigingsfactor van de kosmische wet om haar werk te doen, waardoor de mensen die een inspanning leveren, daarmee in overeenstemming worden beloond. Dit hebben de gevallen wezens gedaan in de hele opgeslagen geschiedenis, maar eigenlijk al veel langer. Zij hebben dit in veel samenlevingen gedaan. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan kun je zuiver realistisch beoordelen dat de meerderheid van de mensen op aarde vele levens in een van die gesloten, onderdrukkende systemen hebben geleefd waarin zij niet de vruchten van hun werk hebben genoten.

En wat heeft zich door de tijd heen bij die mensen ontwikkeld? Ze hebben hun vertrouwen in die wet verloren, de wet van vermenigvuldiging, de wet dat hun inspanningen worden vermenigvuldigd. Zij hebben vele levens hard gewerkt zonder enige winst te behalen en zij zijn gaan betwijfelen of die wet wel werkt, of die wet hun inspanningen zal belonen en of die wet hen meer winst oplevert wanneer zij meer doen. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij spiritueel stagneren, omdat zij niet hun zelfgevoel vergroten, hun bewustzijn verhogen. Op een bepaald niveau stagneren ze. Zij zijn op identiteitsniveau gaan accepteren dat zij slechts boeren, arbeiders, zijn: “We kunnen niets doen. Wij kunnen dat niveau niet ontstijgen. Wij zullen altijd slaaf blijven. Wij zullen altijd de mensen zijn die geen kansen krijgen, die niet beloond worden, die nergens komen.”

Heel veel mensen op de wereld denken op die manier. Zij zitten vast omdat zij niet in die wet geloven en omdat die wet niet werkt. Zij geloven niet dat zij worden beloond voor hun inspanningen, omdat zij dat al zo vaak hebben meegemaakt. Kun je de mensen dit kwalijk nemen? Kun je hen kwalijk nemen dat zij heel veel levens in dit onderdrukkende systeem hebben gezeten? Als je een beetje redelijk bent, niet. Je kunt natuurlijk altijd zeggen dat die mensen hun eigen situatie mede hebben geschapen en dat zij degenen zijn die in deze gemoedstoestand zijn gekomen, maar toch.

Veel mensen in Amerika hebben het gevoel dat Saint Germains visie op aarde was dat hij een samenleving wilde creëren waarin de mensen opnieuw de vrijheid zouden krijgen en dat zij voor hun inspanningen zouden worden beloond. Amerika zou hen de financiële en economische kans geven om hard te werken en zij zouden daarna persoonlijk de vruchten van hun werk oogsten. Zo was Amerika bedoeld. Veel mensen in Amerika zijn correct op dit ideaal afgestemd. Zij voelen dat het zo moet, maar veel van die mensen hebben de vrijheid die zij in Amerika hebben, gebruikt om in een bepaalde positie te komen. Zij hebben een comfortabele levensstijl als middenklasser, misschien wel zitten ze in de upper class, en zij hebben het gevoel dat ze goed af zijn. Maar wat zij zich in de eerste plaats niet realiseren, is dat de levensstijl in de middenklasse de laatste paar decennia is uitgehold. En wat zij zich ook niet realiseren, is dat zij zelf dat niveau niet kunnen ontstijgen. Het zou voor hen heel erg moeilijk zijn om heel veel hoger uit te komen. En de reden is dat het economische stelsel topzwaar is en dat de rijkdom in handen is van de top één procent, de top 0,1 procent, en dat halen ze nooit. Zij zullen nooit deel uitmaken van de elite. Zelfs niet de mensen die heel rijk zijn geworden, zoals de eigenaars van Amazon of Google of Apple en anderen. Zelfs niet de mensen die deel worden van de echte machtselite, omdat zij niet in die positie zijn geboren en niet betrouwbaar genoeg geacht worden om deel uit te maken van die elite.

Je realiseert je dan dat er mensen zijn die cognitieve dissonantie hebben. Zij voelen juist aan wat de bedoeling is van Amerika. Zij hebben het gevoel dat zij die Amerikaanse droom hebben geleefd, dat zij hebben bewezen dat de Amerikaanse droom werkt. Maar zij realiseren zich niet dat dit niet voor iedereen in de huidige situatie mogelijk is en dat het zelfs niet volledig voor hen mogelijk is, omdat zij weliswaar in een comfortabele positie zitten, maar zij moeten ook accepteren dat zij niet hoger kunnen stijgen en daarom hebben zij op een bepaalde manier dezelfde bewustzijnsstaat als de vele mensen waarop ze neerkijken. Hoe komt het dat de zogenaamd arme mensen niet een poging wagen? Omdat zij hebben geaccepteerd: “We kunnen het niet beter doen, we kunnen niet hogerop komen.” Dit is zelfs de middenklasse en de hogere middenklasse in Amerika gaan accepteren. Zij hebben een bepaald niveau van rijkdom geaccepteerd, een bepaald niveau van invloed, een bepaald zelfbewustzijn. Zij geloven dat dit alles is wat zij in dit leven kunnen bereiken.

