Canada als voorloper voor de ideeën van de Gouden Eeuw

Vraag: Als gevolg van de pandemie heeft Canada voor de aanpak gekozen om ruwweg vier miljoen Canadezen die daarvoor in aanmerking komen, een inkomen van $ 2000 per maand te geven, wat men de Canadian Emergency Response Benefit noemt, afgekort CERB. Het is een ruimhartig noodpakket van zes maanden dat is geïntroduceerd door de liberale regering en wat stabiliteit in de Canadese economie heeft gebracht. Er zijn Canadezen die zeggen dat die bijstand van $2000 per maand een voorloper is op het universelere basisinkomen dat er misschien komt na de troonrede op 23 september. Onlangs heeft de liberale regering het mandaat veranderd en de naam van de Canada Mortgage and Housing Corporation in Housing Canada te veranderen om het nieuwe sociale mandaat te reflecteren om betaalbare huizen voor alle Canadezen mogelijk te maken in 2030. En nu hebben we een nieuwe minister van financiën en dit is een journalist die prijzen heeft gewonnen. Zij had kritiek op de top 1% die ongelijke inkomens schiep, degenen waar in de RAND Corporation over wordt gesproken en ze vindt de moderne theorie over geld en de verdeling van het inkomen een goed idee. Kunnen de meesters hun standpunt geven over het experiment van Canada om de nieuwe aanpak bij te sturen van de economische crisis die door COVID-19 is geschapen door daar meer belastinggeld aan te besteden en dat terug te halen bij de topelite en zou het ook een voorbeeld voor andere landen kunnen zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Sommige andere landen hebben al soortgelijke dingen gedaan en zoals we al hebben gezegd bij de crisis in 2008, zullen de banken, de financiële instituten of bedrijven, dit gebruiken om hun positie van superioriteit te versterken en zal er alleen een klein percentage daarvan naar de echte economie doorfilteren. En daarom zal het meeste geld niet gaan naar de groei van de economie of het land uit de economische crisis te halen. Het geld gaat dan niet naar de groei van de economie of om het land uit de economische crisis te halen. Het is wel duidelijk dat het geld direct aan de mensen geven, veel beter is als het je doel is om het land uit de financiële crisis te halen. Als je de greep die de top 1% op de economie wilt versterken, dan is het natuurlijk niet de meest effectieve aanpak.

Dus is het duidelijk dat je hiermee moet experimenteren. Het is duidelijk dat je met een algemeen basisinkomen moet experimenteren, dat er mensen komen die de voorloper hiervan zijn en Canada is een van de landen die dit kan, maar ook andere landen. Het is belangrijk om dat dit een onderdeel is van het beeld dat Saint Germain heeft voor de Gouden Eeuw.

Het spreekt vanzelf dat de mensen in de Gouden Eeuw zich geen zorgen hoeven te maken over hoe ze de kost moeten verdienen. Dit betekent niet dat zij niet hoeven werken; veel mensen zullen toch wel willen werken, omdat werk dan een heel andere ervaring zal zijn dan tegenwoordig. Maar een bepaald percentage van de bevolking zal al hun tijd, aandacht en energie willen besteden aan andere factoren. Dit kan in de tussenfase het helen van psychologische problemen zijn. Het kan zelfs zijn dat er mensen zullen zijn die in principe hun hele leven bezig zijn met het helen van bepaalde wonden die ze in vorige levens hebben opgelopen, omdat ze ernstig verwond zijn geraakt in oorlogen en andere crises.

Er is ook een bepaald percentage mensen dat zich bijvoorbeeld moet concentreren op spirituele groei. In de middeleeuwen had je kloosters waarin de mensen zich konden richten op spirituele doelen en ondanks het feit dat ze katholiek waren, bewaarden ze het evenwicht voor de samenleving. Dit is niet in dezelfde mate het geval in moderne samenlevingen, maar het moet zo worden in de Gouden Eeuw opdat er mensen zullen komen met een bepaald basisinkomen die dan hun aandacht en energie kunnen richten op spirituele groei, spirituele praktijken, en op die manier het spirituele evenwicht voor de samenleving bewaren.