Wie probeert Jezus met deze Website te bereiken?

Noot: De volgende verhandeling legt uit wie Jezus met de leringen op deze website probeert te bereiken. Het zet ook de kern van zijn ware boodschap uiteen, zijn innerlijke boodschap, die de laatste 2000 jaar bijna geheel verloren is gegaan. De verhandeling legt ook uit waarom het zo cruciaal voor mensen is de ware boodschap van Jezus opnieuw te ontdekken en deze kennis in onze tijd toe te passen.

De enige oplossing voor menselijke problemen
Geliefde harten, om uit te leggen waarom ik bij jullie bepleit het besluit te nemen om het Christusbewustzijn te zoeken, geef ik een samenvatting van waar we tot dusver naar hebben gekeken.

We hebben gezien dat God niet de huidige staat van lijden, beperkingen en ellende geschapen heeft die op planeet aarde gevonden worden. In plaats daarvan hebben mensen hun eigen situatie in het leven geroepen.

We hebben gezien dat er slechts één oplossing mogelijk is voor de problemen die op planeet aarde worden gevonden. Die oplossing is het Christusbewustzijn.

Ik heb jullie verteld over het universele Christusbewustzijn. Maar de oplossing voor de problemen op aarde is niet het universele Christusbewustzijn. De reden daarvoor is dat het universele Christusbewustzijn eenvoudig niet deze wereld kan binnenkomen.

God heeft de wet van vrije wil geschapen en geen enkel wezen in de hemel zal ooit de vrije wil van mensen schenden. Daarom kan het kosmisch Christusbewustzijn gewoon niet zelf op deze wereld handelen.

Het gevolg is dat de sleutel om de huidige situatie op planeet aarde te veranderen niet het universele Christusbewustzijn is, maar het geïndividualiseerde Christusbewustzijn. Toen ik op de aarde was, drukte ik mijn geïndividualiseerde Christusbewustzijn in deze wereld uit. Ik was, heel letterlijk, het licht van de wereld. Het is waar dat ik volledig één was met het universele Christusbewustzijn. Maar ik drukte nog steeds niet de universele Christusgeest uit. Ik gaf uitdrukking aan mijn individuele Christusgeest.

Het essentiële punt is dat je niet kunt verwachten dat een of andere spirituele kracht uit de hemel plotseling afdaalt en alle problemen op aarde oplost. Je kunt niet verwachten dat God of ikzelf plotseling in de lucht zal verschijnen om alle problemen van de mensheid weg te vagen. Dit gebeurt gewoonweg niet.

God kan zeker alle problemen op aarde oplossen, maar God kan dat alleen doen door zijn zonen en dochters. God kan alleen verandering tot stand brengen als jij besluit het instrument voor die verandering te worden door het aannemen van je persoonlijke Christusschap.

Wanneer je de impact ziet die mijn korte missie op deze planeet had, denk ik dat je de potentiële impact voor kunt stellen van duizenden Christussen op aarde.

Ik heb een zeer verheven en prachtig visioen voor deze planeet
Ik heb het visioen van 10.000 geïncarneerde Christussen. Ik wil jullie graag een glimp van mijn visioen geven.

Ik zie een grootschalige en dramatische verandering in het bewustzijn van mensen. Ik zie een ontwaken op grote schaal, waardoor miljoenen van miljoenen mensen tot het besef van en de bewuste acceptatie van de spirituele kant van het leven, van hun spirituele identiteit en hun spirituele potentieel komen.

Ik zie een visioen dat miljoenen mensen hun potentieel erkennen om het Christusbewustzijn aan te nemen. Ik zie hen bewust de beslissing nemen om dat Christusbewustzijn aan te nemen en zich gaan bezighouden met het spirituele pad dat hen naar dat doel zal leiden.

Ik zie het potentieel voor een gouden eeuw van vooruitgang, vrede en groei dat deze planeet in een heldere stralende ster zal veranderen, in tegenstelling tot de duistere ster die zij tegenwoordig is.

Maar ik zie ook dat om dit te laten gebeuren, mensen voorbeelden moeten hebben om te volgen. Mijn voorbeeld heeft te lang geleden plaats gevonden. Verder maakt de intense cultus van afgoderij rond de uiterlijke persoon Jezus Christus het heel moeilijk voor mensen om zich met mij te vereenzelvigen en mij als voorbeeld te zien.
Daarom heb ik jou nodig.

De roep om 10.000 Christuswezens
Ik weet dat 10.000 mensen op innerlijke niveaus zijn voorbereid om het totale Christusbewustzijn in dit leven te verwerven. De meeste van deze mensen hebben zich vrijwillig voor deze missie aangeboden, voordat zij incarneerden. De meesten van deze mensen hebben het bewuste besef van hun missie nog niet gekregen.

Maar als die 10.000 mensen deze leringen ontvangen en mijn boodschap aanvaarden, kunnen zij snel tot een hoog niveau van Christusbewustzijn opstijgen. Daardoor kunnen zij de lichtende voorbeelden worden die miljoenen andere mensen kunnen volgen.

