Wat is ervoor nodig om Donald Trump te geloven?

door Kim Michaels

Na de gebeurtenissen bij het Capitool in de Verenigde Staten op 6 januari dacht ik erover na hoe de situatie ooit zover heeft kunnen komen. Het werd me ook duidelijk dat er studenten van geascendeerde meesters waren die zichzelf als supporters of volgelingen van Donald Trump beschouwen en geloven wat hij zegt over stemfraude en een gestolen verkiezing. Ik zal dus duidelijk maken hoe ik naar de situatie kijk en welke psychologische les ik erin zie.

Laat ik allereerst uitleggen wat mijn achtergrond is. Ik heb tweeëntwintig jaar in de Verenigde Staten gewoond (in vier verschillende staten), ik ken de Amerikaanse samenleving en denkwijze dus tamelijk goed. Ik ben in 2009 verhuisd en nu woon ik in mijn geboorteland Denemarken, tegenwoordig maakt het dus voor mij persoonlijk geen verschil wie de president is en ik beschouw mezelf niet als een Republikein of Democraat (ik ben nooit staatsburger geworden, dus ik kon toch al niet stemmen). Toen ik in de Verenigde Staten woonde, zag ik dat veel Amerikanen veel passioneler met politiek omgaan dan ik gewend was in Denemarken. Veel Amerikanen lijken te denken dat het bijna een episch verschil maakt welke partij of wie het land bestuurt (en zo was het ook al in 1987 toen ik er aankwam). Persoonlijk voel ik dat niet zo, maar ik heb hart voor de democratie en wil het behouden in de naties die het hebben.

Aangezien de verkiezing de aanleiding is geweest tot zulke intense emoties, zal ik zo neutraal mogelijk proberen te zijn, hoewel ik me realiseer dat er mensen zullen zijn die me ervan zullen beschuldigen dat ik helemaal niet neutraal ben.

Verkiezingsfraude
Ik zal enkel wat observaties van de feiten overdenken. Voor de verkiezing in 2016 toonden de meeste opiniepeilingen dat Hilary voor lag op Trump. Enige tijd voor de verkiezing begon Trump te praten over fraude en dat dit ervoor kon zorgen dat de verkiezing voor hem de verkeerde kant opging. Ik herinner me niet dat hij het na de verkiezing nog over fraude had.

Trump is vier jaar president geweest. Als hij had gedacht dat verkiezingsfraude een groot probleem was, had hij de macht om er iets aan te doen, zodat de verkiezing in 2020 niet door fraude zou zijn beïnvloed.

Voor de verkiezing van 2020 toonden de opiniepeilingen dat Biden op Trump voor lag. Trump begon voor de verkiezing weer over fraude te spreken. Na de verkiezing beweerde hij dat er fraude op grote schaal was gepleegd en dat de verkiezing gestolen was. Hij had niet verloren en hij is geen loser.

Nu heb ik een paar vragen over mijn observaties. Waarom heeft Trump het kiesstelsel in de voorgaande jaren niet hervormd? Als Trump de verkiezing had gewonnen, zou hij dan later ook nog over fraude hebben gesproken?

Waarom sprak Trump voor de verkiezing over fraude? Maakte hij zich hier oprecht zorgen over of was er een psychologische reden? Ik zal dit open laten tot later.

Het stemmen tellen
Ik begrijp heel goed dat het moeilijk is om te weten te komen wat je moet geloven van veel gebeurtenissen vanwege alle beweringen en tegenbeweringen. Ik benader het dus zo. Volgens mij is het helemaal niet belangrijk wat mijn persoonlijke mening en overtuigingen zijn. Het allerbelangrijkste punt is hoe het systeem echt werkt.

Laat ik de staat Georgia als voorbeeld nemen. De Secretary of State is Brad Raffensperger, die al levenslang Republikein is en voor Trump heeft gestemd. De Republikeinen beheren de wetgeving in die staat en hadden hervormingen in het verkiezingsstelsel aan kunnen brengen als dat noodzakelijk was.

Georgia heeft drie keer de stemmen geteld. De tweede keer hertelden ze alle vijfmiljoen stemmen met de hand, en daarom neem ik aan dat het niet mogelijk was dat stemmachines het resultaat konden beïnvloeden. De beambten van de Georgia hebben ook naar het verkiezingsproces gekeken en hebben de onderzoeken gedaan die zij nodig vonden. Na de tweede hertelling, bevestigden ze de resultaten dat Biden de winnaar was.

