Kan ik na dit leven ascenderen?

Vraag: Ik heb de ervaring gekregen dat ik een spiritueel wezen ben, het gevoel dat al het leven één is, dus ik twijfel er niet aan dat we allemaal één in God zijn. Maar in mijn dagelijkse bewustzijn heb ik nog steeds het gevoel dat ik veel karma heb met mijn laatste echtgenoot en mijn kinderen. Dus ik moet opnieuw incarneren en dit uitwerken en hen helpen. Is dit een illusie? Is het realistisch dat wij gewone mensen na dit leven kunnen ascenderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Het kan heel goed zijn dat je een spiritueel persoon bent en een student van de geascendeerde meesters, maar dat het niet in je Goddelijke plan staat om te ascenderen na dit leven. Dit geldt voor een substantieel aantal van jullie. Ik wil hier geen aantallen aan verbinden. We hebben al vaker gezegd dat er onder jullie enkelen zijn die opnieuw willen incarneren omdat je een onderdeel wilt zijn van het manifesteren van de Gouden Eeuw van Saint Germain. Er zijn ook enkelen die bepaalde doelen hebben gesteld die je in dit leven niet kunt halen, omdat ze niet realistisch zijn voor dit leven. Sommigen van jullie hebben dus besloten dat in plaats van te ascenderen met een beetje karma in evenwicht, maar dat jullie alles in evenwicht willen brengen. Dus je kunt hier geen bepaalde maatstaf aan verbinden.

Maar er zijn natuurlijk wel enkelen die in hun Goddelijke plan hebben staan dat ze na dit leven willen ascenderen. En als dat zo is, dan is het natuurlijk realistisch om dat ook te doen, als jij jezelf transcendeert en doet wat daarvoor nodig is. Het is duidelijk dat gewone mensen, gewone mensen in de samenleving, niet toe zijn aan ascenderen na dit leven. Zij zouden kunnen beslissen dat zij ook leringen van de geascendeerde meesters gaan volgen en toepassen. Maar dat betekent niet dat je dan na dit leven zou kunnen ascenderen.

Maar als je heel sterk het gevoel hebt dat je bepaalde dingen wilt opruimen en het gevoel hebt dat dit niet in dit leven kan, dan is dat waarschijnlijk ook zo, omdat jij je hebt afgestemd op je Goddelijke plan. Wees voorzichtig en neem die beslissing niet met je uiterlijke geest, maar blijf op het pad en vergroot je onderscheidingsvermogen. Later krijg je daar misschien wel een ander gevoel over. En sta er dan voor open om dat te ontvangen.