Realisme is de sleutel tot succes

Vraag: Ik ben weleens met kunst bezig en ik geloof dat ik het de hele tijd probeer te doordrenken met inzichten van de geascendeerde meesters. Maar het is erg moeilijk om er iets aan te verdienen, zowel economisch als professioneel en ik begin nu het gevoel te krijgen dat ik ermee op moet houden. En toch is dit het enige wat ik graag wil, en waar ik min of meer goed in ben en als het mislukt, begin ik aan mijn ware capaciteiten te twijfelen. Vertelt het universum mij dat ik verder moet met andere dingen wanneer we op deuren kloppen die niet opengaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Dit is weer een van die enigma’s op het pad. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, zowel spirituele mensen als mensen die op een andere manier creatief zijn, die er moeite mee hebben om erkenning te krijgen. Er zijn zeker voorbeelden van dat mensen op deuren hebben geklopt die niet open zijn gedaan maar die zijn blijven kloppen en dat kwam omdat het de bedoeling was dat ze een andere richting op zouden gaan. Maar er zijn ook voorbeelden van, en die je steeds weer, zelfs vanaf hun jeugd dat: “Als het de eerste keer niet lukt, opnieuw proberen, proberen, proberen.” En er zijn voorbeelden dat je moet blijven kloppen totdat er iets opengaat.

Wanneer je echter iets doet wat geen resultaat oplevert, dan is het beter, en dat is ook de reden dat de deur niet is opengegaan, dat je iets in jou niet gezien hebt, omdat je iets niet hebt opgeruimd. Met andere woorden, het kan zijn dat jij die deur niet kunt openen, omdat jij de deur niet kunt openen, omdat jij de juiste sleutel niet hebt gevonden – omdat jij een bepaald gescheiden zelf hebt waardoor je die sleutel niet kunt vinden. Je kunt dan maar het beste denken dat je dan de hulpmiddelen moet gebruiken die wij jullie hebben gegeven; alle zelven op te ruimen die te maken hebben met je creatieve prestaties.

Ik wil ook zeggen dat niemand heeft gezegd dat je kunst moet maken die berust op ideeën of beelden van de geascendeerde meesters. Als je in commercieel opzicht succesvol wilt zijn, moet je kijken wat de markt wil, en dan lever je dat. Soms kun je na een poosje, nadat je een bepaalde naam op jouw gebied hebt opgebouwd, ideeën van de geascendeerde meesters introduceren.

Veel studenten van geascendeerde meesters hebben een gemoedsgesteldheid opgebouwd waardoor ze denken: “Als ik de leringen van de geascendeerde meesters gebruik (maar dat hoeft niet beslist kunst te zijn, maar andere dingen), zal ik succesvol worden.” Maar dit kan niet gezien de aard van het terrein, het collectieve bewustzijn, wat er op dat terrein gebeurt, of het nu kunst of wetenschap of iets anders is. Je moet realistisch zijn. Je kunt niet verwachten dat wij de omstandigheden op de wereld als bij toverslag kunnen veranderen, omdat je dan het collectieve bewustzijn opzij moet schuiven en daardoor schend je de vrije wil.

Je moet het terrein dat je wilt opzoeken, realistisch beoordelen. Kijk wat de eisen zijn op dat terrein om je daar te vestigen. En als jij je eenmaal gevestigd hebt, kun je misschien bepaalde ideeën introduceren. Maar je doet één stap per keer. Je introduceert een idee dat iets kan veranderen, maar je kunt niet verwachten dat alle inzichten die je uit onze leringen hebt gehaald, op een bepaald terrein kunt introduceren, omdat de mensen dat niet aankunnen. Je moet realistisch blijven, stap voor stap doen, en geleidelijk aan steeds meer introduceren.