Na de verkiezing zijn Trump en zijn team van advocaten blijven beweren dat er fraude op grote schaal was gepleegd in Georgia en zij verwezen naar gegevens die daar het bewijs van zijn. Op 2 januari belt Trump persoonlijk Raffensperger op, die dan zo onder druk komt te staan, iets waar geen enkele openbare ambtenaar ooit onder zou moeten komen te staan (maar waarom ik denk dat dit de reden is dat hij het gesprek opnam en openbaar maakte). Trump vraagt hem om voldoende stemmen te vinden om te kunnen winnen; zelfs de Republikeinen hebben gezegd dat dit misbruik van presidentiële macht is. Trump spreekt ook over zijn gegevens en Raffensperger antwoordt: “Wel, meneer de president, het probleem is dat uw gegevens fout zijn.”

Mijn conclusie is dat – let wel de Republikeinse – verkiezingsambtenaren in Georgia de gegevens van de president hebben bekeken en geconcludeerd hebben dat die niet geloofwaardig waren. Dan zeg ik: “Oké, ik accepteer dat de resultaten voor mij goed genoeg zijn, zoals het Amerikaanse systeem op dit moment is, omdat de officials die door de staat zijn benoemd, toezicht op de verkiezing houden en als zij (degenen die er steeds bij zijn) die resultaten bevestigen.” Het lijkt me arrogant om te zeggen dat ik van afstand iets kan weten wat zij niet weten.

Ik accepteer dat het democratische proces zo werkt. Ik heb geen probleem met mensen die wijzen op de noodzaak om het kiesstelsel te verbeteren, dat is iets wat we bij de volgende verkiezing kunnen doen (of de laatste vier jaar hadden moeten doen). Ik accepteer dat het systeem werkt zoals het nu gaat en dat dit het resultaat is van wat eruit komt.

Voor mij zijn Raffensperger en andere verkiezingsambtenaren echte Amerikaanse helden. Het zijn Republikeinen, die naar we mogen aannemen, wilden dat Trump zou winnen, maar zij moesten een opdracht uitvoeren en die was dat ze de verkiezing op een neutrale manier moesten laten verlopen. Hetzelfde geldt voor de ambtenaren in de andere vijf staten waar de stemmen dicht bij elkaar zaten, maar in alle vijftig staten ook trouwens.

Naar het gerecht stappen
In Amerika hoef je niet te accepteren wat de verkiezingsambtenaren zeggen. Er is nog een extra laag veiligheid aan toegevoegd, omdat je naar het gerecht kunt stappen. Trump en zijn team advocaten hebben vijftig rechtszaken aangespannen die de verkiezingsuitslagen aanvochten.

Ik weet van het Amerikaanse rechtssysteem dat er verschil zit tussen de rechtbank van publieke opinie en een hof van justitie. In de rechtbank van publieke opinie kun je alles eisen en je bewijs hoeft niet te voldoen aan een andere maatstaf anders dan wat sommige mensen willen geloven. In een hof van justitie kun je mensen er ook van beschuldigen dat ze veel dingen doen, maar je moet bewijs hebben en het moet voldoen aan de maatstaven die zijn gevormd in tweehonderd jaar van rechtszaken. Maar bovendien, als je bewijs levert dat aan die maatstaven voldoet, dan zal de rechtbank jouw eis overwegen. Maar als je geen bewijs hebt, dan zal de rechtbank je aanklacht verwerpen. En dat hebben vijftig rechters in de rechtszaken van Trump ook gedaan.

Voor mij is er maar één conclusie mogelijk en dat is dat ondanks dat er gesproken wordt over bewijs van fraude, Trump geen bewijs heeft dat aan de maatstaven van het hof van justitie voldoet. Enkele rechters waren Republikeinen, maar zij hadden gezworen dat zij hun baan op een neutrale manier zouden uitvoeren.

De Attorney General van Texas heeft een aanklacht ingediend tegen het Supreme Court om de verkiezingsresultaten in zes andere staten terug te draaien. Trump sprak over de mogelijkheid om de verkiezing door het Supreme Court te laten beslissen en had persoonlijk drie rechters benoemd, waardoor er zes conservatieve rechters zaten. Maar niet een van de negen rechters vond dat de aanklacht gegrond was en zij wezen hem dus af.

Federale instituties
Zoals ik het begrijp, zijn de staten belast met het maken van verkiezingswetten en houden toezicht op hun eigen verkiezingen. Maar dit betekent niet dat de Federale Regering geen onderdeel is van het proces.

