Donald Trump is deel van het probleem niet de oplossing

Vraag: In de laatste webinar kreeg ik de indruk dat het niet veel verschil maakte wie president zou worden. Het zou gewoon weer vier jaar van een dualistische worsteling worden waarin geen van de partijen de implosie van de schuldeneconomie aan zou pakken. Het nieuwe kabinet van Biden wint, als hij wint, keert echter terug naar de status-quo waarin de mensen van de machtselite in de meeste machtsposities in de regering zitten. Wat is daar goed aan? En waarom zou de Democratische Partij beloond moeten worden na vier jaar van leugens en bedrog voor hun voortdurende aanvallen en aanslagen op Trump? De machtselite heeft duidelijk alle middelen die ze tot haar beschikking had, gebruikt van Wall Street tot Silicon Valley, tot activisten in Hollywood en natuurlijk de media. Trump heeft duidelijk zwakheden naast zijn narcisme, maar ik denk dat hij nog steeds beter is dan de machtsvertegenwoordigers; hij had ook wel een paar goede mensen in zijn kabinet. Mijn vraag is wat er zo slecht aan Trump is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Donald Trump was een heel goede leraar voor het Amerikaanse volk. Hoewel de meerderheid van degenen die zich supporters van Trump noemen, tot dusver niet de les hebben geleerd die ze mogelijk hadden kunnen leren.

Nu zeg je zelf dat Trump naast zijn narcisme bepaalde zwakheden heeft. Maar zijn narcisme is nu juist het probleem. Dit maakt hem tot een goede leraar. De les die de Amerikanen konden leren toen hij president was, is dat zij geen narcist als president willen. Waarom zij geen president willen die vastzit in het zwart-witdenken en die zijn presidentschap en het land, maar ook de wereld trouwens, als een verlengstuk ziet van zijn persoonlijke zoektocht: zichzelf tot een superieure status verheffen, en alleen hij weet welke dat is.

De waarheid is dat het Amerikaanse volk, om verder te komen en in de Gouden Eeuw te komen, een president moet aantrekken die zich alleen maar richt op het dienen van de mensen. De enige manier waarop Amerika zich kan onttrekken aan een regering door de machtselite is dat zij leiders krijgen die zich concentreren op het dienen van het volk, niet de elite. En noch de Democratische Partij noch de Republikeinse Partij is al zover. En niet een van die twee kan de elite onderzoeken. En de reden hiervoor is dat een cruciaal aantal mensen niet het niveau heeft bereikt dat ze de machtselite wil onderzoeken. Wat is ervoor nodig om het Amerikaanse volk zover te laten komen dat ze de machtselite kan onderzoeken? Dat ze het niveau van egoïsme ontstijgt waarop men zich alleen maar op zichzelf concentreert en wat in hun eigen belang vindt op korte termijn.

Donald Trump is een voorbeeld van iemand die zich alleen maar richt op zijn eigenbelang, zoals hij dat waarneemt. Dit vormde juist de aantrekkingskracht op veel Amerikanen die ook dat bewustzijnsniveau hebben. Niet hetzelfde als dat van hem, maar wel dat ze zich alleen maar richten op iets wat zij op dit moment beschouwen als hun eigenbelang, zonder open te staan voor de mogelijkheid dat ze hun bewustzijn zouden kunnen verhogen en een hogere visie krijgen. Er zijn natuurlijk wel Amerikanen die zich hierop richten, maar niet genoeg om doorslaggevend te zijn om zo’n leider van het land te krijgen.

Eerlijk gezegd zijn de meeste Amerikanen zo gericht op Amerika en hun eigen situatie, dat zij niet de hogere visie kunnen bevatten van hoe Amerika had moeten worden toen het werd gesticht, of wat het potentieel voor Amerika en de Gouden Eeuw was. Die mensen wilden niet aan de machtselite twijfelen. Zoals we net hebben gezegd, kunnen de mensen een dictator vele jaren aan de macht houden omdat zij bang zijn voor veranderingen en er zijn dus mensen in Amerika die bang zijn voor veranderingen. Veel Amerikanen zijn niet toe om te kijken naar de radicale veranderingen die er nodig zijn – de revolutionaire veranderingen die er nodig zijn om Amerika de Gouden Eeuw in te laten gaan – omdat ze bang zijn voor wat er zal gebeuren als je het financiële systeem onderzoekt, als je het geldstelsel verandert, als je mensen niet meer toestaat om geld met geld te verdienen, als je de hele financiële elite en de machtselite opruimt. Ze zijn ook bang om te onderzoeken wat het land nodig heeft om op een hoger niveau te komen van wat wij sociaal bewustzijn hebben genoemd, je bewust zijn van je menselijkheid, zoals je in veel Europese naties ziet, omdat zij niet willen dat mensen geen gezondheidszorg, geen werkeloosheidsuitkering, geen sociaal veiligheidsnet hebben.

Veel Amerikanen willen dit niet onderzoeken omdat zij geloven dat de economie dit niet aankan. Maar zoals we vaker hebben gezegd, zodra je besluit dat je een bepaalde levensstandaard wilt, zal het hele systeem zich aanpassen waardoor het mogelijk wordt om die levensstandaard te krijgen in dat land.

Vanuit ons perspectief is dat het probleem met de mensen en de machtselite. Ik weet dat veel Trumsupporters zullen zeggen: “Maar hij is tegen de gevestigde orde ingegaan, hij heeft hen onderzocht, hij is tegen hen ingegaan.” De waarheid is dat Donald Trump, als je kijkt naar zijn achtergrond, uit een gezin kwam waarvan zijn vader vond dat hij tot de machtselite behoorde. Ik weet dat de oude machtselite in Amerika Donald Trump niet als een onderdeel van de machtselite beschouwt, maar zijn vader en hijzelf wel. Zij zijn dus de opkomende machtselite. Hij heeft het financiële stelsel, de financiële elite, niet onderzocht, omdat hij er deel van wil uitmaken – hij beschouwt zichzelf als een onderdeel daarvan. Je kunt niet verwachten van iemand die deel uit wil maken van de machtselite dat hij die machtselite onderzoekt en omverwerpt. Het is gewoon niet mogelijk, zelfs als hij zou willen, maar dat wil hij niet.

Je begrijpt dat er nog niet voldoende Amerikanen dit sociale bewustzijn hebben, de basale menselijkheid, waardoor ze bereid zijn om te zeggen: “Wij moeten voor iedereen in de samenleving zorgen.” En totdat dit gebeurt, kunnen er geen leiders komen die de machtselite serieus onderzoeken.

Ze kunnen wel Amerika stap voor stap die richting op laten gaan, maar de machtselite kan niet serieus onderzocht worden totdat er een verschuiving in het collectieve bewustzijn komt.