Wat grote invloed zou hebben op Amerika is dat veel mensen eens beter zouden moeten gaan nadenken over hun situatie, de situatie in het land. Zij zouden zich kunnen realiseren dat zelfs op grond van die studie over de verdeling van het inkomen, het eenvoudig niet mogelijk is dat alle mensen een beloning voor hun inspanningen zouden krijgen. Er zijn heel veel Amerikanen, die in een bepaalde situatie zijn geboren, in een bepaald segment van de Amerikaanse samenleving waarin ze zelfs als ze hard werken en hun best doen, een bepaald niveau niet kunnen ontstijgen. Zij kunnen het niet goed hebben in Amerika. Heel veel segmenten van de bevolking, of ze nu een bepaalde huidskleur hebben, of een bepaalde achtergrond, zouden het heel moeilijk vinden en bijna onmogelijk om te doen wat de mensen in de middenklasse ook hebben gedaan. Nogmaals, ik weet dat je altijd naar mensen met een bepaalde achtergrond kunt wijzen die dat wel hebben gedaan, maar het is nogmaals een feit dat er mensen zijn die dit wel lukt, maar lang niet iedereen.

Wat zegt dat, als iedereen het niet kan? God heeft iedereen gelijk geschapen met evenveel mogelijkheden om te groeien. Als zij dat niet kunnen, dan toont dat aan dat het Amerikaanse systeem niet op één lijn ligt met de kosmische wet over het basisprincipe van groei. Dit zou een reden tot zorg moeten zijn voor mensen die het Amerikaanse systeem fel verdedigen en denken dat dit het beste land ter wereld is, het beste systeem ter wereld, het meest geavanceerde land, het rijkste land, het beste land ter wereld, enzovoort. De Amerikanen zouden zich moeten realiseren dat Amerika misschien een fantastisch land is, maar niet voor iedereen. Amerika is het beste land ter wereld als je tot de top één procent behoort, ook de top tien procent, maar als je tot de onderste negentig procent behoort, dan is Amerika niet meer het beste land ter wereld. Misschien veertig jaar geleden, maar tegenwoordig niet meer.

Als de mensen zich dit zouden realiseren, als zij dit zouden toegeven, dan zou dat de reden zijn om toe te geven dat er veranderingen nodig zijn. Het is nodig om naar de harde feiten te kijken hoe de groei in inkomen van de onderste negentigste van het Amerikaanse volk is afgepakt. Het is nodig om te kijken hoe dat komt en hoe dat heeft kunnen gebeuren, en waarom Amerika een elite heeft laten opkomen die zoveel politieke invloed heeft gekregen dat zij de Amerikaanse economie heel erg topzwaar hebben gemaakt. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft dit zover kunnen komen?

Nu kun je dit natuurlijk onderzoeken, opsporen. Je kunt zien dat die ene beslissing tot dit effect heeft geleid, dat een andere beslissing tot dat resultaat heeft geleid en dat veel individuele beslissingen het systeem zo hebben veranderd dat de elite ervan profiteerde en het van de mensen afpakte. Het heeft in Amerika een omgekeerd Robin Hood principe veroorzaakt. Zoals je weet, pakte Robin Hood geld af van de rijken en gaf het aan de armen. Amerika pakt het van de armen en geeft het aan de rijken. Niet echt iets wat de stichters voor ogen hadden, en zeker niet wat Saint Germain voor ogen heeft en wat de natuurwetten verordenen.