Er is een eenheid voor cybersecurity die toezicht houdt (verrassing) op de veiligheid van alle computersystemen die te maken hebben met alles wat verkiezingen betreft. Het hoofd van die eenheid was Christopher Krebs (door Trump benoemd), die na de verkiezing zei dat het de veiligste verkiezing was in de Amerikaanse geschiedenis. (En toen werd hij ontslagen.)

Ik neem aan dat de FBI daar een rol in heeft, als niets meer mogelijk is om de beweringen te onderzoeken dat er criminele activiteiten zijn met betrekking tot verkiezingen. En de fraude op grote schaal waar Trump het over heeft, zou natuurlijk een criminele activiteit zijn. Maar ik heb niet gehoord dat de FBI zegt dat zij bewijs van fraude hebben gevonden.

Het Justice Department houdt toezicht op alle activiteiten met betrekking tot wetgeving en dat wordt geleid door iemand die Trump zelf benoemd heeft en hem alle lange tijd steunt, Attorney General Bill Barr. Hij heeft publiekelijk gezegd dat hij geen bewijs van significante fraude heeft kunnen ontdekken. (Kort daarna heeft hij ontslag genomen.)

Andere instituties
Nadat staten de stemmen officieel vaststellen, moet het Electoral College kiezers benoemen en zij kiezen in feite de president. Op 14 december benoemde het Electoral College kiezers en zij deden dat in overeenstemming met de stemmen die door de staten zijn opgegeven. Biden kreeg meer kiezers dan Trump en daardoor werd hij officieel als president gekozen.

De laatste stap in het verkiezingsproces is dat het Congress de kiezers moet accepteren. Hoewel dit een formaliteit is, werd dat dit jaar een drama. Trump beweerde dat vicepresident Mike Pence de kiezers kon verwerpen of de stemmen terug naar de staten sturen. De vicepresident besloot samen met de Constitutional advocaten dat hij niet dat gezag in de Constitution had en weigerde dus om te doen wat Trump hem wilde laten doen. Een meerderheid in beide kamers accepteerde de kiezers.

Dit betekent dat het hele verkiezingsproces zoals dat in de Constitution en federale wetgeving en de wetgeving in de staten, wordt verordend, zijn beloop heeft gehad en dat Biden, wat iemand er ook van vindt, als president wordt ingezworen als de volgende president op 20 januari.

Tot slot zijn er nog de media. Ik weet dat de meeste supporters van Trump een groot wantrouwen voelen voor de grote media. Ik heb ook mijn hele leven al veel wantrouwen voor de media gevoeld, maar dat betekent niet dat ik alles wat de media rapporteren, afwijs. Ik besef dat alle belangrijke uitgevers van media in ieder geval wel een maatstaf hebben voor wat zij beschouwen als geloofwaardig nieuws en dat veel journalisten en uitgevers persoonlijke integriteit bezitten. Alleen al om geen ongelijk te krijgen, zullen ze geen feiten verkeerd interpreteren die je gemakkelijk kunt weerleggen.

Voor mij is het duidelijk dat Fox news geen vooroordeel heeft tegen Trump. Als er bewijs is dat er verkiezingsbedrog is gepleegd, dat aan de maatstaven van Fox News voldeed, dan geloof ik dat zij dat gerapporteerd hadden. En als Fox het had gepubliceerd, dan zouden de andere media het eenvoudig niet genegeerd hebben uit angst dat Fox er met de scoop vandoor gaat of dat het lijkt alsof ze iets voor de mensen proberen te verbergen. Mijn conclusie is dat er geen bewijs van fraude was dat Fox News geloofwaardig vond.

Wat is ervoor nodig om Trump te geloven
Trump blijft beweren dat er fraude op grote schaal is gepleegd en dat hij de verkiezing niet verloren heeft, maar dat die van hem gestolen is. Ik begrijp dat veel mensen de bewering van Trump geloven. Maar laten we eens kijken wat ervoor nodig is om Trump te geloven:

Je moet geloven dat Trump, hoewel hij en de Republikeinse Partij in 2016 over verkiezingsfraude spraken, dit de laatste vier jaar hebben genegeerd of dat ze het probleem niet konden oplossen.

Je moet uitleggen hoe Trump in 2016 eigenlijk heeft gewonnen, hoewel hij beweert dat er gefraudeerd werd. En hoe kon hij de fraude dan wel overwinnen in 2016, maar deze keer niet?

