Het spirituele standpunt ten aanzien van het Milgram en Stanford Prison experiment

Vraag: De psyche van het kwaad. Zouden de meesters de volgende bekende psychologische experimenten kunnen bespreken en wat dit betekent voor onze essentiële menselijkheid. Na de Tweede Wereldoorlog deed Stanly Milgram een experiment over gehoorzaamheid om te zien of een gewoon menselijk wezen verschrikkelijke pijn, zelfs de dood, kon toebrengen aan iemand die hij nog nooit eerder had gezien, zonder enige reden. En dit experiment heeft aangetoond, door het jarenlang vele malen te herhalen, dat 75% van de normale mensen dat kan, als hij er niet verantwoordelijk voor wordt gehouden. Slecht 25% weigert dit te doen. In de beginjaren ’70 deed Philip Zimbardo een ander experiment en toonde hij ons iets wat hij het ‘Lucifereffect’ noemde. Elk normaal mens zonder van te voren vastgestelde geestesziekten die een uniform aantrekt, zoals dat van een politieagent, ondergaat een transformatie en verliest zijn menselijkheid en heeft het gevoel dat hij het gezag heeft om anderen te vernederen, martelen en zelfs te doden. Helaas gebeurt dit vaak met militairen en politieagenten. Wordt dit veroorzaakt door het feit dat die mensen nog geen persoonlijke identiteit hebben en overgenomen worden door collectieve beesten of is het iets meer en heeft het te maken met menselijkheid op zich?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Je moet hier een lijn trekken en begrijpen dat dergelijke experimenten iets kunnen laten zien over de psyche van de mens, maar niet over de menselijke aard. Zoals ik al vaker heb gezegd, bestaat de ‘menselijke’ aard niet, omdat het allemaal gaat over onopgeloste psychologische problemen. Je moet begrijpen dat die experimenten niet aantonen dat alle mensen of de meeste mensen geneigd zijn tot het kwaadaardigheid. Van iemand die in die situatie is geplaatst, zou je kunnen zeggen: “Hij heeft iets ergs gedaan.” En dat klopt. Maar hij heeft zichzelf niet in die situatie geplaatst. Hij heeft de parameters van die situatie niet gedefinieerd. Hij heeft alleen gereageerd op de situatie. Wanneer de bewakers van het concentratiekamp in Auschwitz en andere, bijvoorbeeld, in een heel onnatuurlijke, abnormale situatie worden gedwongen, kunnen ze heel kwaadaardige dingen doen. Maar dit betekent niet dat het kwaadaardig mensen zijn, want zij het niet zouden doen als ze niet in die situatie waren geweest. Het waren eigenlijk de mensen die hen in die situatie hadden gebracht en de parameters stelden voor de situatie die kwaadaardig was. Maar zelfs die mensen werden in veel gevallen overgenomen door entiteiten en demonen en gevallen wezens in hogere rijken die duidelijk kwaadaardig waren of in ieder geval kwaadaardige bedoelingen hadden.

Het klopt dat mensen die beneden het achtenveertigste bewustzijnsniveau zitten, veel meer openstaan voor het collectieve bewustzijn. Zij hebben niet zo’n sterke persoonlijkheid en daarom wordt hun geest gemakkelijker overgenomen door een collectieve entiteit en doen ze soms dingen die ze normaal niet zouden doen. Als je beneden het niveau nul komt, vind je daar gevallen wezens, psychopaten en narcisten die een heel sterke individuele persoonlijkheid hebben en die hellen heel erg over naar het kwaadaardige spectrum. Maar dit is niet het geval voor de overgrote meerderheid van de bevolking. Als je eenmaal boven het achtenveertigste bewustzijnsniveau komt, hebben mensen innerlijk een bepaald gevoel over wat goed is en wat niet goed is. Mensen beneden het achtenveertigste niveau hebben geen sterk persoonlijk gevoel over wat goed en niet goed is, zij gaan mee met de situatie. Als ze een uniform aantrekken en in een machtspositie komen, doen ze wat er van hen gevraagd wordt in die situatie en soms wel meer dan dat. Maar nogmaals, dat komt omdat hun manier van denken wordt overgenomen door demonen en collectieve geesten. Wanneer je boven het achtenveertigste niveau komt, kun je dit soort druk of collectieve druk weerstaan, omdat je genoeg gezond verstand hebt om aan te voelen wat juist of niet juist is. En natuurlijk is het zo dat hoe hoger je komt, hoe sterker dat gevoel zal zijn en ben je minder gevoelig om overweldigd en gemanipuleerd te worden door een bepaalde situatie. Maar je moet wel echt boven het zesennegentigste niveau uitkomen voor het moeilijk wordt om gemanipuleerd te worden.