Literaire boeken die met het Christusbewustzijn zijn geschreven

Vraag: Zijn er literaire boeken die met het Christusbewustzijn zijn geschreven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Veel literaire werken bevatten elementen van het Christusbewustzijn of ideeën die uit het Christusbewustzijn komen, maar het hangt af over welk niveau van Christusbewustzijn jij het hebt. Tijdens dit webinar zullen we het hebben over de verschillende niveaus van Christusbewustzijn. Er zijn maar relatief weinig boeken geschreven met hogere niveaus van Christusbewustzijn. Je moet begrijpen, en we zullen daar meer op ingaan, dat het Christusbewustzijn voor het achtenveertigste niveau niet hetzelfde is als het Christusbewustzijn op het honderdvierentwintigste bewustzijnsniveau.

Er zijn literaire boeken geschreven met inspiratie door het Christusbewustzijn, maar die waren bedoeld voor mensen die beneden het achtenveertigste niveau zitten. Veel literaire werken die door de tijd heen zijn geschreven, passen in deze categorie omdat een auteur in staat was om een nieuw standpunt naar voren te brengen en misschien de mensen wel tot het besef te brengen dat de lagere klassen in een hopeloze toestand verkeerden, de moeilijkheden waar die mensen doorheen gingen en zo de samenleving te openen voor een andere kijk op de armen en de ongelijkheid in de samenleving aan te pakken.

Er zijn veel van die literaire boeken. Tolstoi, Dostojevsky, Wagner, Dickens. Veel van de bekende auteurs zijn op een bepaalde manier geïnspireerd om werken te maken die het collectieve bewustzijn op diverse manieren hebben gewijzigd. Er zijn veel meer dan ik nu noem, ik noem slechts een paar voorbeelden.

Je zult er niets aan hebben als je die werken doorspit en vergelijkt. En je het zal je zeker niets opleveren als je denkt dat bepaalde literaire werken geheel uit het Christusbewustzijn komen, juist omdat ze bepaalde ideeën bevatten. In een boek kan één idee staan dat komt uit het Christusbewustzijn en de rest is gewoon een verhaal dat op menselijk niveau wordt verteld om de mensen ervoor te interesseren en dat ene idee te ontvangen. Een paar boeken kunnen meerdere ideeën bevatten, maar het is wel een human interest verhaal waardoor de mensen het boek gaan lezen. Je kunt niet beslist zeggen dat een boek geheel met het Christusbewustzijn is geschreven.