Je moet geloven dat er in tenminste zes staten verkiezingsambtenaren waren (onder wie Republikeinen) die niet slim genoeg waren om de fraude te zien of die deel uitmaakten van de samenzwering om die fraude te begaan of te verbergen.

Je moet geloven dat vijftig rechters (onder wie Republikeinen) niet slim genoeg waren om de waarde van het bewijs van Trump te zien of zij vormden er een onderdeel van om de fraude te verbergen.

Je moet geloven dat zes rechters van conservatieve rechtbanken van het Supreme Court, waarvan Trump er drie had benoemd, het bewijs niet konden zien of deel uitmaakten van de samenzwering.

Je moet geloven dat de Federale eenheid belast met cybersecurity de fraude niet kon zien of het opzettelijk verbergt.

Je moet geloven dat de FBI incompetent of medeplichtige is aan het verbergen ervan.

Je moet geloven dat het Jusitce Department, inclusief Attorney General Bill Barr of te stom is of te corrupt om de bewering van Trump te bevestigen.

Je moet geloven dat de mensen die toezicht houden op het Electoral College ook incompetent of corrupt zijn.

Je moet geloven dat vicepresident Mike Pence eraan meedoet, hoewel niemand loyaler dan Pence is geweest in die laatste vier jaar.

Je moet geloven dat de belangrijkste uitgevers van media, inclusief Fox News, of niet capabel is om onderzoeksjournalistiek uit te voeren, of dat niet wil doen.

Ik realiseer met dat er mensen zijn die dit allemaal geloven, maar ik kan dat niet. Wanneer ik een keuze moet maken tussen Trump geloven of al die andere mensen en instituties, dan kies ik ervoor om Trump níét te geloven.

Waarom beweert Trump dat er fraude heeft plaatsgevonden?
Oké, ik heb geprobeerd om zo neutraal mogelijk te zijn en alleen te kijken naar dingen die ik (misschien in mijn naïviteit) maar moeilijk te betwisten vind. Dit leidt tot de vraag waarom Trump beweert dat hij de verkiezing niet verloren heeft. Hier kun je het natuurlijk eindeloos over hebben.

Voor mij is er meer dan één reden, maar dit is de eenvoudigste. Ik heb een paar documentaires over Trump gekeken. Trump zei zelf dat hij heel erg werd beïnvloed door zijn vader, die van mening was dat het ergste wat iemand kon overkomen was dat hij een loser was. De oudere broer van Trump kon niet aan de verwachtingen van zijn vader voldoen en zijn vader verklaarde dat hij een loser was. Trump besloot dat dit hem nooit zou overkomen.

Als je naar Trumps carrière als zakenman kijkt, dan heeft hij meerdere malen zakelijke beslissingen genomen die tot verlies hebben geleid, maar in gedachten was hij nooit een loser. Toen hij in casino’s in Atlantic City investeerde, en failliet ging, zag hij dit nooit als een verlies en beweerde dat dit bij zijn strategie hoorde.

Trump werd heel erg beïnvloed door Norman Vincent Peale, een van de pioniers op het gebied van Positief Denken. Een paar mensen die Trump kennen, hebben gezegd dat dit ervoor heeft gezorgd dat hij ging denken dat hij altijd een manier kan bedenken om zichzelf niet als verliezer te zien. Het belangrijkste probleem met positief denken is dat mensen de realiteit gaan ontkennen, omdat zij denken dat de realiteit erkennen een negatieve mentale houding is. En dan berust hun denkwijze op ontkenning.

Trump besloot toen dat hij mee wilde doen aan de presidentsverkiezing, die een wedstrijd is tussen twee kandidaten waarvan maar één de president kan worden. Ik denk dat dit in Trumps gedachten betekent dat degene die niet de verkiezing wint, een loser is. Maar omdat Trump niet kan accepteren dat hij de verliezer zou kunnen zijn, moet hij een psychologische uitweg bedenken voor het geval hij niet president wordt. De voor de hand liggende keuze is dat hij inzet op mogelijke fraude en daarover spreekt. Als hij geen president wordt, is hij nog steeds geen verliezer, omdat hij in feite wel heeft gewonnen, maar dat de overwinning van hem gestolen is vanwege een corrupt systeem.

Ik wil hier nog meer over zeggen, maar omdat dit artikel al lang is, zal ik dat een andere keer doen.