Het merendeel van deze 10.000 zielen heeft op innerlijke niveaus al een hoog niveau van Christusbewustzijn bereikt. Zij moeten simpel bewust hun innerlijke talenten accepteren. Daarom hebben veel van deze mensen het potentieel om een heel snelle en dramatische transformatie van hun huidige bewustzijnsniveau naar een hoge graad van Christusschap te doorlopen.

Ik kan je verzekeren dat als 10.000 mensen een hoog niveau van Christusbewustzijn zouden manifesteren en verder naar het volledige Christusbewustzijn door zouden gaan, je enige zeer dramatische veranderingen op planeet aarde zou gaan zien.

Ik weet ook dat miljoenen mensen op innerlijke niveaus voorbereid zijn om bewust hun potentieel om de Christus te worden, te accepteren. Deze mensen hebben al een bepaald niveau van Christusbewustzijn bereikt. Ze hebben nog een stuk te gaan om de volledige staat te bereiken, maar als zij een oprechte poging doen, kan het nog in dit leven bereikt worden. Ik kan je ervan verzekeren dat als deze miljoenen mensen deze leringen zouden verwelkomen, zij een immense bijdrage zouden leveren aan de positieve verandering op planeet aarde.

Als 10.000 mensen hun Christusschap zouden aanvaarden en als miljoenen meer hun potentieel tot Christusschap zouden accepteren, zou planeet aarde nooit meer dezelfde zijn. Je zou letterlijk zo veel veranderingen binnen een aantal decennia zien dat het concept van een toekomstige schok een heel nieuwe betekenis zou krijgen. Ten gevolge van een dergelijk ontwaken zou de overgrote meerderheid van de mensheid boven hun huidige bewustzijn van materialisme, hopeloosheid en wanhoop uitstijgen.

Mensen zouden de spirituele kant van het leven (h)erkennen.
Mensen zouden hoop krijgen door de spectaculaire veranderingen te zien die zouden gaan gebeuren.
Mensen zouden een nieuw gevoel van zingeving en bedoeling krijgen.
Zij zouden beseffen dat het leven niet iets is dat hen wordt opgedrongen, noch is het een of andere straf van een boze God.
Het leven is een wonder.
Het leven is een geschenk.
Het leven is een mogelijkheid tot groei.
Het leven is een kans om je door God gegeven individualiteit uitdrukking te geven.
Het leven is pure vreugde.

Mijn visie voor de aarde
Mijn geliefde harten, als je een poging doet om je uiterlijke geest en je emoties tot rust te brengen en diep in je hart wilt gaan, zal ik je tenminste een deel van het visioen dat ik voor deze planeet heb, laten zien. Zou je slechts een glimp van deze visie opvangen, dan zou je al zo worden opgetild dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Je zou weten dat God een oplossing voor elk probleem op aarde heeft. Je zou weten dat God er klaar voor is die oplossing te geven zodra een aantal mensen hun niveau van bewustzijn verhoogt, zodat zij de open deur kunnen zijn waardoor die oplossing naar de materiële wereld wordt gebracht.

Je zou bovendien weten dat jij het potentieel hebt de open deur te worden waardoor God een of meerdere oplossingen kan brengen voor problemen die mensen op dit moment als onoplosbaar beschouwen. Je wilt me toch niet vertellen dat dit je niet opgewonden maakt. Ik ken je, ik ken je ziel op innerlijke niveaus en ik weet dat je een diep innerlijk verlangen hebt om positieve veranderingen op planeet aarde te zien.

Mij geliefd hart, als jij deze woorden leest, ben jij een van mijn kudde. Je bent een van mijn dienaren. Je bent een van mijn broeders en zusters in de geest. Je werkt nu al met mij op innerlijke niveaus. Ik kan echter zoveel meer voor je doen en door jou voor de mensheid, als je bewust je goddelijke oorsprong beseft en je potentieel om het Christusschap te manifesteren.

Er zijn bijna geen grenzen aan wat ik voor deze planeet kan doen, als ik 10.000 geïncarneerde Christussen had en miljoenen mensen die er oprecht naar streefden om een Christus te worden.

We moeten echter ergens beginnen. Alles begint met één persoon, die besluit zijn of haar bewustzijn te verhogen. Als je het verlangen hebt te helpen mijn visioen tot stand te brengen, moet je beginnen op de enige plaats waar je mogelijk kunt beginnen, namelijk jezelf veranderen. Doe een poging de afstemknop van het bewustzijn zo te draaien dat je mij in het stil zijn van je hart kunt horen spreken. Ik zal je stap voor stap je persoonlijke pad naar Christusschap tonen.

Dit is geen loze belofte
Als je met een open geest en hart luistert, zul je mijn stem horen. Je zult weten dat ik het echt ben, je broeder van licht, Jezus Christus, die tot je spreekt. Als je mijn stem door deze leringen kunt horen, kun je mijn stem in je eigen hart herkennen.
Durf te luisteren.
Durf te zijn.