Hoe vertrokken de avatars van hun leraar?

Vraag: Mijn vraag heeft te maken met avatars. In de leringen, vooral die van Maitreya en over de Hof van Eden, is er een moment dat je vertrekt van de oorspronkelijke leraar, en daarna kwamen die levensstromen in de dualiteit. Hoe vertrokken die avatars die aangeboden hadden om naar de aarde te gaan van hun leraar? Er zijn leringen en invocaties die ons intuïtief helpen om te ontdekken wat het oorspronkelijke moment van vertrek was van de leraar, maar het is mij niet duidelijk of veel avatars in de Hof van Eden waren toen dit gebeurde, of staat het symbool voor een soort sluier die ze kregen toen ze de eerste keer op aarde kwamen? Ik heb deze lering niet goed begrepen en als we dit al gekregen hebben, ben ik me daar niet van bewust en zou ik het fijn vinden als ik een verwijzing krijg naar het boek of de lering.

Antwoord van Geascendeerde Meester Maitreya, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Mijn boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ spreekt gedetailleerd over de Hof van Eden die in leringen van geascendeerde meesters traditioneel wordt beschouwd als de Mysterieschool van Maitreya. Nu zitten er wel een paar beperkingen aan dit beeld als je het letterlijk probeert te interpreteren. Bij de Summit Lighthouse werd bijvoorbeeld gezegd dat de Hof van Eden de Mysterieschool van Maitreya was, en dat kwam omdat er werd gezegd dat dit de oorspronkelijke afdaling van levensstromen naar de aarde was, met andere woorden, heel vroeg in het begin van de aarde.

Maar bij de Summit Lighthouse zei men ook dat er een moment kwam waarop de aarde in een neerwaartse spiraal ging en Sanat Kumara met honderdvierenveertigduizend wezens van Venus afdaalde en de eerste die op hem reageerde was Gautama Boeddha, en ik Maitreya de tweede. Gautama is het eerst geascendeerd en ik later. Als je hier met je lineaire geest over nadenkt en dit op een lineaire tijdlijn zet, dan lijkt het of ik niet zowel de leraar in de Hof van Eden kon zijn bij de eerste afdaling van levensstromen naar de aarde, als de Heer Maitreya die later ascendeerde. En dit is natuurlijk ook zo. Je moet alleen begrijpen dat er een bepaald ambt is dat het Ambt van Maitreya is en dat is niet beslist het wezen is dat dit ambt in de hele geschiedenis van de aarde heeft bekleed. Je hebt meer dan één geascendeerd wezen met de naam Maitreya.

De intentie van het boek ‘Master Keys to Spiritual Freedom’ is in de eerste plaats te reiken naar de oorspronkelijke levensstromen die op aarde kwamen en die de dualiteit in gingen, en dat deden door de leraar los te laten omdat zij dachten dat zij, met hun uiterlijke geest, wel wisten wat de ‘goddelijke’ waarheid en een vergissing was, wat goed en fout was, dat zij waren als ‘goden die het verschil kenden tussen goed en kwaad’. Dit wil niet zeggen dat avatars ook niet van het boek kunnen profiteren, omdat avatars door een soortgelijk proces zijn gegaan. Het had ook op een natuurlijke planeet kunnen gebeuren en het had de reden kunnen zijn waarom de avatars naar een planeet als de aarde kwamen. Het had ook kunnen gebeuren nadat je op aarde kwam en de gevallen wezens ontmoette.

Je moet begrijpen dat een avatar die naar de aarde komt, voorbereid zal zijn. Met andere woorden, je komt niet van een natuurlijke planeet en incarneert meteen. Je daalt af naar het etherische niveau, waar het equivalent is van een mysterieschool en je wordt voorbereid op je incarnatie op het fysieke niveau.

Maar de vraag is dan hoe je reageert op die leraar als je heel sterk de wens hebt om op de aarde te zijn om specifieke verbeteringen te brengen en bepaalde problemen te verwijderen van de aarde, of bepaalde problemen aan de kaak te stellen; je kunt zo enthousiast zijn dat je niet goed luistert naar de leraar. En dan verlaat je de mysterieschool voortijdig omdat je denkt dat je aan je incarnatie toe ben. En dan laat je ook je leraar achter, niet precies zo als de oorspronkelijke bewoners, maar het lijkt er genoeg op om profijt te hebben van die leringen.