Een vraag over Canadezen die in de Verenigde Staten werken

Vraag: Wat betekent het voor onze bewustzijnsstaat dat Canadezen naar de Verenigde Staten trekken om meer kans op werk te hebben? Betekent dit dat onze bewustzijnsstaat op ongeveer hetzelfde niveau ligt als dat van de Amerikanen dan van de Canadezen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Dit is natuurlijk iets persoonlijks. Er zijn mensen die in Canada geboren zijn, die een bepaald bewustzijnsniveau hebben dat meer met dat van de Amerikanen correspondeert. Maar er zijn ook mensen in Canada die zich aangetrokken voelen om werk te zoeken in de Verenigde Staten, omdat zij willen weten hoe het in de Verenigde Staten is; zij willen om diverse reden het verschil weten tussen Canada en de Verenigde Staten.

Het kan helpen om Canada meer te waarderen, het kan helpen om te zien hoe Canada zou kunnen veranderen door dingen van de Verenigde Staten te leren, of zelfs hoe de Verenigde Staten iets kan leren van Canada. Er zijn ook mensen die zich aangetrokken voelen tot de Verenigde Staten omdat zij het spirituele evenwicht kunnen bewaren, omdat zij in de Verenigde Staten zijn. En als laatste zijn er natuurlijk Canadezen die iets positiefs naar de Verenigde Staten kunnen brengen vanwege hun bewustzijnsstaat. Dit is een hoogst individuele zaak en iets waar je geen algemeen antwoord op kunt geven.

Het is duidelijk dat Canada in het algemeen een vreedzamer land is dan de Verenigde Staten. Er zijn minder binnenlandse conflicten, hoewel ik me heel goed bewust ben dat er wel interne conflicten zijn, vanwege de taal en de nationale achtergrond, maar toch zie je dat Canadezen in het algemeen meer in harmonie zijn, minder agressief en minder strijdlustig dan de Verenigde Staten. Natuurlijk zijn er ook veel Amerikanen vreedzaam, maar in het algemeen zit Canada meer op één lijn met de Scandinavische en Noord-Europese landen dan de Verenigde Staten.

Hier kunnen de Verenigde Staten natuurlijk iets van leren, maar de Verenigde Staten staat momenteel niet heel erg open om iets te leren van iets wat van buiten de Verenigde Staten komt, van iemand in Amerika trouwens ook niet. Dit sluit aan bij het feit waar wij over hebben gesproken dat Amerika aan het polariseren is. Canada is een natie die momenteel een belangrijk spiritueel evenwicht voor Amerika bewaart, maar niet alleen het werelddeel Noord-Amerika, maar heel Amerika, Noord- en Zuid-Amerika. Canada heeft ondanks haar lage bevolkingsdichtheid veel spiritueel volwassen mensen die in staat zijn om het evenwicht te bewaren, of dit nu spirituele studenten zijn of niet. En die zijn in staat geweest om het evenwicht te bewaren om bepaalde negatieve gebeurtenissen in zowel de Verenigde Staten als in Midden- en Zuid-Amerika te voorkomen.

Ik weet dat Canadezen vaak geneigd zijn om zichzelf niet te waarderen, hun natie niet op waarde te schatten; je zou kunnen zeggen dat ze een bepaald inferioriteitscomplex hebben vergeleken met de Verenigde Staten, omdat de Verenigde Staten het op vele manieren, schijnbaar, beter doet. Maar de waarheid is dat er veel spiritueel volwassen mensen in Canada zijn en er zijn er genoeg van om het spirituele evenwicht voor de Verenigde Staten te kunnen bewaren. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er ook niet veel spiritueel volwassen mensen in de Verenigde Staten zijn die het evenwicht voor hun natie bewaren. Het is een feit dat de Verenigde Staten in een negatieve spiraal zit, waardoor er behoefte is aan mensen die het spirituele evenwicht voor deze natie bewaren, anders zou het nog erger zijn. En de spirituele mensen in Canada, niet alleen studenten van geascendeerde meesters maar zeker ook studenten van geascendeerde meesters moeten accepteren dat zij belangrijk werk doen door het spirituele evenwicht voor Amerika te handhaven.