Vrouwen moeten zich bewust worden van hun rechtmatige rol in de economie

Geascendeerde meester Moeder Maria, 31 december 2020

Wat kunnen we zeggen over een jaar als 2020? Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat het voor veel mensen een moeilijk jaar is geweest. En natuurlijk heb ik als degene die de Moedervlam voor de aarde in stand houdt, samen met Kuan Yin en anderen die deel uitmaken van het Ambt van Goddelijke Moeder, veel mededogen met de vele mensen die het hele jaar hebben geleden. We vatten dit niet licht op, we zijn niet ongevoelig voor de hopeloze toestand van de mensen, maar wij zijn natuurlijk niet geïncarneerd en daarom worden we niet meegesleept in de mentale beelden en de maalstromen die de mensen creëren. Ik begrijp heel goed dat dit voor veel mensen zal lijken alsof we ongevoelig zijn. Ik weet echter ook dat de meeste mensen die openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters, die gebruik maken van de leringen van de geascendeerde meesters, zich beginnen los te maken uit de vereenzelviging met iets wat Gautama het ‘toneelstuk’ noemt dat op het toneel wordt uitgevoerd. Daarom vereenzelvigen jullie je er niet meer zo mee, daarom worden jullie er niet zo door belast, en niet zo in dit scenario meegesleept als veel andere mensen.

Het is wel duidelijk dat een van de problemen die dit jaar prominent aanwezig was, de situatie van vrouwen is. Veel mensen zijn zich ervan bewust dat de situatie van vrouwen veel moeilijker is geworden. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de vooruitgang die de laatste vijfentwintig jaar is geboekt, in één jaar is tenietgedaan door de pandemie, omdat zij als eerste hun baan verloren, voor hun gezin moesten zorgen, voor zieken moesten zorgen, voor mensen moesten zorgen die niet, zoals meestal, naar buiten konden, of het nu oudere of zieke familieleden waren. Wij hebben ons natuurlijk wel zorgen gemaakt over deze trend die de komende decennia zo snel mogelijk moet worden omgedraaid en we zo snel mogelijk weer terugkomen op het punt waarop de situatie van vrouwen overal ter wereld kan verbeteren.

Wij kijken ook naar jullie om hier oproepen voor te doen en daarnaast specifieke invocaties op te zeggen die we jullie het komende jaar misschien zullen geven in het boek ‘The Spiritual Liberation of Women’. Dit is een heel belangrijk boek en zal de komende tien jaar een belangrijk boek worden. Wij moedigen jullie allemaal aan om die invocaties op te zeggen, de dictaten te bestuderen en het beeld te visualiseren dat de samenleving de richting op zal gaan die wij in het boek schetsen.

Heel veel problemen zijn verslechterd door de pandemie, maar het is wel duidelijk dat het belangrijkste probleem de economie is, zoals Gautama Boeddha heeft gezegd. Ik wil een lering geven over vrouwen en de economie. Er wordt traditioneel gezegd dat vrouwen niet het vermogen, de mentale capaciteiten, hebben om de economie te begrijpen. Welnu, mijn geliefden, dat is natuurlijk duidelijk een mannelijke, chauvinistische uitspraak, duidelijk een seksistische uitspraak, maar als je er neutraal naar kijkt, dan schuilt daar wel iets van waarheid in. Waarom zeg ik dit? Natuurlijk wil ik jullie provoceren, maar waarom zeg ik het dan toch? Er schuilt wel enige waarheid in het idee dat vrouwen de economie niet kunnen begrijpen, omdat niemand de economie kan begrijpen, zelfs de mannen die de huidige economie hebben gemaakt, kunnen de huidige economie en alle effecten van de economie niet begrijpen. Dit is een van de redenen dat vrouwen de economie niet kunnen begrijpen, maar natuurlijk niet op de manier die mannen bedoelden, maar toch schuilt er enige waarheid in.

Niemand begrijpt die helemaal en dat is een van de redenen dat het zo gaat op dit moment. Een ander aspect dat vrouwen de economie van mannen niet kunnen begrijpen, is dat de mannen een economie hebben gemaakt die door mannen wordt beheerst. Zij kunnen het niet begrijpen, omdat zij niet het vermogen hebben om te begrijpen dat mannen zo’n onevenwichtige economie konden maken. Met andere woorden, er zijn twee manieren om ‘begrijpen’ te begrijpen. Je kunt iets niet begrijpen omdat je niet de capaciteiten of de intelligentie hebt om het te begrijpen, of je kunt het niet begrijpen omdat jij je afvraagt hoe mensen zo stom kunnen zijn. Hoe konden mannen zo stom zijn om de economie te maken die er nu op de wereld is? Dat kunnen vrouwen niet begrijpen van de economie.

