De lineaire geest heeft beperkingen

Vraag: Er is iets wat ik niet kan begrijpen en ik realiseerde me dat ik te lineair dacht over het onderwerp. Desondanks zou het geweldig zijn als ik wat informatie kreeg. Zoals de geascendeerde meesters hebben uitgelegd, breidt alles zich altijd uit, waaronder de Schepper zelf. Wanneer alles zich steeds verder uitbreidt, hoe kun je dan weer één worden met het bewustzijn van de Schepper? Zijn er wezens in de, laten we zeggen, vierde of de vijfde sfeer die al weer één zijn geworden met het Schepperbewustzijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Het klopt dat je met de lineaire geest geen vraagstukken als deze kunt oplossen. Het is waar dat de Schepper zijn zelfgevoel voortdurend vergroot. Hoe kun je dan het niveau dat de Schepper heeft bereikt, ooit bereiken en daarna verder groeien? Voor de lineaire geest lijkt het of je eerst op het niveau moet komen waarop je Schepper is begonnen, of het niveau waarop de Schepper was toen jij werd geschapen, en dat je dit dan moet inhalen om bij het bewustzijn te komen dat de Schepper nu heeft en dat lukt nooit.

Maar zo is het niet bedoeld. Het betekent dat je nog steeds één kun worden met de Schepper, hoewel de Schepper zijn bewustzijn heeft verhoogd. Je kunt nog steeds het Schepperbewustzijn bereiken. De lineaire geest kan dit niet begrijpen, bevatten, maar ik kan je ervan verzekeren dat het enigma verdwijnt wanneer jij je bewustzijn op dat niveau hebt gebracht.

Over de vraag of er wezens in de wereld van vorm zijn die het Schepperbewustzijn hebben bereikt, zijn er inderdaad een paar in de eerste sfeer, maar niet in de lagere sferen die na de eerste zijn geschapen, maar in de eerste sfeer dus wel.