De definitie van ego versus geen ego

Vraag: Het lijkt alsof de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus die er mogelijk zijn op aarde, in drie verschillende niveaus kunnen worden ondergebracht: tot het achtenveertigste, tot het zesennegentigste en tot het honderdvierenveertigste. Als dit klopt, dan zijn er in elke fase verschillende initiatieniveaus in het Christusbewustzijn. In dit de uitdaging van Christus, is het mogelijk dat je een glimp opvangt van niet alleen een ander zelf dat je kwijt moet raken maar de hele structuur van je ego? Of is dit weer een illusie om ons te laten geloven dat we, nadat we de structuur van ons ego onder ogen hebben gezien, het allemaal weten – en ons mentale kader over het Christusbewustzijn niet meer te blijven uitdagen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus Christus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Het simpele antwoord is ja. Er zijn natuurlijk mensen op aarde die zijn gaan geloven dat zij geen ego meer over hebben. Dan wordt het wat subtiel, omdat het afhangt van hoe je het ego definieert. Je kunt een kleine definitie hebben van het ego en je kunt zeggen dat iemand zijn ego is gaan doorzien, die structuur heeft losgelaten en overwonnen. Volgens die definitie heeft hij dan geen ego over. Maar dat betekent niet dat iemand geen gescheiden zelven meer heeft en niet meer naar zijn eigen psyche hoeft te kijken omdat hij nu een hoger bewustzijnsniveau heeft.

Dit is de illusie waar vel mensen over gestruikeld zijn door de tijd heen. Vooral als iemand een bepaalde positie heeft als spirituele leraar, als je in een spirituele beweging zit, als je een baan in een spirituele beweging hebt gekregen, of wat dies meer zij. Er zijn veel mensen, of aanhangers van hen, die beweren dat dat zij geen ego meer over hebben. Soms kan dit zo zijn, volgens hun definitie van het ego, maar dat betekent niet dat zij geen psychologische problemen meer over hebben waar ze naar moeten kijken, omdat er, zoals we hebben gezegd op elk van de honderdvierenveertig niveaus een illusie bestaat, er is een gescheiden zelf dat berust op die illusie. Je moet daarnaar blijven zoeken zolang je geïncarneerd bent.

We hebben al eens gezegd dat je elke beperking kunt overwinnen als je er naar wilt kijken. Als jij jezelf laat geloven dat jij geen ego of onopgeloste psychologische problemen meer hebt, en daardoor niet meer naar je psyche hoeft te kijken, dan zul je niet verder komen dan een bepaald niveau. Je kunt wel een tamelijk hoog niveau van bewustzijn bereikt hebben, maar je komt niet verder dan dat niveau, je zult niet je hoogste potentieel vervullen. Je zult misschien ook niet je ascensie behalen. De waarheid is dat je begint te begrijpen dat je op elk niveau een bepaald gescheiden zelf hebt dat je moet opruimen, wanneer je op de hogere niveaus van Christusonderscheid komt. Je beseft dat er nog wel een paar gescheiden zelven over zijn. Je maakt je daar niet druk over; het betekent niet dat jij niet het gevoel hebt dat jij jezelf niet tot uitdrukking kunt brengen. Je beseft dat er altijd iets is waar jij naar moet kijken – je bekijkt altijd je reactie op situaties. Als je dat wilt doen, dan kun je het ook halen.

Wanneer je op het punt komt dat jij jezelf wilt stoppen, dan zul je niet verder dan dat niveau komen. Het is heel eenvoudig.

Ik weet dat er op aarde een heel oude droom is dat je op het punt kunt komen dat je de allerhoogste bewustzijnsstaat hebt bereikt, maar dat is alleen maar een illusie die de gevallen wezens hebben geprojecteerd, versterkt door veel spirituele mensen die het goed bedoelen. Je ziet dat in veel spirituele bewegingen of religies deze overtuiging ook bestaat. Christenen zouden zeggen: “Ik heb geen ego.” Boeddhisten zullen zeggen: “De Boeddha had geen ego.” Moslims zouden zeggen: “De profeet had geen ego.”

In veel andere spirituele bewegingen , zoals de Summit Lighthouse, geloofde men dat de boodschapper geen ego had. In de I AM Movement geloofde men dat de boodschappers geen ego hadden. In de theosofie geloofde men dat Madame Blavatsky geen ego bezat, enzovoort, enzovoort.

Prijs je gelukkig dat je betrokken bent bij een activiteit waarin de boodschapper niet het gevoel heeft dat hij geen ego heeft en niet wil dat andere mensen dat denken. Daarom kunnen we ook de leringen geven. Anders zou het op een bepaald punt niet meer mogelijk zijn om nog meer vooruitgang te boeken.