Waar wij het komende jaar naar op zoek zijn, en natuurlijk ook de rest van het decennium, is dat vrouwen zich steeds meer met de economie gaan bemoeien en hun mening daarover geven en vragen stellen die berusten op iets wat wij eerder hebben gezegd dat vrouwen degenen zijn die de basale menselijkheid begrijpen dat je andere mensen niet bepaalde dingen moet aandoen. Zij zouden naar de economie kunnen kijken en zeggen: “Er zijn bepaalde dingen die mensen niet mogen worden aangedaan door de economie. Wij mogen geen economie hebben die de behoefte van de bevolking op de wereld veroordeelt tot armoede en die alleen een kleine elite verrijkt, zodat de rijken niet eens weten wat ze met al dat geld aanmoeten. Iemand kan nooit zoveel geld nodig hebben om iets te kopen.”

Vrouwen kunnen naar dit fenomeen kijken en zeggen: “Er gaat nu iets totaal verkeerd. Er is iets totaal mis als een economie zich er alleen maar op richt om heel weinig mensen steeds meer van die zogenaamde ‘rijkdom’ te laten vergaren wanneer zij die rijkdom absoluut niet nodig hebben om praktische redenen.” Waarom zouden ze zoveel rijkdom willen vergaren? Dat komt door een psychologisch mechanisme in het hoofd van deze mensen, en dat psychologische mechanisme houdt in dat die mensen nooit genoeg hebben. Dit betekent dat een groot aantal vrouwen eraan toe zijn om hun bewustzijn te wijzigen omdat ze zich ineens realiseren: “We hebben een wereldeconomie die alleen maar bedacht is om een kleine elite van mensen – en de meesten ervan zijn mannen – rijkdom te laten vergaren, maar het gaat eigenlijk niet eens om die rijkdom. Het gaat over een psychologisch mechanisme in hun hoofd dat zegt dat er nooit genoeg voor hen is. Waarom laten we de hele economie op de planeet beheersen door die buitensporige, onvervulbare wens?”

Veel vrouwen kunnen zelfs zien wat er zal gebeuren wanneer we dit tot in het logische uiterste drijven. De economie komt steeds meer in handen van die weinige mensen die steeds rijker worden. Maar zij maken zich zorgen over hun rijkdom, de hoeveelheid rijkdom, en niet over hoe ze die uitgeven. Wat betekent dit? Het betekent dat ze het geld uit de ‘echte’ economie halen, de natuurlijke economie. Die rijkdom kan door niemand worden uitgegeven en zo de wielen van de economie draaiende houden. Wat betekent dit? Dat de wielen langzaam tot stilstand komen; de economie zal naar een lager niveau zakken en in de onafzienbare toekomst teruggedraaid worden naar de soort economie die je in de middeleeuwen had, waarin de meerderheid van de bevolking arm was en een kleine elite rijk. Maar de elite in de middeleeuwen had lang niet zoveel rijkdom als de elite tegenwoordig heeft. Waarom niet? Omdat de economie toen op een lager niveau zat. Zoals we al vaker hebben gezegd: Hoe komt het dat de economie een hoger niveau heeft dan in de middeleeuwen – waarom is er tegenwoordig meer rijkdom? Omdat dit verspreid is over een groter van de bevolking en een groter deel van de bevolking; enkele naties hebben in ieder geval een veel hogere levensstandaard dan de mensen in de middeleeuwen. Daarom is de economie gegroeid. Daarom is de rijkdom toegenomen in de echte economie.

Veel vrouwen zijn eraan toe om hiernaar te kijken. Sommige mannen ook natuurlijk, maar het is een idee dat vrouwen gemakkelijker begrijpen wanneer zij contact maken met hun basale menselijkheid en zeggen: “Wat voor economie moeten we eigenlijk hebben? Waarom hebben we op dit moment zo’n economie die duidelijk elitair is in plaats van één die het beste is voor de meeste mensen – en die de levensstandaard verhoogt?” Die economie zou groeien en groeien en groeien, en er zou steeds meer rijkdom komen. Die zou zich gelijkmatiger verspreiden en daarom zou de economie duurzaam zijn, een opwaartse spiraal. In plaats van een economie die ups en downs heeft, die van crisis naar crisis gaat omdat de economie zelf de ene crisis na de andere schept. En hoe komt dat? Omdat de elite wil dat de economie van de ene crisis naar de andere gaat. Waarom? Omdat de wisselwerking tussen ups en downs ervoor zorgt dat de rijkdom in hun handen terechtkomt.