Met andere woorden, Amerika ligt niet op één lijn met de natuurwet en de natuurgod die jullie het kader hebben gegeven voor de Constitution en de natie die jullie hebben. Wat hebben wij nog meer gezegd? De groei in rijkdom is tot stand gekomen door de vermenigvuldigingsfactor, maar die vermenigvuldigingsfactor is verlaagd door het feit dat het systeem heel erg topzwaar is geworden. Daardoor is de Amerikaanse economie op een veel lager niveau dan het geweest zou zijn als die topzware economie niet zou zijn gecreëerd. Daardoor zit de Amerikaanse economie tegenwoordig op een veel lager niveau dan als die topzware economie niet was gecreëerd. Dit zou er niet voor kunnen zorgen, moeten zorgen, zou je kunnen zeggen, dat de mensen in de middenklasse en hogere klasse zich realiseren dat zij hier niet alleen maar hoeven te zitten en tevreden te zijn met wat ze hebben. Als zij trouw zijn aan hun eigen principes, hun eigen overtuigingen, dan zouden ze meer moeten willen dan ze nu hebben; niet beslist meer geld of een comfortabele levensstijl. Wij zouden meer moeten willen in de betekenis dat zij in een natie leven die meer wordt en waar andere mensen meer kunnen worden en het zelf beter kunnen doen in plaats van onderdrukt te worden door deze ongelijke economie. Met andere woorden, die mensen komen zover dat zij zeggen: “Wij moeten onze positie, de vrijheid die we hebben, gebruiken om veranderingen in Amerika te eisen, opdat wij een rechtvaardiger financieel en economisch systeem kunnen krijgen dat echt gelijke kansen aan iedereen biedt. Zo kunnen we het universum de overvloed en kansen terugbetalen die we hebben gekregen. Wij kunnen onze voordelen gebruiken om anderen te helpen; de mensen die dat in de huidige situatie niet op eigen kracht kunnen doen.”

Veel Amerikanen zijn al begonnen anderen te helpen. Veel Amerikanen zijn al bereid om die richting op te gaan, maar het zal pas verschil maken als zij zich realiseren dat het belangrijkste probleem de ongelijke verdeling van de rijkdom en het inkomen is en dat dit moet worden veranderd en dat kan alleen maar van onderaf. Het kan niet van bovenaf veranderen. Het is gecreëerd door de mensen aan de top en er bestaat maar weinig kans dat de mensen die in het systeem zitten, het zullen veranderen.

Er zijn natuurlijk mensen die veel geld hebben en die het probleem kunnen begrijpen, die kunnen zien waar dit toe leidt, die het potentieel van een gewelddadige revolutie zien, maar die mensen, de nieuwe rijken zijn geen onderdeel van de oude gevestigde elite, zoals ik heb gezegd. Het oude establishment wil niet veranderen. Misschien wel een paar, maar het geheel wil niet veranderen. Zij kunnen niet veranderen. Zij hebben zichzelf in veel te veel levens als de superieure elite beschouwd, en welk excuus ze ook bedenken om dit te rechtvaardigen, zij zullen niet hun superioriteitsgevoel loslaten, omdat dit voor hen belangrijker is dan wat dan ook. Het is zelfs belangrijker dan geld of macht. Wat die mensen drijft, waar zij voor leven, is superioriteit. Zij moeten het gevoel hebben dat zij superieur zijn aan de gewone bevolking, anders kunnen zij eenvoudig niet bestaan. Zij kunnen het niet verdragen om te bestaan en wanneer jij je dit realiseert, dan besef je dat door de geschiedenis heen heel veel samenlevingen alleen maar zo functioneren, omdat het in principe de bedoeling is dat een heel kleine groep mensen hun gevoel van superioriteit houdt of vergroot. Zelfs de communistische samenleving van Sovjet-Rusland en China functioneerden zo. Het oude China functioneerde zo. Veel andere historische samenlevingen hebben zo gefunctioneerd voor de keizers en tsaren en koningen, om hen dat gevoel van superioriteit te geven. Natuurlijk zie je dit ook in andere landen dan Amerika, maar Amerika is het enige land waarin het in de Constitution staat dat het niet de bedoeling is dat het zo’n samenleving zou zijn. Dit land zou gelijke kansen geven aan alle mensen. Daarom is het natuurlijk een groter probleem dat dit in Amerika gebeurt dan het in Saoedi-Arabië is, of zou zijn.

Als jullie echte Amerikanen zijn, als jullie echte patriotten zijn en om Amerika en de toekomst van Amerika geven, dan wordt het hoog tijd dat jullie je aandacht op dit probleem richten en beseffen dat Amerika niet echt vooruitgaat, tenzij die ongelijke verdeling van het inkomen en de rijkdom wordt veranderd. Ze kan niet op het volgende niveau komen. Ze kan niet eens uit de neerwaartse spiraal komen die deze ongelijke verdeling heeft gecreëerd. Het kan alleen maar erger worden en ook nog chaotischer. Er kan alleen maar steeds meer boosheid ontstaan. Er kunnen alleen maar meer conflicten komen.

