Het concept cirkel van invloed

Vraag: Ik vind het persoonlijk heel erg motiverend om over het feit na te denken dat ik ben geholpen door een levensstroom die verder is dan ik en dat ik de kans krijg om met oproepen en mijn eigen bewustzijn anderen te helpen. Zouden de meesters meer in detail iets kunnen zeggen over de cirkel van invloed? Heeft iedereen een cirkel van invloed boven en onder zich? Of kan het ook zo zijn dat degenen die op een hoger niveau zijn een cirkel van invloed onder hen hebben en ook nog één boven hen? Als we in bewustzijn stijgen naar het Christusbewustzijn en hoger, komen we dan in de cirkel van invloed van één van de meesters in het geascendeerde rijk?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Wij spreken over de cirkel van invloed op een manier dat er een cirkel van invloed is voor mensen die je kunt beïnvloeden. Dit betekent dat die mensen openstaan voor jou, zodat je hen kunt beïnvloeden. Het betekent niet dat je een geascendeerde meester in je cirkel van invloed hebt, omdat jouw gedachten niet een geascendeerde meester kunnen beïnvloeden en ook niet dat van een menselijk wezen dat op veel hogere niveaus zit dan jij. Het kan zijn dat iemand een hoger bewustzijnsniveau heeft dan jij. Dat betekent dat jij in de cirkel van invloed van die persoon kunt zijn, maar dat betekent niet dat hij in jouw cirkel van invloed zit, omdat hij niet wordt beïnvloed door jouw bewustzijnsstaat, als die significant lager is dan zijn eigen.

Er kunnen wel mensen met een hoger bewustzijnsniveau in jouw cirkel van invloed zitten, maar die zijn niet veel hoger. Familieleden bijvoorbeeld kunnen een hoger bewustzijnsniveau hebben dan jij je, maar omdat jij deel van die familie bent, kunnen ze wel door jou beïnvloed worden. Natuurlijk zal er een limiet zitten aan hoeveel ze beïnvloed kunnen worden als hun bewustzijnsniveau hoger is, maar zij zullen er wel door beïnvloed worden.

Wanneer wij de cirkel van invloed gebruiken, bedoelen we in de eerste plaats dat alle mensen op aarde, of in ieder geval de meeste mensen op aarde, iemand kennen die beneden hen zit. Maar we gebruiken het ook in ruimere zin: dat er mensen kunnen zijn die je niet kent en nooit fysiek hebt ontmoet, of in ieder geval niet in deze incarnatie bent tegengekomen, die toch een band met jou hebben en dus in jouw cirkel van invloed zitten.

In principe zouden we kunnen zeggen dat mensen die boven een bepaald bewustzijnsniveau zitten, en laten we het gemakkelijk doen door te zeggen dat mensen die boven het achtenveertigste bewustzijnsniveau zijn, en verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen, de voorloper zijn van een groep mensen die beneden jou in bewustzijn zit. Je kunt zeggen dat je alle mensen in een driehoekige vorm kunt zetten, je kunt een driehoek kunt tekenen die eindigt in één enkel punt. Je kunt zeggen dat alle mensen daarbinnen in verschillende lagen zitten. Dan kun je zien dat helemaal bovenaan één enkel punt is en voor planeet aarde is dat Gautama Boeddha, de Heer van de wereld. Wanneer je naar beneden gaat en fysiek incarneert, zitten al die mensen onder Gautama. Er kunnen nog een paar mensen bovenaan zitten, maar daaronder is een laag, met weer een laag daaronder, en daarna komt er nog een laag.

Nu kun je binnen die driehoek waarin de hele mensheid zit, veel individuele driehoeken maken. Je kunt bijvoorbeeld naar een bepaald niveau gaan waarop tien mensen zitten en onder die tien mensen zitten weer tien in een driehoek. Daarna ga je nog verder naar beneden en misschien zitten daar wel duizenden mensen onder, maar ze hebben allemaal ook een driehoek onder zich. Je zou kunnen zeggen dat de mensen die hoger zijn in deze piramide, een grotere driehoek onder zich hebben van mensen die zij beïnvloeden.

Dit betekent niet dat jij hen in alle gevallen kent, met hen omgaat, of met hen praat. Het hoeft niet zo te zijn dat jij hen bewust op een uiterlijke manier beïnvloedt, maar zij zitten in een bepaalde structuur onder jou en als jij je bewustzijn verhoogt, trek je hen mee omhoog. Daarom hebben we gezegd dat je enorme invloed kunt uitoefenen. Wanneer jij je bewustzijn verhoogt, trek je al die mensen in de structuur onder jou mee omhoog. En daardoor ook het collectieve bewustzijn. Je kunt natuurlijk ook oproepen voor deze mensen doen, dat ze worden losgesneden enzovoort, maar velen van jullie doen die oproepen al bij zoveel problemen en zoveel dingen dat ik jullie niet wil overbelasten, maar als jij je daartoe geroepen voelt, kun je dat zeker doen.

Dat bedoelen we met de cirkel van invloed. In sommige gevallen word je, zoals ik al zei, niet op fysiek niveau gekoppeld aan die mensen, maar wel door vorige levens. Door die fysieke omgang heb je een bepaalde band of een verbinding met hen geschapen op het emotionele niveau, het mentale niveau, op het identiteitsniveau, misschien wel op alle drie. Op die manier kun je hen beïnvloeden. Als je een band hebt met mensen op het emotionele niveau, dan zal het verheffen van je emotionele lichaam hen ook optillen. Als dat op mentaal niveau is – je verheft je mentale lichaam – dan trek je ook hun mee omhoog, enzovoort.