In een gelijkmatig groeiende economie zou het moeilijk zijn om de rijkdom in handen te krijgen, maar wanneer die op en neer gaat, van crisis naar bloei, kunnen ze beide keren geld verdienen. Dit wordt bewezen door het feit dat de elite meer geld verdient heeft in 2020 dan gebeurd was zonder de pandemie. Wie verliest geld in een crisis? De gewone bevolking. Wie wint? De elite, altijd de elite. Zij vergaren rijkdom, zij vergaren bezittingen en als je de economie van crisis naar bloei blijft laat gaan, kom je in een feodale samenleving terecht waarin de meerderheid van de bevolking de slaaf is van de elite. Je ziet, zoals je al in de Verenigde Staten ziet, dat de levensstandaard van de meerderheid geleidelijk aan wordt uitgehold. Naar deze situatie willen natuurlijk veel mensen, mannen en vrouwen, kijken en zeggen: “Dit kan niet juist zijn, dit kan niet zo door blijven gaan.” Maar nogmaals, vrouwen zijn degenen die dat kunnen, omdat zij naar de menselijke schade kijken die dit aan mensen berokkent: hoe dit mensen treft, hoe dit gemeenschappen treft, hoe het hele naties treft, en zelfs de wereld. Zij kunnen dit bekijken en uitroepen dat dit moet ophouden.

Dit kun je visualiseren voor 2021, oproepen voor doen in 2021, dat vrouwen zich gaan bemoeien met de economie en de door mannen geschapen economie zullen onderzoeken, en de vragen stellen die gesteld moeten worden.

Een van de vragen die gesteld moet worden, een van de dingen waarover moet worden nagedacht, is natuurlijk het neoliberalisme. Wat heeft gezorgd voor die geleidelijke erosie van de levensstandaard van de middenklasse en dat de rijkdom in handen kwam van de elite? Dat waren de neoliberale principes die zeggen dat de regering zich niet moet bemoeien met de economie; zij zouden de financiële industrie, en andere, ontregelen, omdat ‘de markt voor zichzelf zou zorgen’. Dit heeft geleid tot vier decennia van verval in de levensstandaard van de middenklasse, en tot groei van de rijkdom van de elite en dat heeft ook tot de financiële crisis in 2008 geleid.

Nu zijn er natuurlijk in 2008 al mensen geweest die aan het neoliberalisme begonnen te twijfelen, maar dat waren er niet genoeg. Waarom? Omdat de economie nog steeds te veel wordt gedomineerd door mannen en zij willen die niet onderzoeken. Waarom niet? Omdat, zoals we hebben gezegd, de mannelijke psyche veel meer geneigd is om ideeën, mentale beelden, ideologieën te accepteren en mannen willen geloven dat de wereld functioneert volgens een mentaal beeld en als we dat mentale beeld maar lang genoeg projecteren, dan zal het zich aanpassen aan dit mentale beeld. Daar zijn mannen meer toe geneigd om te geloven. Vrouwen staan er meer voor open om te zeggen: “Oké, we hebben dit mentale beeld nu al een poosje. Wat zijn de effecten daar nu werkelijk van? Wat zijn de consequenties? Zijn de beloften van het mentale beeld uitgekomen? En als dat niet zo is dan moeten we dat beeld bijstellen.”

Zonder gekheid, het neoliberalisme had in 2008 moeten sterven, maar dat is niet gebeurd en nu heb we opnieuw een economische crisis en als je hier op de best mogelijke manier uit wil komen, dan moet je verder kijken dan de principes van het neoliberalisme. Wat is er in 2008 gebeurd? De niet-gereguleerde financiële industrie heeft de wereld op de rand van instorting gebracht. Wat was de respons van de mensen die de neoliberale principes omarmden, die door hun hebzucht de economie op de rand van instorting brengen? “De regering moet ingrijpen.” Welnu mijn geliefden, er is een heel oud gezegde dat je niet van twee walletjes kunt eten (you can’t have your cake and eat it), omdat je niet twee dingen tegelijkertijd kunt doen die elkaar wederzijds uitsluiten. Je kunt niet neoliberaal zijn en roepen dat de regering moet ingrijpen. Dat kan niet. Je moet kiezen: Wil je een neoliberale economie? Dan moet je de instituten van die economie, de banken en investeringsbanken, laten omvallen als ze tegen de principes ingaan die de economie laten functioneren.

