9.06 Decreet aan Venus

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder op, vooral Lady Master Venus en Moeder Maria, om mijn vier lagere lichamen te helen, om vooral mijn vermogen om onvoorwaardelijke liefde te accepteren, te transformeren en haar door mij heen te laten stromen. Ik roep op dat alle vormen van voorwaardelijke liefde worden geheeld, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. O Venus, toon mij hoe ik kan dienen,
ik streef jouw kosmische schoonheid,
wat een liefde breng je mee van Venus,
onze planeten zingen samen.

O Venus, wat een goddelijke dienstbaarheid,
jij bent een kosmisch teken voor de aarde,
jouw onbaatzuchtige dienstbaarheid is nu ook de mijne,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

2. O Venus, jouw liefde is de sleutel,
de verharde harten op aarde zijn vrij,
we omarmen een stralende toekomst,
het verhaal van onze planeet wordt opnieuw verteld.

O Venus, wat een goddelijke dienstbaarheid,
jij bent een kosmisch teken voor de aarde,
jouw onbaatzuchtige dienstbaarheid is nu ook de mijne,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

3. O Venus, liefdevolle Moeder van mij,
mijn hart verfijnt jouw liefde nu,
ik ben de open deur voor de liefde,
die afdaalt zoals een Heilige Duif.

O Venus, wat een goddelijke dienstbaarheid,
jij bent een kosmisch teken voor de aarde,
jouw onbaatzuchtige dienstbaarheid is nu ook de mijne,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

4. Speel de geheime toon,
die het tegengif is van haat,
alle vergiftigde harten heel je rustig,
terwijl je het verhaal van ware liefde vertelt.

O Venus, wat een goddelijke dienstbaarheid,
jij bent een kosmisch teken voor de aarde,
jouw onbaatzuchtige dienstbaarheid is nu ook de mijne,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

5. O Venus, jouw liefde vervult elke behoefte,
want liefde is natuurlijk het eerste zaadje van God,
O laat het bloeien, laat het groeien,
neem de aarde mee in jouw liefdevolle stroom.

O Venus, wat een goddelijke dienstbaarheid,
jij bent een kosmisch teken voor de aarde,
jouw onbaatzuchtige dienstbaarheid is nu ook de mijne,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

6. O Venus, de muziek van de sferen,
wordt gehoord door degenen die met eerbied naar God opzien,
wij verheffen nu onze stem als één,
en zingen een verheerlijkend loflied.

O Venus, wat een goddelijke dienstbaarheid,
jij bent een kosmisch teken voor de aarde,
jouw onbaatzuchtige dienstbaarheid is nu ook de mijne,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

8. O Venus, jouw zoete melodie,
verteert de sluier van de dualiteit,
geabsorbeerd door de tonen van goddelijke liefde,
ontstijgen we nu alle conflicten.

O Venus, wat een goddelijke dienstbaarheid,
jij bent een kosmisch teken voor de aarde,
jouw onbaatzuchtige dienstbaarheid is nu ook de mijne,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

9. O Venus, stralende morgenster,
een kosmische heraut, dat ben jij,
de aarde wordt bevrijd door het heilige geluid,
onze planeet is op weg naar de hemel.

O Venus, wat een goddelijke dienstbaarheid,
jij bent een kosmisch teken voor de aarde,
jouw onbaatzuchtige dienstbaarheid is nu ook de mijne,
mijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Lady Master Venus en Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedcirkel te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder, opdat zij de perfecte stroom in de vorm van het cijfer acht kunnen vormen ‘zo Boven, zo beneden’. Daarom accepteer ik dat dit volledig wordt geopenbaard omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.