Waarom denk je dat heel veel mensen hebben meegedaan aan de demonstraties tegen politiegeweld? Was dat omdat men zich zorgen maakte over het politiegeweld? Nee, omdat een groeiend segment in de Amerikaanse bevolking zich realiseert dat zij geen echte kansen krijgen en zij worden hier steeds bozer om. Jullie, de mensen in de middenklasse, moeten eigenlijk toegeven dat dit jullie kans is, dat het jullie verantwoordelijkheid is om hen te helpen om de Amerikaanse samenleving te veranderen in plaats van hen als vijanden te zien en de orde te herstellen met behulp van het leger. Het is in jullie eigen belang om dat te doen, omdat je niet kunt verwachten dat jullie je huidige levensstandaard in stand houden als het land slechter wordt door de onrust onder de burgers. En je kunt ook niet je verantwoordelijkheid ten opzichte van je land dragen als je dit land de rug toekeert en het niet weer in een groeiende spiraal te brengen waarin iedereen het resultaat van zijn werk kan zien en harder kan werken en meer geld kan verdienen en een betere levensstijl kan krijgen en de hele economie in een opwaartse spiraal te veranderen die zichzelf versterkt net als in de eerste drie decennia na de oorlog, en dat had zo kunnen blijven als de machtselite er niet in geslaagd was om die te stoppen.

Jullie, die profijt hebben gehad van de vrijheid en de Amerikaanse economie, hebben de verantwoordelijkheid om die vrijheid weer te herstellen zodat de mensen beloond worden voor hun inspanningen. Ik projecteer eenvoudig op het collectieve bewustzijn dat dit de verantwoordelijkheid is. In plaats van neer te kijken op anderen die niet zo gelukkig zijn als jullie, in plaats van te zeggen: “Zij hebben hun best niet gedaan, zij wilden niet hard werken.” Voer die verandering door en kom tot het besef dat het jullie verantwoordelijkheid is om iets aan de verhoudingen te veranderen. Dat die mensen niet lui zijn. Zij willen wel werken. Zij zijn eenvoudig gekwetst door de vele malen dat zij geïncarneerd zijn en dat de vruchten van hun werk van hen werden afgepakt en nu zien ze dat dit ook al in Amerika gebeurt en daarom rest hen alleen nog maar boosheid. Zij hebben niets te verliezen. Jullie hebben iets te verliezen, maar zij niet en wanneer de mensen niets te verliezen hebben, dan kun je niet voorspellen wat zij zullen doen en hoe ver ze zullen gaan en hoe destructief zij misschien worden. Het is eigenlijk een kwestie van naar het land kijken. Wie kan er iets aan doen?

De machtselite heeft die situatie veroorzaakt. Zij kunnen, of beter willen, er niets aan doen. De politici die zijn gemanipuleerd om deze situatie te creëren, zullen er waarschijnlijk ook niets aan doen. Sommige politici kunnen dat wel, maar meestal zijn dat mensen die net gekozen zijn. De arme mensen kunnen er niets anders aan doen dan in opstand komen en boos en gewelddadig worden. Dus wie kan er iets aan doen? Dat zijn de mensen in de middenklasse en hogere klasse die tijd en aandacht over hebben om naar het land te kijken, die zien waar het heen gaat, die zien wat er gedaan moet worden en dan te beslissen om dat te doen in plaats van tevreden te zijn met hun comfortabele levensstijl.

Wij hebben gesproken over de toekomst van Amerika en de keuzes die jullie hebben. Dus nogmaals, hoe willen jullie dat Amerika eruit ziet? Willen jullie dat het een meedogende samenleving is of een comfortabele? Een samenleving waarin een segment van de bevolking het comfortabel heeft, maar een groeiend aantal niet. Wil je comfort, of wil je meedogend worden en aan de doelstelling beantwoorden, de verantwoordelijkheid dragen om Amerika op het volgende niveau te brengen.

Dit is de vraag die ik op het collectieve bewustzijn projecteer. Ik ben dankbaar dat ik jullie chakra’s en aura’s mag gebruiken om het te versterken en ik laat het zich verspreiden als kringen in het water, met respect voor de vrije wil. Ik zeg dat de mensen in de middenklasse en hogere klasse de kans krijgen om meer te worden. Meer dan jij je misschien had voorgesteld, maar het is wel een kans voor jullie om te groeien en op die manier Amerika in een opwaartse spiraal te brengen waarin steeds meer mensen kunnen groeien tot alle mensen die hun best doen eerlijke, natuurlijke, winst behalen voor hun inspanningen. Een vermenigvuldiging van hun inspanningen zoals Jezus hen tweeduizend jaar geleden heeft beloofd en zoals de wet zegt sinds het begin der tijden.