De parabel van de onrechtvaardige rentmeester

Vraag: Zouden de meesters de betekenis van de onrechtvaardige rentmeester willen verhelderen die beschreven staat in het evangelie van Lukas, hoofdstuk 16: 1-13?

Kim: In deze parabel wordt een meester beschreven die een dienaar heeft die zijn land beheert. En hij wordt ervan beschuldigd dat hij de goederen van de meester verkeerd heeft gebruikt en de meester roept hem ter verantwoording. En de dienaar roept een paar mensen bij zich die de meester geld, of olie of wat ook maar, schuldig zijn en vraagt hen om de waarde te verminderen van wat zij de meester schuldig zijn.

En de meester prijst hem hiervoor en zegt dat mensen van de wereld van zijn generatie wijzer zijn dan de mensen van het licht, iets in die geest. En dan komen de farizeeërs Jezus kritiek leveren omdat hij die parabel heeft gegeven. Dat is wat ik mij ervan herinner. We zullen zien wat Jezus erover te zeggen heeft.

Antwoord van Geascendeerde MeesterJezus, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Niet iedere parabel uit de Bijbel wordt goed weergegeven. Het is geen rechtstreeks citaat van wat ik heb gezegd. En helaas geeft zowel het oorspronkelijke citaat als latere vertalingen een verkeerd beeld van mijn bedoeling met die parabel. Mijn intentie was om te portretteren dat mensen die gevangen zitten in het wereldlijke bewustzijn, dat wij tegenwoordig het dualiteitsbewustzijn noemen, altijd aan zichzelf zullen denken. En veel mensen, inclusief gevallen wezens, hebben meer meesterschap over het manipuleren van de materiële wereld, het fysieke octaaf, dan spirituele mensen, mensen die zich wijden aan spirituele groei. En daarom zijn ze, op hun manier, ‘wijzer’, in hun generatie, dan de mensen die spiritueel zijn die niet geïnteresseerd zijn in het manipuleren van de wereld.

Ik haal de Schriftgeleerden en farizeeërs erbij om dat die er een beetje ertussenin zitten. Zij hebben nog het wereldlijke bewustzijn maar beweren wel dat ze spiritueel zijn. Zij beweren dat zij het wereldlijke bewustzijn ontstegen hebben dat mammon wil, dat God en de mammon wil dienen, zo je wilt. En zij beweren dat zij spiritueel zijn maar dat is niet zo omdat zij hun bewustzijn niet gewijzigd hebben.

Deze parabel is helaas verkeerd geciteerd en verkeerd vertaald, en heeft daardoor voor veel verwarring gezorgd. Het belangrijkste punt is dit: Je kunt geen twee meesters dienen. Je kunt niet God en mammon dienen en dat betekent dat je niet naar wereldlijke rijkdom of wereldlijke macht kunt streven en tegelijkertijd beweren dat je het ware spirituele pad bewandelt.

Dit is duidelijk voor de mensen die naar wereldlijke rijkdom streven. Maar zelfs de Schriftgeleerden en farizeeërs streefden ook naar wereldlijke macht en macht over de geest van de mensen wilden, en beweerden dat zij de spirituele paden bewandelden, maar zij bewandelden niet het ware pad.