Hoe je voorkomt dat je overweldigd wordt door het lijden van andere mensen

Vraag: Ik heb een heel ontwikkelde gevoeligheid en ik voel het lijden en de pijn van andere mensen alsof ik het zelf ervaar. Ik voel vaak dat ik de open deur ben voor onvoorwaardelijke liefde, maar ik sta ook zo open voor het lijden en de pijn dat ik er altijd mee verbonden ben. Het voelt alsof ik word doordrenkt met dit lijden en ik kan me niet goed voelen als ik weet dat andere mensen zo erg lijden. Ik heb het gevoel dat dit al zo is vanaf mijn eerste incarnaties en ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik vraag me af hoe ik zo gevoelig kom, maar niet lijd terwijl ik hier geïncarneerd ben. Ik wil er nog aan toevoegen dat ik me er heel erg op richt om mijzelf, het leven, licht, gezondheid, dienstbaarheid naar buiten te projecteren. Ik houd daarvan, maar al mijn aandacht gaat uit naar wat ik kan doen en brengen, en op de mensen om mij heen, en op mijn psychologische problemen. natuurlijk. Zonder dat zou mijn leven leeg en zinloos zijn. Het lijkt me dat die twee staten met elkaar verbonden zijn en ik kan geen onderscheid maken tussen wat van mijn IK BEN Aanwezigheid komt en wat van gescheiden zelven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Er zijn avatars naar de aarde gekomen die al enig mededogen voelden voor het lijden van de mensen op aarde en die dat lijden wilden verlichten. Toen je de eerste keer incarneerde, werd je in een van je eerste incarnaties blootgesteld aan een heel ernstig trauma waardoor je oerzelf werd geboren en je emotionele lichaam zich totaal openstelt voor het lijden van andere mensen. Je wordt zo overweldigd door dit lijden dat dit het overheersende aspect wordt van je oerzelf.

Je zou bijna kunnen zeggen dat het enige wat belangrijk is, is dat jij je terug kunt trekken uit je lichaam en je beslist dat je niet hier wilt zijn; je bent niet gekomen om jezelf tot uitdrukking te brengen of iets anders op aarde te ervaren, je bent alleen maar gekomen om het lijden van andere mensen te verlichten, terwijl jij en de doelen die jij misschien hebt, of die jouw IK BEN Aanwezigheid misschien heeft omdat je hier bent, niet belangrijk zijn en jij jouw creativiteit en het licht dat jij tot uitdrukking brengt, moet onderdrukken.

Het is héél erg belangrijk dat je erkent dat die toestand voortkomt uit het feit dat je gaten in je emotionele lichaam hebt die jou aan die collectieve maalstromen van lijden binden. Je helpt het lijden van de planeet niet verlichten als jij je hierdoor laat overweldigen. Dus je kunt beginnen om oproepen te doen om je emotionele lichaam te beschermen en om door Astrea losgesneden te worden van de banden met het collectieve lichaam, het astrale vlak.

Maar op langere termijn moet je de zelven blootleggen, je moet de beslissing blootleggen die ervoor heeft gezorgd dat jij je emotionele lichaam hebt geopend en denkt dat je dit moest doen. Je moet ook afrekenen met het feit dat je nog een paar projecties hebt, of zelfs een gescheiden zelf dat zegt dat het egoïstisch is om je gevoeligheid voor andere mensen af te sluiten. Maar zoals Jezus net heeft uitgelegd, is het niet egoïstisch om niet toe te staan om je te laten meeslepen door de emoties van anderen. En als je op het punt komt dat je niet van het leven kunt genieten en jezelf niet op een positieve manier kunt uiten, heeft de planeet hier geen voordeel van. Het collectieve bewustzijn heeft daar geen profijt van.

Je moet dus de hulpmiddelen gebruiken die wij jullie hebben gegeven om die zelven op te ruimen, om het geboortetrauma op te ruimen, het oerzelf, en zover te komen dat je een positieve houding hebt over het feit dat je hier op aarde bent. Je kunt tot het besef komen dat de vrije wil zichzelf moet openbaren, zoals Jezus iets genuanceerder heeft verteld. De mensen hebben hun vrije wil gebruikt om hun huidige lijden te scheppen. Jij bent niet de baas over de vrije wil van andere mensen en daarom heb je geen reden om jouw eigen keuzes uit vrije wil uit te stellen om het lijden van andere mensen te voelen. Je hebt het recht om je het lijden van andere mensen niet aan te trekken en zover te komen dat je op deze planeet kunt zijn zonder persoonlijk te lijden. Maar je kunt ook op deze planeet zijn om het licht, de individualiteit, de creativiteit, tot uitdrukking te brengen die door jouw IK BEN Aanwezigheid stroomt. Uiteindelijk zal het uiten van die creativiteit het collectieve bewustzijn verhogen en de omstandigheden op aarde verbeteren.

Je verlicht niet de ellende van de mensen als je hun ellende voelt en erdoor overweldigd wordt. Ik weet dat ellende nooit alleen komt, maar dit verlicht de ellende niet. Dus nogmaals, als jij dit voelt en daardoor je creativiteit afsluit, word je een onderdeel van het probleem in plaats van de oplossing. Je moet dus weer contact maken met je oorspronkelijke motivatie, je moet contact maken met de degene die je stuurt, je IK BEN Aanwezigheid, en iets creatiefs en positiefs op deze planeet te brengen.