Of wil je een economie waarin de regering een rol te spelen heeft? Dan moet je het neoliberalisme loslaten, want je kunt geen neoliberale economie hebben waarin de regering een actieve rol speelt – dat kan niet. Je moet je een eenvoudig feit realiseren. Wie wil een neoliberale economie? De elite. Waarom? Omdat dit hen de totale vrijheid geeft om de bevolking te exploiteren. Een niet-gereguleerde kapitalistische economie is een vrijkaart voor een elite die al rijkdom heeft vergaard om de bevolking te exploiteren. Dat is een simpel feit en vrouwen zien dat eerder dan mannen en vooral de mannen die nog steeds verliefd zijn op het neoliberale mentale beeld.

De enige manier om een economie veilig te stellen waardoor de gemiddelde persoon zijn levensstandaard verhoogt, is dat de regering ingrijpt en de economie reguleert. In de eerste plaats de financiële industrie die altijd, altijd, in handen van de elite is. Zoals Saint Germain heeft gezegd, laat je in een ideale natuurlijke economie mensen geen geld verdienen aan geld, omdat geld slechts een werktuig is. Een niet gereguleerde financiële industrie is een open licentie voor de elite om de mensen te exploiteren en dat kan de levensstandaard van het volk niet verhogen. Dat is niet mogelijk. Deze ideeën zijn onverenigbaar.

Je moet kiezen wat voor economie je wilt. “Kies vandaag wie je wilt dienen”: De elite of de mensen. Er zijn nog te veel mannen verliefd op het neoliberale idee waardoor zij niet inzien dat zij de elite dienen en daarom moeten vrouwen dat aanwakkeren en zeggen: “We moeten kiezen, en wij willen een economie die van de mensen is, door de mensen en voor de mensen en niet van de elite, door de elite en voor de elite. Wij wil een economie die volgens democratische principes functioneert, niet volgens niet-democratische principes, zoals nu.

Neem een van de extravagante ideeën van de neoliberalen: “Het opkomende tij tilt alle boten op.” Maar wat is het ‘opkomende tij’? Dat is naar veronderstelling geld, of rijkdom, de hoeveelheid rijkdom. Als je de totale hoeveelheid rijkdom op de wereld laat toenemen, lijkt dat op het tij opkomt en alle boten optilt. Maar mijn geliefden, neem dat beeld nu eens. Wat heeft de elite gedaan sinds de financiële industrie gedereguleerd is? Ze hebben rijkdom geschapen. Maar niet de rijkdom die gekoppeld is aan de echte economie. Het wordt niet gekoppeld aan een product fabriceren of een dienst verlenen – het is kunstmatig gecreëerde rijkdom. Stel je dus eens voor, en dat kun je gemakkelijk vanwege de beelden die er zijn over de opwarming van de aarde en het smelten van de ijskappen, stel je eens voor dat het tij blijft stijgen.

Wat gebeurt er wanneer het tij stijgt? Je weet dat veel boten in een jachthaven liggen en vastgemaakt zijn aan palen die in de grond zitten. Wat gebeurt er als het tij stijgt? De touwen waarmee de boten zijn vastgemaakt, zullen strak komen te staan. Dat betekent dat de boot niet verder omhoog kan gaan. Wat zal er dan gebeuren? Op den duur zal het water zo hoog komen te staan dat het in de boot loopt en de boot zinkt. Welke boten zullen het eerst zinken in dit scenario? Natuurlijk de kleinste boten, daar zal het water het eerst komen, terwijl de grote jachten van de elite pas later volstromen. Maar op den duur zullen ze allemaal vol water staan, als het tij blijft stijgen.

Je ziet dat de leugen van dit idee is dat als je kunstmatig rijkdom blijft scheppen, de ijskappen zoveel laat smelten dat het tij boven het natuurlijke niveau uitstijgt en schade begint te veroorzaken en steden die aan de kust liggen onder water zullen komen te staan en alle boten zullen zinken. Je ziet dus dat het vanaf het begin al een verkeerd idee was. Wanneer je dit heel extreem doorvoert, dan zie je hoe verkeerd dit idee is – de boten zullen niet opgetild worden, omdat het opkomende water op den duur alle boten zal laten zinken, zelfs de boten van de elite. Je moet teruggaan naar het punt waarop je kunt zeggen: “Er is een natuurlijk waterniveau op deze planeet, er is een natuurlijk niveau van rijkdom en als we dat laten groeien, kunnen we ons daaraan aanpassen, kunnen we daarmee omgaan, maar als we kunstmatig rijkdom scheppen, of de ijskappen kunstmatig laten smelten, hebben we een probleem. Dan wordt het een destructieve kracht die de boten niet optilt, maar één die vergaande destructieve consequenties heeft.”

