Ons Goddelijke plan versus bepaalde resultaten behalen op aarde

Vraag: Is het voltooien en uitvoeren van je Goddelijke plan in een bepaald leven niet iets wat we op aarde moeten doen of afmaken? Bestaat er verschil tussen het willen behalen van bepaalde resultaten over specifieke toestanden op aarde versus jouw unieke Goddelijke plan willen uitvoeren op aarde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Wanneer je begrijpt wat een Goddelijke plan is, dan realiseer jij je dat het Goddelijke plan misschien meer specifieert dat je bepaalde dingen doet en bepaalde resultaten hier op aarde behaalt. En die kun je dan misschien ook behalen, anders zou het niet in jouw Goddelijke plan staan, omdat jij je geen doel stelt dat niet realistisch is in dat leven.

Maar daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat jij, nadat je bent geïncarneerd, besluit dat je een bepaald resultaat op de wereld wilt behalen. En als dat niet in je Goddelijke plan staat, dan zou dat weleens een hindernis kunnen worden om je Goddelijke plan te vervullen, een beletsel om in bewustzijn te groeien, en het kan je afleiden waardoor je een doodlopende weg inslaat. In je Goddelijke plan staan geen doelen die niet haalbaar zijn in dit leven.

Je Goddelijke plan is voor dat specifieke leven. Er kunnen ook wel wat doelen op lange termijn in staan, maar er staan vastgestelde doelen in voor een specifiek leven. En het is mogelijk en realistisch om dit te doen. Als jij jezelf transcendeert, zoals je in je plan hebt gespecificeerd, en transcendeert wat jij in dit leven wilt transcenderen.