Het spirituele standpunt ten aanzien van de dood van George Floyd

Vraag 1: Kun je de recente moord door de politie op George Floyd en de Afro-Amerikaanse gemeenschap in het algemeen bespreken?

Vraag 2: Kunnen de meesters de dood van George Floyd bespreken en de rellen die daarna ontstonden? Het lijkt of mensen rellen goedkeuren. Is dit een bewustzijn dat zich moet openbaren? Hoe kunnen we hier meer bewustzijn over brengen vanuit een spiritueel standpunt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Bevrijding van Vrouwen

Nogmaals, wanneer je deze situatie ziet, kun je dan ook zien hoeveel van dit soort situaties er al zijn geweest in de Verenigde Staten waarin de politie iemand doodschoot of op een andere manier doodde of te veel geweld gebruikte in het openbaar? Hoeveel van die situaties zijn er al geweest? Hoeveel moeten er nog komen? De ware reden is dat er een collectief monster bestaat, een collectief beest dat is geschapen door de handhavers van de wet in de Verenigde Staten.

En die berust op bepaalde houdingen die eerlijk gezegd wel enigszins verband houden met wat je in dictatoriale landen ziet, waar je ook handhavers van de wet ziet die de houding hebben dat zij het publiek onder de duim moeten houden en ervoor zorgen dat bepaalde dingen niet gebeuren en dat zij alle middelen mogen gebruiken om dit doel te bereiken. Ik zeg niet dat het alleen dit is, maar wel een deel ervan: dat er een collectieve entiteit is, maar dit betekent niet dat de meeste handhavers door deze entiteit worden overweldigd, maar sommige wel. En sommigen doen dat in een bepaalde gespannen situatie. Daarom doet een politieagent soms iets wat totaal onlogisch is, totaal irrationeel, en eerlijk gezegd niet erg intelligent in een tijd waarin iedereen een mobiele telefoon heeft en alles kan filmen wat er voor zijn neus gebeurt.

Hoe kun je zeggen dat die persoon rationeel heeft gehandeld? Vanzelfsprekend was dat ook niet zo. Hij dacht niet aan de consequenties die het zou hebben voor hemzelf en de handhavers en de mogelijkheid dat er rellen door zouden ontstaan. Je kunt zeggen dat de geest van die man werd overgenomen door iets wat niet rationeel is, dat alleen maar de motivatie had om iemand te straffen voor een vermeend misdrijf. Dit is een aspect van de handhavers.

Dan is er ook nog de situatie van de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten. In één vraag vroeg men of het met slavernij te maken kon hebben. En dat klopt, er is een bepaald verband omdat er nog steeds mensen in de Verenigde Staten zijn, in de zwarte gemeenschap maar ook in de witte gemeenschap, de witte suprematie, die het probleem van de slavernij niet kunnen loslaten. Zij kunnen het verleden niet loslaten. Zij houden hieraan vast. En er is natuurlijk een collectief zwart beest door de zwarte mensen in de Verenigde Staten geschapen dat wil dat zwarte mensen zichzelf zien als slachtoffer van de witte onderdrukking. En zij willen het gevoel hebben dat de reden dat zij het niet beter doen in hun leven is dat zij worden beperkt door de witte mensen in Amerika en dat zij niet dezelfde kansen krijgen, enzovoort.

Nogmaals, veel zwarte mensen worden hier niet door beïnvloed. Zij hebben gedaan wat ze moesten doen: ze hebben een opleiding gedaan, een goede baan gekregen, zich bevrijd van het verleden en leiden een constructief en positief leven. Maar er is een segment van de zwarte gemeenschap in Amerika dat het verleden niet kan loslaten. En die mensen worden gevoelig voor die boze entiteiten die alleen maar chaos willen scheppen. Er zijn bepaalde boze entiteiten die voortdurend op zoek zijn naar mensen die ze kunnen gebruiken om chaos te scheppen. Hier is geen echte reden voor. Het is duidelijk, zoals mensen al zeggen, dat die rellen de situatie in Amerika niet zullen verbeteren voor de zwarte mensen. In tegendeel, hoe zou dat dan moeten? Hoe kun je de situatie van zwarte mensen verbeteren wanneer veel witte mensen sterk zullen reageren op dit geweld en zien dat de zwarte mensen die achter de rellen zitten, onhandelbaar zijn, en dat klopt ook want hun geest is overgenomen door dit collectieve monster dat alleen maar chaos wil scheppen.

Opnieuw: zou je kunnen zeggen dat het begrijpelijk is dat veel zwarte mensen gefrustreerd zijn? Ik zeg niet nee. Ik zeg niet dat de situatie van zwarte mensen niet zou kunnen worden verbeterd. Maar ik zeg dat veel zwarte mensen gefrustreerd zijn omdat zij worden overweldigd door een collectieve entiteit en het verleden niet kunnen loslaten. Zij kunnen niet naar hun situatie kijken en zeggen: “Wat hebben we nodig om onze situatie te verbeteren in de samenleving die er nu is?”

Er zijn veel mensen, zwart, wit, Aziatisch, Spaans, die de Amerikaanse samenleving hebben gebruikt om hun situatie te verbeteren. Dit kan als de mensen dat willen, maar als zij worden overweldigd door het beest, waardoor ze niet willen doen wat zij moeten doen, dan kunnen ze het niet. En dan voelen zij zich gefrustreerd.

Een element hiervan is ook de coronacrisis, die altijd, zoals ik heb gezegd over elke crisis, het hardst aankomt op het laagste inkomensniveau. Veel zwarte mensen hebben hun baan verloren en gaan daardoor een onzekere toekomst tegemoet. Nu komt er een situatie waarin zij hun frustratie en boosheid kunnen afreageren. Begrijpelijk vanuit een bepaald standpunt, maar niet constructief. Niet voor de zwarte mensen, niet voor Amerika. Je hebt in eerdere decennia gezien dat er rellen waren in verband met economische organisaties in de Verenigde Staten. Een paar jaar geleden had je rellen in Seattle niet veroorzaakt door zwarte mensen maar vooral witte mensen, maar nogmaals, de mensen dachten dat ze voor een epische zaak streden, maar zodra je de drempel over was en geweld tegen mensen begon te gebruiken die er niets mee te maken hadden, dan omarm je niet de oorzaak van dit probleem, maar dan ga je een drempel over waarvan de effecten geen gunstige impact hebben.

Wat kun je daaraan doen? Als je het gevoel hebt dat dit belangrijk voor jou is, dan kun je natuurlijk oproepen doen dat die geesten worden gebonden. Maar helaas zijn er veel situaties waarin je dingen op zijn beloop moet laten, als het eenmaal fysiek gemanifesteerd is. Dit moet tot op bepaalde hoogte tot uitdrukking worden gebracht voordat mensen ermee kunnen stoppen. Dit is het geval met de rellen, dit is het geval met de coronacrisis. Het is alsof iets wat is doorgebroken naar het fysieke vlak, niet snel kan worden gestopt. Het moet worden gemanifesteerd totdat de mensen er genoeg van krijgen en kunnen zien dat het niet goed afloopt.