Dit heb je in eerdere crisissituaties gezien. Zo zal het in de toekomst gaan als het neoliberalisme niet wordt begraven en er een anti-elitaire en non-elitaire economie wordt geschapen. Je hebt dit al gezien, omdat ik heb gezegd dat de elite een economie wil die van crisis naar crisis gaat, tot bloei komt en dan weer terug naar een crisis, omdat zij dat in handen willen hebben. Zij denken in hun hebzucht dat alles waar zij mee aankomen wat hun rijkdom vergroot, goed is. Zij zijn zo blind, dat ze niet kunnen zien dat het op den duur uit de hand loopt. Er kunnen nog veel van die boom-and-bust cycli komen, waarin de elite de macht in handen heeft, maar vroeg of laat gaan ze daar te ver in en loopt het net als in 1929 en 2008 uit de hand en wordt de crisis onstuitbaar, ze kunnen hem niet meer stoppen en dan beginnen ze ineens te roepen dat ze ‘te groot zijn om te mislukken’.

Welnu, mijn geliefden, in een neoliberale economie is niemand of niets te groot om te mislukken. Zo werkt de economie, en op die manier zorgt de markt voor zichzelf en degenen die dat niet kunnen bijhouden, gaan failliet, want ze zijn niet te groot om over de kop te gaan. Niets is te groot om te mislukken als je neoliberaal bent. Als je een mens bent, dan zou je misschien kunnen zeggen dat iets te groot is om te mislukken, namelijk de samenleving, de regering, de orde waarin mensen een fatsoenlijke levensstandaard hebben – waarin alle mensen een fatsoenlijke levensstandaard hebben – die te groot is om te mislukken en daarom moeten we de elite de kans geven om te mislukken, als zij degenen zijn die het hele systeem bedreigen.

Mijn geliefden, ik zou nog veel meer kunnen zeggen over deze onderwerpen, en waarschijnlijk zal dat in de toekomst ook wel gebeuren, maar dit wilde ik nu zeggen, omdat het heel belangrijk is dat je de oproepen doet in 2021 dat vrouwen zich bewust worden van hun rechtmatige rol in de economie. Waarom is de economie onevenwichtig geweest? Omdat, zoals we eerder hebben gezegd, de onevenwichtige mannelijke motivatie tot expansie niet in evenwicht wordt gebracht door de vrouwelijke motivatie om evenwichtig te groeien. Mannen kunnen de economie echt niet herstellen. Als er geen vrouwen komen die meer invloed op de economie krijgen, dan wordt de economie niet hersteld: ze zal bergafwaarts blijven gaan naar de volgende crisis. Die zal nog erger worden dan de vorige, totdat er iemand wakker wordt die beseft dat wij ons bewustzijn ten aanzien van de economie moeten wijzigen. Met die verandering kunnen we beginnen en in 2021 echt escaleren en daarmee kunnen jullie oproepen en jullie visie een belangrijke positieve impact hebben.

Dit wilden we zeggen in deze aflevering. Wij zijn dankbaar dat zo velen van jullie je hebben willen afstemmen omdat wij jullie aura, jullie chakra’s, zoals altijd gebruiken als zendstations op jullie verschillende locaties overal ter wereld. Hier zijn we dankbaar voor. Wij kijken uit naar wat we in 2021 kunnen doen met de uitzendingen via het internet, die een nieuwe kans bieden aan veel van jullie om met elkaar verbonden te zijn in één uitzending, om samen dezelfde invocaties en decreten op te zeggen die ook een belangrijke impact zullen hebben op dit jaar.

Hiermee sluit ik mijn opmerkingen af en ik wens jullie niet alleen een ‘gelukkig’ nieuwjaar, maar een nieuw jaar dat je bewustzijn meer zal wijzigen dan het vorige jaar opdat de opwaartse spiraal zal blijven doorgaan zolang jullie geïncarneerd zijn.

Ik verzegel jullie in de Moedervlam die IK BEN.