Kunnen we uit het etherische rijk ascenderen?

Vraag: Is het mogelijk om niet vanuit het fysieke vlak te ascenderen als je erin slaagt om het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau te bereiken, maar als je het zesennegentigste niveau bereikt, vanuit het identiteitsrijk te ascenderen? Met andere woorden, is het mogelijk om je reis van het zesennegentigste tot het honderdvierenveertigste niveau van bewustzijn af te maken als je niet op de fysieke aarde blijft?

Antwoord van Kim Michaels, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Ik zal daar antwoord op geven omdat zij al leringen hebben gegeven dat je een niveau kunt bereiken waarop je niet weer hoeft te incarneren. En je kunt de rest bijvoorbeeld opruimen in het etherische rijk, het identiteitsrijk.

En de reden is dat men bij de Summit Lighthouse zei dat er een dispensatie was gegeven, dat je kon ascenderen als er 51% van je karma in evenwicht was in plaats van 100%. En de meesters hebben gezegd dat de reden is dat als je de 51% karma in evenwicht brengt, omdat dit karma is dat je met andere mensen hebt en 49% met jezelf. En dat houdt in principe in dat je nog wel psychologische problemen hebt en gescheiden zelven. Die kun je op een hoger niveau opruimen.