De band met het collectieve bewustzijn van het land van je geboorte

Vraag: Als een levensstroom in een land wordt geboren en daarna naar een heel ander land verhuist, kan er dan toch nog aantrekkingskracht van het bewustzijn van het oorspronkelijke land zijn waarin de levensstroom is geboren, zelfs als de levensstroom zich niet meer vereenzelvigt met de cultuur en manier van doen in het land ook al voelt die geen behoefte om terug te gaan naar het oorspronkelijke land?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Natuurlijk kan er aantrekkingskracht zijn en in de meeste gevallen is dat ook zo en die komt van beide kanten. Als je in een bepaald land bent opgegroeid en daarna verhuist, zal er vaak aan je drie hogere lichamen worden getrokken op grond van het collectieve bewustzijn van je land, vooral als je daar ook nog familie hebt. Maar jij bent ook in staat om aan het collectieve bewustzijn van dat land te trekken. Dit betekent dat jij, als je naar een ander land verhuist, als je dat nieuwe land en die nieuwe cultuur omarmt, positieve invloed op je oude land, je geboorteland, kunt uitoefenen en daar het collectieve bewustzijn kunt optrekken. Dit is een van de redenen dat veel mensen uit een minder ontwikkeld land naar een meer ontwikkeld land immigreren. Door de cultuur van het meer ontwikkelde land te omarmen, kunnen ze een positieve aantrekkingskracht op het collectieve bewustzijn van hun geboorteland uitoefenen.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat jij, als je naar een ander land verhuist, het land en de cultuur waar je naartoe verhuist, accepteert. Je hoeft het niet precies na te doen, maar je moet je aanpassen en er een positieve houding over hebben. Dan pas jij je veel gemakkelijker aan het nieuwe land aan. Het is ook belangrijk om te kijken of je nog ergens aan gehecht bent in je oude land. Het is ook belangrijk dat je verder komtt en ziet wat de denkwijze in jouw oude land is vergeleken met het nieuwe land en dan moet je kijken of er aspecten zijn van die oude manier van denken die je los wilt laten om het leven in het nieuwe land beter te kunnen omarmen.

Er is een oude uitspraak van de Boeddha dat je als je verhuist naar een nieuw land de helft van je dharma voltooid; dit is natuurlijk alleen maar waar als je de verhuizing omarmt en het oude loslaat. Maar het klopt dat bij veel mensen het dharma van hun spirituele groei wordt beperkt door de cultuur en denkwijze – collectieve bewustzijn – van hun geboorteland. En daarom kan het helpen om naar een ander land te verhuizen, want dat geeft hen de kans om de oude manier van denken los te laten en doorslaggevende vooruitgang te boeken.

Deze boodschapper heeft enorme groei ontwikkelt door uit Denemarken naar Amerika te verhuizen, omdat het hem een ander perspectief gaf op de manier van denken in Denemarken en hij heeft hier veel van geleerd. Hij heeft ook enorm veel geleerd toen hij naar Estland verhuisde en daar kon zien hoe een voormalig land van de Sovjet-Unie het deed en hoe het bewustzijn daar was. Daarna heeft hij weer veel geleerd toen hij opnieuw naar Denemarken verhuisde en de kans kreeg om een paar dingen die hij niet had opgelost, op te lossen, zolang hij in het buitenland was.

Het kan gezond zijn. Ik zeg niet dat alle mensen een tijdje van land naar land moeten verhuizen, maar het kan desondanks behulpzaam zijn om je van de collectieve manier van denken van het land waarin je bent opgegroeid te bevrijden en van de beperkingen die het had door de manier waarop je naar het leven keek en ook de manier waarop je naar jezelf en je spirituele mogelijkheden keek.