9.03 Decreet aan Omega

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder op, vooral Omega en Moeder Maria, om mijn vier lagere lichamen te helen, vooral mijn identiteitsgevoel te transformeren, zodat ik kan accepteren dat ik deel uitmaak van de Goddelijke Moeder en het volmaakte evenwicht bewaar tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Ik roep op dat alle onevenwichtigheden worden geheeld, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

1. Omega, ik mediteer nu
op jouw troon in de kosmische poort,
ik ben geboren uit het cijfer acht,
dat Alpha en jij samen hebben geschapen.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

2. Omega in jouw heilige ruimte,
omarm ik mijn kosmische ouders,
ik begrijp dat het een grote genade is
dat ik deel uitmaak van het kosmische ras.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

3. Omega in de Centrale Zon,
je laat me zien dat het leven kosmisch plezier is,
en daardoor wordt een overwinning behaald,
ik ben aan mijn thuisreis begonnen.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

4. Omega, vrouwelijkheid
is de poort naar de oneindigheid,
ik heb een overeenkomst met jou:
ik ken mijn eigen goddelijkheid.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

5. In jouw kosmische stroom,
ken ik duidelijk mijn Goddelijke plan,
mijn hart brandt als een gloeiende lamp,
terwijl ik iedereen liefde schenk.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

6. Omega, kosmische Moedervlam,
dit is het licht waaruit ik ben gekomen,
terwijl ik meedoe aan het kosmische spel,
roep ik de overwinning van Christus uit.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

7. Omega, ik begrijp nu
waarom ik naar de aarde ben afgedaald,
en daarom ben ik serieus van plan
om de aarde te helpen ascenderen.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

8. Omega, ik wil heel graag
bij het kosmische koor komen,
in mijn hart brandt het vuur van Christus,
dat zich wijdt aan deze planeet.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

9. Mijn hart staat in vuur en vlam,
mijn leven zit in een opwaartse fase,
leer me nu de geheime frase,
opdat ik deze planeet kan verheffen.

O Lied van het Leven, jij geeft levenskracht,
alle harten laat je helemaal synchroon lopen,
O heilig geluid, met jouw alchemie
verander je de aarde in een paradijs.

Verzegeling

In naam van de Goddelijke Moeder roep ik Omega en Moeder Maria op om mij en alle mensen in mijn invloedcirkel te verzegelen in de creatieve stroom van de Goddelijke Moeder, de Rivier van Leven. Ik roep op dat mijn oproepen worden vermenigvuldigd door alle vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder, opdat zij de perfecte stroom in de vorm van het cijfer acht kunnen vormen ‘zo Boven, zo beneden’. Daarom accepteer ik dat die volledig wordt geopenbaard omdat de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder die IK BEN, het heeft uitgesproken. Amen.