Hoe je maximaal vooruit kunt gaan door een spirituele lering echt te gebruiken

Vraag: Lieve meesters, hoeveel studenten hebben een hoge mate van Christusschap of het volledige Christusschap in deze dispensatie al bereikt? En hoeveel studenten hebben hun geboortetrauma overwonnen? Was die vooruitgang te verwachten of niet? En als het niet zo is, denk je dat studenten daardoor stoppen en wat zou je ons adviseren om mee te beginnen of juist te stoppen meer te doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Ik ga hier geen precieze aantallen voor geven. Ik kan wel zeggen dat deze dispensatie succesvoller is dan vorige dispensaties met betrekking tot het helpen van mensen naar Christusschap te groeien. Wat is het volledige Christusschap? In principe bereik je dat niet op het honderdvierenveertigste bewustzijnsniveau, maar veel mensen hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt. Wij zijn tevreden over het aantal mensen dat het geboortetrauma heeft opgelost. Er zijn ook nog veel meer die al dicht in de buurt komen en wij zijn verheugd omdat heel veel studenten de leringen gebruiken om significant vooruit te gaan, iets wat niet had gekund zonder deze leringen. Natuurlijk zouden er nog veel meer mensen van onze leringen kunnen profiteren.

Het ware probleem dat ik naar voren zou willen brengen in dit verband, is dat er studenten zijn, niet alleen in deze dispensatie, maar ook in eerdere dispensaties, namelijk dat de studenten de decreten en invocaties getrouw opzegpen, maar dat niet goed luisteren naar wat de leraar zegt. Zij zitten nog in een gemoedstoestand waarin zij denken dat zij wel weten waar het om gaat op het spirituele pad. En wanneer zij de lering bestuderen, dan kijken ze er selectief naar. Zij zoeken naar dingen die hun kijk op het pad bevestigen en negeren, ontkennen zelfs, of beargumenteren de leringen die niet hun kijk bevestigen, maar die hen juist een beter beeld van het pad zouden kunnen geven.

Er zit altijd een percentage studenten in deze categorie. In deze dispensatie is dat minder, omdat zij meestal na een poosje weer weggaan, omdat zij de studenten niet kunnen bijhouden die de leringen hebben gebruikt om zichzelf te transcenderen, zij kunnen onze leringen niet bijhouden, omdat wij steeds hogere leringen kunnen geven omdat de boodschapper en de studenten zichzelf wel willen transcenderen.

In het algemeen zou je kunnen zeggen: Als je het gevoel hebt dat je niet de vorderingen maakt die je had kunnen maken en als je niet tevreden bent over de vorderingen die we wel hebben gemaakt, dan komt dat omdat je iets niet hebt begrepen. En de reden is dat je nog steeds een gescheiden zelf hebt met een starre kijk op het spirituele pad. Er is iets waar je niet voor openstaat of niet in staat bent te zien, omdat er een zelf is dat dit blokkeert.

Ze moet proberen te identificeren wat voor zelf dat is; je moet echt aandacht schenken aan wat wij tussen de regels door zeggen. Je moet je reactie controleren op wat wij zeggen. Je merkt dan dat je geneigd bent om ergens op tegen te zijn, omdat jij je niet echt op bepaalde leringen concentreert of misschien zelfs wel zegt: “O, dit is niets voor mij, of dat is niet zo belangrijk, of zo zit het niet.” Je hebt reacties om je af te sluiten, om de lering aan de kant te leggen. En als je dat herkent, dan kun je tot het besef komen dat je juist wel aandacht aan die lering moet schenken, dat je die echt moet begrijpen, dat je echt verder moet kijken dan je waarnemingsfilter om die lering te snappen.